GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

Погляд: Зміни в законі "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" - це шлях до повного безладу в галузі

(Кас'янов О.В.)

Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт” № 5394-VI від 2 жовтня 2012 року (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5394-17)  призвело до суттєвих змін Закону України ”.Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”.

Останні пару місяців на сайтах професійних спілок геодезистів, землевпорядників, на геодезичних форумах та в бесідах між фахівцями галузі активно обговорюються питання, як виконувати геодезичні або картографічні роботи за умов, що склалися після прийняття цього Закону.

Наприклад:
http://zsu.org.ua/index.php/novosti/sobytiya1assotsiatsii/6789-do-uvagi-chleniv-asotsiatsiji-zemelna-spilka-ukrajini-sub-ektiv-gospodaryuvannya-shcho-vikonuyut-roboti-iz-zemleustroyu
http://zemres.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=5533

 

Вже навіть з’явилися спритні ділки типу ТОВ «Влан», що «лише» за 7 днів та 2200 у.о. «допоможуть» вам отримати сертифікат інженера геодезиста (http://vlangroup.com/sertifikaciya/sertif-zemleustroiteley.html). Слово допоможуть беру в лапки бо невідомо, яку саму послугу можуть вам законно надати співробітники даного підприємства для отримання сертифіката інженера-геодезиста крім ознайомлення вас з тестом Закону "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" або складання за вас заяви за типовою формою.

 

Оскільки я давно працюю в цій галузі і останні зміни торкаються мене безпосередньо, то висловлю свою думку з цього приводу.

Я уважно передивився нову редакцію Закону "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (далі просто Закон) та інші нормативні документи, щодо підприємницької діяльності і, на відміну від інших, я не бачу в поточній редакції Закону або інших законодавчих актах заборони здійснювати діяльність в сфері геодезії та картографії без наявності в штаті підприємства сертифікованих інженерів-геодезистів або інженерів-землевпорядників.

Навпаки я бачу, що:

   а)  не має жодної потреби в наявності на підприємстві сертифікованого фахівця;

   б) прийом на роботу хоча б одного сертифікованого фахівця відразу суттєво ускладнить діяльність кожного підприємства;

   с) починаючи з 03 грудня 2012 року, будь-яка діяльність посадових осіб Держземагенства, його підрозділів, будь-яких інших органів центральної та місцевої влади в сфері топографо-геодезичної діяльност не відповідає вимогам Закону.

Чому я так вважаю? Спробую навести аргументи.

 

А. Чому для здійснення діяльності сертифікований фахівець в штаті не обов’язковий?

1. Відповідно до Господарського кодексу України

"Суб'єкти господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству." (Стаття 19, пункт 1)

"Обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності,  а також перелік видів діяльності, в яких забороняється підприємництво, встановлюються Конституцією України та законом." (Стаття 12, пункт 4)

Між тим Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” та будь-який інший закон не містить жодного положення, щоб прямо вимагало від юридичної особи наявності в штаті сертифікованого інженера-геодезиста, або забороняло здійснювати топографо-геодезичну діяльність, якщо в штаті підприємства не має сертифікованого інженера-геодезиста.

 

2. Ще одним підтвердженням свого висновку вважаю вимоги, викладені у Законі України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”:

“Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.” (Стаття 3, останній абзац)

Серед переліку видів діяльності, що підлягають обмеженню “Діяльність в сфері геодезії та картографії” не значиться.

 

3. Крім того, сам чинний Закон здійснення діяльності без наявності у складі юридичної особи сертифікованих фахівців не вважає порушенням!

Для підкріплення цього твердження наведу порівняльну таблицю чинної редакції Закону та однієї з попередніх, коли для здійснення топографо-геодезичної діяльності вимагалася ліцензія.

Чинна редакція Закону Редакція Закону на 11.02.2010

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

    Порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом.

Відповідальність за правопорушення в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні у:

порушенні норм, правил, стандартів під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

внесенні змін у нормативно-технічну документацію без погодження з органами, що її затвердили;

 

порушенні порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

порушенні умов користування топографо-геодезичними матеріалами, в тому числі несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, та несанкціонована передача вихідних матеріалів і копій іншим особам;

невиконанні розпоряджень органу, який здійснює державний геодезичний нагляд;

порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення.

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

    Порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законом.

Відповідальність за правопорушення в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні у:

порушенні норм, правил, стандартів під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

внесенні змін у нормативно-технічну документацію без погодження з органами, що її затвердили;

здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності без ліцензій;

порушенні порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

порушенні умов користування топографо-геодезичними матеріалами, в тому числі несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, та несанкціонована передача вихідних матеріалів і копій іншим особам;

невиконанні розпоряджень органу, який здійснює державний геодезичний нагляд;

порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення.

 

Якщо відсутність сертифікованого фахівця не є обмеженням, виникає питання: про що нам говорить Закон в останньому абзаці статті 5?

Я так розумію, що законодавці просто вивели всіх суб’єктів господарювання, у кого в штаті немає сертифікованих інженерів-геодезистів або інженерів-землевпорядників, з під дії даного Закону.

Знову порівняємо чинну редакцію Закону з редакцією попередньою.

Чинна редакція Закону Редакція Закону на 11.02.2010

Стаття 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Суб'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

юридичні та фізичні особи, які володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням, мають у своєму складі сертифікованого інженера-геодезиста або сертифікованого інженера-землевпорядника.

Стаття 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Суб'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

Кабінет Міністрів України;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, його органи на місцях;

Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

юридичні та фізичні особи відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Нормативний акт може поширюватись на всіх, або включати вичерпний перелік тих, на кого он поширюється - суб’єктів. Раніше дія Закону поширювалась на всі юридичні та фізичні особи, які відповідно до цього Закону або інших мали якесь відношення до геодезії та картографії.

Після останніх змін:
Закон поширюється лише на тих юридичних та фізичних осіб, хто володіє необхідним забезпеченням та має сертифікованого фахівця. Причому чинний Закон не передбачає можливості поширити його дію на інших осіб, не перелічених у статті 5, будь-яким додатковим нормативним актом.

Враховуючи це, стає зрозумілим чому здійснення юридичною або фізичною особою діяльності в сфері геодезії та картографії, без наявності у штаті сертифікованого фахівця, не вважається Законом порушенням – бо ті, хто вчиняє такі дії, не підпадають під дію Закону в його нинішній редакції.

Висновок:

Чинне законодавство не забороняє здійснювати діяльність в сфері геодезії та картографії, якщо в складі юридичної особи немає сертифікованих інженерів-геодезистів або інженерів-землевпорядників, і не передбачає відповідальності за таку діяльність.

З 03.12.2012 року на суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють топографо-геодезичну або картографічну діяльність, але не мають у складі сертифікованих інженерів-геодезистів або інженерів-землевпорядників, дія вимог Закону "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" не поширюються.

 

Б. Чому прийом хоча б одного сертифікованого фахівця стане для керівництва підприємства справжньою головною біллю?

Відповідь у першому абзаці статті 5-1 чинної редакції Закону:

"Стаття 5-1. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності

Професійною топографо-геодезичною діяльністю можуть займатися громадяни, які мають спеціальну вищу освіту, отримали кваліфікацію інженера-геодезиста або інженера-землевпорядника, склали кваліфікаційний іспит та одержали сертифікат відповідно до вимог цієї статті."

 

1. Як відомо з цього Закону:

“топографо-геодезична і картографічна діяльність - наукова, виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі постійно діючих станцій супутникового спостереження, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем” (Стаття 1).

Жодного іншого визначення топографо-геодезичної діяльності Закон не містить, лише конкретизує, які види діяльності мають загальнодержавне значення, і які – спеціальне.

 

2. Чинний Закон не конкретизує, які саме види робіт мають виконувати виключно сертифіковані фахівці, а які можуть виконувати фахівці без сертифікатів. Закон не визначає скільки саме сертифікованих фахівців має бути на підприємстві.Закон не містить посилання, що це питання може бути врегульоване підзаконним актом.

Мій висновок з цього:
В організації, яка відповідає критеріям останнього абзацу статті 5 і відповідно є суб’єктом Закону, кожен співробітник має бути сертифікованим інженером-геодезистом або інженером-землевпорядником.

Тобто:
   - якщо раніше під час геодезичних знімань машину на вашому підприємстві вів штатний водій – переконайтесь, що він вже сертифікований інженер-землевпорядник;
   - якщо під час відшукування або відновлення пункту ДГМ ви раніше використовували робітників без вищої спеціальної освіти – тепер повинні тільки сертифікованих інженерів-геодезистів;
і так далі.

Фотограмметристів, картографів, фахівців з геоінформатики, географів, геологів, програмістів, бухгалтерів, юристів, директорів, та будь-кого іншого, хто раніше був долучений до складання карт, обробки знімків, створення баз даних та програмного забезпечення ГІС, інших завдань топографо-геодезичного виробництва або управління такою діяльністю треба звільняти, якщо ви приймете на роботу хоч одного сертифікованого інженера-геодезиста або інженера-землевпорядника.

До речі, науковим закладам слід стежити, щоб у них в штаті не було жодного сертифікованого землевпорядника або геодезиста. Якщо слідувати букві Закону, в цьому випадку, науковці теж повинні будуть звільнятися або складати кваліфікаційний іспит чиновникам з Держземагенства.

Як підсумок:

Ні в якому разі не слід приймати на роботу сертифікованого фахівця, бо прийдеться звільняти всіх інших.

 

С. Чому будь-які дії органів центральної та місцевої влади, в тому числі і Держземагенства, в сфері геодезії та картографії сьогодні вступають в протиріччя з Законом?

Статтею 5 чинної редакції Закону всі Кабінет Міністрів, Держземагенство та інші органи державної та місцевої влади визначені суб’єктами Закону - відповідно на них поширюються всі його вимоги.

Оскільки щодо управлінської діяльності в сфері геодезії та картографії Закон не містить жодних виключень, то будь-який співробітник даних органів, що професійно займається управлінською діяльністю має бути вже з 3.12.2012 року сертифікованим інженером-геодезистом або інженером-землевпорядником.

Тобто: вчиняючи будь-які дії в сфері управляння топографо-геодезичною діяльністю посадові особи органів влади самі порушують вимогу першого абзацу статті 5-1 чинного Закону.

 

P.S.
Не впевнений, що зі мною погодяться досвідчені юристи (і впевнений, що не погодяться посадовці з Держземагенства), тому буду радий отримати інші трактування норм чинного Закону.

 

Кас'янов Олег Вікторович
освіта вища: закінчив Харківський військовий університет,
в сфері геодезії та картографії працюю з 1999 року,
директор філії ТОВ "ГІСІНФО",
e-mail: kasianov@panorama.kharkov.ua

Обговорити (форум на geography.in.ua)

 
До каталогу публікацій >>>
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
 
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua