GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 
 
Нормативно-правові акти в сфері землевпорядкування та земельного кадастру
 
  1. Загальні положення земельного права
Земельний кодекс України, Кодекс, 2768-III, 25.10.01 р. (в редакції від 27.04.10 р.)
Про землеустрій, Закон України, 858-IV, 22.05.03 р.(в редакції від 05.11.09 р.)
Про оренду землі, Закон України, 161-XIV, 06.10.98 р. (в редакції від 05.11.09 р.)
Про плату за землю, Закон України, 2535-XII, 03.06.92 р. (в редакції від 27.04.10 р.)
  2. Оформлення прав на землю
  2.1. Вибір ділянки, місця розташування об'єкта
Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, Постанова КМУ № 427 від 31.03.04 р
Про благоустрій населених пунктів, Закон України, 2807-IV, 06.09.05 р. (в редакції від 05.11.09 р.)
Типові регіональні правила забудови, Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 219 від 10.12.01 р. (в редакції від 30.10.09 р.)
  Про затвердження Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій, Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи № 376 від 06.12.2005 р.
  Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування, Наказ Державної служби автомобільних доріг України № 414 від 29.09.2005 р.
  Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень, ДБН 360-92**
  Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж, ДБН В.2.5-16-99
Реклама на GeoGuide
  2.2. Розробка проекту відведення
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Постанова КМУ № 677 від 26.05.04 р.
Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Постанова КМУ № 266 від 04.03.04 р.
Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, Постанова КМУ № 1094 від 25.08.04 р.
  Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 295 від 28.11.03 р.
  2.3. Погодження проекту землеустрою
Типове положення про комісію з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, Постанова КМУ № 1420 від 23.11.09 р.
  Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок, Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 434 від 05.11.2004 р. (в редакції від 21.08.07 р.)
  2.4. Землевпорядна експертиза
Про державну експертизу землевпорядної документації, Закон України, 1808-IV, 17.06.04 р. (в редакції від 05.11.09 р.)
Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 391 від 03.12.04 р.(в редакції від 09.07.08 р.)
  2.5. Оформлення державних актів на право власності та договорів оренди
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 43 від 04.05.99 р. (в редакції від 16.03.09 р.)
Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки, Постанова КМУ N844 від 5 серпня 2009 року. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України N 1112 від 21 жовтня 2009 р.)
Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, Постанова КМУ N449 від 2 квітня 2002 року. (в редакції від 12.11.08 р.)
Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, Постанова КМУ N439 від 6 травня 2009 року. (в редакції від 26.08.09р.)
  Про затвердження Типового договору оренди землі, Постанова КМУ № 220 від 03.03.04 р.
  2.6. Вартість землевпорядних робіт
Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, Спільний наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15.06.01 р. (в редакції від 18.06.02 р.)
  Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 264 від 12.08.04 р. (в редакції від 06.12.05 р.)
  3. Гарантії прав на землю
Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), Закон України, 899-IV, 5.06.03 р. (в редакції від 17.11.09 р.)
Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, Закон України, 1559-VI, 17.11.09 р.
  4. Інвентаризація земель, встановлення меж
Про розмежування земель державної та комунальної власності, Закон України, 1457-IV, 05.02.04 р. (в редакції від 03.06.08 р.)
Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 85 від 26.08.97 р.
Методичні рекомендації з розробки проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 177 від 18.07.08 р.
Методичні рекомендації з розробки проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж населеного пункту, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 165 від 10.07.08 р.
Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів № 376 від 18 травня 2010 р.
Порядок складення та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення, затверджений Постановою КМУ № 1117 від 08.12.10 р.
  Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 127 від 24.05.01 р. (в редакції від 08.02.06 р.)
  4.1. Зміна цільового призначення земельної ділянки
Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, Постанова КМУ № 502 від 11.04.02 р.
  5. Охоронні зони та сервітути
  Про затвердження Правил охорони електричних мереж, Постанова КМУ № 209 від 04.03.97 р.
  Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів, Постанова КМУ № 1747 від 16.11.02 р.
 

Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України, Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 254 від 01.10.97 р., (Пункти 4.3.15 - 4.3.17)

  6. Грошова оцінка земель
Про оцінку земель, Закон України, 1378-IV, 11.12.03 р. (в редакції від 17.11.09 р.)
  6.1. Нормативна оцінка земель
Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, Постанова КМУ №213 від 23.03.95 р. (в редакції від 05.07.04 р.)
Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, Спільний наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук № 18/15/21/11 від 27.01.2006 р.
Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), Постанова КМУ № 525 від 30.05.97 р. (в редакції від 05.07.04 р.)
Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), Спільний наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Державного комітету України по водному господарству, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Української академії аграрних наук № 19/16/22/11/17/12 від 27.01.2006 р.
  Оцінка земель. Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, СОУ ДКЗР 00032632-012:2009
  6.2. Експертна оцінка земель
Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, Постанова КМУ № 1531 від 11.10.02 р.
Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 2 від 09.01.03 р. (в редакції від 22.03.04 р.)
Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок, Постанова КМУ № 1552 від 17.11.04 р.
Порядок видачі Кваліфікаційного свідоцтва, Наказ Державного агенства земельних ресурсів України № 116 від 10.08.07 р.
  7. Земельний кадастр
Про Державний земельний кадастр, Закон України, № 3613-VI, 07.07.11 р.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, Закон України, 1952-IV, 01.07.04 р. (в редакції від 11.02.10 р.)
  Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, Постанова КМУ № 1355 від 02.12.97 р.
Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів № 168 від 15.02.10 р.
Порядок присвоєння об'єкту нерухомого майна реєстраційного номера, затверджений Постановою КМУ № 1117 від 08.12.10 р.
Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу), Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.09 р.
Про затвердження вимог до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 136 від 23.05.03 р.
  Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 67 від 16.02.05 р.
  8. Охорона земель
Про охорону земель, Закон України, 962-IV, 19.06.03 р.
Про державний контроль за використанням та охороною земель, Закон України, 963-IV, 19.06.03 р. (в редакції від 05.11.09 р.)
Про Порядок консервації земель, Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах № 175 від 17.10.02 р.
  Про внесення змін до Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 149 від 04.04.07 р.
  Основные положения по восстановлению земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных, строительных и иных работ, Положение; Государственный комитет СССР по науке и технике, Государственный комитет СССР по делам строительства, Министерство сельского хозяйства СССР, Государственный комитет СССР лесного хозяйства, № 183-п от 30.06.71 г.
  9. Моніторинг земель
Про затвердження Положення про моніторинг земель, Постанова КМУ № 661 від 20.08.93 р. (в редакції від 26.12.03 р.)
Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, Наказ Міністерства аграрної політики України № 51 від 26.02.04 р.
  10. Ліцензування землевпорядної діяльністі
Про ліцензування певних видів господарської діяльності, Закон України, 1775-III, 01.06.00 р. (в редакції від 15.12.09 р.)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів № 423 від 05.08.09 р.
Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 255 від 11.04.2013 р.
Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, Спільний наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету України по земельних ресурсах № 30/64 від 18.03.03 р.
  11. Державні органи, що здійснюють управління в галузі землевпорядкування та кадастру
Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, Постанова КМУ № 224 від 19.03.08 р. (в редакції від 24.02.10 р.)
Положення про Державний фонд документації із землеустрою, Постанова КМУ № 1553 від 17.11.04 (в редакції від 26.07.06 р.)
Розподіл за темами:
 

1. Загальні положення

2. Оформлення прав на землю
  2.1. Вибір ділянки
  2.2. Розробка проекту відведення
  2.3. Погодження проекту землеустрою
  2.4. Землевпорядна експертиза
  2.5. Оформлення державних актів та договорів оренди
  2.7. Вартість землевпорядних робіт

3. Гарантії прав на землю

4. Інвентаризація земель
  4.1. Зміна цільового призначен-ня земельної ділянки

5. Охоронні зони та сервітути

6. Оцінка земель
  6.1. Нормативна оцінка земель
  6.2. Експертна оцінка земель

7. Земельний кадастр

8. Охорона земель

9. Моніторинг земель

10. Ліцензування діяльністі

11. Державні органи, що здійс-нюють управління в сфері зем-левпорядкування та кадастру

 
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua