GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про благоустрій населених пунктів
 

В редакції від 5 листопада 2009 року. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 509-VI від 16.09.2008 р., N 1704-VI від 05.11.2009 р.

    Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 
    Стаття 1. Визначення термінів

    1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

    благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

    територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

    утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

    вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

    заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

 
    Стаття 2. Призначення благоустрою населених пунктів

    1. Благоустрій населених пунктів передбачає:

    1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

    2) організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

    3) створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

 
    Стаття 3. Система благоустрою населених пунктів

    1. Система благоустрою населених пунктів включає:

    1) управління у сфері благоустрою населених пунктів;

    2) визначення суб'єктів та об'єктів у сфері благоустрою населених пунктів;

    3) організацію благоустрою населених пунктів;

    4) стандартизацію і нормування у сфері благоустрою населених пунктів;

    5) фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів;

    6) здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів;

    7) встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

 
    Стаття 4. Законодавство з питань благоустрою населених пунктів

    1. Законодавство з питань благоустрою населених пунктів складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

    2. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою населених пунктів, і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 
Розділ II
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 
    Стаття 5. Органи управління у сфері благоустрою населених пунктів

    1. Управління у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень.

 
    Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері благоустрою населених пунктів

    1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері благоустрою населених пунктів належить:

    1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;

    2) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм благоустрою населених пунктів;

    3) координація діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері благоустрою.

 
    Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері благоустрою населених пунктів

    1. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері благоустрою населених пунктів належить:

    1) внесення пропозицій щодо формування державної політики з питань благоустрою населених пунктів;

    2) здійснення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;

    3) забезпечення в межах своїх повноважень розроблення та виконання державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

    4) розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і правил у цій сфері;

    5) забезпечення здійснення заходів щодо інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку;

    6) здійснення в межах своїх повноважень нормативно-методичного забезпечення у цій сфері;

    7) організація разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку".

 
    Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері благоустрою населених пунктів

    1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері благоустрою населених пунктів належить:

    1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;

    2) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

    3) організація та забезпечення безпечних і здорових умов життєдіяльності населення;

    4) організація виконання робіт з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів;

    5) здійснення контролю за виконанням правил благоустрою територій населених пунктів;

    6) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

    7) участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку".

 
    Стаття 9. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері благоустрою населених пунктів

    1. До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері благоустрою населених пунктів належить:

    1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;

    2) участь у розробленні і виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

    3) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.

 
    Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів

    1. До повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить:

    1) затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населених пунктів, забезпечення їх виконання;

    2) створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

    3) організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

    4) організація місць відпочинку для населення;

    5) розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;

    6) затвердження правил благоустрою територій населених пунктів;

    7) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об'єктів благоустрою;

    8) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

    9) здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд та об'єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, водних об'єктів тощо;

    10) надання дозволу на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об'єктів благоустрою;

    11) визначення місць стоянок транспортних засобів на об'єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення та санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів благоустрою;

    12) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

    13) визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища.

 
    Стаття 11. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів

    1. До повноважень органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів належить:

    1) внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів;

    2) організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;

    3) здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів;

    4) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

    5) вирішення інших питань у цій сфері відповідно до цього Закону та Закону України "Про органи самоорганізації населення".

 
Структура документу
 

Розділ I
Загальні положення

Розділ II
Управління у сфері благоустрою населених пунктів

Розділ III
Суб'єкти та об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів

Розділ IV
Організація благоустрою насе-лених пунктів

Розділ V
Стандартизація і нормування у сфері благоустрою населених пунктів

Розділ VI
Фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів

Розділ VII
Контроль у сфері благоустрою населених пунктів

Розділ VIII
Відповідальність за порушення законодавства у сфері благо-устрою населених пунктів

Розділ IX
Прикінцеві положення

 
 
Інші документи
 

Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 
Типові регіональні правила забудови
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1  2  3   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua