GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про благоустрій населених пунктів
 

В редакції від 5 листопада 2009 року. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 509-VI від 16.09.2008 р., N 1704-VI від 05.11.2009 р.

 
Розділ V
СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 
    Стаття 31. Мета стандартизації і нормування у сфері благоустрою населених пунктів

    1. Стандартизація і нормування у сфері благоустрою населених пунктів здійснюються з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, в умовах якого забезпечуються захист довкілля, санітарне та епідемічне благополуччя населення, шляхом розроблення комплексу взаємопов'язаних нормативних документів, якими визначаються взаємопогоджені вимоги до об'єктів благоустрою.

 
    Стаття 32. Стандартизація у сфері благоустрою населених пунктів

    1. До нормативних документів із стандартизації у сфері благоустрою населених пунктів належать документи, які містять:

    1) визначення основних понять і термінів;

    2) характеристику систем класифікації;

    3) методи, методики та способи визначення об'єктів благоустрою населених пунктів;

    4) метрологічні норми і вимоги до організації робіт з благоустрою населених пунктів;

    5) інші нормативи із стандартизації у цій сфері, передбачені законом.

    2. Стандарти у сфері благоустрою населених пунктів розробляються, приймаються (ухвалюються), переглядаються (змінюються) або їх дія припиняється в порядку, встановленому законом.

 
    Стаття 33. Нормативи у сфері благоустрою населених пунктів

    1. У сфері благоустрою населених пунктів діє система нормативів, що встановлюється у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища.

    2. Законом можуть встановлюватися й інші нормативи, пов'язані із забезпеченням благоустрою населених пунктів.

 
    Стаття 34. Правила благоустрою території населеного пункту

    1. Правила благоустрою території населеного пункту (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою.

    Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

    Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

    2. Правила складаються з текстової та графічної частин.

    3. Текстова частина Правил включає:

    1) визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері;

    2) забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил;

    3) участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил;

    4) порядок громадського обговорення проекту Правил;

    5) порядок внесення змін до Правил;

    6) порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою;

    7) заходи з реалізації проекту благоустрою території населеного пункту;

    8) вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій;

    9) вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою загального користування (міських лісів, парків, скверів, бульварів, садів, рекреаційних зон тощо);

    10) вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території;

    11) вимоги до санітарного очищення території;

    12) інші вимоги, передбачені цим та іншими законами;

    13) перелік установлених законом обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою;

    14) здійснення контролю за виконанням Правил;

    15) встановлена законом відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил;

    16) перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.

    Текстова частина Правил благоустрою території населеного пункту може включати інші питання відповідно до законодавства.

    4. Графічна частина Правил включає:

    1) план благоустрою території населеного пункту з визначенням заходів з реалізації цього плану та термінів їх виконання;

    2) схему обмежень використання територій об'єктів благоустрою;

    3) схему меж об'єктів благоустрою населеного пункту з визначенням балансоутримувачів цих об'єктів, а також меж територій, закріплених за підприємствами, установами, організаціями.

    До складу графічної частини Правил може бути включена інша технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів.

 
    Стаття 35. Технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів

    1. Технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів (проекти, схеми, карти, атласи тощо) розробляється з метою здійснення комплексу заходів з благоустрою територій, окремих об'єктів благоустрою, їх частин і може бути включена до правил благоустрою території відповідного населеного пункту.

    2. Технічна документація з питань благоустрою населених пунктів погоджується в установленому порядку та затверджується її замовником.

 
Розділ VI
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 
    Стаття 36. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів

    1. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

    Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

    2. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

    1) заходи на виконання державних програм благоустрою населених пунктів;

    2) роботи з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів;

    3) роботи з благоустрою, що проводяться на землях державної форми власності;

    4) охорона та утримання об'єктів благоустрою, переданих органами державної влади на баланс підприємствам, установам, організаціям;

    5) роботи з утворення територій і об'єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

    3. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються:

    1) заходи з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;

    2) охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

    3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

    4) роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

    5) організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

    4. За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

    1) благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

    2) усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

    Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

    Благоустрій прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

    Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об'єкта благоустрою, можуть здійснювати часткове фінансування утримання закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.

    Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

    5. Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

 
    Стаття 37. Участь громадян у фінансуванні заходів щодо забезпечення благоустрою населених пунктів

    1. Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

 
Розділ VII
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 
    Стаття 38. Завдання контролю у сфері благоустрою населених пунктів

    1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог цього Закону, Правил благоустрою території населеного пункту та інших нормативно-правових актів.

 
    Стаття 39. Державний контроль у сфері благоустрою населених пунктів

    1. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та місцевими державними адміністраціями.

    2. Порядок здійснення державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів визначається цим Законом та іншими законодавчими актами.

 
    Стаття 40. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів

    1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами.

    2. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

    3. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів здійснюється шляхом:

    1) проведення перевірок території;

    2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

    3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

    4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території населеного пункту.

    4. Положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною або міською радою.

 
    Стаття 41. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів

    1. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

    2. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:

    1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

    
2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

    3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

    4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

    3. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 
Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 
    Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

    1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

    1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

    2) проектуванні об'єктів благоустрою населених пунктів з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

    3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

    4) порушенні правил благоустрою територій населених пунктів;

    5) порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

    6) самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою населеного пункту;

    7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою населених пунктів;

    8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону;

    9) забрудненні (засміченні) території населеного пункту;

    10) неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.

    2. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

    3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

    4. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

 
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

    1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.

    2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

    1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають із цього Закону;

    2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

    3) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

    
    Президент України В.ЮЩЕНКО
    м. Київ, 6 вересня 2005 року

 
Структура документу
 

Розділ I
Загальні положення

Розділ II
Управління у сфері благоустрою населених пунктів

Розділ III
Суб'єкти та об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів

Розділ IV
Організація благоустрою насе-лених пунктів

Розділ V
Стандартизація і нормування у сфері благоустрою населених пунктів

Розділ VI
Фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів

Розділ VII
Контроль у сфері благоустрою населених пунктів

Розділ VIII
Відповідальність за порушення законодавства у сфері благо-устрою населених пунктів

Розділ IX
Прикінцеві положення

 
 
Інші документи
 

Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Порядок вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів
 
Типові регіональні правила забудови
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1  2  3   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua