GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОЛОЖЕННЯ
про моніторинг земель
 

    Затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 661 від 20 серпня 1993 р.
    Текст зі змінами в редакції від 26 грудня 2003 року.

 
    1. Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.

    Об'єктом моніторингу є всі землі незалежно від форми власності на них.

    Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг ґрунтів.

    Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться Державною службою охорони родючості ґрунтів Мінагрополітики відповідно до затвердженого ним положення.

 
    2. Залежно від мети спостережень та ступеня охоплення територій проводиться такий моніторинг земель:

    національний - на всіх землях у межах території України;

    регіональний - на територіях, що характеризуються єдністю фізико-географічних, екологічних та економічних умов;

    локальний - на окремих земельних ділянках та в окремих частинах (елементарних структурах) ландшафтно-екологічних комплексів.

 
    3. Моніторинг земель складається із систематичних спостережень за станом земель (агрохімічна паспортизація земельних ділянок, зйомка, обстеження і вишукування), виявлення у ньому змін, а також проведення оцінки:

    стану використання земельних ділянок;

    процесів, пов'язаних із змінами родючості ґрунтів (розвиток водної і вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури ґрунту, заболочення і засолення), заростання сільськогосподарських угідь, забруднення земель пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та іншими токсичними речовинами;

    стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, гідротехнічних споруд;

    процесів, пов'язаних з утворенням ярів, зсувів, сельовими потоками, землетрусами, карстовими, кріогенними та іншими явищами;

    стану земель населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазодобувними об'єктами, очисними спорудами, гноєсховищами, складами паливно-мастильних матеріалів, добрив, стоянками автотранспорту, захороненням токсичних промислових відходів і радіоактивних матеріалів, а також іншими промисловими об'єктами.

    Спостереження за станом земель залежно від терміну та періодичності їх проведення поділяються на:

    базові (вихідні, що фіксують стан об'єкта спостережень на момент початку ведення моніторингу земель);

    періодичні (через рік і більше);

    оперативні (фіксують поточні зміни).

 
    3-1. Проведення моніторингу земель здійснюється у такому порядку:

    виконання спеціальних зйомок і обстежень земель;

    виявлення негативних факторів, вплив яких потребує здійснення контролю;

    оцінка, прогноз, запобігання впливу негативних процесів.

    На локальному рівні моніторинг земель проводять районні, міські відділи, управління земельних ресурсів, на регіональному - Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласні, Київське, Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів, на національному - Держкомзем.

 
    4. Стан земельного фонду оцінюється шляхом аналізу ряду послідовних спостережень і порівнянь одержаних показників.

 
    5. Інформаційне забезпечення моніторингу земель складається з даних, які мають необхідну повноту для об'єктивної оцінки ситуації, її моделювання та прогнозування.

 
    6. Ведення моніторингу земель здійснює Держкомзем за участю Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Мінагрополітики, Української академії аграрних наук та НКАУ.

 
    7. Основою технічного забезпечення моніторингу є автоматизована інформаційна система.

 
    8. Інформація, одержана під час спостережень за станом земель, узагальнюється по районах, містах, областях, Автономній Республіці Крим, а також по окремих природних комплексах і передається в пункти збору автоматизованої інформаційної системи обласних, Київського і Севастопольського міських головних управлінь земельних ресурсів та Рескомзему Автономної Республіки Крим.

    Форма та порядок надання інформації з моніторингу земель затверджується Держкомземом.

    За результатами оцінки стану земель складаються звіти, прогнози та рекомендації, що подаються до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Держкомзему для вжиття заходів до запобігання і ліквідації наслідків негативних процесів.

 
Інші документи
 

Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про охорону земель"
 
Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Порядок консервації земель
 
Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua