GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

  МЕТОДИКА
проведення державної експертизи землевпорядної документації
 

    Затверджена наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 391 від 3 грудня 2004 року.
    Текст в редакції від 9 липня 2008 року зі змінами відповідно до наказів № 384 від 13.12.2005 р. та №162 від 09.12.2008 р.

     
    Додаток 1
    до пункту 2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

 

___________________________________
Держкомзем України (обласне

___________________________________
(Київське, Севастопольське міське)

___________________________________
головне управління земельних ресурсів)

___________________________________
(П.І.Б. (назва) замовника

___________________________________
експертизи та його адреса)

___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
(для фізичної особи)

КЛОПОТАННЯ
(для юридичної особи)

 

Прошу провести __________________________________________________
                                                          (обов'язкову, добровільну)

________________________________ державну експертизу ______________
         (первинну, повторну, додаткову)

________________________________________________________________
                                                      (назва документації)

Документація розроблена ___________________________________________
                                                         (назва розробника документації)

________________________________________________________________
 

на замовлення ____________________________________________________
                                                         (назва замовника документації)

на підставі договору _______________________________________________.
                                (дата та номер договору на виготовлення відповідної документації)

Кошторисна вартість робіт за зазначеним договором складає

________ грн ___ коп., у тому числі ПДВ - _________ грн ___ коп.

Оплата за проведення державної експертизи гарантується.

Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___ аркуші(ах).

Замовник державної експертизи______________________________________
                                                      (прізвище та ініціали фізичної особи або посада,

_______________________________________________________________
                                    прізвище та ініціали керівника юридичної особи)

 _________________________       __________________________________
             (дата подання заяви)                           (підпис замовника експертизи) (клопотання)

     М.П.

 

     
    Додаток 2
    до пункту 5.2 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації

 

ЗВІТ
про проведення державної експертизи землевпорядної документації
в ____________________________________________________________
(назва органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів)
станом на 01.01.200_ р.

N
з/п
Назва документації Усього
розроб-
лено
Здійснено державну експертизу, в тому числі Результати державної експертизи
первинну повторну додаткову оцінено
позитивно
повернуто
на доопра-
цювання
оцінено
негативно
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Об'єкти обов'язкової державної експертизи              
1 Загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель              
2 Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень              
3 Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень              
4 Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення              
5 Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів              
6 Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок              
7 Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь              
8 Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів              
9 Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань              
10 Технічна документація з бонітування ґрунтів              
11 Технічна документація з економічної оцінки земель              
12 Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель              
13 Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності              
14 Усього об'єктів обов'язкової державної експертизи              
  Інша документація (об'єкти вибіркової та добровільної державної експертизи)              
15 Інша документація із землеустрою              
16 Інша документація з оцінки земель              
17 Усього іншої документації              
18 Разом              

    Керівник органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів   _________   підпис

    Начальник Управління державної землевпорядної
    експертизи, нормування та ліцензування робіт                 О.І.Моцун

 
Структура документу
 

1. Загальні положення

2. Організація проведення державної експертизи

3. Процедура (стадії) прове-дення державної експертизи

4. Розмежування компетенції органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державної експертизи

5. Звітність з питань проведення державної експертизи земле-впорядної документації

Додаток 1.
Форма заяви (клопотання) про проведення державної експер-тизи землевпорядної документації

Додаток 2.
Форма звіту про проведення державної експертизи землевпорядної документації

 
 
Інші документи
 

Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:   1   2   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua