GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
     XI. Місцезнаходження земельної ділянки

 

     11.1. Елемент "Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo) наведений у додатку 16.

 

     11.2. Елемент "Місцезнаходження земельної ділянки" (ParcelLocationInfo) складається з таких елементів і даних:

 

     11.2.1. В елементі "Регіон" (Region) зазначаються назви одиниць адміністративно-територіальних утворень: Автономна Республіка Крим, область, міста Київ або Севастополь.

 

     11.2.2. В елементі "Назва населеного пункту" (Settlement) вказується назва села, селища, міста без врахування належності земельної ділянки до земель населеного пункту чи її знаходження за межами населеного пункту.

 

     11.2.3. В елементі "Назва району" (District) вказується назва району, в якому розташовано населений пункт.

 

     11.2.4. В елементі "Відношення до населеного пункту" (ParcelLocation) зазначається належність земельної ділянки до земель в межах населеного пункту (Urban) або інформація про те, що земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту (Rural).

 

     11.2.5. В елементі "Адреса земельної ділянки" (ParcelAddress) зазначається місцезнаходження земельної ділянки. У разі якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, елемент "Адреса земельної ділянки" складається з таких елементів:

    "Тип (вулиця, проспект, провулок)" (StreetType);

    "Назва вулиці" (StreetName);

    "Номер будинку" (Building);

    "Номер корпусу" (Block).

 

     11.2.6. В елементі "Блок додаткової інформації" (AdditionalInfoBlock) зазначається вся необхідна додаткова інформація (AdditionalInfo) про місцезнаходження земельної ділянки.

 
 
     XII. Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки

 

     12.1. Елемент "Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки" (CategoryPurposeInfo) наведений у додатку 17.

 

     12.2. Елемент "Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки" (CategoryPurposeInfo) складається з таких елементів і даних:

 

     12.2.1. В елементі "Категорія земель" (Category) зазначається вид категорії земель за їх основним цільовим призначенням (використанням) згідно із додатком 18.

 

     12.2.2. В елементі "Цільове призначення (використання) земельної ділянки" (Purpose) зазначається цільове призначення (використання) земельної ділянки згідно із документацією із землеустрою.

 

     12.2.3. В елементі "Цільове призначення згідно з документом, що є підставою для набуття права" (Use) вказується вид цільового призначення, який зазначений у документі, на підставі якого здійснюється передача земельної ділянки у власність або користування.

 
 
     XIII. Форма власності на земельну ділянку

 

     13.1. Елемент "Форма власності на земельну ділянку" (OwnershipInfo) наведений у додатку 19.

 

     13.2. Елемент "Код форми власності" (Code) елемента "Форма власності на земельну ділянку" (OwnershipInfo) заповнюється згідно з переліком "Форми власності на земельну ділянку", наведеним у додатку 20.

 
 
     XIV. Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

 

     14.1. Елемент "Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь" (ParcelMetricInfo) наведений у додатку 21.

 

     14.2. Елемент "Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь" (ParcelMetricInfo) складається з елементів, які містять елементи стосовно внесення метричних даних кадастрових одиниць.

 

     14.2.1. В елементі "Унікальний номер ділянки в межах кварталу" (ParcelID) зазначається унікальний чотиризначний номер земельної ділянки в межах кварталу.

 

     14.2.2. Елемент "Опис земельної ділянки" (Description) містить довільний опис земельної ділянки.

 

     14.2.3. В елементі "Площа земельної ділянки" (Area) зазначаються одиниці виміру площі земельної ділянки (MeasurementUnit), значення площі (Size) та метод її визначення (DeterminationMethod), а саме:

    обчислення площі за значеннями координат точок повороту меж земельної ділянки, зазначених в обмінному файлі (ExhangeFileCoordinates);

    згідно із значенням площі, вказаним у правовстановлювальному документі (DocExch);

    переобчислювання (Calculation) із зазначенням системи координат, в якій відбувалося переобчислення.

 

     14.2.4. В елементі "Похибка" (Error) зазначається середня квадратична похибка обчислення площі земельної ділянки.

 

     14.2.5. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі земельної ділянки.

 

     14.2.6. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі земельної ділянки.

 

     14.3. Внесення відомостей у елементи, передбачені підпунктами 14.2.5 та 14.2.6 пункту 14.2 цих Вимог, здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

 

     14.4. Якщо ділянка складається з кількох полігонів (так звані архіпелаги), то зовнішніх (Externals) меж може бути більше однієї. За наявності вкраплених ділянок (внутрішніх полігонів, так званих "бубликів") відповідний елемент (Externals) включає в себе один або декілька внутрішніх полігонів.

 
 
     XV. Інформація про власника земельної ділянки

 

     15.1. Елемент "Інформація про власника земельної ділянки" (ProprietorInfo) наведений у додатку 22.

 

     15.2. Елемент "Інформація про власника земельної ділянки" (ProprietorInfo) складається з таких елементів:

 

     15.2.1. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності, то в елементі "Частка земельної ділянки" (ParcelPart) зазначається частка кожного із співвласників земельної ділянки у відсотках (Percent) або у вигляді дробу (Part). У разі зазначення частки у вигляді дробу вказуються чисельник (Numerator) та знаменник (Denominator) частки земельної ділянки.

 

     15.2.2. В елементі "Інформація про власника земельної ділянки" (Authentication) вказується інформація про власника земельної ділянки - фізичну особу (NaturalPerson) або юридичну особу (LegalEntity), яка є власником земельної ділянки або набуває її у власність. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності, то співвласники зазначаються послідовно в алфавітному порядку за прізвищем для фізичних осіб та за найменуванням для юридичних осіб.

 

     15.2.3. В елементі "Шифр рядка власника за формою 6-зем" (ProprietorCode) зазначається шифр рядка відповідного власника земельної ділянки згідно ізформою N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" (річна), затвердженою наказом Держкомстату України від 05.11.98 N 377, зареєстрованим у Мін'юсті України 14.12.98 за N 788/3228.

 

     15.2.4. В елементі "Пільги" (Privilege) вказується інформація про пільги, які має особа щодо земельної ділянки. У цьому елементі зазначаються такі відомості:

    в елементі "Дані про пільги" (RegistrationInfo) вказуються стаття закону, що передбачає пільгу (RegName), та дата виникнення права на пільгу (RegistrationDate).

 

     15.2.5. В елементі "Підстава набуття права власності" (PropertyAcquisitionJustification) зазначаються умови та реквізити документа, що є підставою для набуття права власності на земельну ділянку. У цьому елементі вказується така інформація:

    назва документа (код) (Document);

    номер документа (DocumentNumber);

    дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate);

    назва органу, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність (ApprovalAuthority).

 

     15.2.6. Відомості до елемента "Назва документа (код)" (Document) вносяться згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 23.

 

     15.2.7. В елементі "Блок додаткової інформації" (AdditionalInfoBlock) вказується додаткова інформація (AdditionalInfo) про власника земельної ділянки.

 
 
     XVI. Права користування земельною ділянкою

 

     16.1. Елемент "Права користування земельною ділянкою" (LegalModeInfo) наведений у додатку 24.

 

     16.2. Елемент "Права користування земельною ділянкою" (LegalModeInfo) складається з елементів та відомостей про користування земельною ділянкою і осіб, які набули або набувають права користування земельною ділянкою.

 

     16.2.1. В елементі "Дані про права користування земельною ділянкою" (LegalModeType) зазначаються відомості про права користування земельною ділянкою згідно із додатком 25.

 

     16.2.2. В елементі "Термін дії права" (Duration) зазначаються відомості про терміни, з якими пов'язані початок (StartDate) та закінчення (ExpirationDate) терміну дії права на земельну ділянку.

 

     16.2.3. В елементі "Особа, яка набула (набуває) право" (Grantee) зазначається інформація про особу, яка набула або набуває право на земельну ділянку.

 

     16.2.4. В елементі "Особа, яка передає право" (Grantor) зазначається інформація про особу, яка надає в користування земельну ділянку.

 

     16.2.5. Внесення відомостей у елементи, передбачені підпунктами 16.2.3 та 16.2.4 пункту 16.2 цих Вимог, здійснюється за допомогою елементів "Дані про фізичну особу" (NaturalPerson) та "Дані про юридичну особу" (LegalEntity) залежно від того, фізична чи юридична особа набуває або надає в користування таку земельну ділянку.

 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призначен-ня (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земельною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua