GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
     XVII. Реквізити документації

 

     17.1. Елемент "Реквізити документації" (TechnicalDocumentationInfo) наведений у додатку 26.

 

     17.2. Елемент "Реквізити документації" (TechnicalDocumentationInfo) складається з елементів, які містять інформацію про вид документації, проведення її державної експертизи та затвердження.

 

     17.2.1. В елементі "Вид документації" (DocumentationType) зазначається код виду документації згідно із додатком 9.

 

     17.2.2. В елементі "Дата складання документації" (DraftingDate) вказується дата складання документації виконавцем робіт (з урахуванням витрат часу на доопрацювання, що обумовлені зауваженнями, викладеними у висновку державної експертизи землевпорядної документації).

 

     17.2.3. В елементі "Реєстраційні дані документації" (RegistrationDate) зазначається така інформація:

    в елементі "Обліковий номер документації" (BookNumber) - номер документації, який присвоюється її розробником або територіальним органом Держкомзему чи відокремленим структурним підрозділом Центру ДЗК;

    в елементі "Дата реєстрації" (RegistrationDate) - дата реєстрації документації;

    в елементі "Орган, що зареєстрував документацію" (RegistrationAuthority) - назва органу, який зареєстрував документацію.

 

     17.2.4. В елементі "Відмітка щодо видачі реєстраційної картки" (RegistrationCard) зазначається така інформація:

    обліковий номер (BookNumber);

    дата видачі реєстраційної картки (IssuanceDate).

 

     17.2.5. В елементі "Перелік документів, які використовуються для формування обмінного файлу" (DocumentList) послідовно відповідно до змісту документації вказується код документа згідно із додатком 10. У разі відсутності коду документа, який міститься у документації, зазначається його повна назва.

 

     17.2.6. В елементі "Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації" (Expertise) зазначається така інформація:

    потреба у проведенні державної експертизи (ExperiseRequired) - вказуються відомості стосовно необхідності проведення обов'язкової державної експертизи документації згідно із Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації" відповідно до додатка 11;

    назва органу Держкомзему (ExpertiseAuthority) - назва структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держкомзему, який проводив державну експертизу землевпорядної документації;

    висновок державної експертизи землевпорядної документації (ExpertOpinion), де зазначаються типи висновків експертизи землевпорядної документації згідно із переліком, наведеним у додатку 27;

    дата висновку (ExpertiseDate) - дата висновку державної експертизи землевпорядної документації відповідно до вимог Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації";

    номер висновку (ExpertiseNumber) - номер висновку державної експертизи землевпорядної документації.

 

     17.2.7. В елементі "Затвердження документації" (ApprovalInfo) зазначаються відомості про:

    назву органу (орган державної влади або орган місцевого самоврядування), який затвердив документацію (ApprovalAuthority);

    дату документа, яким затверджено документацію (ApprovalDate);

    номер документа, яким затверджено документацію (ApprovalNumber);

    назву документа, яким затверджено документацію (ApprovalDocument).

 

     17.2.8. В елементі "Дата акта приймання-передачі" (ApprovalActDate) зазначається дата підписання акта приймання-передачі виконаних робіт із землеустрою між їх розробником та замовником.

 

     17.3. Якщо документація не проходила державної експертизи землевпорядної документації, то в елементі "Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації" (Expertise) не заноситься інформація відповідно до елементів ExpertiseAuthority, ExpertOpinion, ExpertiseDate та ExpertiseNumber, тобто не зазначається інформація про назву структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держкомзему, дату та номер висновку експертизи.

 
 
     XVIII. Державний акт на земельну ділянку

 

     18.1. Елемент "Державний акт на земельну ділянку" (StateActInfo) наведений у додатку 28.

 

     18.2. Елемент "Державний акт на земельну ділянку" (StateActInfo) складається з елементів, до яких вноситься інформація про реквізити державного акта, його видачу та державну реєстрацію.

 

     18.2.1. В елементі "Тип державного акта" (StateActType) зазначається назва державного акта на земельну ділянку згідно із додатком 29.

 

     18.2.2. В елементі "Бланк державного акта" (StateActForm) зазначаються серія (Series) та номер (Number) державного акта.

 

     18.2.3. В елементі "Реєстрація державного акта" (StateActRegistrationInfo) зазначаються номер книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі (RegistrationBookNumber), в яку внесено запис про державну реєстрацію державного акта, та номер її розділу (SectionNumber), реєстраційний номер державного акта (RegistrationNumber), дата реєстрації (RegistrationDate), а також відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт (RegistrationPersonInfo).

 

     18.2.4. В елементі "Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт" (RegistrationPersonInfo) зазначаються відомості про:

    осіб, які підписали державний акт (SignedByName), із зазначенням їх посад (SignedByPosition);

    особу, яка зареєструвала державний акт (RegisteredBy), та відповідно її посаду (RegisteredByPosition).

 

     18.2.5. В елементі "Дата видачі державного акта" (DeliveryDate) вказується дата видачі державного акта набувачу земельної ділянки або його представнику.

 

     18.2.6. В елементі "Відомості про особу, яка отримала державний акт" (DeliveryPerson) зазначаються дані про фізичну особу, якій видано державний акт (NaturalPerson), згідно із додатком 30.

 

     18.2.7. В елементі "Документ, на підставі якого видано державний акт" (EntitlementDocument) вказуються назва документа (код) (Document), номер документа (DocumentNumber), дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate) та назва органу, який прийняв рішення (ApprovalAuthority). Відомості до елемента "Назва документа (код)" (Document) вносяться згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 23.

 

     18.2.8. В елементі "Відомості про відмітку на державному акті" (MarkInfo) послідовно залежно від розташування даних у державному акті на право власності на земельну ділянку зазначаються відомості про:

    відмітку нотаріуса на державному акті на право власності на земельну ділянку (NotaryMark), у тому числі зазначаються найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який проставив відмітку (NotaryName), дата проставляння відмітки (NotaryMarkDate) та її номер (NotaryMarkNumber);

    відмітку територіального органу Держкомзему на державному акті на право власності на земельну ділянку (RegistrationAuthorityMark), у тому числі зазначаються найменування територіального органу Держкомзему (RegistrationAuthorityName), дата проставляння відмітки (RegistrationAuthorityDate) та її номер (RegistrationAuthorityNumber);

    осіб, які набули (набувають) право власності на земельну ділянку (OwnerName), шляхом проставляння відмітки на державному акті.

 
 
     XIX. Оцінка земельної ділянки

 

     19.1. Елемент "Оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo) наведений у додатку 31.

 

     19.2. Елемент "Оцінка земельної ділянки" (ValuationInfo) складається з елементів, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

     19.3. В елементі "Нормативна грошова оцінка" (Normative) зазначаються відомості про:

    дату оцінки (ValuationDate) - вказується дата складання технічної документації з нормативної грошової оцінки земель;

    значення грошової оцінки (Value) - вартість земельної ділянки згідно із нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки у гривнях;

    виконавця нормативної грошової оцінки земель (Executor) - відомості про суб'єкта господарювання, який проводив нормативну грошову оцінку земель, згідно із додатком 4;

    дані про технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (ValuationDocumentation) - зазначаються номер технічної документації (Number) та описова частина документації (Attribute).

 
 
     XX. Оренда земельної ділянки

 

     20.1. Елемент "Оренда земельної ділянки" (LeaseInfo) наведений у додатку 32.

 

     20.2. Елемент "Оренда земельної ділянки" (LeaseInfo) складається з елементів та даних про договір оренди земельної ділянки.

 

     20.2.1. В елементі "Рішення про передачу земельної ділянки в оренду" (ExecutivePowerDecision) зазначається інформація про орган, який прийняв рішення про передачу земельної ділянки в оренду (ExecutivePower), вид документа (ApprovalDocument), назву документа (ApprovalDocumentName), дату його прийняття (ApprovalDate) та номер (ApprovalDocumentNumber).

    Цей елемент заповнюється у разі передачі земельної ділянки в оренду із земель державної або комунальної власності.

 

     20.2.2. В елементі "Інформація про договір оренди земельної ділянки" (LeaseAgreement) зазначаються дані про:

    всіх орендарів земельної ділянки (Leasees) із зазначенням інформації щодо кожного орендаря земельної ділянки (Leasee) згідно із додатком 30 або 33 залежно від особи, яка виступає орендарем земельної ділянки (фізичної або юридичної особи);

    площу земельної ділянки або її частини, наданої в оренду (зазначається у квадратних метрах або гектарах) (Area);

    строк оренди земельної ділянки: дата початку оренди (StartDate), дата закінчення оренди (ExpirationDate) та строк дії оренди (LeaseDuration);

    орендну плату (Rent), яка включає в себе інформацію про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначеною у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent);

    реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди (RegistrationNumber);

    дату державної реєстрації договору оренди (RegistrationDate) - дату внесення запису про реєстрацію договору оренди землі до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

 

     20.2.3. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі орендованої земельної ділянки. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі орендованої земельної ділянки. Внесення відомостей у елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно із додатком 12 (комплексний тип "Межа об'єкта").

 
 
     XXI. Суборенда земельної ділянки

 

     21.1. Елемент "Суборенда земельної ділянки" (SubleaseInfo) наведений у додатку 34.

 

     21.2. Елемент "Суборенда земельної ділянки" (SubleaseInfo) складається з елементів та даних про договір суборенди земельної ділянки.

 

     21.2.1. В елементі "Блок опису усіх суборендарів" (Subleasees) зазначаються відомості про фізичних або юридичних осіб (суборендарів земельної ділянки) згідно із додатком 30 або 33.

 

     21.2.2. В елементі "Дата державної реєстрації договору суборенди землі" (RegistrationDate) вказується дата внесення запису про реєстрацію договору суборенди землі до книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі.

 

     21.2.3. В елементі "Реєстраційний номер договору суборенди землі" (RegistrationNumber) вказується реєстраційний номер договору суборенди земельної ділянки встановленої форми.

 

     21.2.4. В елементі "Площа земельної ділянки або її частини" (Area) зазначається площа земельної ділянки або її частини, переданої в суборенду.

 

     21.2.5. В елементі "Плата за суборенду" (Subrent) вказується інформація про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначений у договорі у грошовій (MoneySubrent) чи іншій формі (OtherSubrent).

 

     21.2.6. В елементі "Строк суборенди" (SubleaseTerm) зазначаються відомості про строк суборенди земельної ділянки: дата початку суборенди (StartDate), дата закінчення суборенди (ExpirationDate) та строк дії суборенди (SubleaseDuration).

 

     21.2.7. В елементі "Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки" (Externals) зазначаються відомості про зовнішні межі суборендованої земельної ділянки. В елементі "Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки" (Internals) зазначаються відомості про внутрішні межі суборендованої земельної ділянки. Внесення відомостей у елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно із додатком 12 (додатку 12) (комплексний тип "Межа об'єкта").

 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформу-вали, здійснили перевірку (коригу-вання) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призна-чення (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земель-ною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua