GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
    Додаток 1
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Опис логічної структури елемента обмінного файлу

<Розташування елемента> :<Назва кореневого елемента>/

                                                 <Назва дочірнього елемента 1 рівня>/

                                                 …/

                                                  <Назва дочірнього елемента N рівня>/ 

<Назва дочірнього елемента N рівня>

<Анотація дочірнього елемента N рівня >

Склад елемента

Додаткова інформація

<Назва дочірнього елемента 1 рівня дочірньогоелемента N рівня >

 <Тип дочірнього елемента 1 рівня дочірньогоелемента N рівня >

<Анотація дочірнього елемента 1 рівня дочірньогоелемента N рівня >

     

<Назва дочірнього елемента 1 рівня дочірньогоелемента N рівня >

 

 

<Анотація дочірнього елемента 1 рівня дочірньогоелемента N рівня >

<Назва дочірнього елемента 2івня дочірньогоелемента N рівня >

<Тип дочірнього елемента 2 івня дочірньогоелемента N рівня >

<Анотація дочірнього елемента 2івня дочірньогоелемента N рівня>

 

 

 

 

<Назва дочірнього елемента 2 рівня дочірньогоелемента N рівня >

 

 

<Анотація дочірнього елемента 2 рівня дочірньогоелемента N рівня >

<Назва дочірнього елемента 3 рівня дочірньогоелемента N рівня >

 <Тип дочірнього елемента 3 рівня дочірньогоелемента N рівня >

<Анотація дочірнього елемента 3 рівня дочірньогоелемента N рівня >

 

 

 
    Додаток 2
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Інформація про обмінний файл

UkrainianCadastralExchangeFile/

AdditionalPart/

ServiceInfo

ServiceInfo

Службова інформація

Склад елемента

Додаткова інформація

FileID

Ідентифікація обмінного файлу

FileDate

Дата формування файлу

 

FileGUID

Унікальний ідентифікатор файлу

 

FormatVersion

Версія формату обмінного файлу

 

 

ReceiverName

Найменування підрозділу Центру ДЗК

 

 

ReceiverIdentifier

Ідентифікатор підрозділу Центру ДЗК

 

 

Software

Назва програмного забезпечення

 

 

SoftwareVersion

Версія програмного забезпечення

 

 

 

 
    Додаток 3
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування) даних обмінного файлу

UkrainianCadastralExchangeFile/

AdditionalPart/

InfoLandWork

InfoLandWork

Інформація про осіб, які сформували, здійснили перевірку (коригування)
даних обмінного файлу

Склад елемента

Додаткова інформація

Executor

type ExecutorInfo

Відомості про виконавця робіт

   

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Вимог

Actions

Опис еревірок бо коригувань даних обмінного файлу

TypeAction

Тип дії особи щодо перевірки (коригування) даних обмінного файлу

Action

Опис дій особи щодо перевірки (коригування) даних обмінного файлу

 

ExecutorName

type FullNametype

Прізвище, ім'я,

по батькові особи, яка здійснила перевірку (коригування) даних обмінного файлу

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

ExecutorPosition

Посада особи

 

DateApproved

Дата перевірки (коригування)

 

 

 
    Додаток 4
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Відомості про виконавця робіт”

COMPLEX type

ExecutorInfo

Відомості про виконавця робіт

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

CompanyName

 Виконавець робіт

     

EDRPOU

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

   

Якщо виконавець робіт - юридична особа

TaxNumber

Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності)

   

Якщо виконавець робіт - фізична особа

License

Інформація про ліцензії на право проведення робіт 

 

LicenseSeries

Серія ліцензії

 

 

 

LicenseNumber

Номер ліцензії

 

 

 

LicenseIssuedDate

Дата видачі ліцензії

 

 

 

Chief

Дані про відповідальну особу

ChiefName

type FullNametype

Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

ChiefPosition

Посада відповідальної особи

   

Executor

Дані про безпосереднього виконавця

 

 

ExecutorName

type FullNametype

Прізвище, ім'я, по батькові виконавця

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

ExecutorPosition

Посада виконавця

   

 

ContactInfo

Контактна інформація

 

Phone

Номер телефону

 

Fax

Номер факсу

 

Email

Електронна адреса виконавця

 

Address

type Address

Місцезнаходження (місце проживання)

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 40 до Вимог

 

 
    Додаток 5
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Метрична інформація обмінного файлу

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

MetricInfo

MetricInfo

Метрична інформація обмінного файлу

Склад елемента

Додаткова інформація

CoordinateSystem

Система координат

SC42

Система координат СК-42 (6 – град. зона)

   

 

SC42_3

Система координат СК-42 (3 – град. зона)

   

 

Local

Місцева система координат

   

 

USC2000

Система координатУСК‑2000

   

 

WGS84

Система координат WGS84

   

 

SC63

Система координат 1963 року

X

 

 

C

 

 

P

 

 

T

 

 

HeightSystem

Система висот

 

Baltic

“Балтійська” система висот

     
 

Baltic77

“Балтійська 77” система висот

     

Other

Інша система висот

     

MeasurementUnit

Одиниці виміру

M

Метри

     

Km

Кілометри

     

Other

Інші

     

PointInfo

type PointInfo

Координати вузлів полігона кадастрової одиниці

 

   

Зазначаються дані згідно з додатком 6 до Вимог

Polyline

Блок опису поліліній

PL

Полілінії межі полігона кадастрової одиниці

 

ULID

Унікальний номер полілінії межі полігона кадастрової одиниці

   

Points

Блок опису усіх вузлів полілінії

P

Посилання на UIDP вузла полігона кадастрової одиниці

 

Length

Довжина лінії

   

ControlPoint

Закріплені вузлимежі полігона кадастрової одиниці

P

Перелік вузлів полілінії (посилання на UIDP вузла полігона кадастрової одиниці)

 

   

 

 
    Додаток 6
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Координати вузлів полігона кадастрової одиниці”

COMPLEX type

PointInfo

Координати вузлів полігона кадастрової одиниці

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Point

Вузол полігона кадастрової одиниці

UIDP

Унікальний номер вузла полігона кадастрової одиниці

 

 

PN

Ім’я вузла полігона кадастрової одиниці

 

 

 

DeterminationMethod

Метод визначення

Survey

Геодезичні виміри

 

GPS

GPS зйомка

 

Digitization

Дигіталізація картографічних матеріалів

 

Photogrammetry

Фотограмметричні виміри

 

 

X

   

Y

   

H

   

MX

   

MY

   

MH

   

Description

Опис точки

   

 

 
    Додаток 7
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Територіальна зона

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

TerritorialZoneInfo

TerritorialZoneInfo

Територіальна зона

Склад елемента

Додаткова інформація

TerritorialZoneNumber

Номер територіальної зони

KOATUU

Код об’єкта адміністративно-територіального устрою України (десятизначний)

   

TerritorialZoneCode

Код територіальної зони

(тризначний)

 

Зазначаються дані згідно з додатком 8 до Вимог

TerritorialZoneID

Ідентифікатор визначення територіальної зони

   

TerritorialZoneShortNumber

Номер територіальної зони (чотиризначний)

   

Executor

Виконавець

 

 

ExecutorName

type FullNametype

Прізвище, ім’я та по батькові  особи

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

ExecutorPosition

Посада виконавця

   

ContactInfo

Контактна інформація

Phone

Телефон

 
   

Fax

Номер факсу

 
   

Email

Електронна адреса

 

Chief

Відповідальна особа

ChiefName

type FullNametype

Прізвище, ім’я та по батькові  відповідальної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

ChiefPosition

Посада відповідальної особи

   

TechDocumentation

Документація із землеустрою


 

Documentationtype

Вид документації із землеустрою (код)

 

Зазначаються дані згідно з додатком 9 до Вимог

BookNumber

Обліковий номер документації із землеустрою

 

 

DocumentList

Перелік документів, які включає в себе документація із землеустрою

 

Зазначаються дані згідно з додатком 10 до Вимог

DateDrafted

Дата складання документації із землеустрою

 

 

DateSigned

Дата акта приймання-передачі виконаних робіт

   

DocumentExpertise

Державна експертиза землевпорядної документації

ExpertiseRequired

Потреба у проведенні державної експертизи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до Вимог

ExpertiseАuthority

Назва органу Держкомзему

   
 

ExpertiseDate

Дата висновку

   
 

ExpertiseNumber

Номер висновку

   

DocumentationApproval

Затвердження документації із землеустрою

ApprovedBy

Назва органу

   

ApprovalDate

Дата рішення

   

ApprovalNumber

Номер рішення

   

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони

 Boundary

type Boundary

Межа зовнішнього полігона територіальної зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона територіальної зони

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

 

 
    Додаток 8
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Перелік територіальних зон

Код

Назва

001

Межі адміністративно-територіальних утворень

002

Зони розподілу земель за їх основним цільовим призначенням

003

Економіко-планувальні зони

004

Зони агровиробничих груп ґрунтів

005

Зони дії земельних сервітутів

006

Зони дії обмежень використання земель

007

Зони регулювання забудови (функціональні зони)

008

Зони санітарної охорони

009

Охоронні зони

010

Зони особливого режиму використання земель

011

Водоохоронні зони

012

Прибережні захисні смуги

013

Природно-сільськогосподарські зони

014

Еколого-економічні зони

015

Зони протиерозійного районування (зонування)

016

Ключові території екомережі

017

Сполучні території екомережі

018

Буферні зони екомережі

019

Відновлювані території екомережі

020

Інші територіальні зони

 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформу-вали, здійснили перевірку (коригу-вання) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призна-чення (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земель-ною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua