GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
    Додаток 9
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Види документації із землеустрою

Код

Назва документації із землеустрою

001

Проект землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень

002

Проект землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

003

Проект землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів

004

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок

005

Проект землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

006

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

007

Технічна документація з бонітування ґрунтів

008

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, в тому числі при поділі чи об'єднанні земельних ділянок

009

Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

010

Проект землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм

011

Проект землеустрою щодо встановлення розміру та меж прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів

012

Проект землеустрою щодо визначення розміру та режиму використання земельних ділянок смуг відведення

013

Проект землеустрою щодо визначення розмірів берегових смуг водних шляхів

014

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення

015

Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості)

016

Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони курортів

017

Проект землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання

018

Проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою

019

Проведення інвентаризації земель при здійсненні землеустрою

020

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення

021

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів

022

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

023

Технічна документація з бонітування ґрунтів

 

 
    Додаток 10
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Перелік документів для формування обмінного файлу

Код

Назва документа

001

Пояснювальна записка

002

Технічне завдання

003

Обґрунтуваннянеобхідностівилучення (викупу)та (або) відведення земельної ділянки

004

Графічнийматеріал із зазначенням бажаного місця розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами

005

Документ, що підтверджує згоду землекористувача (землевласника)на   вилучення(викуп)емельноїділянки(її частини)

006

Копії заяв (клопотань) фізичнихта (або) юридичних осіб про вибір місця розташування земельної ділянки (об’єкта)

007

Копії заяв (клопотань) фізичнихта (або) юридичних осіб про розроблення документації із землеустрою

008

Договір про розроблення документації із землеустрою або його копія

009

Висновок комісії про погодження місця розташування земельної ділянки

010

Висновок комісії про погодження документації із землеустрою

011

Дозвіл (рішення) на розроблення документації із землеустрою

012

Довідка (витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

013

Матеріали (польових) геодезичних робіт

014

План земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки

015

Викопіювання з генерального плану населеного пункту

016

Викопіювання з детального плану територій населеного пункту

017

Викопіювання з чергового кадастрового плану

018

Креслення меж контурів угідь земельної ділянки

019

Розрахунок площ угідь земельної ділянки

020

Розрахунок часток землевласників земельної ділянки

021

План меж зон обмежень земельної ділянки

022

Кадастровий план земельної ділянки

023

Перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути

024

Документ, що підтверджує проведення ґрунтового обстеження земельної ділянки

025

Копія агрохімічного паспорта поля (земельної ділянки)

026

Аерофотознімок

027

Матеріали планової прив'язки аерознімків

028

Фотоплан

029

Матеріали дешифрування

030

Карта агровиробничих груп ґрунтів

031

Карта ерозійних процесів ґрунтів

032

Геоботанічна карта

033

Карта крутості схилів

034

Висновок територіального органу Держкомзему

035

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

036

Акт погодження меж земельної ділянки суміжними землевласниками та (або) землекористувачами

037

Документ, що підтверджує встановлення ґрунтових реперів і межових знаків

038

Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання

039

Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель

040

Копія документа, на підставі якого передається у власність чи користуванняемельна ділянка або право на неї

041

Копія відповідних сторінок документа, що посвідчує особу

042

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі

043

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

044

Копія установчих документів

045

Копія документа, що підтверджує права представника набувача земельної ділянки

046

Копія документа, що посвідчує право власності або користування на земельну ділянку

047

Копія документа, що посвідчує право оренди земельної ділянки

048

Копія документа, що посвідчує право суборенди земельної ділянки

049

Копія документа, що посвідчує встановлення права земельного сервітуту

050

Копія документа, що посвідчує вставлення права суперфіція

051

Копія документа, що посвідчує встановлення права емфітевзису

052

Плани земельних ділянок, які об’єднуються в одну земельну ділянку, або частини земельної ділянки, яка виділяється в окрему земельну ділянку

053

Документ, що підтверджує згоду на поділ чи об’єднання земельної ділянки заставодержателів, користувачів земельної ділянки

054

Документ, що підтверджує відшкодування втрат сільськогосподарського іісогосподарськоговиробництва

 

 
    Додаток 11
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Форми державної експертизи землевпорядної документації

Код

Назва

1

Документація із землеустрою підлягає обов’язковій державній експертизі

2

Документація із землеустрою може бути подана для проведення добровільної державної експертизи

3

Документація із землеустрою підлягає вибірковій державній експертизі

 

 
    Додаток 12
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Межа об’єкта”

COMPLEX type

Boundary

Межа об’єкта

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Lines

Блок опису усіх поліліній/ліній об’єкта

Line

Опис кожної полілінії/лінії об’єкта

ULID

Унікальний номер полілінії об’єкта

 

FP

Унікальний номер вузла початку лінії

 

TP

Унікальний номер вузла кінця лінії

 

Closed

Ознака замкнутого полігона

 

 

 

 

 
    Додаток 13
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Кадастрова зона

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo

CadastralZoneInfo

Кадастрова зона

Склад елемента

Додаткова інформація

KOATUU

Код адміністративно – територіальної одиниці

     

CadastralZoneNumber

Номер кадастрової зони

     

CadastralUnit

Ознака кадастрової одиниці

CadastralZone

Кадастрова зона

   

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони

Boundary

type Boundary

Межі зовнішнього полігона кадастрової зони

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона кадастрової зони

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

CadastralQuarters

Блок опису кадастрових кварталів

CadastralQuarterInfo

Кадастровий квартал

 

Зазначаються дані згідно з додатком 14 до Вимог

 

 
    Додаток 14
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

 Кадастровий квартал

 UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo

CadastralQuarterInfo

Кадастровий квартал

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralQuarterNumber

Номер кадастрового кварталу

     

RegionalContacts

Інформація про регіон

LocalAuthorityHead

type FullNametype

Прізвище, ім’я та по батькові керівника органу виконавчої влади або місцевого самоврядування

 

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

DKZRHead

type FullNametype

Прізвище, ім’я та по батькові начальника територіального органу Держкомзему

 

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу

 Boundary

type Boundary

Межі кадастрового кварталу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона кадастрового кварталу

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Parcels

Блок опису земельних ділянок

ParcelInfo

Земельна ділянка

 

Зазначаються дані згідно з додатком 15 до Вимог

 

 
    Додаток 15
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Земельна ділянка 

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo

ParcelInfo

Земельна ділянка

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelLocationInfo

Місцезнаходження земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 16 до Вимог

CategoryPurposeInfo

Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 17 до Вимог

OwnershipInfo

Форма власності на земельну ділянку

 

Зазначаються дані згідно з додатком 19 до Вимог

ParcelMetricInfo

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

 

Зазначаються дані згідно з додатком 21 до Вимог

Proprietors

Блок опису усіхвласників або користувачів земельної ділянки

ProprietorInfo

Інформація про власника або користувача земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 22 до Вимог

LegalModeInfo

Право користування земельною ділянкою

 

Зазначаються дані згідно з додатком 24 до Вимог

TechnicalDocumentationInfo

Реквізити документації

 

Зазначаються дані згідно з додатком 26 до Вимог

StateActInfo

Державний акт на земельну ділянку

 

Зазначаються дані згідно з додатком 28 до Вимог

ValuationInfo

Грошова оцінка земельної ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 31 до Вимог

Leases

Блок опису оренди земельної ділянки

LeaseInfo

Оренда земельної ділянки 

Зазначаються дані згідно з додатком 32 до Вимог

Subleases

Блок опису суборенди земельної ділянки

 SubleaseInfo

Суборенда земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 34 до Вимог

Restrictions

Блок опису усіх обмежень земельної ділянки

 RestrictionInfo

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 35 до Вимог

LandsParcel

Блок опису усіх угідь земельної ділянки

 LandParcelInfo

Угіддя земельної ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 38 до Вимог

AdjacentUnits

Блок опису усіх суміжників кадастрової одиниці

 AdjacentUnitInfo

Суміжники кадастрової одиниці

Зазначаються дані згідно з додатком 39 до Вимог

 

 
    Додаток 16
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Місцезнаходження земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

ParcelLocationInfo

ParcelLocationInfo

Місцезнаходження земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Region

Регіон

   

Settlement

Назва населеного пункту

   

District

Назва району

   

ParcelLocation

Відношення до населеного пункту

Urban

У межах населеного пункту

 

Rural

За межами населеного пункту

 

ParcelAddress

Адреса земельної ділянки

Streettype

Тип (вулиця, проспект, провулок)

 

StreetName

Назва вулиці

 

Building

Номер будинку

 

Block

Номер корпусу

 

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

 AdditionalInfo

Додаткова інформація

 
 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформу-вали, здійснили перевірку (коригу-вання) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призна-чення (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земель-ною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua