GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
    Додаток 17
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Категорія та цільове призначення (використання)
земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

CategoryPurposeInfo

CategoryPurposeInfo

Категорія та цільове призначення (використання) земельної ділянки 

Склад елемента

Додаткова інформація

Category

Категорія земель

Зазначаються дані згідно з додатком 18 до Вимог

Purpose

Цільове призначення (використання) земельної ділянки

Згідно із документацією із землеустрою

Use

Цільове призначення згідно з документом, що є підставою для набуття права

 

 

 
    Додаток 18
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Категорія земель 

Код

Категорії земель за основним цільовим призначенням

100

Землі сільськогосподарського призначення

200

Землі житлової та громадської забудови

300

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

400

Землі оздоровчого призначення

500

Землі рекреаційного призначення

600

Землі історико-культурного призначення

700

Землі лісогосподарського призначення

800

Землі водного фонду

900

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

 
    Додаток 19
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Форма власності на земельну ділянку

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

OwnershipInfo

OwnershipInfo

Форма власності на земельну ділянку

Склад елемента

Додаткова інформація

Code

Код форми власності

Зазначаються дані згідно з додатком 20 до Вимог

 

 
    Додаток 20
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Форми власності на земельну ділянку 

Код

Форма власності

100

Приватна власність

200

Комунальна власність

300

Державна власність

 
    Додаток 21
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь 

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

ParcelMetricInfo

ParcelMetricInfo

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelID

Унікальний номер ділянки в межах кварталу

 

     

Description

Опис земельної ділянки

 

     

Area

Площа земельної ділянки

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

га

кв. м

   

Size

Площа

     

DeterminationMethod

Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFileCoordinates

За координатами обмінного файлу

   
   

DocExch

Згідно із правовстановлювальним документом

   

Calculation

Переобчислення

CoordinateSystem

Система координат

Використовуються дані згідно з додатком 5 до Вимог 

Error

Похибка

 

 

 

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа зовнішнього полігона земельної ділянки

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів земельної

ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона земельної

ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

 

 
    Додаток 22
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Інформація про власника земельної ділянки 

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Proprietors/

ProprietorInfo

ProprietorInfo

Інформація про власника земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

ParcelPart

Частка земельної ділянки

Percent

Проценти

   

Part

Дріб

Numerator

Чисельник частки земельної ділянки

 

Denominator

Знаменник частки земельної ділянки

 

Authentication

Інформація про власника земельної ділянки

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

ProprietorCode

Шифр рядка власника за формою 6-зем

     

Privilege

Пільги

RegistrationInfo

Дані про пільги

RegName

Стаття закону, що передбачає пільгу

 

RegistrationDate

Дата виникнення права на пільгу

 

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

   

PropertyAcquisitionJustification

Підстава набуття права власності

Document

Назва документа (код)

 

Зазначаються дані згідно з додатком 23 до Вимог

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

   

DocumentNumber

Номер документа

   

ApprovalAuthority

Орган, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність

   

 

 
    Додаток 23
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Перелік підстав набуття прав на земельну ділянку

Код

Документ

001

Рішення органу місцевого самоврядування

002

Рішення органу виконавчої влади

003

Цивільно-правовий договір

004

Свідоцтво про право на спадщину

005

Рішення суду

 

 
    Додаток 24
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Права користування земельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

LegalModeInfo

LegalModeInfo

Права користування земельною ділянкою

Склад елемента

Додаткова інформація

LegalModetype

Дані про права користування земельною ділянкою

 

Зазначаються дані згідно з додатком 25 до Вимог

Duration

Термін дії права

StartDate

Початок терміну дії права

 

ExpirationDate

Закінчення терміну дії права

 

Grantee

Особа, яка набула (набуває) право

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

Grantor

Особа, яка надає в користування земельну ділянку

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

 

 
    Додаток 25
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Права користування земельною ділянкою

Код

Вид правакористування земельною ділянкою

1

Право постійного користування земельною ділянкою

2

Право оренди землі

3

Право суборенди землі

4

Право земельного сервітуту

5

Право користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

6

Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформу-вали, здійснили перевірку (коригу-вання) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призна-чення (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земель-ною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua