GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
    Додаток 26
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Реквізити документації

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

TechnicalDocumentationInfo

TechnicalDocumentationInfo

Реквізити документації

Склад елемента

Додаткова інформація

Documentationtype

Вид документації

 

Зазначаються дані згідно з додатком 9 до Вимог

DraftingDate

Дата складання документації

   

RegistrationData

Реєстраційні дані документації

BookNumber

Обліковий номер документації

 

RegistrationDate

Дата реєстрації

 

RegistrationAuthority

Орган, що зареєстрував документацію

 

RegistrationCard

Відмітка щодо видачі реєстраційної картки

BookNumber

Обліковий номер

 

IssuanceDate

Дата видачі реєстраційної картки

 

DocumentList

Перелік документів, які використовуються для формування обмінного файлу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 10 до Вимог

Expertise

Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації

ExperiseRequired

Потреба у проведенні державної експертизи

Зазначаються дані згідно з додатком 11 до Вимог

ExpertiseАuthority

Назва органу Держкомзему

 

ExpertOpinion

Висновок державної експертизи землевпорядної документації

Зазначаються дані згідно з додатком 27 до Вимог

ExpertiseDate

Дата висновку державної експертизи землевпорядної документації

 

ExpertiseNumber

Номер висновку державної експертизи землевпорядної документації

 

ApprovalInfo

Затвердження документації

ApprovalAuthority

Назва органу, який затвердив

 

ApprovalDate

Дата прийняття

 

ApprovalNumber

Номер

 

ApprovalDocument

Найменування документа

 

ApprovalActDate

Дата акта приймання-передачі

 

 

 

 
    Додаток 27
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Типи висновків експертизи землевпорядної документації

Код

Назва

1

Висновок позитивний без зауважень

2

Висновок із зауваженнями, які враховано

3

Висновок із зауваженнями, які враховані частково

4

Негативний висновок

 

 
    Додаток 28
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Державний акт на земельну ділянку 

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

StateActInfo

StateActInfo

Державний акт на земельну ділянку

Склад елемента

Додаткова інформація

StateActtype

Тип державного акта

   

Зазначаються дані згідно з додатком 29 до Вимог

StateActForm

Бланк державного акта

Series

Серія

   

Number

Номер

   

StateActRegistrationInfo

Реєстрація державного акта

 

 

RegistrationBookNumber

Номер книги реєстрації

   

SectionNumber

Номер розділу книги реєстрації

   

RegistrationNumber

Реєстраційний номер державного акта в книзі реєстрації

   

RegistrationDate

Дата реєстрації

   
 

RegistrationPersonInfo

Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт

SignedByName

Відомості про осіб, які підписали державний акт

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

SignedByPosition

Посади осіб

 

RegisteredBy

Відомості про особу, яка зареєструвала державний акт

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

RegisteredByPosition

Посада особи

 

DeliveryDate

Дата видачі державного акта

     

DeliveryPerson

Відомості про особу, яка отримала державний акт

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

EntitlementDocument

Документ, на підставі якого видано державний акт

Document

Назва документа (код)

 

 Зазначаються дані згідно з додатком 23 до Вимог

DocumentDate

Дата прийняття (укладання) документа

   

DocumentNumber

Номер документа

   

ApprovalAuthority

Орган, який прийняв рішення

 

 

 

MarkInfo

Відомості про відмітку на державному акті

NotaryMark

Відмітка нотаріуса

 

NotaryName

Найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса

Зазначаються дані згідно з додатками 33 або 41 до Вимог

NotaryMarkDate

Дата відмітки

нотаріуса

 

NotaryMarkNumber

Номер відмітки нотаріуса

 

RegistrationAuthorityMark

Відмітка територіального органу Держкомзему

RegistrationAuthorityName

Найменування територіального органу Держкомзему

 
   

RegistrationAuthorityDate

Дата відмітки

 

RegistrationAuthorityNumber

Номер відмітки  територіального органу Держкомзему

 

OwnerName

Відомості про осіб, які набувають (набули) право власності на земельну ділянку

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

 

 
    Додаток 29
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Типи державного акта

Код

Назва типу державного акта

1

Державний акт на право колективної власності на землю

2

Державний акт на право приватної власності на землю

3

Державний акт на право власності на землю

4

Державний акт на право власності на земельну ділянку

5

Державний акт на право довічного успадкованого володіння землею

6

Державний акт на право постійного володіння землею

7

Державний акт на право постійного користування землею

8

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

 

 
    Додаток 30
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Дані про фізичну особу”

COMPLEX type

NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

FullName

type FullNametype

Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 41 до Вимог

TaxNumber 

Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності)

   

Passport

Документ, що посвідчує особу

 

Documenttype

Назва документа

 

PassportNumber

Номер документа

 

PassportIssuedDate

Дата видачі документа

 

IssuanceAuthority

Ким видано документ

 

PassportSeries

Серія документа

 

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткові дані

 

Citizenship

Громадянство

 

 

Address

type Address

Місце проживання фізичної особи

 

Зазначаються дані згідно з додатком 40 до Вимог

 

 
    Додаток 31
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Оцінка земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

ValuationInfo

ValuationInfo

Оцінка земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Normative

Нормативна грошова оцінка

ValuationDate

Дата оцінки

   

Value

Значення грошової оцінки, грн

   

Executor

Виконавець нормативної грошової оцінки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 4 до Вимог

ValuationDocumentation

Технічна документація про нормативну грошову оцінку

Number

Номер

 

Attribute

Атрибутивна інформація

 

 
    Додаток 32
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Оренда земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Leases /

LeaseInfo

LeaseInfo

Оренда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

ExecutivePowerDecision

Рішення про передачу земельної ділянки в оренду

ExecutivePower

Назва органу

     

ApprovalDocument

Вид документа

   

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до Вимог

ApprovalDocumentName

Назва документа

     

ApprovalDate

Дата прийняття документа

     

ApprovalDocumentNumber

Номер документа

     

LeaseAgreement

Інформація про договір

оренди земельної ділянки

Leasees

Блок опису усіх орендарів

Leasee

Дані орендаря

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

     

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду

     

LeaseTerm

Строк оренди

StartDate

Початок оренди

   

ExpirationDate

Закінчення оренди

   

LeaseDuration

Строк дії оренди

 

 

 

 Rent

Орендна плата

MoneyRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

   

OtherRent

Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду, в інших формах плати

   

RegistrationNumber

Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі

     

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору оренди  землі

     

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа оренди земельної ділянки

   

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної

ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона оренди земельної

ділянки

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

 

 
    Додаток 33
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Дані про юридичну особу”

COMPLEX type

LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Name

Найменування

   

EDRPOU

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

   

Address

type Address

Місцезнаходження

 

Зазначаються дані згідно з додатком 40 до Вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

AdditionalInfo

Додаткова інформація

 

 

 
    Додаток 34
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Суборенда земельної ділянки 

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Subleases /

SubleaseInfo

SubleaseInfo

Суборенда земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

Subleasees

Блок опису усіх cуборендарів

Subleasee

Дані cуборендаря

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

Area

Площа земельної ділянки або її частини

     

RegistrationDate

Дата державної реєстрації договору суборенди землі 

     

RegistrationNumber

Реєстраційний номер договору суборенди землі

     

Subrent

Плата за суборенду

MoneySubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

   

OtherSubrent

Розмір суборендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

   

SubleaseTerm

Строк суборенди

 

 

 

StartDate

Початок суборенди

   

ExpirationDate

Закінчення суборенди

   

SubleaseDuration

Строк суборенди

   

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа суборенди земельноїділянки

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної

ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона суборенди земельної

ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформу-вали, здійснили перевірку (коригу-вання) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призна-чення (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земель-ною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua