GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 року.

 
    Додаток 35
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користуванняземельною ділянкою

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

Restrictions/

RestrictionInfo

RestrictionInfo

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші
обмеження щодо користування земельною ділянкою

Склад елемента

Додаткова інформація

RestrictionCode

Код обмеження

   

Зазначаються дані згідно з додатком 36 до Вимог

RestrictionName

Зміст обмеження

   

 

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження

 Boundary

type Boundary

Межа зони обмеження

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона зони обмеження

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

RestrictionEntitlement

Підстава для виникнення права  земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіція та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою

Documenttype

Код документа, на підставі якого виникає право

 

 

Зазначаються дані згідно з додатком 37 до Вимог

DocumentName

Назва документа, на підставі якого виникає право

   

DocumentDate

Дата прийняття (укладення) документа

   

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

 

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

RestrictionTerm

Термін дії


 

Permanent

Постійний

   

Time

Строковий

 

StartDate

Початок дії

 

ExpirationDate

Закінчення дії

 

Duration

Строк дії

 

RegistrationDate

Дата реєстрації обмеження

 

   

RegistrationNumber

Реєстраційний номер обмеження

     

Beneficiaries

Блок опису усіх осіб, на користь яких встановлено обмеження

Beneficiary

Особа, на користь якої встановлено обмеження

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

Payment

Плата за користування земельною ділянкою

Paid

Платний

MoneyPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину у грошовій формі

 

OtherPayment

Розмір плати за земельну ділянку або її частину, надану в суборенду, в інших формах плати

 

Free

Безоплатний

   

 

 
    Додаток 36
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Перелік обмежень щодо використання
земельних ділянок

Код

Назва

01

Охоронні зони

01.01

Охоронна зона навколо об’єкта природно-заповідного фонду

01.02

Охоронна зона навколо об’єкта культурної спадщини

01.03

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта транспорту

01.04

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта зв’язку

01.05

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи

01.06

Охоронна зона навколо  об’єкта гідрометеорологічної діяльності

01.07

Охоронна зона навколо геодезичного пункту

01.08

Охоронна зона навколо інженерних комунікацій

01.09

Охоронна зона навколо промислового об’єкта

02

Зони санітарної охорони

02.01

Зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання

02.01.1

Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму)

02.01.2

Другий пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (обмеження)

02.01.3

Третій пояс зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (спостереження)

02.02

Округи санітарної охорони курортів

02.02.1

Перша зона округу санітарної охорони курорту (зона суворого режиму)

02.02.2

Друга  зона округу санітарної охорони курорту (зона обмежень)

02.02.3

Третя  зона округу санітарної охорони курорту (зона спостережень)

03

Санітарно-захисна зона навколо об’єкта

04

Зони особливого режиму використання земель

04.01

Прикордонна смуга

04.02

Зона особливого режиму використання земель навколо військової частини, інших військових формувань

04.03

Зона особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів

05

Водоохоронні обмеження

05.01

Водоохоронна зона

05.02

Прибережні захисні смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах

05.03

Прибережні захисні смуги вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

05.04

Берегова смуга водних шляхів

05.05

Смуга відведення

06

Інше обмеження

06.01

Зона особливого режиму забудови

06.02

Зона радіоактивно забрудненої території

06.03

Зона надзвичайної екологічної ситуації

07

Земельні сервітути

07.01

Право проходу та проїзду на велосипеді

07.02 

Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху

07.03

Право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій

07.04

Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку

07.05

Право відводу води зі своєї земельної ділянки на або через сусідню земельну ділянку

07.06

Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми

07.07

Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми

07.08

Право прогону худоби по наявному шляху

07.09

Право встановлення будівельних розташувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд

07.10

Інші земельні сервітути

08

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

09

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

 

 
    Додаток 37
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Підстави встановлення обмеження
використання земельної ділянки

Код

Назва

01

Закон

02

Рішення суду

03

Заповіт

04

Договір

 

 
    Додаток 38
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Угіддя земельної ділянки

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart /

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters /

CadastralQuarterInfo /

Parcels/

ParcelInfo/

LandsParcel/

LandParcelInfo

LandParcelInfo

Угіддя земельної ділянки

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralCode

Кадастровий номер

       

LandCode

Код угіддя

       

MetricInfo

Метрична інформація

 

 

Area

Площа угіддя

 

 

MeasurementUnit

Одиниці виміру площі

га

кв. м

 

Size

Значення площі

   

DeterminationMethod

Метод визначення площі земельної ділянки

ExhangeFileCoordinates

За координатами обмінного файлу

 

Calculation

Переобчислюванням

 

DocExch

Згідно із правовстановлювальним документом

 

Perimeter

Периметр угіддя

 

   
 

Error

Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя

     

Externals

Блок опису зовнішніх полігонів угіддя

 Boundary

type Boundary

Межа зовнішнього полігона угіддя

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

   

Internals

Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки

Boundary

type Boundary

Межа внутрішнього полігона угіддя земельної

ділянки

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

 

 
    Додаток 39
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Суміжники кадастрової одиниці

UkrainianCadastralExchangeFile/

InfoPart/

CadastralZoneInfo/

CadastralQuarters/

CadastralQuarterInfo/

Parcels/

ParcelInfo/

AdjacentUnits/

AdjacentUnitInfo

AdjacentUnitInfo

Суміжники кадастрової одиниці

Склад елемента

Додаткова інформація

CadastralNumber

Кадастровий номер суміжної кадастрової одиниці

   

AdjacentBoundary

type Boundary

Межі з суміжником

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Conflict

Ознака конфлікту меж

 

Зазначаються дані згідно з додатком 12 до Вимог

Proprietor

Власник або розпорядник

 

 

NaturalPerson

type NaturalPersonInfo

Дані про фізичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 30 до Вимог

LegalEntity

type LegalEntityInfo

Дані про юридичну особу

Зазначаються дані згідно з додатком 33 до Вимог

AdditionalInfoBlock

Блок додаткової інформації

 AdditionalInfo

Додаткова інформація

 

 

 
    Додаток 40
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Адреса”

COMPLEX type

Address

Адреса

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

Country

Код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96

 

ZIP

Поштовий індекс

 

Region

Область

 

District

Район області

 

Settlement

Село, селище, місто

 

Street

Вулиця (проспект, провулок тощо)

 

Building

Номер будинку

 

Block

Номер корпусу

 

BuildingUnit

Номер квартири (офісу)

 

 

 
    Додаток 41
до Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)

 

Комплексний тип “Прізвище, ім’я, по батькові”

COMPLEX type

FullNametype

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Склад комплексного типу

Додаткова інформація

LastName

Прізвище фізичної особи

 

FirstName

Ім'я фізичної особи

 

MiddleName

По батькові фізичної особи

 
 
Структура документу
 

I. Загальні положення
 
II. Логічна структура обмінного файлу
 
III. Структура обмінного файлу
 
IV. Інформація про обмінний файл
 
V. Інформація про осіб, які сформу-вали, здійснили перевірку (коригу-вання) даних обмінного файлу
 
VI. Метрична інформація обмінного файлу
 
VII. Територіальна зона
 
VIII. Кадастрова зона
 
IX. Кадастровий квартал
 
X. Земельна ділянка
 
XI. Місцезнаходження земельної ділянки
 
XII. Категорія та цільове призна-чення (використання) земельної ділянки
 
XIII. Форма власності на земельну ділянку
 
XIV. Метрична інформація земель-ної ділянки, обмежень її викорис-тання та угідь
 
XV. Інформація про власника земельної ділянки
 
XVI. Права користування земель-ною ділянкою
 
XVII. Реквізити документації
 
XVIII. Державний акт на земельну ділянку
 
XIX. Оцінка земельної ділянки
 
XX. Оренда земельної ділянки
 
XXI. Суборенда земельної ділянки
 
XXII. Земельний сервітут, емфітев-зис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
 
XXIII. Угіддя земельної ділянки
 
XXIV. Суміжники кадастрової одиниці
 
XXV. Комплексні типи
 
XXVI. Електронний цифровий підпис обмінного файлу
 
Додатки 1-8
 
Додатки 9-16
 
Додатки 17-25
 
Додатки 26-34
 
Додатки 34-41

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях (старий формат)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua