GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 136 від 23.05.2003 року.
    Втратили чиннісь з 15.05.10 р. на підставі наказу Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 р.

 
 
    1. Загальні положення

 
     1.1. Дані вимоги розроблено на підставі пункту 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету України по земельних ресурсах від 13.02.2001р. № 28/18 "Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001р. за №174/5365.

 
     1.2. Ці вимоги визначають структуру, зміст та формат обмінного файлу, який подається суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з проведення землевпорядних робіт, структурним підрозділам Центру державного земельного кадастру при Держкомземі України (далі – Центр ДЗК).

 
     1.3. Обмінний файл – уніфікована структура земельно-кадастрових даних, яка містить результати виконаних землевпорядних робіт, в електронному вигляді.

 
     1.4. Обмінний файл призначений для уніфікації земельно-кадастрових даних про земельну ділянку або їх сукупність в електронному вигляді.

 
     1.5. Обмінний файл містить: метричну, семантичну та службову інформацію.

 
     1.6. Обмінний файл подається на магнітному (оптичному) носії у вигляді текстового файлу в кодах ASCII з використанням кодової таблиці 1251 (Code Page 1251). Використання інших кодових сторінок для створення обмінного файлу забороняється.

 
     1.7. Назва обмінного файлу повинна містити номер кадастрової одиниці. Структура назви обмінного файлу визначається Центром ДЗК.

 
     1.8. Земельно-кадастрові дані обмінного файлу повинні відповідати інформації, яка міститься в проектній та технічній документації, отриманій в результаті виконання землевпорядних робіт.

 
     1.9. Обмінний файл складається із структурних блоків земельно-кадастрових даних (далі – блок): "Кадастровий квартал", "Земельна ділянка", "Угіддя земельної ділянки", "Кадастрова зона", "Суміжник кадастрової одиниці".

 
     1.10. Кадастрова одиниця – земельна ділянка, кадастровий квартал, кадастрова зона, адміністративно-територіальна одиниця (далі – кадастрова одиниця, якщо інше не зазначено).

 
     1.11. Кожний структурний блок земельно-кадастрових даних містить рядки з фіксованою кількістю структурних полів метричної інформації (прямокутні координати в проекції Гауса-Крюгера) та семантичної (атрибутивної) інформації кадастрової одиниці. Кожний рядок (тег) починається з ключового слова (дескриптора), з’єднаного символом "=" (дорівнює) з рядком, що містить поля земельно-кадастрових даних. Як роздільник полів рядка та ознаки закінчення рядка використовується символ "," (кома). Відсутність символу "," (кома) в кінці рядка вказує на закінчення унесення земельно-кадастрових даних до блоку.

 
     1.12. Семантична інформація вноситься в обмінний файл українською мовою. Дані рядків семантичної інформації обмежуються символом " " " (лапки – код символу ASCII – 034). Дані рядків метричної інформації не обмежуються символом " " " (лапки). При унесенні метричної інформації як роздільник цілої та дробової частини числа використовується символ "." (крапка). Якщо семантична інформація містить символ " " " (лапки), наприклад у власній назві суб’єкта земельних відносин, то перед лапками вноситься символ "\" (обернений слеш). Символ "#" (решітка) на початку рядка перетворює рядок у коментар.

 
     1.13. Службова інформація вноситься до обмінного файлу окремим записом та містить відомості про походження земельно-кадастрових даних.

     До службової інформації належать відомості про організацію – виконавця землевпорядних робіт, дату створення обмінного файлу, ознаку операції та номери земельних ділянок, які опрацювала організація-виконавець робіт.

 
 
    2. Унесення земельно-кадастрових даних до обмінного файлу

 
     2.1. До обмінного файлу вносяться земельно-кадастрові дані про одну або декілька земельних ділянок у межах одного кадастрового кварталу (зони).

 
     2.2. За відсутності семантичної інформації кадастрової одиниці до відповідного структурного поля рядка уноситься ознака відсутності даних символ " - " (мінус).

 
     2.3. При необхідності внесення декількох значень земельно-кадастрових даних до одного поля рядка семантичної інформації необхідно використовувати символ "|" (вертикальна лінія)як роздільник.

 
     2.4. При внесенні інформації до структурних полів рядків обмінного файлу, що містять дату, необхідно дотримуватися такого формату представлення інформації: дд.мм.рррр, де: дд – день, мм – місяць, рррр – рік. Наприклад, 05.09.2002.

 
     2.5. До блоку "Угіддя земельної ділянки" для кожної земельної ділянки вноситься метрична та семантична інформація угідь, будівель і споруд та їх частин. Метрична інформація угідь, будівель і споруд та їх частин повинна бути узгоджена з метричною інформацією земельної ділянки. Не допускаються розриви та перетини кадастрових одиниць.

 
     2.6. До блоку "Суміжник кадастрової одиниці" вноситься семантична і метрична інформація по кожній суміжній земельній ділянці.

 
     2.7. Дані про видачу та державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі до блоків 6.2. “Земельна ділянка” та 6.3 “Угіддя земельної ділянки” вносяться лише про вже видані та зареєстровані документи.

 
 
    3. Унесення семантичної інформації до обмінного файлу

 
     3.1. У рядок дескриптору DS уноситься код адміністративно-територіальної одиниці (КОАТУУ, затверджений наказом Держкомстата України від 09.12.1997 №78 "Про впровадження державних класифікаторів України: Класифікації послуг зовнішньоекономічної діяльності; Класифікації основних фондів; Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України"), у межах території якої розташована кадастрова одиниця.

 
     3.2. У рядок дескриптору SD уноситься номер кадастрової зони.

 
     3.3. У рядок дескриптору BC уноситься номер кадастрового кварталу.

 
     3.4. У рядок дескриптору SZ уноситься одиниця виміру площі кадастрової одиниці.

 
     3.5. У рядок дескриптору CS уносяться дані про систему прямокутних координат метричної інформації обмінного файлу.

 
     3.6. У рядок дескриптору НS уносяться дані про систему висот метричної інформації обмінного файлу.

 
     3.7. У рядок дескриптору GL уноситься прізвище, ім’я та по батькові голови органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, який посвідчує правовстановлюючий документ.

 
     3.8. У рядок дескриптору ZM уноситься прізвище, ім’я та по батькові начальника відповідного державного органу земельних ресурсів.

 
     3.9. У рядок дескриптору SC уноситься номер кадастрового кварталу та номер земельної ділянки, розташованої в межах кадастрового кварталу.

 
     3.10. У структурні поля рядка дескриптору AD уноситься інформація про місцезнаходження земельної ділянки: тип та назва населеного пункту, назва вулиці (проїзду), номери будівлі, корпусу.

 
     3.11. У рядок дескриптору NM уноситься прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи – власника (користувача) земельної ділянки. Відомості про фізичну особу уносяться згідно з документом, що її посвідчує; про юридичну особу – згідно з довідкою про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 
     3.12. У рядок дескриптору TX уноситься цільове призначення (використання) земельної ділянки.

 
     3.13. У рядок дескриптору PF уноситься код форми власності на землю згідно з класифікатором, затвердженим Держкомземом України.

 
     3.14. У рядок дескриптору VP уносяться відомості про спільну часткову власність на земельну ділянку. Частка кожного співвласника земельної ділянки уноситься у відсотках або у частках у спільній власності.

 
     3.15. У структурні поля рядка дескриптору AU уноситься адреса, за якою зареєстровано власника (користувача) земельної ділянки, де зазначається: код країни згідно з класифікатором ДК007-96 (класифікатор затверджений наказом Держстандарту України від 18 квітня 1996р. №160), поштовий індекс, область, район, населений пункт, тип та назва вулиці (проїзду), номер будівлі, номер корпусу, номер квартири.

 
     3.16. У рядок дескриптору KZ уноситься шифр рядка категорії власника або користувача земельної ділянки відповідно до звіту Держкомзему України про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності (форма №6-зем затверджена наказом Держкомстату України від 05.11.98 №377).

 
     3.17. У рядок дескриптору FL уноситься обліковий номер технічної документації зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або обліковий номер реєстраційної справи договору оренди землі.

 
     3.18. У рядок дескриптору CM уноситься додаткова інформація про земельну ділянку чи власника (користувача) земельної ділянки.

 
     3.19. У структурні поля рядка дескриптору ТМ уноситься інформація про грошову оцінку земельної ділянки.

     Якщо проведено як нормативну, так і експертну грошову оцінку земельної ділянки, то у поля рядка дескриптору ТМ уноситься вид грошової оцінки та її відповідне значення. Якщо грошову оцінку земельної ділянки не проведено, то у поля рядка дескриптору ТМ вноситься інформація про її відсутність.

 
     3.20. У структурні поля рядка дескриптору EV уноситься інформація про пільги щодо плати за землю.

 
     3.21. У рядок дескриптору KF уноситься ідентифікаційний номер, присвоєний Державною податковою адміністрацією України фізичній особі, що є власником земельної ділянки.

 
     3.22. У рядок дескриптору KU уноситься ідентифікаційний код юридичної особи, що є власником (користувачем) земельної ділянки, згідно з довідкою про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 
     3.23. У структурні поля рядка дескриптору PV уносяться дані про вид та термін дії права на земельну ділянку.

 
     3.24. У структурні поля рядка дескриптору PZ уноситься підстава набуття права власності на земельну ділянку, права користування земельною ділянкою, права оренди землі.

 
     3.25. У структурні поля рядка дескриптору CV уноситься код цільового призначення (використання) земельної ділянки згідно з класифікатором, затвердженим Держкомземом України.

 
     3.26. У структурні поля рядка дескриптору TD уносяться реквізити матеріалів технічної документації зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або реєстраційної справи договору оренди землі.

 
     3.27. У структурні поля рядка дескриптору РР уносяться відомості про видачу документа, що посвідчує фізичну особу – власника земельної ділянки.

 
     3.28. У структурні поля рядка дескриптору GA уносяться атрибути державного акта на право власності на земельну ділянку або право постійного користування земельною ділянкою (серія, номер, дата видачі державного акта) та відомості про його державну реєстрацію.

 
     3.29. У разі якщо дані про земельні сервітути, обмеження прав власності на земельну ділянку та користування земельною ділянкою, про договори оренди та суборенди землі отримані з кадастрової зйомки, то наявна метрична інформація уноситься до блоку "Угіддя земельної ділянки".

     Якщо метрична інформація про земельні сервітути, обмеження прав власності на земельну ділянку та користування земельною ділянкою, про договори оренди та суборенди землі відсутня, то семантична інформація про земельні сервітути, обмеження прав власності на земельну ділянку та користування земельною ділянкою, про договори оренди та суборенди землі уноситься до блоку "Земельна ділянка", а унесені дані відносяться до загальної площі земельної ділянки.

 
     3.30. У структурні поля рядка дескриптору LM уноситься інформація про земельні сервітути та код виду земельного сервітуту, присвоєний згідно з класифікатором, затвердженим Держкомземом України.

 
     3.31. У структурні поля рядка дескриптору LS уноситься інформація про наявні обмеження прав на земельну ділянку та код обмеження використання земельної ділянки згідно з класифікатором, затвердженим Держкомземом України.

 
     3.32. У структурні поля рядка дескриптору LE уноситься інформація про договір оренди землі.

     Орендна плата за землю, зазначена у договорі оренди землі, уноситься у структурні поля дескриптору LE в залежності від її форми (грошова, натуральна, відробіткова та інші форми плати). Якщо орендна плата за землю справляється у грошовій формі, то у поля рядка уноситься розмір орендної плати в гривнях за рік. Якщо термін дії договору оренди землі складає менше одного року, уноситься розмір орендної плати за весь термін дії договору оренди землі.

 
     3.33. У структурні поля рядка дескриптору SL уноситься інформація про договір суборенди землі.

 
     3.34. У структурні поля рядка дескриптору MO уноситься інформація про заставу (іпотеку) земельної ділянки.

 
     3.35. У рядок дескриптору CI уноситься порядковийРядк. номер угіддя земельної ділянки.

 
     3.36. У рядок дескриптору LC уноситься кадастровий номер будівлі або споруди, розташованої на земельній ділянці.

 
     3.37. У рядок дескриптору CN уноситься код угіддя земельної ділянки відповідно до звіту Держкомзему України про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності (форма №6-зем, затверджена наказом Держкомстату України від 05.11.98 №377).

 
     3.38. У рядок дескриптору CR уноситься ознака кадастрової одиниці, семантична та метрична інформація якої уноситься до блоку "Кадастрова зона".

 
 
    4. Унесення метричної інформації до обмінного файлу

 
     4.1. У рядок дескриптору MP уноситься спосіб визначення координат вузлів полігонів (метрична інформація) земельної ділянки.

 
     4.2. У рядки дескрипторів AB, PB, AS, PS, AL, PL, AR, PR відповідних блоків уносяться площі полігонів кадастрових одиниць, обчислені по координатах вузлів полігонів із зазначенням точності вимірів.

 
     4.3. У рядки дескрипторів MB, MS, ML, MR відповідних блоків уносяться величини середніх квадратичних похибок визначення площ полігонів кадастрових одиниць.

 
     4.4. Метрична інформація уноситься до кожного блоку обмінного файлу, що містить інформацію про кадастрову одиницю. Метрична інформація вузла полігону кадастрової одиниці уноситься до кожного з блоків обмінного файлу одноразово, за винятком кадастрових одиниць, що містять вкраплені контури. Для вкраплених контурів один з вузлів кожного вкрапленого полігону контуру та полігону кадастрової одиниці, до якої він належить, повинен уноситися двічі. Для кожного вузла полігону кадастрової одиниці в обмінному файлі формується складений рядок, що містить інформацію таких дескрипторів:

 
     4.4.1. У рядок дескриптору N уноситься порядковийРядк. номер вузла полігону кадастрової одиниці в межах блоку.

 
     4.4.2. У рядок дескриптору NР уноситься унікальна в межах обмінного файлу назва вузла полігону кадастрової одиниці, присвоєна у процесі кадастрової зйомки.

 
     4.4.3. У рядки дескрипторів X, Y, H уносяться прямокутні координати та висота вузла полігону кадастрової одиниці, назва якого унесена у рядок дескриптору NP. Прямокутні координати X, Y вузла полігону повинні уноситись до обмінного файлу з точністю до сантиметрів (два знаки після коми). Обчислення площ полігонів кадастрових одиниць виконується по координатах з вказаною точністю для виключення можливих розбіжностей у значеннях площ, що уносяться до обмінного файлу та контрольним обчисленням площ за координатами метричної інформації кадастрових одиниць.

 
     4.4.4. У рядки дескрипторів MX, MY, MH уносяться середні квадратичні похибки визначення прямокутних координат та висоти вузла полігону кадастрової одиниці, назва якого внесена у рядок дескриптору NP, з обчислення геодезичних вимірів кадастрової зйомки.

 
 
    5. Унесення службової інформації до обмінного файлу

 
     5.1. Рядок службової інформації є першим рядком обмінного файлу. Першими символами рядка службової інформації повинні бути два символи "#" (решітка) – ознака початку рядка.

 
     5.2. Кожна зміна земельно-кадастрових даних кадастрових одиниць в обмінному файлі супроводжується створенням нового рядку службової інформації. При цьому, попередні рядки службової інформації перетворюються у рядки-коментарі, що створюють архів змін кадастрових одиниць.

 
Структура документу
 

1. Загальні положення
 
2. Унесення земельно-кадастрових даних до обмінного файлу
 
3. Унесення семантичної інформації до обмінного файлу
 
4. Унесення метричної інформації до обмінного файлу
 
5. Унесення службової інформації до обмінного файлу
 
6. Зміст блоків обмінного файлу

  6.1. Блок "Кадастровий квартал"
 
  6.2. Блок "Земельна ділянка"
 
  6.3. Блок "Угіддя земельної ділянки"
 
  6.4. Блок "Кадастрова зона"
 
  6.5. Блок "Суміжник кадастрової одиниці"

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua