GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ВИМОГИ
до структури, змісту та формату файлу обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 136 від 23.05.2003 року.
    Втратили чиннісь з 15.05.10 р. на підставі наказу Державного комітету України із земельних ресурсів № 573 від 02.11.2009 р.

 
    6. Зміст блоків обмінного файлу

 
    6.1. До блоку "Кадастровий квартал" уносяться рядки земельно-кадастрових даних таких дескрипторів:


зп
Дескрип. Земельно-кадастрові дані рядка, структурні поля рядка Тип
знач.

Приклад заповнення рядка

1.

BL

Дескриптор початку блоку

-

BL,

2.

DS

Код адміністративно – територіальної одиниці (код КОАТУУ)

Рядк.

DS="3221286400",

3.

SD

Кадастровий номер кадастрової зони

Рядк.

SD="01",

4.

BC

Кадастровий номер кадастрового кварталу

Рядк.

BС="016",

5.

SZ

Одиниця виміру площі кадастрової одиниці, в га або кв.м

Рядк.

SZ="га.",

6.

CS

Система прямокутних координат метричної інформації обмінного файлу:

1. Умовні скорочення системи координат:

0 – СК-42 (6°– зона)
1 – СК-42 (3° – зона)
2 – СК-63
3 – Місцева система координат

2. Параметр системи координат:

СК 42 (6° – зона) – Без параметру;
СК 42 (3° – зона) – Значення вісьового меридіану зони в градусах;
СК-63 – Район (Х, С, Р, Т);
місцева система координат – реєстраційний номер в Укркартгеофонді

Рядк.

CS="0,-",

CS="1,30",

CS="2,Х",

CS="3,6315",

7.

HS

Система висот метричної інформації обмінного файлу:

1. Умовні скорочення системи висот

0 – Балтійська 77
1 – Балтійська.
2 – Інша

Рядк.

HS="2",

8.

GL

Прізвище, ім’я та по батькові голови органу виконавчої влади або місцевого самоврядування

Рядк.

GL="Петренко Іван Васильович",

9.

ZM

Прізвище, ім’я та по батькові начальника державного органу земельних ресурсів

Рядк.

ZV="Сидорчук Павло Якович",

10.

АВ

Площа кадастрового кварталу

Числ.

AB=4.2491,

11.

PB

Периметр кадастрового кварталу, м

Числ.

PB=1555.38,

12.

MB

Середня квадратична похибка обчислення площі кадастрового кварталу

Числ.

МB=7.28,

13.

N, NP, X, Y, H, MX, MY, MH

Метрична інформація блоку

-

N=1,NP="172",X=5539880.30,Y=4254468.52,
H=125.03,MX=0.02,MY=0.02,MH=0.05

 
 
    6.2. До блоку "Земельна ділянка" уносяться рядки земельно-кадастрових даних таких дескрипторів:


зп

Дескрип.

Земельно-кадастрові дані рядка, структурні поля рядка

Тип
знач.

Приклад заповнення рядка

1.

SR

Дескриптор початку блоку

-

SR,

2.

SC

Номер кадастрового кварталу та номер земельної ділянки, розташованої у межах кадастрового кварталу

Рядк.

SC="0010012",

3.

AD

Місцезнаходження земельної ділянки:

1. Тип та назва населеного пункту або назва адміністративно-територіальної одиниці

2. Тип та назва вулиці (проїзду)

3. Номер будинку

4. Номер корпусу (квартири)

Рядк.

AD="с. Погреби,вул. Гоголя, 5, -",

AD="Погребська сільська рада,-,-, -",

4.

NM

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи –власника (користувача) земельної ділянки

Рядк.

NM="Петренко Валентин Сергійович|
Василенко Любов Іванівна",

NM="Товариство з обмеженою
відповідальністю /"ЮКОН/"",

5.

TX

Цільове призначення (використання) земельної ділянки

Рядк.

TX="Присадибна ділянка",

6.

PF

Код форми власності на землю

Рядк.

PF="1.1",

7.

VP

Інформація про частку кожного співвласника земельної ділянки у відсотках або у частках у спільній власності

Рядк.

VP="35%|35%|30%",

VP="2/9|4/9|3/9",

8.

AU

Відомості про адресу реєстрації власника (користувача) земельної ділянки:

1. Код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96

2. Поштовий індекс

3. Назва автономної республіки, міста державного значення, області

4. Назва району області

5. Назва села чи селища

6. Тип та назва вулиці (проїзду)

7. Номер будинку

8. Номер корпусу

9. Номер квартири

Рядк.

AU="804,07416, Київська,
Броварський,
с. Погреби,
вул. Лугова, 12,-,1",

AU="804,02100,
м. Київ, Деснянський,с. Троєщина,
вул. Толстого,9,-,2",

9.

KZ

Шифр рядка категорії власника або користувача земельної ділянки відповідно до звіту Держкомзему України про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності (форма №6-зем)

Рядк.

KZ="22",

10.

FL

Обліковий номер технічної документації зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або обліковий номер реєстраційної справи договору оренди землі

Рядк.

FL="А/369",

11.

CM

Додаткова інформація про земельну ділянку чи власника (користувача) земельної ділянки

Рядк.

CM="Метричну інформацію діл.
відтворено відповідно до тех. док.
Реєстр. № 345",

СМ="83055, м. Донецьк, вул. Артема, 121",

12.

TM

Інформація про грошову оцінку земельної ділянки:

1. Умовні скорочення виду грошової оцінки:

Н– Нормативна
Е– Експертна

2. Дата проведення грошової оцінки

3. Значення грошової оцінки, грн.

4. ПІБ виконавця робіт з грошової оцінки

Рядк.

TM="Н,18.04.2000,3458.34,Бажук Н.Н.",

13.

EV

Відомості про пільги щодо плати за землю:

1. Умовні скорочення типу пільги:

З – Згідно з чинним законодавством
Р – За рішенням місцевих рад

2. Дата реєстрації встановлення пільги

3. Реєстраційний номер

4. Умовні скорочення реалізації пільги:

З – Звільнено
М – Зменшено

5. Частка пільги у відсотках

6. Дата початку дії пільги

7. Дата закінчення дії пільги

Рядк.

EV="Р,18.04.2000,П/34-2,М,
50%,12.05.1999,12.05.2004 ",

EV="З,18.04.2000,3-45,З,-,12.05.1999,-",

14.

KF

Ідентифікаційний номер, присвоєний Державною податковою адміністрацією України фізичній особі, що є власником земельної ділянки

Рядк.

KF="2494562356 ",

15.

KU

Ідентифікаційний код юридичної особи, що є власником (користувачем) земельної ділянки згідно з довідкою про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Рядк.

KU="00132121",

16.

 PV

Інформація про вид та термін дії права на земельну ділянку:

1. Умовні скорочення правового режиму земельної ділянки:

ВЛ

Право власності на земельну ділянку

КВ

Право колективної власності на землю

КЗ

Право постійного користування землею

МЗ

Попереднє погодження місця розташування земельної ділянки

ОР

Право оренди землі

ПВ

Право приватної власності на землю

ПК

Право постійного користування земельною ділянкою

РЗ

Резервування земельної ділянки

СО

Право суборенди землі

2. Термін дії права в роках

Рядк.

PV="ВЛ,- ",

PV="ОР, 49",

PV="Р, 2.5",

17.

PZ

Підстава набуття права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою, права оренди землі

1. Умовні скорочення видів документів, які є підставою набуття права:

ДА

Договір про приватизацію майна державних підприємств

ДБ

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

ДВ

Договір про поділ майна

ДД

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

ДЗ

Договір застави земельної ділянки

ДЖ

Договір застави нерухомого майна

Договір піднайму

ДЙ

Договір найму-продажу

ДК

Договір купівлі-продажу єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна

ДМ

Договір міни

ДН

Договір найму (оренди)

ДО

Договір оренди

ДП

Договір позички

ДР

Договір ренти

Договір суборенди

ДУ

Договір довічного утримання

М

Свідоцтво про право власності в спільному майні подружжя на частку того із подружжя, хто помер

ПА

Постанова Верховної Ради АР Крим

ПБ

Постанова Ради Міністрів АР Крим

ПК

Постанова Кабінету Міністрів України

ПР

Постанова Верховної Ради України

РА

Розпорядження місцевої державної адміністрації

РБ

Рішення суду

РВ

Рішення виконкому органу місцевого самоврядування

РГ

Розпорядження міського голови

РС

Рішення сесії місцевої Ради

СА

Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів

СБ

Свідоцтво про придбання житлових будинків з прилюдних торгів

СВ

Свідоцтво про право на спадщину за законом, яке видається у випадках, коли доля у спадщині окремих спадкоємців залишається відкритою

СД

Свідоцтво про право на спадщину на обов'язкову долю

СЗ

Свідоцтво про право на спадщину за законом для дій за кордоном

СЖ

Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, яке видається тому із подружжя, хто є живим

СК

Свідоцтво про право на спадщину за законом в разі відмови спадкоємця від спадщини на користь іншого спадкоємця

СЛ

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом

СН

Свідоцтво про право на спадщину за законом

СП

Свідоцтво про право на спадщину за законом по праву представництва

СС

Свідоцтво про право держави на спадщину

СТ

Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину

СУ

Свідоцтво про придбання майна на аукціоні (публічних торгах)

СЮ

Свідоцтво про право власності на частку в спільному сумісному майні подружжя, яке видається за їх заявою

СЯ

Свідоцтво про право на спадщину за законом на майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав

ШК

Шлюбний контракт

2. Дата прийняття (укладання) документу, який є підставою набуття права на земельну ділянку

3. Номер документу, який є підставою набуття права на земельну ділянку або реєстраційний номер правовстановлюючого документу

4. Серія та номер бланку нотаріально посвідченого документу

Рядк.

PZ="РС,12.05.2001,XIII сесії
XXIII скликання,-",

PZ="РВ,12.05.2001,5,-",

PZ="ДД,07.10.2001,2-1568,АВА 956234",

18.

CV

Код цільового призначення (використання) земельної ділянки

Рядк.

CV="2.1",

CV="1.8",

19.

TD

Реквізити матеріалів технічної документації зі складання державних актів на право власності на земельну ділянку, право постійного користування земельною ділянкою або реєстраційної справи договору оренди землі:

1. Умовні скорочення назви технічного документу:

В технічна документація зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку
І реєстраційна справа договору оренди землі
К технічна документація зі складання державного акта на право постійного користування земельною ділянкою
Т технічній звіт по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в натурі

2. Дата складання технічного документу

3. Назва організації – виконавця робіт

4. Прізвище, ім’я та по батькові виконавця землевпорядних робіт

Рядк.

TD="В, 02.12.2001,ПП \"Корифей\",Іванов В.В.",

20.

PP

Дані документу, що посвідчує фізичну особу, що є власником земельної ділянки:

1. Код країни згідно з класифікатором ДК007-96

2. Умовні скорочення документу, що посвідчує фізичну особу:

ДБ

Документ, що посвідчує статус біженця

КВ

Військовий квиток

ПВ

Паспорт громадянина України

ПЗ

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

ПІ

Національний паспорт іноземної особи та його нотаріально посвідчений переклад

ПД

Дипломатичний паспорт

ПР

Паспорт громадянина України (СРСР)

ПС

Службовий паспорт

СН

Свідоцтво про народження

ТП

Посвідка на постійне або тимчасове проживання

УБ

Посвідчення особи без громадянства

УК

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

УМ

Посвідчення особи моряка

УО

Посвідчення особи офіцера Міністерства оборони, УВД та ін. посвідчення особи військовослужбовця

УТ

Тимчасове посвідчення особи громадянина України терміном дії не більш як 2 місяці

3. Серія та/або номер документу

Рядк.

PP="804,ПВ,СН 018562",

21.

GA

Атрибути державного акта на право власності на земельну ділянку або право постійного користування земельною ділянкою (серія, номер, дата видачі та державної реєстрації державного акта):

1. Умовні скорочення видів державних актів:

А

Державний акт на право приватної власності на землю

В

Державний акт на право власності на земельну ділянку

Г

Державний акт на право колективної власності на землю

К

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

Н

Державний акт на право постійного користування землею

П

Державний акт на право власності на земельну ділянку, який видано взамін сертифіката на право на земельну частку (пай)

2. Серія та номер бланку державного акта

3. Номер книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі

4. Реєстраційний номер державного акта в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі

5. Дата видачі державного акта власнику або користувачу земельної ділянки

Рядк.

GA="В,ЖТ 258430, 2-326, 25.08.2001",

22.

LM

Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (земельний сервітут):

1. Код виду права земельного сервітуту

2. Умовні скорочення терміну дії земельного сервітуту:

П

постійний

С

строковий

3. Умовні скорочення підстави встановлення земельного сервітуту:

Д

договір

Р

рішення суду

4. Дата реєстрації земельного сервітуту

5. Реєстраційний номер документу, що посвідчує право земельного сервітуту

6. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи, на користь якої встановлено земельний сервітут

7. Вартість частини земельної ділянки, щодо якої встановлено право земельного сервітуту, грн.

Рядк.

LM="1,П,Р,01.09.2001,
2-135,01856950, 1780.52",

23.

 LS

Інформація про наявні обмеження прав на земельну ділянку:

1. Код обмеження права на земельну ділянку

2. Умовні скорочення підстави встановлення обмеження прав на земельну ділянку:

Д згідно з договором
З згідно з законом

3. Термін дії обмеження права на земельну ділянку (в роках)

4. Дата реєстрації обмеження права на земельну ділянку

5. Реєстраційний номер документу, що встановлює обмеження права на земельну ділянку

6. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи, на користь якої встановлено обмеження права на земельну ділянку

Рядк.

LS="1.1,З,10, 01.09.2001,1-135, 56289214",

24.

LE

Інформація про договір оренди землі:

1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи – орендаря земельної ділянки

2. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи – орендаря земельної ділянки

3. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності:

Умовні скорочення акта органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування:

РА – Розпорядження місцевої державної адміністрації
РВ – Рішення виконкому органу місцевого самоврядування
РГ – Розпорядження міського голови
РС – Рішення сесії місцевої Ради

4. Дата прийняття документу, який є підставою для набуття права оренди землі

5. Номер документу, який є підставою для набуття права оренди землі

6. Дата державної реєстрації договору оренди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

7. Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

8. Одиниця виміру площі земельної ділянки або її частини, наданої в оренду (га, кв.м)

9. Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду

10. Розмір орендної плати за земельну ділянку у грошовій формі, грн.

11. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у натуральній формі

12. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду у відробітковій формі

13. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду у інших формах плати

Рядк.

LE="Акціонерне товариство
закритого типу \"Промінь\",
02312844, PВ,21.11.2001,585/5,
06.02.2002,А/2-215,га.,
0.0537,4132.32,-,-,-",

25.

SL

Інформація про договір суборенди земельної ділянки:

1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи – суборендаря земельної ділянки

2. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи – суборендаря земельної ділянки

3. Дата державної реєстрації договору суборенди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

4. Реєстраційний номер державної реєстрації договору суборенди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

5. Одиниця виміру площі земельної ділянки або її частини, наданої в суборенду (га, кв.м)

6. Площа земельної ділянки або її частини, наданої в суборенду

7. Розмір орендної плати за земельну ділянку у грошовій формі, грн.

8. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у натуральній формі

9. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду у відробітковій формі

10. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду в інших формах орендної плати

Рядк.

SL="Товариство з обмеженою
відповідальністю \"Ростверк\",
23547581,26.06.2002,C-47,га.,
0.0382,832.12,-,-,-",

26.

MO

Інформація про заставу (іпотеку) земельної ділянки:

1. Ідентифікаційний код банку – позикодавця

2. Дата реєстрації договору іпотеки

3. Реєстраційний номер договору іпотеки

4. Сума застави, грн.

Рядк.

МО="56289214,12.09.2001,456,11596",

27.

MP

Способи визначення координат вузлів полігонів (метрична інформація) земельної ділянки

Умовні скорочення способу:

0 – геодезичні виміри
1 – GPS – зйомка
2 – дигіталізація картографічних матеріалів
3 – фотограмметричні методи

Рядк.

MP="1",

28.

АS

Площа земельної ділянки, м

Числ.

AS=0.2481,

29.

PS

Периметр земельної ділянки, м

Числ.

PS=70.38,

30. MS

Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя земельної ділянки

Числ.
MS=1.58,
31. N, NP, X, Y, H, MX, MY, MH Метрична інформація блоку

-

N=1,NP="172",X=5539880.30,Y=4254468.52,
H=125.03,MX=0.02,MY=0.02,MH=0.05

 
 
    6.3. До блоку "Угіддя земельної ділянки" уносяться рядки земельно-кадастрових даних таких дескрипторів:


зп

Дескрип.

Земельно-кадастрові дані рядка, структурні поля рядка

Тип
знач.

Приклад заповнення рядка

1.

CL

Дескриптор початку блоку

-

CL,

2.

CI

ПорядковийРядк. номер угіддя земельної ділянки

Рядк.

CI=12,

3.

LC

Кадастровий номер будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці та кадастровий номер квартири

Рядк.

LC="001:02",

4.

CN

Код угіддя земельної ділянки відповідно до звіту Держкомзему України про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності (форма №6-зем, затверджена наказом Держкомстату України від 05.11.98 №377)

Рядк.

CN="05",

CN="36.1",

5.

LM

Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (земельний сервітут):

1. Код виду права земельного сервітуту

2. Умовні скорочення терміну дії земельного сервітуту:

П

постійний

С

строковий

3. Умовні скорочення підстави встановлення земельного сервітуту:

Д

договір

Р

рішення суду

4. Дата реєстрації земельного сервітуту

5. Реєстраційний номер документу, що посвідчує право земельного сервітуту

6. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи, на користь якої встановлено земельний сервітут

7. Вартість частини земельної ділянки, щодо якої встановлено право земельного сервітуту, грн.

Рядк.

LM="2|7,П,-,-,-,-,-,-",

6.

LS

Інформація про наявні обмеження прав на земельну ділянку:

1. Код обмеження права на земельну ділянку

2. Умовні скорочення підстави встановлення обмеження прав на земельну ділянку:

Д – згідно з договором
З – згідно з законом

3. Термін дії обмеження права на земельну ділянку (в роках)

4. Дата реєстрації обмеження права на земельну ділянку

5. Реєстраційний номер документу, що встановлює обмеження права на земельну ділянку

6. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи, на користь якої встановлено обмеження права на земельну ділянку

Рядк.

LS="1.1|1.4,З|ст. 110 ЗКУ,-,-,-,-,-",

7.

LE

Інформація про договір оренди землі:

1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи – орендаря земельної ділянки

2. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи - орендаря земельної ділянки

3. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності

Умовні скорочення акта органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування:

РА - Розпорядження місцевої державної адміністрації
РВ - Рішення виконкому органу місцевого самоврядування
РГ - Розпорядження міського голови
РС - Рішення сесії місцевої Ради

4. Дата прийняття документу, який є підставою для набуття права оренди землі

5. Номер документу, який є підставою для набуття права оренди землі

6. Дата державної реєстрації договору оренди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

7. Реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

8. Одиниця виміру площі земельної ділянки або її частини, наданої в оренду (га, кв.м)

9. Площа земельної ділянки або її частини, наданої в оренду

10. Розмір орендної плати за земельну ділянку у грошовій формі, грн.

11. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у натуральній формі

12. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду у відробітковій формі

13. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду у інших формах плати

Рядк.

LE="Акціонерне товариство
закритого типу \"Промінь\",02312844,
PВ,21.11.2001,585/5,06.02.2002,
А/2-215,га.,0.0537,4132.32,-,-,-",

8.

SL

Інформація про договір суборенди земельної ділянки:

1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи - суборендаря земельної ділянки

2. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи – суборендаря земельної ділянки

3. Дата державної реєстрації договору суборенди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

Рядк.

SL="Товариство з обмеженою
відповідальнітю \"Ростверк\",
23547581,26.06.2002,C-47,
0.0382,832.12,-,-,-",

8.

SL

Інформація про договір суборенди земельної ділянки:

1. Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи - суборендаря земельної ділянки

2. Ідентифікаційний номер фізичної особи або ідентифікаційний код юридичної особи – суборендаря земельної ділянки

3. Дата державної реєстрації договору суборенди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

4. Реєстраційний номер державної реєстрації договору суборенди землі в книзі записів реєстрації договорів оренди землі

5. Одиниця виміру площі земельної ділянки або її частини, наданої в суборенду (га, кв.м)

6. Площа земельної ділянки або її частини, наданої в суборенду

7. Розмір орендної плати за земельну ділянку у грошовій формі, грн.

8. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину у натуральній формі

9. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду у відробітковій формі

10. Розмір орендної плати за земельну ділянку або її частину, надану в оренду у інших формах плати

Рядк.

SL="Товариство з обмеженою
відповідальнітю \"Ростверк\",
23547581,26.06.2002,C-47,
0.0382,832.12,-,-,-",

9.

MO

Інформація про заставу (іпотеку) земельної ділянки:

1. Ідентифікаційний код банку – позикодавця

2. Дата реєстрації договору іпотеки

3. Реєстраційний номер договору іпотеки

4. Сума застави, грн.

Рядк.

МО="56289214, 12.09.2001, 456, 11596",

10.

АL

Площа угіддя земельної ділянки

Числ.

AL=0.2471,

11

PL

Периметр угіддя земельної ділянки, м

Числ.

PL=70.38,

12

ML

Середня квадратична похибка обчислення площі угіддя земельної ділянки

Числ.

ML=1.58,

13

N, NP, X, Y, H, MX, MY, MH

Метрична інформація блоку

-

N=1,NP="172",X=5539880.30,Y=4254468.52,
H=125.03,MX=0.02,MY=0.02,MH=0.05

 
 
    6.4. До блоку "Кадастрова зона" уносяться рядки земельно-кадастрових даних таких дескрипторів:


зп

Дескрип.

Земельно-кадастрові дані рядка, структурні поля рядка

Тип
знач.

Приклад заповнення рядка

1.

BR

Дескриптор початку блоку

-

BR,

2.

CR

Ознака кадастрової одиниці, семантична та метрична інформація якої вноситься до блоку:

1. Умовні скорочення ознаки:

Б – для земель житлової та громадської забудови – межа кадастрового кварталу в межах бордюру проїздів
К – кадастрова зона

Рядк.

CR="К",

3.

АR

Площа кадастрової одиниці

Числ.

AR=3.5461,

4.

PR

Периметр кадастрової одиниці, м

Числ.

PR=1170.38,

5.

MR

Середня квадратична похибка обчислення площі кадастрової одиниці

Числ.

MR=1.58,

6.

N, NP, X, Y, H, MX, MY, MH

Метрична інформація блоку

-

N=1,NP="172",X=5539880.30,Y=4254468.52,
H=125.03,MX=0.02,MY=0.02,MH=0.05

 
 
    6.5. До блоку "Суміжник кадастрової одиниці" уносяться рядки земельно-кадастрових даних таких дескрипторів:


зп

Дескрип.

Земельно-кадастрові дані рядка, структурні поля рядка

Тип
знач.

Приклад рядка

1.

NB

Дескриптор початку блоку

NB,

2.

NM

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або назва юридичної особи – власника (користувача) суміжної земельної ділянки

Рядк.

NM="землі загального користування
(вулиця Якіра)",

3.

N, NP, X, Y, H, MX, MY, MH

Метрична інформація блоку

-

N=1,NP="172",X=5539880.30,Y=4254468.52,
H=125.03,MX=0.02,MY=0.02,MH=0.05

 
Структура документу
 

1. Загальні положення
 
2. Унесення земельно-кадастрових даних до обмінного файлу
 
3. Унесення семантичної інформації до обмінного файлу
 
4. Унесення метричної інформації до обмінного файлу
 
5. Унесення службової інформації до обмінного файлу
 
6. Зміст блоків обмінного файлу

  6.1. Блок "Кадастровий квартал"
 
  6.2. Блок "Земельна ділянка"
 
  6.3. Блок "Угіддя земельної ділянки"
 
  6.4. Блок "Кадастрова зона"
 
  6.5. Блок "Суміжник кадастрової одиниці"

 
 
Інші документи
 

Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)
 
Всі документи ...

 
  Сторінка:  1   2   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua