GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 423 від 05.08.2009 року.

 
    III. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою

 

    3.1. Суб'єкт господарювання - юридична особа при здійсненні господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою має дотримуватися таких вимог:

 

    3.1.1. Організаційні вимоги:

    наявність на балансі ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;

    наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації із землеустрою (інформаційно-правового та методичного забезпечення);

    наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення робіт із землеустрою;

    забезпечення перевірки виконання документації із землеустрою, перевірки повноти та якості виконання заходів, передбачених цією документацією, згідно із Законом України "Про землеустрій".

 

    3.1.2. Кваліфікаційні вимоги:

    наявність у складі ліцензіата не менше двох спеціалістів (за основним місцем роботи), які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями "землевпорядкування" або "землевпорядкування та кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та мають стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;

    наявність у складі ліцензіата спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальностями "землевпорядкування" або "землевпорядкування та кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та який за функціональними обов'язками відповідає за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою.

    Відповідальні за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються, зобов'язані не рідше ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

    На дату призначення спеціаліста відповідальним за дотриманням вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою проміжок часу, коли він не працював за фахом "інженер-землевпорядник", не повинен перевищувати п'ять років. У випадку перевищення зазначеного строку така особа повинна підвищити кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника в навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

    З метою забезпечення якості виконання робіт із землеустрою відповідальний за дотримання вимог законодавства не може виконувати зазначену функцію в іншій юридичній особі.

    Для окремих видів робіт із землеустрою пунктом 3.2 Ліцензійних умов встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги.

 

    3.1.3. Технологічні вимоги:

    виконувати роботи із землеустрою відповідно до законодавства України, в тому числі державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

    безоплатно передавати один примірник розробленої документації із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;

    забезпечувати зберігання копії примірника розробленої документації із землеустрою відповідно до законодавства;

    дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою;

    надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник технічної документації із землеустрою на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;

    при ліквідації юридичної особи ліцензіат має забезпечити передачу розробленої документації із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;

    ліцензіат повинен дотримуватись умов договору щодо розроблення документації із землеустрою.

    Для окремих видів робіт із землеустрою пунктом 3.2 Ліцензійних умов встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги.

 

    3.2. До окремих видів робіт із землеустрою встановлюються такі додаткові кваліфікаційні вимоги.

 

    3.2.1. Для розроблення загальнодержавної й регіональної (республіканської) програм використання та охорони земель; розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень - наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями "економіка", "правознавство", "агрохімія і ґрунтознавство", "містобудування".

 

    3.2.2. Для розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень; розроблення проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт) - наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями "правознавство", "містобудування".

 

    3.2.3. Для розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (крім топографо-геодезичних і картографічних робіт) - наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями "екологія", "містобудування".

 

    3.2.4. Для розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; розроблення технічної документації з бонітування ґрунтів, розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, консервації деградованих і малопродуктивних земель, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів - наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями "агрономія", "ґрунтознавство".

 

    3.2.5. Для розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів - наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю "містобудування".

 

    3.2.6. Для розроблення технічної документації з економічної оцінки земель; розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення - наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю "економіка".

 

    3.2.7. Для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів; розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів - наявність у складі ліцензіата спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями "економіка", "містобудування".

 

    3.3. Суб'єкт господарювання - фізична особа - підприємець при здійсненні господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою має дотримуватися таких вимог:

 

    3.3.1. Організаційні вимоги:

    наявність у власності ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;

    наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації із землеустрою, можливості оперативного внесення змін до проектної документації.

 

    3.3.2. Кваліфікаційні вимоги:

    наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями "землевпорядкування" або "землевпорядкування та кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;

    не менш ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації у навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

 

    3.3.3. Технологічні вимоги:

    виконувати роботи із землеустрою відповідно до законодавства України, а також державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

    безоплатно передавати один примірник розробленої документації із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;

    забезпечувати зберігання копії примірника розробленої документації із землеустрою відповідно до законодавства;

    дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою;

    надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник технічної документації із землеустрою на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;

    ліцензіат повинен дотримуватись умов договору щодо розроблення документації із землеустрою.

 

 
     IV. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність щодо проведення землеоціночних робіт

 

    4.1. Суб'єкт господарювання - юридична особа при здійсненні господарської діяльності щодо проведення землеоціночних робіт має дотримуватися таких вимог:

 

    4.1.1. Організаційні вимоги:

    наявність на балансі ліцензіата обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;

    наявність інформаційного забезпечення процесу розробки землеоціночної документації (інформаційно-правового та методичного забезпечення);

    наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення землеоціночних робіт;

    забезпечення збереження документів, отриманих під час проведення землеоціночних робіт від замовника та інших осіб;

    забезпечення перевірки повноти та якості виконання землеоціночної документації, виконання заходів, передбачених цією документацією, згідно із Законом України "Про оцінку земель".

 

    4.1.2. Кваліфікаційні вимоги:

    наявність у складі суб'єкта господарювання спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальностями "землевпорядкування" або "землевпорядкування та кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та який за функціональними обов'язками відповідає за дотримання вимог законодавства при виконанні землеоціночних робіт.

    Відповідальні за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються, зобов'язані не рідше ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

    На дату призначення спеціаліста відповідальним за дотримання вимог законодавства при виконанні землеоціночних робіт проміжок часу, коли він не працював за фахом "інженер-землевпорядник", не повинен перевищувати п'ять років. У випадку перевищення зазначеного строку така особа повинна підвищити кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

    З метою забезпечення якості виконання землеоціночних робіт відповідальний за дотриманням вимог законодавства не може виконувати зазначену функцію в іншій юридичній особі;

    наявність у штаті не менше двох спеціалістів (за основним місцем роботи), які мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України "Про оцінку земель", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", витяг із Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

    Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

 

    4.1.3. Технологічні вимоги:

    безоплатно передавати один примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок у Державний фонд документації із землеустрою;

    забезпечувати зберігання копії примірника розробленого звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до законодавства;

    дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою;

    надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;

    надавати дані (витяг зі звіту) про результати експертної грошової оцінки земельних ділянок до територіального органу земельних ресурсів за місцем її проведення у триденний строк після підписання акта виконаних робіт;

    дотримуватись умов договору про оцінку.

 

    4.2. Суб'єкт господарювання - фізична особа - підприємець, який здійснює діяльність щодо проведення землеоціночних робіт, має дотримуватися таких вимог:

 

    4.2.1. Організаційні вимоги:

    наявність у власності ліцензіата обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;

    забезпечення збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;

    наявність інформаційного забезпечення процесу розробки звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, можливість оперативного внесення до них змін.

 

    4.2.2. Кваліфікаційні вимоги:

    наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями "землевпорядкування" або "землевпорядкування та кадастр" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;

    наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Законів України "Про оцінку земель", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та не менше ніж дворічний досвід практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

    залучення на підставі трудового договору оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України "Про оцінку земель", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та стаж роботи оцінювачем не менш ніж два роки.

    Оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язаний не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію.

 

    4.2.3. Технологічні вимоги:

    безоплатно передавати один примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок у Державний фонд документації із землеустрою;

    забезпечувати зберігання копії примірника звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до законодавства;

    дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою;

    надавати інформацію та відповідний примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;

    надавати дані (витяг із звіту) про результати експертної грошової оцінки земельних ділянок в територіальні органи земельних ресурсів за місцем її проведення;

    дотримуватись умов договору про оцінку.

 

    В.о. начальника Управління державної експертизи
     землевпорядної документації та ліцензування      В.О.Гулько

 
Структура документу
 
Наказ №423 від 05.08.09р.
 
I. Загальні положення
 
II. Види робіт із землеустрою, зем-леоціночних робіт, які підлягають ліцензуванню
 
III. Вимоги до ліцензіатів, які здійс-нюють господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою
 
IV. Вимоги до ліцензіатів, які здійс-нюють господарську діяльність щодо проведення землеоціночних робіт
 
Додаток 1 - Форма заяви про видачу ліцензії
 
Додаток 2 - Форма опису документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
 
Додаток 3 - Форма заяви про видачу копії ліцензії
 
Додаток 4 - Форма заяви про пере-оформлення ліцензії
 
Додаток 5 - Форма заяви про видачу дубліката ліцензії
 
Додаток 6 - Форма звіту про обсяги виконаних робіт
 
 
Інші документи
 
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
"Про затвердження переліку органів ліцензування", Постанова КМУ №1698 від 14.11.00р.
 
"Про строк дії ліцензії на провад-ження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", Постанова КМУ №1755 від 29.11.00р.
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виконання топографо- геодезичних, картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua