GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт
 

    Затверджені Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 423 від 05.08.2009 року.

 
    Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на проведення робіт
із землеустрою, землеоціночних робіт

Заявник ______________________________________________________
                        (повне найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи;
                          прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта,
                                                ким і коли виданий) - для фізичної особи)

_____________________________________________________________
                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________,
                        (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

___________      __________      __________________________________,
      (телефон)                     (факс)                                   (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  ___________________________________,

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________,
   (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

банківські реквізити _____________________________________________
                                                                      (поточний рахунок, МФО,

_____________________________________________________________
                                                найменування відділу банку)

       прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності щодо
проведення робіт із  _____________________________________________
                                                                      (землеустрою, землеоціночних робіт)

_____________________________________________________________
  (перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської
             діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт,
                          затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 N 423)

 

Відомості про філії, інші відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п
Найменування Місцезнаходження Телефон, факс
       
       
       

 

        Заявник     ____________     ________________________
                                       (підпис)                              (ініціали, прізвище)

              _________________
                               (дата)

 

 
    Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

ОПИС
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
(копії ліцензії, дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії)
на провадження господарської діяльності щодо проведення
робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

N
з/п
Найменування документа Кількість аркушів Відмітка про наявність (заповнюється органом ліцензування)
       
       
       
  РАЗОМ    

 

     Заявник     ____________     ________________________
                                    (підпис)                              (ініціали, прізвище)

              _________________
                               (дата)

    ______________________   ____________   _____________________
        (посада відповідальної особи              (підпис)                        (ініціали, прізвище)
       Держкомзему, яка перевірила
          наявність указаних в описі
                       документів)

 

 
    Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

Заявник ______________________________________________________
                        (повне найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи;
                          прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта,
                                                ким і коли виданий) - для фізичної особи)

_____________________________________________________________
                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________,
                        (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

___________      __________      __________________________________,
      (телефон)                     (факс)                                   (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  ___________________________________,

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________,
   (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

банківські реквізити _____________________________________________
                                                                      (поточний рахунок, МФО,

_____________________________________________________________
                                                найменування відділу банку)

         прошу видати копію (копії) ліцензії (серія ______ N _______________ ) на провадження господарської діяльності щодопроведення робіт із

_____________________________________________________________
                                                 (землеустрою, землеоціночних робіт)

_____________________________________________________________
  (перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської
             діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт,
                          затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 N 423)

виданої _______________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: _______________ N __________
Термін дії ліцензії з _____________________ до ______________________
Підстава для видачі копії ліцензії:  __________________________________
Відомості про філії, інші відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п
Найменування Місцезнаходження Телефон, факс
       
       
       

 

        Заявник     ____________     ________________________
                                       (підпис)                              (ініціали, прізвище)

              _________________
                               (дата)

 

 
    Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження
господарської діяльності щодо проведення робіт
із землеустрою, землеоціночних робіт

Заявник ______________________________________________________
                        (повне найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи;
                          прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта,
                                                ким і коли виданий) - для фізичної особи)

_____________________________________________________________
                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________,
                        (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

___________      __________      __________________________________,
      (телефон)                     (факс)                                   (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  ___________________________________,

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________,
   (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

банківські реквізити _____________________________________________
                                                                      (поточний рахунок, МФО,
                                                                    найменування відділу банку)

         прошу переоформити ліцензію (серія ______ N _______________ ) на провадження господарської діяльності щодопроведення робіт із

_____________________________________________________________
                                                 (землеустрою, землеоціночних робіт)

_____________________________________________________________
                               (перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов
                          провадження господарської діяльності щодо проведення робіт

_____________________________________________________________
                           із землеустрою, землеоціночних робіт, затверджених наказом
                                                   Держкомзему від 05.08.2009 N 423)

виданої _______________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: _______________ N __________
Термін дії ліцензії з _____________________ до ______________________
Підстава для видачі копії ліцензії:  __________________________________

Відомості про нові філії, інші відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п
Найменування Місцезнаходження Телефон, факс
       
       
       

 

        Заявник     ____________     ________________________
                                       (підпис)                              (ініціали, прізвище)

              _________________
                               (дата)

 

 
    Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження
господарської діяльності щодо проведення робіт
із землеустрою, землеоціночних робіт

Заявник ______________________________________________________
                        (повне найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи;
                          прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта,
                                                ким і коли виданий) - для фізичної особи)

_____________________________________________________________
                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання)

_____________________________________________________________,
                        (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання)

___________      __________      __________________________________,
      (телефон)                     (факс)                                   (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  ___________________________________,

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ___________________________,
   (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

банківські реквізити _____________________________________________
                                                                      (поточний рахунок, МФО,
                                                                    найменування відділу банку)

         прошу видати дублікат ліцензії (серія ______ N _______________ ) на провадження господарської діяльності щодопроведення робіт із

_____________________________________________________________
                                                 (землеустрою, землеоціночних робіт)

_____________________________________________________________
  (перелік видів робіт згідно з розділом II Ліцензійних умов провадження господарської
             діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт,
                          затверджених наказом Держкомзему від 05.08.2009 N 423)

виданої _______________________________________________________
Дата та номер рішення про видачу ліцензії: _______________ N __________
Термін дії ліцензії з _____________________ до ______________________
Підстава для видачі копії ліцензії:  __________________________________

Відомості про філії, інші відокремлені підрозділи, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

N
з/п
Найменування Місцезнаходження Телефон, факс
       
       
       

 

        Заявник     ____________     ________________________
                                       (підпис)                              (ініціали, прізвище)

              _________________
                               (дата)

 

 
    Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

ІНФОРМАЦІЯ
про обсяги виконаних робіт
за __________ рік

___________________________________________________
(із землеустрою, землеоціночних робіт)

___________________________________________________
(найменування ліцензіата)

N
з/п
Назва розробленої землевпорядної документації (звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок) Номер та дата висновку про державну експертизу Замовник землевпорядної документації (звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок)
1 2 3 4
       
       

 

        Заявник     ____________     ________________________
                                       (підпис)                              (ініціали, прізвище)

              _________________
                               (дата)

 
Структура документу
 
Наказ №423 від 05.08.09р.
 
I. Загальні положення
 
II. Види робіт із землеустрою, зем-леоціночних робіт, які підлягають ліцензуванню
 
III. Вимоги до ліцензіатів, які здійс-нюють господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою
 
IV. Вимоги до ліцензіатів, які здійс-нюють господарську діяльність щодо проведення землеоціночних робіт
 
Додаток 1 - Форма заяви про видачу ліцензії
 
Додаток 2 - Форма опису документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії
 
Додаток 3 - Форма заяви про видачу копії ліцензії
 
Додаток 4 - Форма заяви про пере-оформлення ліцензії
 
Додаток 5 - Форма заяви про видачу дубліката ліцензії
 
Додаток 6 - Форма звіту про обсяги виконаних робіт
 
 
Інші документи
 
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
"Про затвердження переліку органів ліцензування", Постанова КМУ №1698 від 14.11.00р.
 
"Про строк дії ліцензії на провад-ження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", Постанова КМУ №1755 від 29.11.00р.
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виконання топографо- геодезичних, картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua