GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 

    Затверджений Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету України по земельних ресурсах № 30/64 від 18.03.2003 року.

 
    1. Загальні положення

    1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету України по земельних ресурсах від 13 лютого 2001 року N 28/18 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року за N 174/5365, та інших нормативно-правових актів.

 
    1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт (далі - Ліцензійні умови) здійснюють Державний комітет України по земельних ресурсах (далі - Держкомзем) як орган ліцензування, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (і його територіальні органи) (далі - Держпідприємництво) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

 

 
    2. Організація перевірок

    2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Держкомзем та Держпідприємництво узгоджують ці плани з метою недопущення проведення перевірок одного й того самого суб'єкта господарювання частіше одного разу на рік.

 
    2.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

 
    2.3. Для проведення перевірки орган контролю видає розпорядчий документ (наказ) про призначення голови та членів комісії і посвідчення (додаток 1) для проведення перевірки за підписом керівника органу контролю (його заступника), яке засвідчується печаткою органу контролю.

 
    2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку (додаток 2) з посиланням на розпорядчий документ. Сторінки журналу обліку мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

 
    2.5. До участі у перевірках можуть залучатися фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).

 
    2.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

    Термін проведення перевірки становить не більше ніж п'ять робочих днів. У разі великого обсягу робіт, за рішенням керівника органу контролю термін перевірки може бути продовжений до десяти робочих днів.

 

 
    3. Права комісії з перевірки дотримання Ліцензійних умов

    Голова та члени комісії (далі - комісія) мають право витребовувати у ліцензіата матеріали та інформацію, пов'язану з провадженням ліцензійного виду господарської діяльності, та виконання ним Ліцензійних умов.

    Комісія має право перевіряти:

    можливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для виду господарської діяльності, зазначеного в ліцензії;

    наявність спеціалістів, які зазначені в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, та документи про їх освіту і кваліфікацію;

    наявність матеріально-технічної бази, яка зазначена в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

    документацію стосовно ліцензійної діяльності та відповідність виконаних робіт вимогам земельного законодавства України та нормативно-правових актів;

    наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії;

    наявність рішень про створення філії, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених положень чинному законодавству;

    своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензій;

    своєчасність переоформлення ліцензій;

    виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;

    наявність довідки органу ліцензування про прийняття заяви на переоформлення ліцензії або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо;

    інші документи та матеріали, пов'язані з провадженням господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт.

 

 
    4. Обов'язки комісії

    Голова та члени комісії зобов'язані:

    керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства України;

    об'єктивно відображати стан додержання ліцензіатами Ліцензійних умов.

    Голова та члени комісії є відповідальними згідно з чинним законодавством.

 
Структура документу
 
Наказ № 30/64 від 18.03.03р.
 
1. Загальні положення
 
2. Організація перевірок
 
3. Права комісії з перевірки дотримання Ліцензійних умов
 
4. Обов'язки комісії
 
5. Порядок оформлення результатів перевірки
 
6. Анулювання ліцензії
 
7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
 
Додаток 1 - Посвідчення на право перевірки
 
Додаток 2 - Журнал обліку посвідчень на право перевірки
 
Додаток 3 - Акт перевірки
 
 
Інші документи
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
"Про затвердження переліку органів ліцензування", Постанова КМУ №1698 від 14.11.00р.
 
"Про строк дії ліцензії на провад-ження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", Постанова КМУ №1755 від 29.11.00р.
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виконання топографо- геодезичних, картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua