GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 

    Затверджений Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету України по земельних ресурсах № 30/64 від 18.03.2003 року.

 
     Додаток 1
до п. 2.3 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності щодо проведення
землевпорядних та землеоціночних робіт

 
_____________________________________________________________
(бланк органу контролю)

"___" _____________ 200_ р.                                                 N ________

 
ПОСВІДЧЕННЯ

Видане голові комісії ____________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

та членам комісії _______________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

                         _______________________________________________

                         _______________________________________________

для проведення перевірки суб'єкта господарювання ____________________

____________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення землевпорядних та землеоціночних робіт ___________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
(вид господарської діяльності)


за період з    "___" __________ 200_ р. по "___" __________ 200_ р.

у термін з     "___" __________ 200_ р. по "___" __________ 200_ р.

___________________________     _____________________________
      (посада)                                                           (прізвище та ініціали)

Термін продовжено до "___" ___________ 200_ р.

____________________________     ____________________________
      (посада)                                                           (прізвище та ініціали)

 

 
    Додаток 2
до п. 2.4 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності щодо проведення
землевпорядних та землеоціночних робіт

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про право перевірки

N
з/п
N
посвід-
чення
Термін проведення перевірки Назва ліцензіата, який підлягає перевірці Прізвище та ініціали голови та членів комісії Дата і номер розпорядчого документа (наказ)
1 2 3 4 5 6
           
           

 

 
    Додаток 3
до п. 5.1 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності щодо проведення
землевпорядних та землеоціночних робіт

АКТ ПЕРЕВІРКИ
додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов

"___" _____________ 200_ р.                                                 N ________

 

Підстава _____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада голови та членів комісії)

За участю представника (ів) ______________________________________
                      (прізвище, ініціали, посада)

з "___" ______________ 200_ р. до "____" ______________ 200_ р.

_____________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження,
телефон, місце здійснення діяльності)

_____________________________________________________________
(номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав,
вид господарської діяльності, який ліцензується)

у присутності представника _______________________________________
                                         (прізвище, ініціали, посада представника суб'єкта
                                               господарської діяльності)

_____________________________________________________________

проведено перевірку суб'єкта господарювання.

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________
(кожне порушення, зафіксоване в акті перевірки, має бути
підкріплене посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


Висновки комісії: _______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії     _______________            _______________________
                            (підпис)                                            (прізвище, ініціали)

Члени комісії:  ______________________________________________
                       ______________________________________________
                       ______________________________________________

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

керівник (уповноважений представник)
ліцензіата (юридична особа), ліцензіат
(фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності), у присутності якого проведено
перевірку
                                  _____________    ______________________
                                                        (підпис)                       прізвище, ініціали)

 
Структура документу
 
Наказ № 30/64 від 18.03.03р.
 
1. Загальні положення
 
2. Організація перевірок
 
3. Права комісії з перевірки дотримання Ліцензійних умов
 
4. Обов'язки комісії
 
5. Порядок оформлення результатів перевірки
 
6. Анулювання ліцензії
 
7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії
 
Додаток 1 - Посвідчення на право перевірки
 
Додаток 2 - Журнал обліку посвідчень на право перевірки
 
Додаток 3 - Акт перевірки
 
 
Інші документи
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
 
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 
"Про затвердження переліку органів ліцензування", Постанова КМУ №1698 від 14.11.00р.
 
"Про строк дії ліцензії на провад-ження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", Постанова КМУ №1755 від 29.11.00р.
 
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виконання топографо- геодезичних, картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua