GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

Порядок
нормативної грошової оцінки земель сільськогоспо-дарського призначення та населених пунктів
 

    Затверджений Наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук N 18/15/21/11 від 27 січня 2006 року.

 
    Додаток 1
до пунктів 3.5, 3.7, 3.9, 3.10 Порядку

 
    Таблиця 1.1

КОЕФІЦІЄНТИ,
які характеризують функціональне використання
земельної ділянки (Кф)

Категорія земель за функцією використання Код розділу КВЕД Склад категорії земель Значення коефіцієнта Кф
1 2 3 4
Землі житлової
забудови
A Землі індивідуального житлового будівництва і господарських будівель 1,0
Землі малоповерхової і багатоповерхової несадибної забудови
Землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і спорудами
Землі промисловості DA Землі харчової промисловості (уключаючи риболовство; діяльність риборозплідників; рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством) 1,2
Землі тютюнової промисловості (окрім вирощування тютюну та махорки, що відноситься до земель сільськогосподарського використання)
В Землі мисливства та пов'язаних з ним послуг
DB Землі текстильної промисловості та пошиття одягу
Землі виробництв готового одягу та хутра
DC Землі виробництва шкіри та шкіряного взуття
DD Землі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини
DE Землі виробництва паперу та картону
Землі видавничої справи, поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів
DF Землі виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива (окрім агломерації кам'яного вугілля та лігніту, а також виробництва збагаченого урану, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок)
DG Землі хімічного виробництва (окрім видобування природного газу, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок)
DH Землі гумової та пластмасової промисловості (окрім виробництв з ремонту, установлення або заміни пошкоджених шин, що належить до комерційного використання)
DI Землі виробництва інших неметалевих мінеральних виробів
DJ Землі металургії
Землі обробки металу
DK Землі виробництва машин та устаткування
DL Землі виробництва канцелярських та електронно-обчислювальних машин
Землі виробництва електричних машин і апаратури
Землі виробництва устаткування для радіо, телебачення та зв'язку
Землі виробництва медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників
DM Землі виробництва автомобілів 1,2
Землі іншого транспортного устаткування (окрім технічного забезпечення, ремонту та переустаткування автомобілів, що відноситься до земель комерційної діяльності)
DN Землі виробництва меблів
Землі інших видів виробництва
Землі обробки відходів (окрім оптової та роздрібної торгівлі металевими і неметалевими відходами та брухтом, а також іншими вживаними товарами, що відноситься до земель комерційної діяльності)
F Землі будівництва
Землі досліджень та розробок К73 Землі досліджень та розробок
Землі гірничої
промисловості і
гірничих розробок
CA Землі видобування енергетичних матеріалів 1,0
CA Землі торфорозробок 0,1
CB Землі видобування неенергетичних матеріалів 1,0
Землі комерційного використання G Землі торгівлі транспортними засобами та їх ремонту 2,5
Землі оптової торгівлі і посередництва в торгівлі
Землі роздрібної торгівлі побутовими товарами і їх ремонт
H Землі готелів та ресторанів
J Землі підприємств фінансового посередництва
Землі підприємств страхування
Землі підприємств, що здійснюють допоміжну діяльність у сфері фінансів та страхування
K Землі підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері інформатизації
Землі підприємств, що здійснюють послуги, які надаються переважно юридичним особам
O93 Землі підприємств, що здійснюють індивідуальні послуги
O92.7 Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг (азартні ігри та ігри на гроші тощо)
Землі громадського призначення О91 Землі громадської діяльності 0,7
O92 Землі підприємств, що здійснюють колективні, громадські та особисті послуги (за винятком підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг)
L Землі державного управління
Землі оборони
M Землі освіти
N Землі охорони здоров'я та соціальної допомоги
Q Землі екстериторіальної діяльності
Землі транспорту, зв'язку I60 Землі наземного і підземного транспорту (землі шляхів, землі автомобільного, залізничного, трамвайного і тролейбусного, трубопровідного транспорту, землі метрополітену) 1,0
I 61 Землі водного транспорту
I 62 Землі авіаційного транспорту
I 63 Допоміжні транспортні послуги
I 64 Землі пошти та зв'язку
Землі технічної
інфраструктури
Е Землі виробництва електроенергії та газу 0,65
Землі виробництва та розподілення тепла
Землі збору, очищення та розподілення води
О Землі підприємств, що здійснюють асенізацію, прибирання вулиць та обробки відходів
Інші землі   Землі зелених насаджень (землі зелених насаджень загального та спеціального користування) 0,5
Землі кладовищ та крематоріїв 0,5
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 0,5
Землі оздоровчого та рекреаційного призначення (за винятком земель, віднесених до категорії О92.7) 0,5
Землі історико-культурного призначення 0,5
Землі лісового господарства і пов'язані з ним послуги 0,5
Землі під водою, у тому числі:  
  з площею акваторії до 50 га включно 0,5
  з площею акваторії від 50,1 га до 100 га включно 0,4
  з площею акваторії від 100,1 га до 150 га включно 0,3
  з площею акваторії від 150,1 га до 200 га включно 0,2
  з площею акваторії від 200,1 га і більше 0,1
Землі запасу та резервного фонду 0,5
Землі, зайняті поточним та відведені під майбутнє будівництво 0,5
Інші відкриті (незабудовані) землі в межах населеного пункту 0,1
Землі змішаного використання   Розрахунково  

 

 
    Таблиця 1.2

КОЕФІЦІЄНТИ,
які характеризують чисельність населення,
географічне положення, адміністративний статус
населених пунктів та їх господарські функції

N
з/п
Тип міст за адміністративним статусом та господарськими функціями Чисельність населення (тис. чол.) Значення коефіцієнта
1 Міста обласного підпорядкування, які виконують переважно промислові, транспортні та курортно-рекреаційні функції, переважно центри адміністративних районів 20,0 - 49,9 1,2
2 Міста обласного підпорядкування - промислові, промислово-транспортні , оздоровчо-курортні центри, переважно центри адміністративних районів 50,0 - 99,9 1,4
3 Міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові або великі курортні центри, переважно центри областей 100,0 - 249,9 1,6
4 Місто загальнодержавного значення Севастополь, столиця Автономної Республіки Крим Сімферополь і міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові, а також адміністративні і культурні центри, переважно центри областей 250,0 - 499,9 2,0
5 Багатофункціональні міста обласного підпорядкування, крупні адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри, переважно центри областей 500,0 - 999,9 2,5
6 Столиця України - місто Київ, центри областей - багатофункціональні міста обласного підпорядкування - найкрупніші адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри 1000,0 і вище 3,0

 

 
    Таблиця 1.3

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місце розташування населених пунктів
у приміських зонах великих міст

Чисельність населення міст-центрів (тис. чол.) Значення коефіцієнта
  100,0-249,9 1,1
  250,0-499,9 1,2
  500,0-999,9 1,3
  1000,0-1999,9 1,5
  2000,0 і більше 1,8

 

 
    Таблиця 1.4

КОЕФІЦІЄНТИ,
які застосовуються для населених пунктів,
що мають статус курортів*

Розміщення населених пунктів, що мають статус курортів Значення коефіцієнта
на Південному узбережжі Криму 3,0
на Південно-Східному узбережжі Криму 2,5
на Західному узбережжі Криму 2,2
на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей 2,0
у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей 2,3
в інших курортних населених пунктах 1,5

     * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року N 1576 "Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних".

 

 
    Таблиця 1.5

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місце розташування населених пунктів
у зонах радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи*

Розміщення населених пунктів у зонах радіоактивного забруднення Значення коефіцієнта
1. Зона відчуження 0,5
2. Зона безумовного (обов'язкового) відселення 0,6
3. Зона гарантованого добровільного відселення 0,80
4. Зона посиленого радіоекологічного контролю 0,90

     * Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 року N 106 "Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", зі змінами.

 

 
    Таблиця 1.6

ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які враховують ступінь містобудівної цінності території
в межах населених пунктів (Км2)

Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. чол.) Граничні значення коефіцієнтів
максимальні мінімальні
  до 20 1,5 0,75
  від 20 до 50 1,5-2,0 0,50
  від 50 до 100 2,0-2,5 0,40
  від 100 до 250 2,5-3,0 0,35
  від 250 до 500 3,0-3,5 0,30
  від 500 до 1000 3,5-4,0 0,25
  від 1000 до 2000 4,0-5,0 0,20
  понад 2000 5,0-7,0 0,15

 

 
    Таблиця 1.7

ЛОКАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
на місцеположення земельної ділянки в межах
економіко-планувальної зони

Назва ренто-утворювальних факторів Назва локальних факторів Значення коефіцієнтів
1 2 3
Функціонально-планувальні фактори Місцезнаходження земельної  
ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів 1,04-1,2
у зоні магістралей підвищеного містоформувального значення 1,05-1,2
у зоні пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту 1,04-1,15
у зоні пішохідної доступності до національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів 1,04-1,15
у прирейковій зоні (ділянка, розташована або примикає до відводу залізниці, має під'їзну залізничну колію) 1,04-1,10
Інженерно-інфраструктурні фактори Земельна ділянка, що  
примикає до вулиці без твердого покриття 0,90-0,95
не забезпечена централізованим водопостачанням 0,90-0,95
не забезпечена каналізацією 0,90-0,95
не забезпечена централізованим теплопостачанням 0,90-0,95
не забезпечена централізованим газопостачанням 0,90-0,95
Інженерно-геологічні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
в межах території, що має схил поверхні понад 20% 0,85-0,90
На ґрунтах з несучою спроможністю менше 1,0 кг/кв.см при потужності понад два метри 0,85-0,95
у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 м 0,90-0,95
у зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості (шар затоплення понад два метри) 0,90-0,95
у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується 0,90-0,95
у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри понад 10 м, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню) 0,75-0,90
на намивних (насипних) територіях 1,02-1,07
Історико-культурні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
в межах заповідної території 1,08-1,20
у зоні регулювання забудови 1,07-1,11
у зоні історичного ландшафту, що охороняється 1,06-1,12
у зоні охорони поодиноких пам'яток 1,06-1,12
Природно-ландшафтні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
в межах території природоохоронного призначення (національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи) 1,07-1,11
у межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної охорони) 1,06-1,10
у межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон) 1,05-1,09
Санітарно-гігієнічні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
*у санітарно-захисній зоні 0,80-0,96
у водоохоронній зоні 1,02-1,05
*у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря 0,80-0,95
*у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля 0,90-0,95
*у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів 0,90-0,97
*в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами 0,90-0,95

    *Застосовуються для земельних ділянок, на яких розташовані виробничі та інші об'єкти, які не є джерелами відповідного виду забруднення.

 
    Начальник Управління ринку та
    оцінки земель, розмежування земель
    державної та комунальної власності        С.М.Горбатович

 

 

    Додаток 2
до розділу 4 Порядку

 
ВИТЯГ
з технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки

Назва земельної ділянки  _________________________________________
Місцезнаходження ______________________________________________
Власник (користувач)  ___________________________________________
Місцезнаходження власника (користувача) ___________________________
Площа земельної ділянки, кв. м ____________________________________
Середня вартість земельної ділянки, грн/кв. м  ________________________
Економіко-планувальна зона  ______________________________________
Коефіцієнт Км2  ________________________________________________
Локальні коефіцієнти на місцезнаходження земельної ділянки у межах економіко-планувальної зони  ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Сукупний коефіцієнт Км3 _________________________________________
Коефіцієнт Кф  _________________________________________________
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки К(і)  __________________
Нормативна грошова оцінка кв. м земельної ділянки під забудовою, грн
Площа земельної ділянки під забудовою, кв. м ________________________
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки під забудовою, грн
_____________________________________________________________
Сільськогосподарські угіддя
Вартість 1 га, грн _______________________________________________
Площа, га  ____________________________________________________
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, грн
_____________________________________________________________
Усього щодо забудованих земель та сільськогосподарських угідь
Загальна площа земель, кв. м  _____________________________________
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн _____________________
Довідку склав  _________________________________________________
Довідку перевірив  ______________________________________________
 
М.П. ________________ Дата _______________

 
    Начальник Управління ринку та
    оцінки земель, розмежування земель
    державної та комунальної власності        С.М.Горбатович

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
2. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення:
 
 2.1. Нормативна грошова оцінка земель в Україні
 
 2.2. Нормативна грошова оцінка земель в Автономній Республіці Крим, областях та адміністратив-них районах
 
 2.3. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств
 
 2.4. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки
 
3. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
 
4. Документація з нормативної грошової оцінки
 
Додаток 1 - Таблиці коефіцієнтів
 
Додаток 2 - Витяг з технічної до-кументації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про оцінку земель"
 
Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогоспо-дарського призначення та населених пунктів
 
Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогоспо-дарського призначення (крім земель населених пунктів)
 
Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогоспо-дарського призначення (крім земель у межах населених пунктів)
 
Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua