GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОРЯДОК
нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів)
 

     Затверджений спільним Наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Держкомлісгоспу України, Держводгоспу України, Української академії аграрних наук №19/16/22/11/17/12 від 27 січня 2006 року.

 
    Додаток 1
до пунктів 1.8, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 3.6 Порядку

 
    Таблиця 1.1

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місце розташування земельних ділянок
у зонах радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи (Кр4)

Розміщення земельних ділянок у зонах радіоактивного забруднення Значення коефіцієнта
1. Зона відчуження 0,50
2. Зона безумовного (обов'язкового) відселення 0,60
3. Зона гарантованого добровільного відселення 0,80
4. Зона посиленого радіоекологічного контролю 0,90

 

 
    Таблиця 1.2

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ РЕНТНИЙ ДОХІД
від використання земель промисловості, транспорту,
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
без земельних поліпшень

N
з/п
Адміністративно-територіальні одиниці Значення рентного доходу
(грн/квадр. м)
1 Автономна Республіка Крим 0,48
2 Вінницька область 0,42
3 Волинська область 0,51
4 Дніпропетровська область 0,59
5 Донецька область 0,65
6 Житомирська область 0,63
7 Закарпатська область 0,47
8 Запорізька область 0,58
9 Івано-Франківська область 0,47
10 Київська область 0,57
11 Кіровоградська область 0,37
12 Луганська область 0,52
13 Львівська область 0,58
14 Миколаївська область 0,47
15 Одеська область 0,89
16 Полтавська область 0,46
17 Рівненська область 0,49
18 Сумська область 0,43
19 Тернопільська область 0,41
20 Харківська область 0,63
21 Херсонська область 0,50
22 Хмельницька область 0,43
23 Черкаська область 0,44
24 Чернівецька область 0,61
25 Чернігівська область 0,47
26 м. Севастополь 0,69

 

 
    Таблиця 1.3

КОЕФІЦІЄНТИ,
які характеризують функціональне використання
земельної ділянки (Кф)

Категорія земель за функцією використання Код розділу КВЕД Склад категорії земель Значення коефіцієнта (Кф)
1 2 3 4
  A Землі під господарськими будівлями і спорудами сільгосппідприємств 1,0
Землі промисловості DA Землі харчової промисловості (уключаючи риболовство; діяльність риборозплідників; рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством; мисливства та пов'язаних з ними послуг) 1,2
Землі тютюнової промисловості (окрім вирощування тютюну та махорки, що відноситься до земель сільськогосподарського використання)
DB Землі текстильної промисловості та пошиття одягу
Землі виробництв готового одягу та хутра
DC Землі виробництва шкіри та шкіряного взуття
DD Землі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини
DE Землі виробництва паперу та картону
Землі видавничої справи поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів
DF Землі виробництва коксу продуктів нафтопереробки та ядерного палива (окрім агломерації кам'яного вугілля та лігніту, а також виробництва збагаченого урану, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок)
DG Землі хімічного виробництва (окрім видобування природного газу, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок) 1,2
DH Землі гумової та пластмасової промисловості (окрім виробництва з ремонту, установлення або заміни пошкоджених шин, що відноситься до комерційного використання)
DI Землі виробництва інших неметалевих мінеральних виробів (окрім первинної обробки каменю в кар'єрах, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок)
DJ Землі металургії
Землі обробки металу
DK Землі виробництва машин та устаткування
DL Землі виробництва канцелярських та електронно- обчислювальних машин
Землі виробництва електричних машин і апаратури
Землі виробництва устаткування для радіо, телебачення та зв'язку
Землі виробництва медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників
DM Землі виробництва автомобілів
Землі іншого транспортного устаткування (окрім технічного забезпечення, ремонту та переустаткування автомобілів, що відноситься до земель комерційної діяльності)
Землі промисловості DN Землі виробництва меблів 1,2
Землі інших видів виробництва
Землі обробки відходів (окрім оптової та роздрібної торгівлі металевими і неметалевими відходами та брухтом, а також іншими уживаними товарами, що відноситься до земель комерційної діяльності)
F Землі будівництва (за винятком будівельних майданчиків)
Землі досліджень та розробок G73 Землі досліджень та розробок
Землі гірничої промисловості і гірничих розробок C Землі видобування енергетичних матеріалів 1,0
Землі видобування неенергетичних матеріалів
Землі торфорозробок
Землі комерційного використання G Землі торгівлі транспортними засобами та їх ремонту 2,5
Землі оптової торгівлі і посередництва в торгівлі
Землі роздрібної торгівлі побутовими товарами і їх ремонт
H Землі готелів та ресторанів
J Землі підприємств фінансового посередництва
Землі підприємств страхування
Землі підприємств, що здійснюють допоміжну діяльність у сфері фінансів та страхування
K70 Землі підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
K72 Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері інформатизації
O93 Землі підприємств, що здійснюють індивідуальні послуги
O92.7 Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг (азартні ігри та ігри на гроші тощо)
Землі громадського призначення O92 Землі підприємств, що здійснюють колективні, громадські та особисті послуги (за винятком підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг) 0,7
L Землі державного управління
M Землі освіти
N Землі охорони здоров'я та соціальної допомоги
Землі оборони
Землі транспорту, зв'язку I60 Землі наземного і підземного транспорту (землі шляхів, землі автомобільного, залізничного, трамвайного і тролейбусного, трубопровідного транспорту, землі метрополітену) 1,0
I61 Землі водного транспорту
I62 Землі авіаційного транспорту
I63 Допоміжні транспортні послуги
I64 Землі пошти та зв'язку
Землі технічної інфраструктури   Землі виробництва електроенергії та газу 0,65
Землі виробництва та розподілення тепла
Землі збору, очищення та розподілення води
Землі підприємств, що здійснюють асенізацію, прибирання вулиць та обробки відходів
Інші землі   Землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під майбутнє будівництво 0,5

 

 
    Таблиця 1.4

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місце розташування населених пунктів
у приміських зонах великих міст (Кр1)

Чисельність населення міст-центрів (тис. чол.) Значення коефіцієнта
        100,0-249,9 1,1
        250,0-499,9 1,2
        500,0-999,9 1,3
        1000,0-1999,9 1,5
        2000,0 і більше 1,8

 

 
    Таблиця 1.5

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місце розташування земельної ділянки відносно
адміністративних центрів (Кр2) та найближчого населеного
пункту, що має магістральні шляхи сполучення (Кр3)

Віддаль від центру населеного пункту (км) Значення коефіцієнтів
Кр2 Кр3
        до 5 1,40 1,30
        5-10 1,35 1,25
        10-15 1,25 1,20
        15-20 1,15 1,10
        20-25 1,07 1,05
        25 і більше 1,00 1,00

 

 
    Таблиця 1.6

КОЕФІЦІЄНТИ,
що враховують локальні фактори місцерозташування земельної ділянки

Назва ренто-утворювальних факторів Назва локальних факторів Значення коефіцієнтів
1 2 3
Функціонально-планувальні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
в зоні пішохідної доступності до місць розселення та громадських центрів 1,04-1,2
у прирейковій зоні (ділянка розташована або примикає до відводу залізниці, має під'їзну залізничну колію) 1,04-1,10
Інженерно-інфраструктурні фактори Земельна ділянка,  
що примикає до вулиці без твердого покриття 0,90-0,95
не забезпечена централізованим водопостачанням 0,90-0,95
не забезпечена каналізацією 0,90-0,95
не забезпечена централізованим теплопостачанням 0,90-0,95
не забезпечена централізованим газопостачанням 0,90-0,95
Інженерно-геологічні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
у межах території, що має схил поверхні понад 20% 0,85-0,90
На ґрунтах з несучою спроможністю менше 1,0 кг/кв. см при потужності понад два метри 0,85-0,95
у зоні залягання ґрунтових вод менше 3 м 0,90-0,95
у зоні затоплення паводком понад 4% забезпеченості (шар затоплення понад два метри) 0,90-0,95
у зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується 0,90-0,95
у зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри глибиною понад 10 м, штучні підземні виробки - катакомби, підроблені території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню) 0,75-0,90
на намивних (насипних) територіях 1,02-1,07
Історико-культурні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
у межах заповідної території 1,08-1,20
у зоні регулювання забудови 1,07-1,11
у зоні історичного ландшафту, що охороняється 1,06-1,12
в зоні охорони поодиноких пам'яток 1,06-1,12
Природно-ландшафтні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
у межах території природо-охоронного призначення (національних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи) 1,07-1,11
у межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної охорони) 1,06-1,10
у межах території рекреаційного призначення (земель туризму та відпочинку, парків та зелених зон) 1,05-1,09
Санітарно-гігієнічні фактори Місцезнаходження земельної ділянки  
у санітарно- захисній зоні 0,80-0,96
у водоохоронній зоні 1,02-1,05
у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря 0,80-0,95
у зоні обмеження забудови за рівнем забруднення електро-магнітного поля 0,90-0,95
у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів 0,90-0,97
в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами 0,90-0,95

 

    Начальник Управління ринку та оцінки
    земель, розмежування земель державної
    та комунальної власності                                 С.М.Горбатович

 

 
    Додаток 2
до пунктів 3.4, 3.7, 3.8 Порядку

 
    Таблиця 2.1

НОРМАТИВНИЙ СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ
економічний ефект від використання земель природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Категорія земель Значення
(грн/квадр. м)
Землі природоохоронного призначення 0,094
Землі оздоровчого призначення 0,060
Землі рекреаційного призначення 0,050
Землі історико-культурного призначення 0,095

 

 
    Таблиця 2.2

ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА,
що враховує цінність земель оздоровчого, рекреаційного,
природно-заповідного та історико-культурного призначення (Кц)

Адміністративно-територіальні одиниці Значення коефіцієнта для окремих груп земель
оздоровчого та рекреаційного призначення природно-заповідного та іншого природо-охоронного призначення історико-культурного призначення
1 2 3 4
Автономна Республіка Крим та місто Севастополь в адміністративних межах 3,6 2 2,3
в т.ч. Південне узбережжя 7,6 3 2,3
Південно-Східне узбережжя 4,5 3 2,4
Західне узбережжя 5,4 2 2,3
Вінницька 0,8 0,2 1,2
Волинська 0,9 1,6 1,3
Дніпропетровська 0,6 0,3 0,7
Донецька 0,7 0,3 0,5
у т.ч. Азовське узбережжя 1,2 0,4 0,5
Житомирська 1 1,2 0,7
Закарпатська 3 3,4 1,4
Запорізька 0,7 0,2 0,8
у т.ч. Азовське узбережжя 1,2 0,1 0,5
Івано-Франківська 1,4 2,8 1,5
у т.ч. гірська і передгірська частина 2,5 5 1,5
Київська 1 0,5 0,8
Кіровоградська 0,6 0,2 0,5
Луганська 0,6 0,2 0,4
Львівська 1,4 0,6 3,1
у т.ч. гірська і передгірська частина 2,5 5 3,1
Миколаївська 1,1 0,2 0,4
у т.ч. Чорноморське узбережжя 1,5 0,2 0,4
Одеська 1,2 0,6 0,4
у т.ч. Чорноморське узбережжя 1,5 0,7 0,4
Полтавська 0,9 0,3 0,6
Рівненська 1 0,4 0,8
Сумська 0,9 0,2 0,8
Тернопільська 1,1 0,7 1,3
Харківська 0,8 0,3 0,7
Херсонська 1,2 0,8 0,6
у т.ч. Чорноморське та Азовське узбережжя 1,5 2 0,7
Хмельницька 0,8 0,2 1,2
Черкаська 1,1 0,2 0,9
Чернівецька 1,3 0,8 1,2
у т.ч. гірська і передгірська частина 2,5 2 1,2
Чернігівська 1,4 1,2 1,2

 

 

    Таблиця 2.3

КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують статус об'єктів природно-заповідного,
оздоровчого та історико-культурного призначення

Статус об'єктів Значення коефіцієнтів
Місцевого значення 1,1
Загальнодержавного значення 1,3

 

    Начальник Управління ринку та оцінки
    земель, розмежування земель державної
    та комунальної власності                                 С.М.Горбатович

 

 
    Додаток 3
до пунктів 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 Порядку

 
    Таблиця 3.1

РОЗРАХУНКОВІ ВЕЛИЧИНИ
нормативного середньорічного економічного ефекту
від використання поверхневих водних об'єктів для різних
народногосподарських і суспільних потреб

Цільове використання поверхневих водних об'єктів Величина нормативного середньорічного економічного ефекту
(грн. на 1 га земельної
площі під водою)
Водозабезпечення міського і сільського населення 180
Промислове, енергетичне й агропромислове водопостачання 172
Виробництво гідроелектроенергії 223
Зрошення, обводнення, осушення та регулювання водно-повітряного режиму сільськогосподарських земель 157
Ведення рибного господарства 127
Водний транспорт 134
Масовий відпочинок населення, лікувально-оздоровчі та туристичні цілі 187

 

 
    Таблиця 3.2

ВЕЛИЧИНИ
коефіцієнтів значення водних об'єктів

Типи водних об'єктів за значенням Території надмірного зволоження Території нестійкого зволоження Території недостатнього зволоження
Загальнодержавного 1,0 1,2 1,5
Місцевого 0,7 1,0 1,1

 

 
    Таблиця 3.3

СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ
коефіцієнтів, що враховують якісний стан та екологічне
значення поверхневих водних об'єктів

Показники Величина коефіцієнта
якісного стану
я)
екологічного значення
е)
Якісний стан водних ресурсів
Чисті 1,5  
Умовно чисті 1,2  
Малозабруднені 0,9  
Середньозабруднені 0,7  
Сильнозабруднені 0,5  
Екологічне значення
Унікальні   2,0
Особливо цінні   1,5
Цінні   1,2
Інші   1,0

 

 
    Таблиця 3.4

ВЕЛИЧИНА КОЕФІЦІЄНТУ,
який характеризує функціональне використання водного об'єкта

Напрями використання водного об'єкта Значення коефіцієнта К3
1 2
Одноцільове 1,0
Двохцільове  
водозабезпечення населених пунктів + рибне господарство 1,2
водозабезпечення населених пунктів + зрошення земель 1,3
рекреація + зрошення земель 1,3
гідроенергетика + рибне господарство 1,4
водний транспорт + рибне господарство 1,1
водопостачання промислових, енергетичних та агропромислових підприємств + рибне господарство 1,1
рибне господарство + зрошення земель 1,05
рекреація + гідроенергетика 1,5
водозабезпечення населених пунктів + рибне господарство + рекреація 1,6
Трьохцільове  
водний транспорт + гідроенергетика + зрошення земель 1,7
зрошення земель + водозабезпечення населених пунктів +
+ рибне господарство
1,75
рибне господарство + водопостачання промислових, енергетичних та агропромислових підприємств + водний транспорт 1,8
водний транспорт + зрошення земель + рекреація 1,7
водопостачання промислових, енергетичних і агропромислових підприємств + рибне господарство +
+ водний транспорт
1,6
рибне господарство + рекреація + зрошення земель 1,75
водозабезпечення населених пунктів + зрошення земель +
+ рибне господарство
1,65
Багатоцільове  
Чотири-п'ять напрямів використання 2,0
Шість-сім напрямів використання 2,5

 

 
    Таблиця 3.5

ПРИКЛАД
розрахунку нормативної грошової оцінки земель під водою

Показники Позначення Одиниця виміру Величина показника
Площа земель під водою Пд га 2000
Нормативний середньорічний економічний ефект від використання земель під водою Ен грн./га 168
Термін капіталізації середнього економічного ефекту Тк роки 33
Коефіцієнт місця розташування К1   1
Коефіцієнт якісного стану та екологічного значення К2   1
Коефіцієнт, який враховує функціональне використання водного об'єкта К3   2,5
Грошова оцінка 1 га земель під водою (Ен х Тк х К1 х К2 х К3 х Кі) Ц грн./га 13860
Загальна оцінка земельної площі під водою Ц х Пд Цн млн. грн 27,72

 

    Начальник Управління ринку та оцінки
    земель, розмежування земель державної
    та комунальної власності                                 С.М.Горбатович

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
2. Нормативна грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 
3. Нормативна грошова оцінка земель природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
 
4. Нормативна грошова оцінка земель водного фонду
 
5. Нормативна грошова оцінка земель лісового фонду
 
6. Документація з нормативної грошової оцінки
 
Додатки 1, 2, 3
 
Додатки 4, 5, 6
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про оцінку земель"
 
Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогоспо-дарського призначення (крім земель населених пунктів)
 
Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогоспо-дарського призначення та населених пунктів
 
Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогоспо-дарського призначення та населених пунктів
 
Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua