GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОРЯДОК
видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 

    Затверджений Наказом Державного агентства земельних ресурсів України N 116 від 10 серпня 2007 року.

 
    Загальні положення

    1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації Закону України "Про оцінку земель" у частині організаційного забезпечення видачі Екзаменаційною комісією з професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - Екзаменаційна комісія) Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів).

 
    2. Координація робіт щодо оформлення, видачі, обліку Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів здійснюється Екзаменаційною комісією.

 
    3. Друкування та видача Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за встановленою формою покладається на навчальні заклади, на базі яких проводилася підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі - оцінювач).

 
    Оформлення Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

 
    4. За результатом складання кваліфікаційного іспиту на підставі інформації, що міститься в екзаменаційних листках оцінювачів-стажистів, які склали кваліфікаційний іспит, оформляється протокол рішення Екзаменаційної комісії про видачу Кваліфікаційного свідоцтва оцінювачів.

 
    5. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача виготовляється за формою, яка затверджується Державним агентством земельних ресурсів України (далі - Держземагентство).

    Колір та серія свідоцтва для відповідного навчального закладу встановлюється рішенням Екзаменаційної комісії.

 
    6. Оформлене Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача разом із протоколом рішення Екзаменаційної комісії подаються в Держземагентство на підпис Голові (заступнику Голови) Екзаменаційної комісії.

 
    Видача Кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

    7. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається оцінювачу навчальним закладом на підставі рішення Екзаменаційної комісії.

 
    8. Особам, які отримали Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача до набрання чинності Закону України "Про оцінку земель" відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", видається Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України "Про оцінку земель" після проходження курсу підвищення кваліфікації та успішного складання кваліфікаційного іспиту.

 
    9. Особам, які отримали Сертифікат відповідно до наказу Держкомзему України від 08.07.99 N 72 "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.99 за N 651/3944 (на час його чинності), видається Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок після проходження курсу підвищення кваліфікації та успішного складання кваліфікаційного іспиту.

 
    Подовження терміну дії Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача після підвищення кваліфікації

    10. Підставою для зупинення дії Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок є невиконання вимоги щодо обов'язкового підвищення кваліфікації не рідше одного разу в два роки.

 
    11. При проходженні оцінювачем навчання за програмою підвищення кваліфікації термін дії Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача подовжується на 2 роки від дати, зазначеної на посвідченні про підвищення кваліфікації, про що вносяться відомості до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 
    Повторна видача Кваліфікаційних свідоцтв

    12. У разі втрати, пошкодження чи знищення Кваліфікаційного свідоцтва, добровільного звернення громадян про заміну бланка Кваліфікаційного свідоцтва, виданого під час дії наказу Держкомзему від 20.01.2005 N 14 "Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.02.2005 за N 190/10470, або рішення суду про задоволення вимог особи, що звернулася у встановленому порядку з оскарженням рішення про позбавлення її Кваліфікаційного свідоцтва, оцінювач звертається до Екзаменаційної комісії із заявою про повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва та вказує навчальний заклад, на базі якого він бажає його отримати. При цьому оцінювач надає письмові пояснення про причину втрати, пошкодження або знищення Кваліфікаційного свідоцтва.

 
    13. Рішення про видачу Кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу, який був позбавлений його на підставі рішення Екзаменаційної комісії, приймається Екзаменаційною комісією не раніше ніж через рік від дати позбавлення.

 
    14. Рішення про повторну видачу Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача оформляється протоколом Екзаменаційної комісії. На підставі рішення Екзаменаційної комісії відповідний навчальний заклад виписує нове Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача.

 
    Начальник Управління ринку
    земель та оціночної діяльності     С.М.Горбатович

 
Інші документи
 
Закон України "Про оцінку земель"
 
Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua