GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
N 449 від 2 квітня 2002 року
Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою
 

Текст зі змінами в редакції від 12 листопада 2008 року.

 

    Відповідно до статті 126 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 
    1. Затвердити форми державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, що додаються.

    Державному комітету по земельних ресурсах забезпечити виготовлення та зберігання бланків державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою.

 
    2. Установити, що раніше видані державні акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на землю, державні акти на право власності на земельну ділянку та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб.

 
    3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. N 440 "Про порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 12, ст. 479) в частині затвердження форми державного акта на право власності на землю.

 
    Прем'єр-міністр України     А.КІНАХ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 року N 449
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2008 р. N 1019).

 

 

 Зразок

 

Державний Герб України

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право власності на земельну ділянку
Серія ________ N _______
 


Державний акт на право власності на земельну ділянку видано

________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина України,

________________________________________________________________
іноземного громадянина, особи без громадянства,

________________________________________________________________
особи, уповноваженої співвласниками земельної ділянки,

________________________________________________________________,
або найменування юридичної особи)

який (яка) проживає (розміщується)____________________________________
                                                                 (місце проживання,

________________________________________________________________
місцезнаходження)

і на підставі ______________________________________________________
(дата прийняття і номер рішення органу місцевого

________________________________________________________________
самоврядування або органу виконавчої влади, цивільно-правового

________________________________________________________________
договору, рішення суду, свідоцтва про право на спадщину)

є власником земельної ділянки площею _________________________________
                                                 (гектарів)

у межах згідно з планом (у разі виникнення права спільної
власності на земельну ділянку до акта додається список її
співвласників)

-------------------------------
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------
(ідентифікаційний номер відповідно до Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків
та інших обов'язкових платежів
або ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

Земельна ділянка розташована _______________________________________
                                                    (вулиця, населений пункт,

________________________________________________________________
район, область)

Цільове призначення земельної ділянки _________________________________
 

________________________________________________________________

 

ПЛАН
меж земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки ________

 

ОПИС МЕЖ
 
   

А _________________

Б __________________

Г __________________

 

Начальник _______________________
                       (найменування державного
                        органу земельних ресурсів)

М.П.
            _________    ________________
                (підпис)         (ініціали та прізвище)

Масштаб 1: ________

 

Обмеження (обтяження)
щодо використання земельної ділянки
або її частини

Номер
на плані
Площа земельної ділянки, щодо використання
якої встановлено обмеження (обтяження), гектарів
Зміст обмеження (обтяження) Підстава для встановлення
обмеження (обтяження)
Строк дії обмеження (обтяження) Дата і номер реєстрації обмеження (обтяження)

Державний акт складено у двох примірниках, один з яких
передано власникові земельної ділянки, другий зберігається в

________________________________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

      Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за N _________
 

М.П.               Голова (керівник) __________________________________
(найменування органу місцевого     

                            ___________________________________
  самоврядування або органу виконавчої влади)  

_________    _____________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)       

___   __________   ____ р.
 

М.П.               Начальник _______________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

_________    _____________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)       

___   __________   ____ р.
 

           __________________________
                     (найменування посади особи,
           __________________________
                     що здійснила реєстрацію акта)

_________    _____________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)       

___   __________   ____ р.

 

Додаток
до державного акта на право
власності на земельну ділянку

Серія                  N

 

 

 

СПИСОК
співвласників земельної ділянки

Поряд-ковий номер Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) Ідентифікаційний номер відповідно до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ) Місце проживання (місце- знаходження) Частка у спільній власності

 

М.П.               Начальник _______________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

_________    _____________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)       

___   __________   ____ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2002 року N 449

 

 

 Зразок

Державний Герб України

ДЕРЖАВНИЙ АКТ
на право постійного користування земельною ділянкою

Серія _______ N ________

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою видано __________________________________________________________________
(назва юридичної особи та її

__________________________________________________________________
місцезнаходження - адреса)

і на підставі рішення органу державної влади або органу місцевого
самоврядування _____________________________________________________
(назва органу, дата і номер рішення)

__________________________________________________________________

є постійним користувачем земельної ділянки площею ________________________
                                                                                                (гектарів або
_________________ у межах згідно з планом.
      кв. метрів)

Земельна ділянка розташована _________________________________________
                                    (адреса - вулиця,

__________________________________________________________________
населений пункт, район, область)

Цільове призначення (використання) земельної ділянки ______________________

__________________________________________________________________

Державний акт складено у двох примірниках, перший з яких
передано постійному користувачу земельної ділянки, другий
зберігається у ____________________________________
                      (назва державного органу земельних ресурсів)

Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів
на право власності на землю та на право постійного користування
землею, договорів оренди землі за N ________________

 

М.П.               Голова (керівник) __________________________________
(найменування органу місцевого     

                            ___________________________________
  самоврядування або органу виконавчої влади)  

_________    _____________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)       

___   __________   ____ р.
 

М.П.               Начальник _______________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

_________    _____________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)       

___   __________   ____ р.
 

 

ПЛАН
меж земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки __________

 

ОПИС МЕЖ
 
   

А _________________

Б __________________

Г __________________

 

Начальник _______________________
                       (найменування державного
                        органу земельних ресурсів)

М.П.
            _________    ________________
                (підпис)         (ініціали та прізвище)

Масштаб 1: ________

 
Інші документи
 
Земельний Кодекс України
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю ...
 
Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України дер-жавних актів на право власності на земельні ділянки
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua