GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності
 

    Затверджені наказом Державного комітету України по земельних ресурсах № 177 від 18 липня 2008 року.

 
    1. Загальні положення

    1.1. Методичні рекомендації з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності (далі - Методичні рекомендації) розроблені відповідно до абзацу "б" підпункту 3.7 Рекомендацій парламентських слухань "Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні", схвалених Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 2005 року № 2897, Земельного кодексу України, Законів України "Про розмежування земель державної та комунальної власності", "Про землеустрій", "Про державну експертизу землевпорядної документації" та інших нормативно-правових актів, і визначають етапність проведення робіт, пов'язаних з розробкою проектів землеустрою щодо розмежування земель, їх погодженням і затвердженням.

 
    1.2. Об'єктом розмежування земель є земельні ділянки з установленими межами, певним місцем розташування та з визначеними щодо них правами, що знаходяться у користуванні громадян (крім земель приватної власності), юридичних осіб і земель запасу, які були передані територіальним громадам сіл, селищ, міст відповідно до законодавства.

    Суб'єктом права власності на землі державної власності є держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади.

    Суб'єктом права власності на землі комунальної власності є територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

 
    1.3. Розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється за проектом землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, який розробляється в межах області, району, міста, селища, села.

 
    1.4. Проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності розробляється на підставі договору між замовником та його розробником відповідно до завдання на розробку проекту.

 
    1.5. Замовниками проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів є сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

 
    1.6. Розробником проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності є юридична особа, яка має ліцензію на проведення землевпорядних робіт за Єдиним ліцензійним реєстром, що здійснюються в межах виду господарської діяльності "Проведення землевпорядних та земле оціночних робіт", яка в установленому законодавством порядку, набула право на виконання робіт.

 
    1.7. Підставою для визначення розробника, складання проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності є:

    - в межах населених пунктів - рішення сільської, селищної, міської ради, прийняте за погодженням із Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, районною, обласною, Севастопольською міською державними адміністраціями, а щодо міст обласного, республіканського значення та міста Києва - рішення міської ради, прийняте за погодженням із Кабінетом Міністрів України;

    - за межами населених пунктів - рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, прийняте за погодженням сільських, селищних, міських, районних та обласних рад.

 
    1.8. Координацію робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності здійснюють Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласні головні, Київське та Севастопольське міські головні, міські (районні) управління (відділи) земельних ресурсів.

 
    1.9. Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласні головні, Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів здійснюють:

    - підготовку проекту рішення про розмежування земель за межами населеного пункту, внесення пропозицій до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій щодо встановлення обсягу, черговості, строків та етапів проведення робіт по розмежуванню земель за межами населеного пункту;

    - визначення розробника проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності;

    - участь у розробці завдання на складання проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності за межами населеного пункту та їх погодження;

    - проведення державної експертизи проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності;

    - організацію збереження на паперовій основі та магнітних носіях проекту землеустрою щодо розмежування земель за межами населеного пункту.

 
    1.10. Київське та Севастопольське міські головні, міські, районні управління (відділи) земельних ресурсів здійснюють:

    - підготовку проекту рішення про розмежування земель в межах населеного пункту, внесення пропозицій до міських, селищних, сільських, Київської та Севастопольської міських рад щодо встановлення обсягу, черговості, строків та етапів проведення робіт по розмежуванню земель в межах населеного пункту;

    - участь у розробці завдання на складання проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності в межах населеного пункту та їх погодження;

    - організацію збереження на паперовій основі та магнітних носіях проекту землеустрою щодо розмежування земель в межах населеного пункту.

 
    1.11. Місцеві органи земельних ресурсів та регіональні відділення Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України із земельних ресурсів" надають дані для підготовки тендерної документації на проведення тендерів по визначенню переможця з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, а також завдання на складання проекту.

 
    1.12. Завдання на розробку проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності - документ, який містить склад технічних, економічних та інших вимог з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності і є невід'ємною частиною договору про виконання робіт з розроблення проекту. Завдання розробляється та затверджується замовником проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

 
    1.13. Проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності розробляється у такому порядку:

    - підготовчі роботи;

    - обґрунтування проектних рішень;

    - оформлення проекту.

 
    1.14. Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок (в разі необхідності) проводиться відповідно до вимог статті 55 Закону України "Про землеустрій".

 
    1.15. Розробка технічної документації щодо складання Державного акту на право комунальної власності на землі.

 
    1.16. Фінансування робіт здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів пропорційно площі віднесення земель до державної чи комунальної власності.

 
    2. Підготовчі роботи

    2.1. Підготовчі роботи виконуються розробником проекту за участю місцевих органів земельних ресурсів, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і включають збір, систематизацію, аналіз та вивчення рішень про надання (передачу), вилучення земельних ділянок, затвердження матеріалів інвентаризації земель, документації із землеустрою, земельно-кадастрових, планово-картографічних, геодезичних, містобудівних, державно-реєстраційних та інших матеріалів, які характеризують місце розташування об'єктів загальнодержавного значення, розподіл земель за формами власності, категоріями, власниками і користувачами, облік та використання земельного фонду, наявність об'єктів нерухомого майна та їх належність тощо.

 
    2.2. В процесі систематизації земельно-кадастрових матеріалів розглядаються та аналізуються:

    - звіти з кількісного обліку земель;

    - матеріали щодо розподілу земель за формами власності та за категоріями земель;

    - документи, що посвідчують право на земельну ділянку;

    - інша землевпорядна документація.

 
    2.3. В межах населених пунктів аналізується плановий матеріал масштабу 1:500, що може бути використаний для встановлення обмежень (обтяжень) прав на землю, а також для визначення охоронних зон, зон санітарної охорони та зон особливого режиму використання земель.

 
    2.4. Документація із землеустрою, яка підлягає систематизації і аналізу, включає:

    - проект встановлення меж населеного пункту і технічна документація щодо встановлення меж в натурі (на місцевості);

    - план земельно-господарського устрою населеного пункту;

    - проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок і технічні документації щодо перенесення їх меж в натуру;

    - проекти землеустрою та технічні документації щодо організації території природно-заповідного фонду та земель іншого природоохоронного призначення;

    - технічні документації щодо складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки;

    - матеріали паювання, охорони земель та іншу землевпорядну документацію.

 
    2.5. До містобудівних матеріалів, які підлягають вивченню та аналізу, відносяться:

    - дані містобудівного кадастру;

    - схеми планування території на регіональному та місцевому рівнях; генеральний план населеного пункту;

 
    2.6. В процесі виконання підготовчих робіт також збираються і систематизуються:

    документи, що посвідчують право власності на будівлі та споруди, які розміщені на земельних ділянках в межах населених пунктів - державної власності, а за межами населених пунктів - комунальної власності.

 
    2.7. Звіти про наявність і використання земель аналізуються з метою визначення фактичного розподілу земель за формами власності та категоріями земель (цільовому призначенню).

 
    2.8. Кадастрові плани і карти, документація із землеустрою, планово-картографічні матеріали систематизуються і на їх основі готується план для розробки проекту землеустрою із розмежування земель державної та комунальної власності.

 
    2.9. Пронумеровані земельні ділянки державної, приватної та комунальної форм власності позначаються на плані різним кольором.

 
    2.10. Відповідно до плану, з урахуванням кадастрової нумерації земельних ділянок, складається перелік земельних ділянок в межах населених пунктів - державної власності, а за межами населених пунктів - комунальної власності (крім земель приватної власності), в якому відображаються:

    - порядковий номер земельної ділянки;

    - площа земельної ділянки (до десятитисячних гектара в межах населеного пункту та до сотих гектара за межами населеного пункту);

    - категорія земель (цільове призначення), до якої відноситься земельна ділянка;

 
    2.11. З урахуванням плану розміщення земельних ділянок, інформації про розташовані на земельних ділянках об'єкти нерухомого майна, їх призначення та належності до підприємств, установ, організацій, органів державної влади, аналізується розміщення та розміри земельних ділянок, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук. Складається перелік вказаних земельних ділянок, їх місце розташування та площа.

 
    2.12. На підставі аналізу використання земельних ділянок природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення визначаються об'єкти, що мають статус національних або загальнодержавних. Складається список таких земельних ділянок, їх розміщення та площа.

 
    2.13. Вивчення земель водного фонду з метою їх розподілу на землі державної та комунальної власності провадиться на підставі матеріалів визначення розмірів і меж водних об'єктів загальнодержавного значення, а також земель під береговими смугами водних шляхів, з визначенням площ земельних ділянок.

 
    2.14. Внаслідок вивчення стану використання земель, на основі підтвердження площ земельних ділянок певного цільового призначення, аналізується розміщення і площі земельних ділянок під об'єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення, що можуть бути віднесені до комунальної власності.

 
    3. Обґрунтування проектних рішень

    3.1. Проектні рішення щодо розмежування земель державної та комунальної власності повинні визначати:

    - місце розташування і розмір земельних ділянок, які залишаються в державній власності, за категоріями земель;

    - місце розташування і розмір земельних ділянок, які пропонується передати у комунальну власність територіальних громад за категоріями земель.

 
    3.2. Проектні рішення обґрунтовуються виходячи з аналізу зібраних при підготовчих роботах матеріалів про фактичне використання земельних ділянок за цільовим призначенням, їх правовий режим і відповідність площ земельних ділянок даним земельно-кадастрової документації.

 
    3.3. Віднесення земельних ділянок до державної чи комунальної власності провадиться з дотриманням вимог статей 6, 7 Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" та статей 83, 84 Земельного кодексу України.

 
    3.4. Віднесення земельних ділянок до державної або комунальної власності провадиться в межах, що визначені земельно-кадастровою документацією. Проектування меж земельних ділянок, які підлягають поділу на земельні ділянки державної та комунальної власності проводиться на планах існуючого використання земель з урахуванням (при наявності) даних інвентаризації.

 
    3.5. Розробники формують перелік земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що належить до сфери управління Президента України, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Генеральної прокуратури України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, інших державних наукових установ та організацій, а також земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, а також перелік земель, на яких розташовані об'єкти природо-заповідного фонду, історико-культурного призначення, межі яких не сформовані.

 
    3.6. У переліку зазначаються:

    - номер земельної ділянки ;

    - назва землекористувача;

    - площа;

    - місце розташування;

    - категорія земель;

    - цільове використання;

    - інформація про документ, що посвідчує право користування земельними ділянками або витяг з реєстру прав власності Бюро технічної інвентаризації;

    - інформація про документ, що посвідчує право оперативного управління або господарського відання будівель та споруд, які розташовані на земельних ділянках.

 
    3.7. До зазначеного переліку додаються плани земельних ділянок в межах населених пунктів - державної власності, а за межами населених пунктів - комунальної власності.

 
    3.8. Перелік земельних ділянок, що потребує затвердження Кабінетом Міністрів України надсилається в Держкомзем Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським або Севастопольським міськими управліннями земельних ресурсів.

 
    3.9. Перелік земельних ділянок, що потребує затвердження Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями надсилається розробником Рескомзему Автономної Республіки Крим, відповідним обласним, Київському чи Севастопольському міським управлінням земельних ресурсів.

 
    3.10. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів готують проект рішення про затвердження переліку земельних ділянок державної власності, забезпечують погодження проекту рішення та переліку земельних ділянок із зацікавленими органами і подають його на затвердження відповідним органам виконавчої влади.

 
    3.11. Віднесення земельних ділянок зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС, які залишаються в державній власності і не можуть передаватися в комунальну власність, провадиться на основі наявної науково-технічної документації та документації із землеустрою по складанню документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

 
    3.12. Віднесення до земель державної або комунальної власності земельних ділянок охоронних зон, зон санітарної охорони та зон особливого режиму використання земель, які вилучені з господарського обігу, провадиться з урахуванням матеріалів їх затвердження.

 
    3.13.У випадках, коли ділянка вказаних зон не вилучена з господарського обігу, форма власності ділянки зони і ділянки основного користування повинні співпадати.

 
    3.14. При віднесенні частини земельної ділянки для потреб оборони, водного фонду, тощо до земель державної чи комунальної власності на кадастрових планах проводиться її поділ та складається креслення перенесення цих меж у натуру (на місцевість). Земельній ділянці, яка сформована, присвоюється кадастровий номер, а її площа визначається за координатами кутів повороту межі земельної ділянки.

 
    3.15. Заходи реалізації розмежування земель державної та комунальної власності обґрунтовуються в залежності від обсягів проектних робіт, складності проектних рішень.

 
    4. Оформлення проекту

    4.1. Проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності включає:

    - пояснювальну записку;

    - графічні матеріали проекту;

    - додаток (матеріали інвентаризації земель, кадастрових зйомок; матеріали організаційного забезпечення проекту; переліки земельних ділянок державної власності за категоріями земель та переліки земельних ділянок, що передаються у комунальну власність, за категоріями земель; проект рішення органу виконавчої влади щодо затвердження проекту розмежування земель державної та комунальної власності; матеріали затвердження органами виконавчої влади переліків земельних ділянок; матеріали погодження проекту).

 
    4.2. Пояснювальна записка повинна містити обґрунтування послідовності проведення робіт, характеристику існуючого стану використання земель, наявних планово-картографічних, землевпорядних, земельно-кадастрових матеріалів і їх придатність для проектування, аналіз проведених інших підготовчих робіт. В ній викладаються принципи, підходи і критерії формування земель комунальної власності територіальних громад, обґрунтовується віднесення земель до державної або комунальної власності.

 
    4.3. В додатку наводиться перелік земельних ділянок за категоріями земель, які залишаються у державній власності та можуть бути передані у комунальну власність.

 
    4.4. Перелік земельних ділянок складається окремо для земель державної та комунальної форм власності.

 
    4.5. В переліку по категоріях земель відображаються:

    - порядковий номер земельної ділянки на проектному плані;

    - номер земельної ділянки;

    - назва власника ( користувача) або належність земель до земель запасу;

    - площа земельної ділянки (до десятитисячних гектара в межах населених пунктів та до сотих гектара за межами населених пунктів);

    - цільове призначення земельної ділянки (зазначене в правоустановчому документі або рішенні ради ( розпорядженні адміністрації).

 
    4.6. Графічні матеріали проекту землеустрою розмежування земель державної та комунальної власності включають:

    - збірний кадастровий план сучасного використання земель;

    - проектний план розмежування земель державної та комунальної власності;

    - креслення перенесення меж земельних ділянок в натуру (на місцевість);

    - альбоми земельних ділянок, що належать на відповідному праві органам державної влади;

    - схеми поділу певних земельних ділянок.

 
    4.7. Проектний план розмежування земель державної та комунальної власності виготовляється в масштабі 1:500 - 1:2000, в залежності від площі адміністративно-територіального утворення і наявних кадастрових планів (карт).

 
    4.8. На проектному плані в умовних позначеннях показують:

    - межі адміністративно-територіального утворення, його частин (районів у містах);

    - межі земельних ділянок різних форм власності (державна - в межах населеного пункту; комунальна - за межами населеного пункту).

    - номери земельних ділянок.

    На плані наводиться експлікація розподілу земель за формами власності і категоріями земель. Ділянки форм власності тонуються різним кольором.

 
    4.9. Проектний план виготовляється на паперових і електронних носіях (бажано - у векторному форматі).

 
    4.10. Матеріали організаційного забезпечення проекту, його погодження включають:

    - рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо проведення робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності;

    - завдання на розробку проекту землеустрою щодо розмежування земель;

    - акти обстеження земельних ділянок розробником проекту;

    - документи про погодження проекту землеустрою щодо розмежування земель органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими погоджувальними органами та організаціями;

    - рішення органів виконавчої влади про схвалення концептуальних основ розмежування земель і затвердження проекту розмежування земель державної та комунальної власності.

 
    4.11. Матеріали, зібрані в процесі проведення розмежування належним чином систематизуються, брошуруються розробником і передаються на збереження до Рескомзему Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських управлінь (відділів) земельних ресурсів, які мають повноваження щодо організації збереження на паперовій основі та магнітних носіях проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності.

 
    4.12. Проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності виготовляється в 3-х примірниках на паперових і магнітних носіях.

 
    4.13. Перший примірник зберігається в архіві відповідно Рескомзему Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, міських (районних) управлінь (відділів) земельних ресурсів, другий - у замовника проекту, а третій - у його розробника.

 
    5. Погодження і затвердження проекту

    5.1. Розроблений в межах населеного пункту проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності погоджується відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими, районною державною адміністраціями, які безпосередньо здійснюють виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 
    5.2. Розроблений за межами населеного пункту проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності погоджується відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною, сільською, селищною, міською радою, територія яких включена до цього проекту або за умови розташування на цій території об'єкта нерухомого майна, який є власністю відповідної територіальної громади.

 
    5.3. Проект землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності підлягає обов'язковій державній експертизі, яка здійснюється відповідно до законодавства.

 
    5.4. Позитивний висновок державної експертизи по проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності є підставою для прийняття рішення про його затвердження та передачу земельних ділянок у комунальну власність територіальних громад, затвердження земельних ділянок, які мають бути залишені у власності держави, що здійснюють:

    - Кабінет Міністрів України - в межах міст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення;

    - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації - в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 
    5.5. Внесення змін у затверджені проекти землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності провадиться у передбачених Законом випадках, за рішенням відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які мають повноваження щодо замовлення та затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності.

 
    5.6. Спори, пов'язані із встановленням меж земельних ділянок державної та комунальної власності вирішуються в судовому порядку.

 
    Начальник Відділу адміністративно-
    територіального устрою та розмежування земель     А.І.Підручний

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
2. Підготовчі роботи
 
3. Обґрунтування проектних рішень
 
4. Оформлення проекту
 
5. Погодження і затвердження проекту
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності"
 
Методичні рекомендації з розробки проекту землеустрою щодо встанов-лення або зміни меж населеного пункту
 
Положення про земельно-кадастро-ву інвентаризацію земель населених пунктів
 
Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарсь-кого призначення та населених пунктів
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua