GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

 
РОЗМІРИ
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
 

    Затверджені Наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15 червня 2001 року.
    Текст документу зі змінами, згідно з Наказами Держкомзему
№ 213/593/319 від 24.12.01р. та № 66/438/1777 від 18.06.02р.

 
    1.2. АЕРОФОТОГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ

    При виконанні робіт з аерофото-геодезичних вишукувань ураховуються такі категорії складності місцевості:

    I категорія
    а) місцевість рівнинна або горбиста з переважними ухилами 1,5 градуса із розвинутою дорожньою мережею. Кількість контурів місцевості, що чітко відображені на аерознімках і придатні для вибору як розпізнавальні знаки, достатня. Розпізнавальні знаки визначаються без допоміжних геодезичних побудов;
    б) сільські населені пункти з одно-дворядною забудовою, розташовані на рівнинній відкритій місцевості.

    II категорія
    а) місцевість степова або рівнинна, відкрита або частково (до 30%) залісена з переважними ухилами від 1,5 до 2 градусів з наявністю доріг. Кількість контурів, придатних для вибору як розпізнавальні знаки, недостатня. Розпізнавальні знаки визначаються, як правило, без допоміжних геодезичних побудов;
    б) місцевість рівнинна або горбиста, з ухилами від 2 до 5 градусів, частково (до 30%) залісена або забудована. Дорожня мережа на лісових ділянках розріджена. Вибір розпізнавальних знаків труднощів не викликає. Для визначення невеликої кількості розпізнавальних знаків (до 15%) необхідні допоміжні геодезичні побудови;
    в) сільські населені пункти зі спланованими вулицями багаторядної забудови в частково закритій рівнинній місцевості;
    г) невеликі міста і селища із щільністю забудови до 15% у рівнинній або горбистій місцевості.

    III категорія
    а) місцевість рівнинна або горбиста з ухилами до 5 градусів, закрита (залісена або забудована) до 50%. Дорожня мережа на лісових ділянках малорозвинута. Для визначення частини розпізнавальних знаків (20-30%) необхідні допоміжні геодезичні побудови;
    б) місцевість з ухилами 5-8 градусів, відкрита, горбиста, дуже пересічена балками і ярами;
    в) відкрита болотиста місцевість.
    г) середні сільські населені пункти (центральні садиби сільгосппідприємств) у рівнинній напівзакритій місцевості зі спланованими вулицями, а також невеликі сільські населені пункти зі спланованими вулицями в дуже пересіченій або напівзакритій місцевості;
    ґ) невеликі міста і селища із щільністю забудови 15-25% у пересіченій (горбистій) місцевості.

    IV категорія
    Переважні ухили місцевості від 2,5 до 4,5 градуса. Середня кількість штативів на 1 км нівелірного ходу 25-30:
    а) місцевість рівнинна або горбиста, з ухилами до 5 градусів, закрита (залісена або забудована) до 80%, із рідкою дорожньою мережею на лісових ділянках. Значна частина розпізнавальних знаків (30-50%) визначається за допомогою допоміжних геодезичних побудов;
    б) напівзакрита гірська місцевість з ухилами 8-15 градусів;
    в) напівзакрита болотиста місцевість;
    г) райони з малою кількістю контурів, придатних для вибору як розпізнавальні знаки;
    ґ) значні населені пункти (районні центри, центральні садиби значних с/г підприємств) із системною компактною забудовою у відкритій і напівзакритій місцевості з рівнинним і дуже пересіченим рельєфом;
    д) середні сільські населені пункти з розосередженою забудовою з наявністю садів і зелених насаджень у гірській місцевості;
    е) міста і селища з щільністю забудови 25-35% у пересіченій (горбистій) місцевості;
    ж) міста і селища з щільністю забудови 35-50% (будинки 5 поверхів і вище) у рівнинній місцевості.

    V категорія
    Переважні ухили місцевості понад 4,5 градуса. Середня кількість штативів на 1 км нівелірного ходу 32-35;
    а) місцевість рівнинна або горбиста з ухилами до 5 градусів, цілком закрита (залісена або забудована). Дорожня мережа на залісеній площі практично відсутня. Більше ніж 50% розпізнавальних знаків визначаються за допомогою допоміжних геодезичних побудов;
    б) закрита гірська місцевість з ухилами 8-15 градусів;
    в) високогірна місцевість з ухилами понад 15 градусів;
    г) цілком заросла болотиста місцевість;
    ґ) райони з дуже обмеженою кількістю контурів, придатних для вибору як розпізнавальні знаки;
    д) значні сільські населені пункти з безсистемною (розосередженою) забудовою в напівзакритій місцевості із дуже пересіченим рельєфом, а також значні сільські населені пункти із системною забудовою в гірській або закритій місцевості;
    е) міста і селища міського типу з щільністю забудови 35-50% у гірській місцевості;
    є) міста з щільністю забудови понад 50% у пересіченій (горбистій) місцевості (5-поверхові будинки і вище) складної конфігурації.

 
    1.2.1. Планова прив'язка аерознімків

    При плановій прив'язці аерознімків виконуються такі роботи: збір і аналіз об'єкта роботи матеріалів аерозйомки, даних про геодезичну мережу; нанесення на репродукції накидного монтажу (аерознімки, топографічні карти) пунктів геодезичної мережі; камеральне розпізнавання точок планової підготовки зйомок минулих років; складання робочого проекту прив'язки; організація польових робіт; рекогносцировка місцевості; пошук пунктів геодезичної мережі та встановлення віх на пунктах держгеомережі; розпізнавання на місцевості геодезичних пунктів, планових розпізнавальних знаків і сколювання їх на аерознімках; закріплення й оформлення розпізнавальних знаків на місцевості; прив'язка розпізнавальних знаків до пунктів геодезичної мережі; ведення журналу; оформлення аерознімків і репродукцій накидного монтажу; азимутальні визначення; контроль упізнання; перевірка й оформлення польових журналів й аерознімків; обчислення координат розпізнавальних знаків і складання каталогу координат; складання і креслення схем прив'язки; складання відомості звіряння планових розпізнавальних знаків; заповнення формулярів; формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є матеріали планової прив'язки аерознімків, сформовані в справу.

    Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га)

    Вартість планової прив'язки аерознімків розраховується згідно з табл. 1.10 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник - вартість в грн. за одиницю).

 
    Таблиця 1.10

N
з/п
Масштаб плану Масштаб аерофотозйомки Категорії складності
I II III IV V
1 1:2000  1:3000-1:4000    2,066
-----
188
2,396
-----
218
2,802
-----
255
3,297
-----
300
3,791
-----
345
2 1:2000  1:6000-1:8000    1,319
-----
120
1,560
-----
142
1,813
-----
165
2,143
-----
195
2,637
-----
240
3 1:5000  1:8000               0,747
-----
68
0,846
-----
77
1,011
-----
92
1,187
-----
108
1,352
-----
123
4 1:5000  1:10000-1:12000 0,681
-----
62
0,791
-----
72
0,934
-----
85
1,099
-----
100
1,264
-----
115
5 1:5000  1:20000              0,439
-----
40
0,527
-----
48
0,604
-----
55
0,714
-----
65
0,879
-----
80
6 1:10000 1:12000-1:17000 0,396
-----
36
0,450
-----
41
0,505
-----
46
0,571
-----
52
0,648
-----
59
7 1:10000 1:18000-1:21000 0,274
-----
25
0,319
-----
29
0,374
-----
34
0,440
-----
40
0,505
-----
46
8 1:10000 1:35000-1:40000 0,176
-----
16
0,209
-----
19
0,242
-----
22
0,286
-----
26
0,352
-----
32

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована на виконання робіт на одному об'єкті, який є єдиним масивом, розташованим у межах одного адміністративного району. Якщо роботи виконуються на декільках відособлених масивах (черезсмужні ділянки) або об'єкт розміщується в межах кількох адміністративних районів, то показники табл. 1.10 збільшуються на 10% за кожний відособлений масив або адміністративний район.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких на 10 кв. км території є в натурі 2 пункти геомережі, придатні для прив'язки розпізнавальних знаків. В інших випадках до таблиці 1.10 застосовується коефіцієнт K=1.0 + 0.12(2-n), де n - кількість пунктів геомережі в розрахунку на 10 кв.км території.

    3. При виконанні робіт на території площею менше 10 кв. км до таблиці 1.10 застосовується коефіцієнт відповідно до табл. 1.11.

 
    Таблиця 1.11

Масштаб плану Площа масиву, кв.км
9 8 7 5 3 менше 3
1:2000  - - 1,02 1,07 1,22 1,95
1:5000  - 1,01 1,03 1,14 1,44 2,88
1:10000 1,01 1,03 1,06 1,20 1,70 4,00

 
    4. Вартість не враховує робіт із створення (згущення або відновлення) державної геодезичної мережі. За потреби виконання таких робіт витрати визначаються додатково.

    5. Вартість не враховує витрат на проведення льотно-знімальних робіт, на виготовлення і множення аерознімків, на прорубування просік і візирок.

 
    1.2.2. Висотна прив'язка аерознімків

    Склад робіт повинен включати: збір і аналіз щодо об'єкта робіт топографо-геодезичної вивченості та матеріалів аерозйомки; нанесення на репродукції накидного монтажу (аерознімки, топографічні карти) пунктів геодезичної мережі; складання робочого проекту прив'язки; організацію польових робіт; рекогносцировку місцевості; відшукування пунктів геодезичної мережі; вибір розпізнавальних знаків і сколювання їх на аерознімках; закріплення оформлення розпізнавальних знаків на місцевості; прокладання ходів технічного нівелювання або висотних ходів; ведення журналів; оформлення аерознімків і репродукцій накидного монтажу; контроль упізнання; перевірку й оформлення польових журналів й аерознімків; обчислення висот розпізнавальних знаків і складання каталогу; складання і креслення схем висотної знімальної мережі; складання відомості звіряння висотних розпізнавальних знаків; заповнення формулярів; формування матеріалів.

    Результатом роботи є матеріали висотної прив'язки аерознімків, сформовані в справу.

    Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га).

    Вартість робіт висотної прив'язки аерознімків визначається згідно з табл. 1.12 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник - вартість за одиницю, грн.)

 
    Таблиця 1.12

N
з/п
Масштаб плану Висота січення
рельєфу, м
Категорії складності
I II III IV V
1 1:2000  0,5 1,791
-----
163
2,022
-----
184
2,363
-----
215
2,879
-----
262
3,582
-----
326
2 1:2000  1,0 1,670
-----
152
1,890
-----
172
2,209
-----
201
2,692
-----
245
3,340
-----
304
3 1:5000  0,5 0,714
-----
65
0,813
-----
74
0,945
-----
86
1,154
-----
105
1,428
-----
130
4 1:5000  1,0 0,648
-----
59
0,725
-----
66
0,857
-----
78
1,044
-----
95
1,297
-----
118
5 1:10000 1,0 0,341
-----
31
0,385
-----
35
0,450
-----
41
0,549
-----
50
0,681
-----
62
6 1:10000 2,0 - 2,5 0,253
-----
23
0,286
-----
26
0,341
-----
31
0,418
-----
38
0,505
-----
46
7 1:10000 5,0 0,154
-----
14
0,198
-----
18
0,242
-----
22
0,286
-----
26
0,341
-----
31

 
    Примітки:

    1. Вартість визначена на виконання висотної прив'язки як самостійного виду робіт. При виконанні висотної прив'язки в комплексі з плановою прив'язкою до вартості останньої застосовується коефіцієнт 0.85.

    2. Вартість визначена на виконання робіт на одному об'єкті, який є єдиним масивом, розташованим у межах одного адміністративного району. Якщо роботи виконуються на декількох відособлених масивах (черезсмужні ділянки) або об'єкт розташований в межах кількох адміністративних районів, то показники табл. 1.12 збільшуються на 10 % за кожний відособлений масив або адміністративний район.

    3. Вартість визначена для умов, за яких на 10 кв. км території є в натурі 2 пункти геомережі, придатні для прив'язки розпізнавальних знаків. В інших випадках до розцінок застосовується коефіцієнт K=1.0 + 0.10 (2-n), де n - кількість пунктів геомережі в розрахунку на 10 кв.км території.

    4. При виконанні робіт на території площею менше 10 кв. км до розцінок застосовується коефіцієнт відповідно до табл. 1.13.

 
    Таблиця 1.13

Масштаб плану Площа масиву, кв.км
9 8 7 5 3 менше 3
1:2000  - - 1,02 1,07 1,22 1,95
1:5000  - 1,01 1,03 1,14 1,44 2,88
1:10000 1,01 1,03 1,06 1,20 1,70 4,00

 
    5. Вартість не враховує витрати на створення (згущення або відновлення) державної геодезичної мережі. За потреби виконання таких робіт витрати визначаються додатково.

    6. Вартість не враховує витрати на проведення льотно-знімальних робіт, на виготовлення і розмноження аерознімків, на прорубку просік і візирок.

 
    1.2.3. Дешифрування аерознімків і фотопланів

    1.2.3.1. Дешифрування сільськогосподарських і топографічних контурів у масштабах 1:2000 - 1:10000

    При виконанні робіт з дешифрування сільськогосподарських і топографічних контурів враховуються такі категорії складності місцевості:

    I категорія
    а) місцевість відкрита, рівнинна або горбиста, із значними контурами сільськогосподарських та інших угідь. Кількість контурів до 15 на 1 кв. дм плану;
    б) місцевість суцільно залісена, з наявністю окремих сільськогосподарських угідь. Кількість контурів до 10 на 1 кв. дм плану;
    в) заплави рік з рідкою деревною і чагарниковою рослинністю, зі значними контурами сільськогосподарських угідь. Кількість контурів до 10 на 1 кв. дм плану;
    г) ділянки прохідних боліт, відкриті або суцільно зарослі рідким і карликовим лісом. Кількість контурів до 10 на 1 кв. дм плану.

    II категорія
    а) місцевість відкрита або напівзакрита, рівнинна або горбиста, осушені землі із значними сільськогосподарськими угіддями і наявністю однойменних контурів: ділянок лісу, мочажин, озер, ям, канав тощо. Райони передгір'їв. Кількість контурів від 16 до 40 на 1 кв. дм плану;
    б) місцевість суцільно залісена з наявністю просік, вирубок, лісопосадок і окремих сільськогосподарських угідь. Кількість контурів від 11 до 20 на 1 кв. дм плану;
    в) відкриті або напівзакриті заплави рік з невеликим різновидом однойменних контурів, межі яких добре розпізнаються на аерознімках. Кількість контурів від 11 до 20 на 1 кв. дм плану;
    г) болота прохідні, покриті очеретяною рослинністю, з наявністю окремих контурів лісу, озер, чагарників. Кількість контурів від 11 до 20 на 1 кв. дм плану;
    ґ) невеликі сільські населені пункти з одно-, дворядною забудовою.

    III категорія
    а) місцевість відкрита або напівзакрита, осушені землі з наявністю балок, ярів і однойменних контурів (канав, мочажин, озер, карстових лійок тощо), а також передгірні райони. Кількість контурів від 41 до 70 на 1 кв. дм плану;
    б) відкриті або напівзакриті заплави рік. Кількість контурів від 21 до 40 на 1 кв. дм плану;
    в) болота прохідні, відкриті або зарослі лісом до 50 %, з кількістю контурів від 21 до 40 на 1 кв. дм плану;
    г) місцевість суцільно залісена, частково заболочена. Кількість контурів від 21 до 40 на 1 кв. дм плану;
    ґ) невеликі сільські населені пункти зі спланованими вулицями багаторядної забудови.

    IV категорія
    а) місцевість відкрита або напівзакрита, розчленована балками і ярами. Райони передгір'їв. Осушені землі з наявністю мережі канав. Кількість контурів від 71 до 100 на 1 кв. дм плану;
    б) напівзакриті заплави великих рік із старицями, протоками й озерами. Кількість контурів від 41 до 70 на 1 кв. дм плану;
    в) болота відкриті, важкопрохідні;
    г) місцевість гірська, пересування утруднене;
    ґ) значні сільські населені пункти із багаторядною забудовою й іншими видами планування або невеликі сільські населені пункти із безсистемною та розосередженою забудовою.

    V категорія
    а) місцевість закрита або напівзакрита, а також землі з осушувальною мережею з кількістю контурів від 101 до 150 на 1 кв. дм плану;
    б) значні сільські населені пункти (районні центри), а також сільські населені пункти середнього розміру з безсистемною і розосередженою забудовою;
    в) відкриті або напівзакриті заплави рік з кількістю контурів від 71 до 100 на 1 кв. дм плану;
    г) місцевість гірська, важкопрохідна або високогірна, з висотою над рівнем моря більше 2000 метрів.

    VI категорія
    а) місцевість з кількістю контурів від 151 до 200 на 1 кв. дм плану;
    б) заплави великих рік, що заросли лісом і чагарником, із старицями, протоками й озерами;
    в) значні сільські населені пункти з безсистемною або розосередженою забудовою, з наявністю дрібних контурів сільськогосподарських угідь, канав, зрошувальної мережі і ділянок стороннього використання.

    VII категорія
    а) місцевість з кількістю контурів понад 200 на 1 кв. дм плану;
    б) заплави рік, покриті до 70 % заболоченим лісом, із розосередженими сільськогосподарськими угіддями.

 
    Дешифрування сільськогосподарських і топографічних контурів на аерознімках (фотопланах) передбачає виконання таких робіт: підготовку матеріалів для дешифрування: збір і систематизацію матеріалів зйомок минулих років, збір і виготовлення копій районних карт (схем планів) землевпорядкування, лісовпорядкування, планів (схем) дорожньої і гідрографічної мережі, інших матеріалів, необхідних для дешифрування; викопіювання меж землеволодінь (землекористувань) і копій відомостей координат; відмежування робочих площ аерознімків; нанесення меж землеволодінь (землекористувань) на репродукції накидного монтажу; камеральне дешифрування аерознімків (фотопланів); упорядкування схеми розташування аерознімків; організацію польових робіт; обстеження і дешифрування контурів; виробництво геодезичних вимірів, необхідних для нанесення на план контурів, що не відобразилися; виміри числових характеристик зйомки; ведення абрисів; польове креслення контурів тушшю; виробництво зведень і викопіювань рамками; виправлення виявлених недоліків; формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є матеріали підготовки і матеріали дешифрування, сформовані в справи.

    Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га).

    Вартість робіт з дешифрування сільськогосподарських та топографічних контурів на аерознімках розраховується згідно з табл. 1.14 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник - вартість за одиницю, грн.)

 
    Таблиця 1.14

N
з/п
Найменування робіт Категорії складності
I II III IV V VI VII
1 Дешифрування сільськогосподарських та топографічних контурів на аерознімках для складання планів у масштабі 1:10000 0,224
-----
20,4
0,289
-----
26,3
0,379
-----
34,5
0,474
-----
43,1
0,616
-----
56,1
0,775
-----
70,5
0,957
-----
87,1
2 Те саме в масштабі 1:5000 0,269
-----
24,5
0,347
-----
31,6
0,455
-----
41,4
0,568
-----
51,7
0,740
-----
67,3
0,930
-----
84,6
1,143
-----
104
3 Те саме в масштабі 1:2000 0,291
-----
26,5
0,376
-----
34,2
0,492
-----
44,8
0,615
-----
56,0
0,801
-----
72,9
1,006
-----
91,6
1,242
-----
113
4 Дешифрування сільськогосподарських контурів на аерознімках для складання планів у масштабі 1:10000 0,197
-----
17,9
0,218
-----
19,8
0,261
-----
23,8
0,327
-----
29,8
0,425
-----
38,7
0,558
-----
50,8
0,710
-----
64,6
5 Те саме в масштабі 1:5000 0,256
-----
23,3
0,282
-----
25,7
0,340
-----
30,9
0,425
-----
38,7
0,553
-----
50,3
0,725
-----
66,0
0,923
-----
84,0
6 Те саме в масштабі 1:2000 0,354
-----
32,2
0,391
-----
35,6
0,470
-----
42,8
0,589
-----
53,6
0,766
-----
69,7
1,004
-----
91,4
1,275
-----
116

 
    Примітки:

    1. При дешифруванні на фотопланах до розцінок застосовується коефіцієнт 0.95.

    2. Якщо дешифрування меж землекористування і розпізнавання їхніх поворотних пунктів не проводиться, то до розцінок застосовується коефіцієнт 0.9.

    3. Вартість передбачає виконання робіт на одному об'єкті. Об'єктом уважається територія, подана як єдиний масив, розташований в межах одного адміністративного району. Якщо така територія подана декількома відособленими масивами (черезсмужними ділянками) або розташована в межах декількох адміністративних районів, то вартість, розрахована за таблицею 1.14, збільшуються на 10 % за кожний відособлений масив або адміністративний район.

    4. Вартість на виконання робіт із збору інформації про землекористування, виявлення, дешифрування і нанесення на знімки їхніх меж наводиться у розділі 5.

    5. Вартість розрахована на дешифрування аерознімків вильотів поточного або попереднього дешифруванню року. В інших випадках до розцінок застосовується коефіцієнт K=1.0 + 0.08(n - 1), де n - тривалість періоду, що минув з моменту виконання льотно-знімальних робіт (у роках).

    6. Вартість не враховує витрати на проведення льотно-знімальних робіт та на виготовлення і розмноження аерознімків.

 
    1.2.3.2. Дешифрування забудованих територій

    При виконанні робіт з дешифрування забудованих територій враховуються такі категорії складності території:

    I категорія
    Сільські населені пункти з одно-, дворядною забудовою, розташовані в рівнинній відкритій місцевості.

    II категорія
    а) сільські населені пункти з розосередженою забудовою, з наявністю садів і зелених насаджень на горбистій місцевості;
    б) сільські населені пункти зі спланованими вулицями багаторядної забудови в частково закритій рівнинній місцевості;
    в) невеликі міста і селища із щільністю забудови до 15 % у пересіченій (горбистій) місцевості;
    г) міста і селища в рівнинній місцевості із щільністю забудови 15 - 25 % (будинки заввишки до 5 поверхів).

    III категорія
    а) сільські населені пункти з розосередженою забудовою, наявністю садів і зелених насаджень у гірській місцевості;
    б) середні сільські населені пункти (центральні садиби сільгосппідприємств) у рівнинній напівзакритій місцевості зі спланованими вулицями, а також невеликі сільські населені пункти зі спланованими вулицями в сильно пересіченій або напівзакритій місцевості;
    в) невеликі міста й селища із щільністю забудови 15 - 25 % (будинки до 5 поверхів), у пересіченій (горбистій) місцевості, з розвинутою мережею комунікацій і наявністю деревонасаджень.

    IV категорія
    а) сільські населені пункти зі складним плануванням забудови та з наявністю садів і зелених насаджень у гірській місцевості;
    б) значні населені пункти (районні центри, центральні садиби значних с/г підприємств) із системною компактною забудовою у відкритій і напівзакритій місцевості з рівнинним і середньопересіченим рельєфом;
    в) міста і селища із щільністю забудови від 25 до 35 % у пересіченій (горбистій) місцевості;
    г) міста і селища із щільністю забудови від 35 до 50 % (будинки 5 поверхів і вище) у рівнинній місцевості.

    V категорія
    а) значні сільські населені пункти з безсистемною (розосередженою) забудовою в напівзакритій місцевості із середньопересіченим рельєфом, а також значні сільські населені пункти із системною забудовою в гірській або закритій місцевості;
    б) міста і селища з щільністю забудови 35 - 50 % у гірській місцевості;
    в) міста із щільністю забудови більше ніж 50% у пересіченій (горбистій) місцевості (будинки заввишки 5 поверхів і вище, складної конфігурації).

 
    Дешифрування забудованих територій включає такі роботи: збір даних і упорядкування відомості з транскрибування назв; упорядкування схеми розташування аерознімків; організацію польових робіт; обстеження і дешифрування контурів; виробництво геодезичних вимірів, необхідних для нанесення на плани контурів, що не відобразилися; виміри числових характеристик зйомки; розпізнавання поворотних пунктів меж населених пунктів; ведення абрисів; польове креслення контурів тушшю; виробництво зведень, викопіювань за рамками; огляд; виправлення виявлених недоліків; оформлення матеріалів.

    Кінцевою продукцією є матеріали дешифрування, сформовані в справу.

    Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га).

    Вартість робіт з дешифрування забудованих територій встановлюється згідно з табл. 1.15 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник - вартість за одиницю, грн.).

 
    Таблиця 1.15

N
з/п
Масштаб плану Категорії складності
I II III IV V
1 1: 2000 0,846
-----
77
1,418
-----
129
1,978
-----
180
2,484
-----
226
3,121
-----
-284
2 1: 5000 0,604
-----
55
1,011
-----
92
1,418
-----
129
1,769
-----
161
2,231
-----
203

 
    Примітки:

    1. Вартість виконання робіт зі збору інформації про землекористування, виявлення, дешифрування і нанесення на знімки їхніх меж наводиться у розділі 5.

    2. До розцінок не включені витрати на виконання льотнознімальних робіт та на виготовлення і розмноження аерознімків.

    3. Вартість розрахована на дешифрування аерознімків зальотів поточного або попереднього дешифруванню року. В інших випадках до розцінок застосовується коефіцієнт K=1.0 + 0.08(n - 1), де n - тривалість періоду, що минув із моменту виконання льотно-знімальних робіт (в роках).

 
    1.2.4. Виготовлення фотопланів

    Виготовлення фотопланів включає такі роботи: добір, вивчення й аналіз матеріалів з планової прив'язки аерознімків; упорядкування і креслення збірного листа планшетів; виготовлення і підготовка основи; виконання допоміжних фотограмметричних робіт; упорядкування проекту фотограмметричних мереж та їхнього розвитку; підготовка і трансформування аерознімків; монтаж, оформлення і перевірка упорядкування фотопланів; огляд; виправлення виявлених недоліків.

    Кінцевою продукцією є оригінали фотопланів, виготовлені в рамках планшетів та оформлені відповідно до чинних вимог.

    Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га).

    Вартість робіт з виготовлення фотопланів розраховується згідно з табл. 1.16 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник - вартість за одиницю, грн.)

 
    Таблиця 1.16

N
з/п
Масштаб плану Кількість площин трансформування
1 2 - 4 5 - 7 8 - 10 більше 10
1 1:2000  4,074
-----
220
5,000
-----
270
5.833
-----
315
6,667
-----
360
7,407
-----
400
2 1:5000  0,611
-----
33
0,722
-----
39
0,889
-----
48
1,000
-----
54
1,111
-----
60
3 1:10000 0,167
-----
9
0,204
-----
11
0,241
-----
13
0,259
-----
14
0,296
-----
16

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована на трансформування аерознімків із коефіцієнтом 2.0. При інших параметрах до розцінок застосовується коефіцієнт, що підвищує (знижує) розцінку K=1.0 + 0.30(2 - n), де n - коефіцієнт трансформування.

    2. При виготовленні фотопланів у межах землекористування до розцінок застосовується коефіцієнт 1.10.

    3. При виготовленні фотопланів на невеликі відособлені ділянки до 500 кв. км до цін застосовується коефіцієнт 1.3, а до ділянок, за площею більших 500 кв. км, але менших 1000 кв. км - 1.15.

 
    1.2.5 Складання і креслення планів

    При виконанні робіт з складання і креслення планів ураховуються такі категорії складності місцевості:

    I категорія
    Місцевість відкрита, не забудована, з кількістю значних контурів нескладних обрисів не більше 10 на один кв. дм плану.

    II категорія
    а) місцевість відкрита або забудована до 10%, з кількістю контурів від 11 до 30 на один кв. дм плану;
    б) ділянки прохідних боліт або рівних пісків з рідкою рослинністю;
    в) заплави рік із значними контурами і рідкою деревною рослинністю;
    г) місцевість з окремими дрібними населеними пунктами, зі значними контурами (тільки для масштабу 1:10000).

    III категорія
    а) місцевість з кількістю контурів від 31 до 70 на один кв. дм плану;
    б) населені пункти сільського типу з лінійним однорядним плануванням або із середнім розміром присадибних ділянок не менше 0.20 га;
    в) ділянки важкопрохідних боліт з рідким лісом або суцільні масиви чистих прохідних боліт;
    г) заплави рік із старицями, озерами, протоками;
    ґ) лісові райони з великою кількістю просік, вирубок тощо.

    IV категорія
    а) місцевість з кількістю контурів від 71 до 110 на один кв. дм плану;
    б) пориті ділянки з насипами, ямами, котлованами, поширені на 50 % площі;
    в) заплави значних рік з великою кількістю проток, стариць, озер, з наявністю заболочених заплавних і суходільних сільськогосподарських угідь;
    г) важкопрохідні або непрохідні болота з великою кількістю дрібних озер;
    ґ) сільські населені пункти з багаторядним плануванням, з розосередженою безсистемною забудовою або із середнім розміром присадибної ділянки від 0.15 до 0.20 га.

    V категорія
    а) місцевість із дрібними контурами, з кількістю контурів від 111 до 200 на один кв. дм плану;
    б) значні сільські населені пункти з середнім розміром присадибних ділянок від 0.10 до 0.15 га з наявністю дрібної мережі ариків, садів, виноградників і шовковичних плантацій;
    в) суцільно пориті ділянки з насипами, виїмками, ямами, відвалами порід із значною кількістю контурів;
    г) заплави великих рік з наявністю великої кількості озер, стариць, протоків і контурів складних обрисів;
    ґ) поливні райони технічних, фруктових і городніх культур з великою кількістю дрібних контурів;
    д) значні сільські населені пункти (районні центри) або населені пункти середнього розміру з безсистемною розосередженою забудовою, а також райони приміських і дачних селищ (тільки для масштабу 1:10000).

    VI категорія
    а) місцевість з дрібними складними контурами, з кількістю контурів від 201 до 300 на один кв. дм плану;
    б) значні сільські населені пункти (центральні садиби) із середнім розміром присадибних ділянок менше 0.10 га. Кількість контурів на один кв. км плану від 201 до 300;
    в) значні сільські населені пункти з безсистемною і розосередженою забудовою, з наявністю дрібних контурів сільськогосподарських угідь, канав, зрошувальної мережі і ділянок стороннього використання (тільки для масштабу 1:10000);
    г) поливні землі з посівами рису, баштанних і городніх культур, фруктових садів, виноградників. Кількість контурів на один кв. дм плану від 201 до 300.

    VII категорія
    а) населені пункти міського типу з кількістю контурів більше 300 на один кв. дм плану;
    б) поливні землі з великою щільністю забудови і дрібною зрошувальною мережею. Кількість контурів на один кв. дм плану більше 300.

 
    Складання і креслення планів включає такі роботи: добір матеріалів; перевірку і креслення кілометрової сітки та внутрішньої рамки; перенесення контурів з матеріалів дешифрування на фотокопію фотоплану; креслення тушшю всіх елементів ситуації відповідно до встановлених умовних знаків; підпис назв і висот під наліпки; виписку назв і набір; чищення оригіналу; заповнення формуляра (технічного паспорта); виготовлення викопіювань, виробництво зведень за рамками, позарамкове і внутрішнє оформлення.

    Кінцевою продукцією є фотокопії фотопланів, накреслені тушшю. Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га).

    Вартість робіт із складання і креслення планів розраховується згідно з табл. 1.17 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник - вартість за одиницю, грн.).

 
    Таблиця 1.17

N
з/п
Масштаб плану Категорії складності
I II III IV V VI VII
1 1:2000  0,704
-----
38
0,944
-----
51
1,259
-----
68
1,667
-----
90
2,204
-----
119
2,944
-----
159
4,259
-----
230
2 1:5000  0,256
-----
13,8
0,302
-----
16,3
0,387
-----
20,9
0,489
-----
26,4
0,628
-----
33,9
0,811
-----
43,8
1,022
-----
55,2
3 1:10000 0,116
-----
6,28
0,137
-----
7,42
0,176
-----
9,48
0,222
-----
12,00
0,285
-----
15,4
0,368
-----
19,9
0,465
-----
25,1

 
    Примітки:

    1. При кресленні й оформленні контурних фотопланів без перенесення контурів або кресленні на синій фотокопії до розцінок застосовується коефіцієнт 0.85.

    2. При упорядкуванні, кресленні й оформленні контурних фотопланів площею, що становить менше 80 % від усієї площі планшета, до розцінок для I і II категорій складності застосовується коефіцієнт 1.15; III і IV категорій складності - 1.10; V-VII категорій складності - 1.05.

    3. При упорядкуванні, кресленні й оформленні контурних планів на пластику до розцінок застосовується коефіцієнт 1.10.

    4. При упорядкуванні, кресленні й оформленні контурних планів у межах землекористування (землеволодінь) до розцінок застосовується коефіцієнт 1.10.

    5. Вартість робіт не передбачає нанесення і креслення на планах меж кожного землекористувача. При потребі виконання такої роботи використовуються розцінки, наведені в розділі 5.

 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
1. Виготовлення планово-картографічних матеріалів
 
  1.1. Топографо-геодезичні вишукувальні роботи
 
  1.2. Аерофотогеодезичні вишукування
 
  1.3. Створення цифрових планів і карт
 
  1.4. Ґрунтово-меліоративні роботи
 
  1.5. Геоботанічні роботи
 
 
2. Проведення спеціальних обстежень і розвідувань
 
  2.1. Складання тематичних карт і нарисів району, області
 
  2.2. Вирахування площ, виготов-лення матеріалів для графічного обліку земель
 
 
3. Розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації
 
  3.1. Створення захисних лісових насаджень
 
  3.2. Виположування і засипання ярів
 
  3.3. Розчищення лісових смуг від наносів пилових бур
 
  3.4. Культуртехнічні роботи
 
  3.5. Рекультивація порушених зе-мель і поліпшення малопродук-тивних угідь
 
  3.6. Терасування схилів
 
  3.7. Розробка проектів відведення земель для селянського (фермерського) господарства
 
  3.8. Розробка проектів організації території селянського (фермерського) господарства
 
 
4. Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. Ггрошова оцінка та експертна грошова оцінка.
 
  4.1. Грошова оцінка земель насе-лених пунктів та земельних ділянок у населених пунктах
 
  4.2. Грошова оцінка земельних ділянок с/г призначення
 
  4.3. Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
  4.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
 
 
5. Паспортизація земельних ділянок, складання схем земле-устрою, розроблення обгрунту-вань з використання й охорони земельних ресурсів...
 
  5.1. Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю
 
  5.2. Опис і погодження меж земле-користування
 
  5.3. Складання документів, що посвідчують право власності або право користування
 
  5.4. Роботи з оформлення доку-ментів на право користування землею
 
  5.5. Перенесення проектів земле-устрою в натуру
 
  5.6. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів України
 
  5.7. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів АР Крим
 
  5.8. Схема використання земель-них ресурсів області
 
  5.9. Схема землеустрою району
 
  5.10. Схеми оптимізації викорис-тання та охорони земель області
 
  5.11. Схема консервації малопро-дуктивних, деградованих і не придатних для с/г земель області (району)
 
  5.12. Схема протиерозійних заходів (адмінрайони)
 
  5.13. Документація щодо коригу-вання матеріалів зйомок минулих років
 
  5.14. Проекти внутрігосподарсь-кого землевпорядкування
 
  5.15. Схеми земельно-госпо-го устрою населених пунктів
 
 
6. Унесення записів до державного реєстру земель та надання витягів з нього
 
  6.1. Надання консультацій і довідок
 
  6.2. Виготовлення копій та дублікатів документів
 
 
7. Запровадження та експлуата-ція програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних
 
 
8. Проведення державної землевпорядної експертизи
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua