GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

 
РОЗМІРИ
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
 

    Затверджені Наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15 червня 2001 року.
    Текст документу зі змінами, згідно з Наказами Держкомзему
№ 213/593/319 від 24.12.01р. та № 66/438/1777 від 18.06.02р.

 
    1.3. СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАНІВ І КАРТ

    При створенні цифрових планів і карт враховуються такі категорії складності місцевості:

    I категорія
    Місцевість відкрита, не забудована, з кількістю значних контурів нескладних обрисів не більше 10 на один кв. дм плану. Рельєф плоскорівнинний, без балок і ярів. У сантиметр плану вкладається до двох горизонталей.

    II категорія
    а) місцевість, відкрита або забудована до 10%, з кількістю контурів від 11 до 30 на один кв. дм плану. Рельєф пологохвильовий з наявністю рідких лощин, балок і ярів з пологими схилами;
    б) ділянки прохідних боліт або рівних пісків з рідкою рослинністю. Рельєф рівнинний, плоский, без мікроформ;
    в) заплави рік з великими контурами і рідкою деревною рослинністю. Рельєф пологогорбкуватий або рівнинний, без мікроформ;
    г) місцевість з окремими дрібними населеними пунктами, зі значними контурами. Рельєф пологогорбкуватий або рівнинний.

    III категорія
    а) місцевість з кількістю контурів від 31 до 70 на один кв. дм плану;
    б) населені пункти сільського типу з лінійним однорядним плануванням або із середнім розміром присадибних ділянок не менше за 0,20 га. Рельєф з великими формами і порізаними пологими схилами;
    в) ділянки важкопрохідних боліт з рідким лісом або суцільні масиви чистих прохідних боліт. Рельєф рівнинний з наявністю мікроформ;
    г) заплави рік зі старицями, озерами, протоками. Місцевість рівнинна з мікрорельєфом;
    ґ) лісові райони з великою кількістю просік, вирубок тощо.

    IV категорія
    а) місцевість з кількістю контурів від 71 до 110 на один кв. дм плану;
    б) пориті ділянки з насипами, ямами, котлованами, поширені на 50 % площі. Закладання горизонталей нерівномірне;
    в) заплави великих рік з великою кількістю протоків, стариць, озер, з наявністю заболочених заплавних і суходільних сільськогосподарських угідь зі складним гривистим рельєфом і значною контурністю;
    г) важкопрохідні або непрохідні болота з великою кількістю дрібних озер;
    ґ) сільські населені пункти з багаторядним плануванням або з безсистемною розосередженою забудовою, або із середнім розміром присадибної дільниці від 0.15 до 0.20 га. Рельєф яро-балковий з порізаними пологими схилами або рівнинний з мікрорельєфом.

    V категорія
    а) місцевість з дрібними контурами кількістю від 111 до 200 на один кв. дм плану;
    б) значні сільські населені пункти із середнім розміром присадибних дільниць від 0.10 до 0.15 га з наявністю дрібної мережі ариків, садів, виноградників і шовковичних плантацій. Рельєф зі складними формами;
    в) суцільно пориті ділянки з насипами, виїмками, ямами, відвалами порід зі значною кількістю контурів;
    г) заплави великих рік з наявністю великої кількості озер, стариць, протоків і контурів складних обрисів. Рельєф зі складними гривистими формами;
    ґ) поливні райони технічних, фруктових і городніх культур з великою кількістю дрібних контурів;
    д) великі сільські населені пункти (районні центри) або населені пункти середнього розміру з безсистемною розосередженою забудовою, а також райони приміських і дачних селищ (тільки для масштабу 1:10000). Рельєф складний.

    VI категорія
    а) місцевість з дрібними складними контурами кількістю від 201 до 300 на один кв. дм плану;
    б) великі сільські населені пункти (центральні садиби) з середнім розміром присадибних ділянок менше за 0.10 га. Кількість контурів на один кв. км плану від 201 до 300;
    в) великі населені пункти сільського типу з безсистемною забудовою і забудовою, що розосередилася, з наявністю дрібних контурів сільськогосподарських угідь, канав, зрошувальної мережі і дільниць стороннього користування (тільки для масштабу 1:10000);
    г) поливні землі з посівами рису, баштанних і городніх культур, фруктових садів, виноградників. Кількість контурів на один кв. дм плану від 201 до 300;

    VII категорія
    а) малі міста та селища з кількістю контурів більше за 300 - один кв. дм плану;
    б) поливні землі з великою щільністю забудови і дрібною зрошувальною мережею. Кількість контурів на один кв. дм плану більше за 300;

    VIII категорія
    Середні міста та селища з кількістю контурів більше за 400 на один кв. дм плану.

    IX категорія
    Великі міста з кількістю контурів більше за 500 на один кв. дм плану.

    X категорія
    а) крупні та найкрупніші міста з кількістю контурів більше за 600 на один кв. дм плану;
    б) міста з гірським рельєфом.

 
    При створенні цифрової векторної карти картометричним методом передбачається виконання таких робіт: підбір і вивчення необхідних початкових матеріалів; редакційно-підготовчі роботи; орієнтування (прив'язка) початкової карти (плану); сколення (оцифровка) контурів і горизонталей за допомогою дигітайзера (картометра); створення цифрової моделі місцевості; зшивання окремих листів; оформлення карти підписами; внутрішнє оформлення; коректура створеної векторної карти; підготовка карти до друку; конвертація і запис у вихідний формат; заповнення формуляра; огляд, виправлення виявлених недоліків.

    При створенні цифрових растрових планів передбачається виконання таких робіт: підбір і вивчення необхідних початкових матеріалів; редакційно-підготовчі роботи; заповнення формулярів; сканування початкового картографічного матеріалу; підготовка растрового зображення до оцифровки; прив'язка і трансформування растрового зображення; зшивання окремих листів; контроль, виправлення недоліків; запис у вихідний формат.

    При створенні цифрових векторних карт методом векторизації сканованих зображень передбачається виконання таких робіт: редакційно-підготовчі роботи; векторизація растрового зображення; коректура векторизації; зшивання окремих листів; оформлення карти (плану); конвертація і запис у вихідний формат; заповнення формуляра; огляд; виправлення недоліків; підготовка карти до друку.

    Кінцевою продукцією є векторна цифрова карта на магнітному носії або цифрова растрова карта (план) на магнітному носії.

    Вартість створення цифрових планів і карт установлюється згідно з табл. 1.18 (чисельник - трудовитрати на одиницю; знаменник - вартість за одиницю, грн.)

    Одиниця виміру: 1 кв. км (100 га) - для п.п. 1.3; для п. 2 - один планшет картографічного матеріалу.

 
    Таблиця 1.18

N
з/п
Найменування робіт Категорії складності
    I        II       III      IV     V     VI    VII   VIII    IX     X  
1 Створення цифрової векторної карти картометричним методом у масштабі 1:2000 7,96
-----
430
9,44
-----
510
11,48
-----
620
13,30
-----
718
15,56
-----
840
17,41
-----
940
20,00
-----
1080
24,00
-----
1296
31,20
-----
1685
46,80
-----
2528
  Те саме в масштабі 1:5000 1,20
-----
80
1,48
-----
80
1,76
-----
95
2,04
-----
110
2,41
-----
130
2,69
-----
145
3,06
-----
165
3,70
-----
200
4,8
-----
260
7,22
-----
390
  Те саме в масштабі 1:10000 0,37
-----
20
0,44
-----
24
0,54
-----
29
0,63
-----
34
0,74
-----
40
0,83
-----
45
0,94
-----
51
1,15
-----
62
1,48
-----
80
2,31
-----
125
2 Створення цифрових растрових планів і карт 2,78
-----
150
- - - - - - - - -
3 Створення цифрової векторної карти методом векторизації сканованих зображень, у масштабі 1:2000 6,48
-----
350
8,06
-----
435
9,82
-----
530
12,04
-----
650
13,43
-----
725
15,00
-----
810
17,22
-----
930
20,67
-----
1116
26,85
-----
1450
40,28
-----
2175
  Те саме в масштабі 1:5000 1,00
-----
54
1,39
-----
75
1,52
-----
82
1,85
-----
100
2,04
-----
110
2,31
-----
125
2,69
-----
145
3,15
-----
170
4,07
-----
220
6,11
-----
330
  Те саме в масштабі 1:10000 0,30
-----
16
0,37
-----
20
0,44
-----
24
0,52
-----
28
0,59
-----
32
0,67
-----
36
0,74
-----
40
0,89
-----
48
1,11
-----
60
1,70
-----
92

 
    Примітки:

    1. За одиницю виміру для визначення вартості взяті стандартні листи масштабу 1:2000, 1:5000 та 1:10000.

    2. Вартість створення частково оцифрованої векторної карти різного масштабу визначається в залежності від % оцифровки вихідного аркуша.

 
    1.4. ҐРУНТОВО-МЕЛІОРАТИВНІ РОБОТИ

    При виконанні ґрунтово-меліоративних робіт ураховуються такі категоріії складності територій:

    I категорія
    Райони степової зони з площинно-рівнинним рельєфом, одноманітними материнськими породами та ґрунтовим покривом. Вітрова ерозія відсутня.

    II категорія
    Райони степової (частково лісостепової зони) із слаборозчленованим рельєфом, одноманітними материнськими породами та нескладним ґрунтовим покривом. Контури ґрунтових комплексів займають 10 %; територія I категорії з площею ґрунтових комплексів від 10 до 20 %.

    III категорія
    Райони степової та лісостепової зони з розчленованим рельєфом та різними грунтоутворювальними породами, зі строкатим ґрунтовим покривом; території II категорії з площею ґрунтових комплексів або еродованих ґрунтів від 10 до 20 %; поліські райони інтенсивного землеробства з однорідними грунтоутворювальними породами та наявністю до 20 % заболочених або еродованих ґрунтів; зрошувані землі в належному стані, що не мають ознак вторинного або залишкового засолення; осушені землі, що не мають ознак вторинного або залишкового заболочення.

    IV категорія
    Поліські райони з однорідними породами, з наявністю площ заболочених ґрунтів від 20 до 40 %; райони лісостепової зони з розчленованим рельєфом, строкатими грунтоутворювальними породами та наявністю еродованих ґрунтів від 20 до 60 %; степові території зі значною комплексністю та еродованістю ґрунтового покриву (від 40 до 60 % комплексів площі території); заплави, плавні, дельти річок з нескладним ґрунтовим покривом, залісені та вкриті чагарником (до 20 % площі); розчленовані передгірські території; зрошувані землі, які мають ознаки вторинного засолення до 15 % площі; осушені землі, які мають ознаки заболочення на площі до 15 %.

    V категорія
    Поліські райони з строкатими грунтоутворювальними породами та з великою кількістю заболочених земель (більше 40 %); лісостепові райони з розчленованим рельєфом, строкатим ґрунтовим покривом, грунтоутворювальними породами, наявністю еродованих земель більше ніж 60 %; заплави, плавні, дельти із складним неоднорідним ґрунтовим покривом (різний механічний склад, засолення, заболоченість або залісення більше ніж 20 % площі); зрошувані землі, які мають ознаки вторинного засолення більше ніж 15 % площі; осушені землі, які мають ознаки вторинного або залишкового заболочення більш ніж 15 % площі; осушені землі, які мають ознаки вторинного або залишкового заболочення більше ніж 15 % площі; гірські території.

 
    1.4.1. Підготовчі роботи і польові ґрунтові вишукування

    До складу польових ґрунтових вишукувань уходять такі роботи: добір і вивчення картографічних (у т.ч. аерофотогеодезичних), ґрунтових та інших матеріалів; збір інформації про стан і використання земель на території, що обстежується; попереднє районування; складання карти пластики рельєфу; складання попередньої ґрунтової карти; розробка маршрутів обстеження, плану і графіка робіт.

    Організація польових робіт повинна включати: рекогносцировку місцевості; маршрутне ознайомлення з ґрунтовим покривом; закладення основних і перевірних розрізів, прикопок; нанесення їх на картографічну основу, опис, узяття і систематизацію зразків ґрунтів; виявлення меж ґрунтових контурів та нанесення їх на карту; оформлення польової ґрунтової карти; розгляд з фахівцями господарств попередніх пропозицій щодо використання й охорони земель, підвищення їх родючості; свідчення, виправлення недоліків, формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт і польових ґрунтових вишукувань, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість виконання підготовчих робіт і польових ґрунтових вишукувань встановлюється згідно з табл. 1.19.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території.

 
    Таблиця 1.19

Масштаб 1:5000 1:10000
   а       в       а       в   
Вартість, грн. 2736 2130 900 714
Людино-дні 45,6 35,7 15,0 11,9

 
    Примітки:

    1. Наведені в таблиці вартісні показники відповідають III категорії складності об'єкта виконання робіт. Для визначення вартості робіт за іншими категоріями вводяться коефіцієнти: I категорія - 0.7; II категорія - 0.8; IV категорія - 1.2; V категорія - 1.5.

    2. Вартість розрахована на проведення вишукувань в об'ємі більше 3.0 тис. Га. При меншому об'ємі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.20(3-n), де n - площа вишукувань, тис. га. При об'ємі вишукувань на площі менше 100 га використовується табл. 1.28.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких зразки для аналізу відбираються з 20 % ґрунтових (основних і перевірочних) розрізів. При іншому їх співвідношенні в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0 + 0.02 (n-20), де n - відсоток (від загальної кількості розрізів) ґрунтових розрізів, з яких робиться добір зразків на аналіз.

    4. Вартість розрахована для умов, за яких розрізи і прикопки можливо прив'язувати до ситуації, ясно вираженої на місцевості і плановій основі. В інших умовах (наприклад, місцевостях, покритих лісом), коли для прив'язки розрізів і прикопок потрібно виконувати спеціальні геодезичні роботи (прокладання теодолітних, мензульних ходів і інш.), вартість на такі роботи визначається додатково згідно з розділом 1.1.

    5. Вартість виготовлення планово-картографічної основи, необхідної для проведення вишукувань, унесення змін, що відбулися в ситуації і межах землекористування, виконання аерознімання, виготовлення аерознімків і фотопланів визначаються додатково згідно з розділами 1.1 та 1.2.

 
    1.4.2. Лабораторні аналізи зразків ґрунтів

    Установлюється вартість робіт з лабораторного аналізу таких видів ґрунтів: карбонатні і нейтральні ґрунти; солонці і солончаки; кислі та торфові ґрунти.

    Лабораторні аналізи зразків ґрунтів включають такі роботи: приймання зразків, їх складування, просушування, підготування до проведення аналізів; виготовлення пакетів для добору середньої проби; розбір зразків і взяття середньої проби; розмелювання; підготування обладнання, устаткування і реактивів; виконання аналізів в аналітичних пробах; виконання підрахунків; внесення результатів аналізу в відомість; здійснення контрольних аналізів; свідчення; виправлення недоліків; подання результатів аналізу; миття посуду; звільнення складських помешкань і пакетів від зразків ґрунтів, за якимих аналізи завершені.

    Результатом роботи є відомість з результатами аналізів (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість лабораторних аналізів зразків ґрунтів здійснюється згідно з табл. 1.20.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території.

 
    Таблиця 1.20

Зразки грунтів Карбонатні
і нейтральні
грунти
Солонці і
солончаки
Кислі
  грунти  
Торфові
  грунти  
   а       в       а       в       а       в       а       в   
Вартість, грн.  54  691  54  1134  54  524  54  243
Людино-дні 1,0 12,8 1,0 21,0 1,0 9,7 1,0 4,5

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 100 ґрунтових (основних і перевірних) розрізів на 1 тис. га обстеженої площі. За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-10), де n - кількість основних і перевірних розрізів на 1 тис. га обстеженої площі.

    2. Вартість передбачає проведення аналізу ґрунтових зразків, узятих з 20 % (від загальної кількості основних і перевірочних розрізів) ґрунтових розрізів. При інших умовах у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-20), де n - відсоток основних і перевірних ґрунтових розрізів, з яких зроблені аналізи зразків.

    3. Вартість включає витрати на такі види аналізів:

    карбонатні і нейтральні ґрунти (чорноземи, каштанові, коричневі і т.ін.): гумус і його склад, валові і рухомі форми азоту, фосфору і калію, СО(2) карбонатів, pH водяної витяжки, механічний, структурний і мікроагрегатний склади, склад увібраних основ, максимальна гігроскопічна вологість, питома маса, водна витяжка;

    солонці і солончаки: гумус і його склад, валові й рухомі форми азоту, фосфору і калію, CO(2) карбонатів, pH водної витяжки, механічний, структурний і мікроагрегатний склади, ємність катіонного обміну і склад увібраних основ, водяна витяжка, максимальна гігроскопічність, питома маса;

    кислі ґрунти (підзолисті, сірі, бурі тощо): гумус і його склад, валові й рухомі форми азоту, фосфору і калію, pH сольової витяжки, механічний, структурний і мікроагрегатний склади, гідролітична й обмінна кислотність, склад увібраних основ, максимальна гігроскопічна вологість, питома маса;

    торфові ґрунти: ступінь розкладання, ботанічний склад, втрати при прожарюванні й зольність торфу, гідролітична й обмінна кислотність, pH водяної і сольової витяжки, рухомі форми фосфору і калію, водяна витяжка.

    4. За потреби проведення аналізів ґрунтів для складання агрохімічних картограм (рухомий фосфор, обмінний калій і ін.) та додаткових видів аналізів, не передбачених приміткою 3, вартість робіт на проведення таких аналізів визначається додатково.

    5. При проведенні аналізів не за всіма видами, передбаченими приміткою 3, уводиться понижувальний коефіцієнт з урахуванням видів проведених аналізів.

 
    1.4.3. Складання ґрунтової карти та звіту

    Роботи із складання ґрунтової карти та звіту включають: перевірку й складання зведених таблиць результатів аналізів, таблиць морфологічних ознак ґрунтів; складання авторських оригіналів ґрунтової карти і карти агровиробничих груп; уточнення списку ґрунтів; складання легенди й умовних позначень; написання звіту (нарису); заповнення відповідних табличних додатків; свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є авторські оригінали ґрунтової карти і карти агровиробничих груп ґрунтів; технічний звіт і відповідні таблиці, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання ґрунтової карти та звіту розраховується згідно з табл. 1.21.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території.

 
    Таблиця 1.21

Масштаб 1:5000 1:10000
   а       в       а       в   
Вартість, грн. 3591 140 2603 103
Людино-дні 66,5 2,6 48,2 1,9

 
    Примітки:

    1. Наведені в таблиці розцінки відповідають III категорії складності об'єкта виконання робіт. Для визначення вартості робіт за іншими категоріями вводяться коефіцієнти: I категорія - 0.8; II категорія - 0.9; IV категорія - 1.1; V категорія - 1.2.

    2. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 10 ґрунтових (основних і перевірних) розрізів на 1 тис. га обстеженої площі. За інших умов в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.08(n-10), де n - кількість закладених (основних і перевірних) розрізів на 1 тис. га обстеженої площі.

    3. Вартість розрахована на складання ґрунтової карти і звіту для території більше 3.0 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.20(3-n), де n - площа, тис. га.

    4. Вартість розрахована для умов, за яких аналіз зразків зроблений з 20 % (від загального кількостей основних і перевірних розрізів) ґрунтових розрізів. При іншому співвідношенні в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.04(n-20), де n - відсоток основних і перевірних розрізів, з яких зроблений аналіз зразків.

    5. Вартість розрахована на складання авторських оригіналів ґрунтової карти і карти агровиробничих груп ґрунтів у масштабі 1:10000. При їх упорядкуванні в інших масштабах у показник "в" уводиться коефіцієнт 1.40 - у масштабі 1:500; 1.35 - 1:1000; 1.30 - 1:2000; 1.20 - 1:5000; 0.90 - 1:25000.

    6. Вартість складання й оформлення авторських оригіналів спеціальних карт і картограм, підрахунок площ, виділених контурів, розробка заходів щодо поліпшення і використання земель розраховуються додатково окремо на кожний вид карти (при цьому вартість робіт розраховується у відсотках від вартості робіт з складання карти і нарису, зі врахуванням відповідних приміток):

    10 % - на складання карт (картограм) агровиробничих груп ґрунтів, солонців, солонцюватих ґрунтів і засоленості ґрунтів;

    15 % - на складання карти еродованості ґрунтів.

    7. У розцінках не містяться витрати на обчислення площ ґрунтових контурів щодо угідь, на виготовлення і розмноження видавничих оригіналів ґрунтової карти і спеціальних карт.

 
    1.4.4. Складання розділу "Якість земельних угідь"

    При складанні розділу "Якість земельних угідь" виконуються такі роботи: добір і вивчення обстежувальних, вишукувальних і проектних матеріалів; систематизація вихідних даних; складання допоміжних відомостей; заповнення таблиць: характеристика угідь за класами земель, за механічним складом і ознаками, що впливають на родючість, характеристика сіножатей і пасовищ, культуро-технічний стан, показники агровиробничої характеристики ґрунтів ріллі, розраховані на основі статистичної обробки даних ґрунтового нарису; написання пояснювальної записки; свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є матеріали розділу "Якість земельних угідь", сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання розділу "Якість земельних угідь" установлюється згідно з табл. 1.22.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га території.

 
    Таблиця 1.22

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 810 54
Людино-дні 15,0 1,0

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для умов, за яких площа об'єкта становить більше 3.0 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.20 (3-n), де n - площа об'єкта, тис. га.

    2. За наявності на території зрошуваних або осушених земель у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 1.10, а за наявності зрошуваних і осушених земель - 1.20.

 
    1.4.5. Складання розділу "Показники оцінки земель"

    При складанні розділу "Показники оцінки земель" виконуються такі роботи: добір матеріалів ґрунтового обстеження і матеріалів оцінки земель; вибірка необхідних даних, їх аналіз, розрахунок показників оцінки для заповнення таблиць; заповнення таблиці показників ґрунтів за продуктивністю сільськогосподарських угідь з обліком їх меліорованості в балах; написання пояснювальної записки; свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є матеріали розділу "Показники оцінки земель", сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання розділу "Показники оцінки земель" (додаток до нарису) установлюється згідно з табл. 1.23.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га ріллі.

 
    Таблиця 1.23

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 788 27
Людино-дні 14,6 0,5

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для умов, за яких площа ріллі на об'єкті становить більше 2.0 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.30(2-n), де n - площа ріллі, тис. га.

    2. Вартість розрахована на 10 оцінюваних сільськогосподарських культур. При іншій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-10), де n - кількість оцінюваних культур.

    3. За наявності в господарстві зрошуваних або осушених земель у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 1.10, а за наявності зрошуваних і осушених земель - 1.20.

    4. Вартість визначення показників оцінки кормових угідь визначається за табл. 1.23 з урахуванням примітки 1. При цьому застосовується коефіцієнт 0.30.

    5. Обчислення показників оцінки садів і виноградників визначається за табл. 1.23 з урахуванням примітки 1. При цьому застосовується коефіцієнт 0.50.

 
    1.4.6. Вивчення водно-фізичних властивостей ґрунтів

    Вивчення водно-фізичних властивостей ґрунтів включає виконання таких робіт: збір і вивчення матеріалів ґрунтового обстеження; визначення типових масивів для вивчення фізичних властивостей ґрунтів; організація польових робіт; уточнення в натурі місця розташування майданчиків для закладання точок; закладення шурфів і морфологічний опис розрізів; узяття ґрунтових проб з кожного генетичного горизонту, визначення об'ємної маси і вологості ґрунтів у польових умовах; визначення в дворазовій повторюваності водопроникності ґрунтів методом малих заливних площадок; проведення спостережень за швидкістю усмоктування води при постійному напорі з наступним виміром польової вологоємності за генетичними горизонтами; узяття проби ґрунтів для визначення об'ємної маси в 3-кратній повторюваності.

    Проведення лабораторних аналізів; складання зведених таблиць результатів лабораторних аналізів, аналітичне опрацювання їх, нанесення точок на картографічну основу; написання пояснювальної записки й оформлення додаткових даних для ґрунтової карти і нарису; свідчення; виправлення недоліків; розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є матеріали вивчення водно-фізичних властивостей ґрунтів, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість вивчення водно-фізичних властивостей ґрунтів установлюється згідно з табл. 1.24.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт (генетичний горизонт); "в" - 1 точка.

 
    Таблиця 1.24

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 600 2472
Людино-дні 10,0 41,2

 
    Примітка. Вартість розрахована на вивчення водно-фізичних властивостей ґрунтів в умовах м'яких ґрунтів (піски, супіски, легкі і середні суглинки). При інших грунтах у показник "в" уводиться коефіцієнт:

    1.37 - важкі суглинки на нелесових породах;

    1.73 - глини ущільнені, солонцюваті ґрунти.

 
    1.4.7. Сольова зйомка меліорованих земель

    1.4.7.1. Підготовчі роботи і польові вишукування

    Склад робіт: підбір і вивчення аерознімків, картографічних, ґрунтових та інших матеріалів, що характеризують природні умови і стан ведення сільського господарства; підготовка даних щодо врожайності й інших відомостей з використання земель, намічених до обстеження; складання плану і графіка проведення польових робіт.

    Організація польових робіт; рекогносцирувальне обстеження ґрунтів і сільськогосподарських культур, попереднє визначення місць закладення розрізів; закладення ґрунтових розрізів, відбір зразків ґрунтів і ґрунтових вод; польове визначення вмісту Cl, SO(4), pH; виділення контурів за різноманітністю засолених земель.

    Оформлення попередньої польової карти засолення, розробка попередніх пропозицій щодо поліпшення використання меліорованих земель; узгодження з фахівцями господарств; написання короткої пояснювальної записки; свідчення; виправлення недоліків; формування матеріалів.

    Результатом робіт є матеріали обстеження, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість підготовчих робіт і польових вишукувань установлюється згідно з табл. 1.25.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га меліорованих земель.

 
    Таблиця 1.25

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 702 588
Людино-дні 11,7 9,8

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована на проведення сольової зйомки на площі понад 2.0 тис. га. При менших площах у показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.30(2-n), де n - площа, що обстежується, тис. га.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких зразки в аналіз відбираються з 100 % ґрунтових розрізів. При іншому співвідношенні в показник "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0+0.01(100-n), де n - відсоток (від загальної кількості) ґрунтових розрізів, з яких робиться добір зразків для аналізу.

 
    1.4.7.2. Лабораторні аналізи зразків

    Лабораторні аналізи зразків грунту включають такі роботи: приймання зразків, привезених з об'єкта; складування їх; просушування, підготування до аналізів; виготовлення пакетів для відбору середньої проби; розбирання зразків і взяття середньої проби; розмелювання зразків.

    Підготування обладнання, устаткування і реактивів; виконання аналізів в аналітичних пробах; проведення підрахунків; унесення результатів аналізу у відомість; проведення контрольних аналізів.

    Кінцевою продукцією є відомість з результатами аналізів (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт з лабораторних аналізів зразків установлюється згідно з табл. 1.26.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га меліорованих земель.

 
    Таблиця 1.26

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 54 4120
Людино-дні 1,0 76,3

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 10 ґрунтових розрізів на 1 тис. га обстежених земель. За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-10), де n - кількість розрізів на 1 тис. га обстежених земель.

    2. Вартість передбачає проведення аналізу ґрунтових зразків, узятих з 100 % від загальної кількості закладених розрізів. При іншому співвідношенні в показник "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(100-n), де n - відсоток (від загальної кількості) ґрунтових розрізів, з яких зроблені аналізи зразків.

    3. Вартість розрахована для територій, на яких розташоване одне господарство. При одночасному виконанні робіт на групу господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств тощо) в показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.50(n-1), де n - кількість господарств на території об'єкта, за якими окремо подаються результати аналізу.

 
    1.4.7.3. Складання карти засолення ґрунтів і звіту

    При складанні карти засолення ґрунтів і звіту виконуються такі роботи: складання зведених таблиць хімічних аналізів по розрізах, списку виділених засолених земель за інтервалами глибин, типом і ступенем засолення, за групами механічного складу і глибині ґрунтових вод; складання легенди до карти засолення земель; класифікація засолених ґрунтів за якісним складом солей; уточнення меж контурів засолених земель; розробка заходів щодо поліпшення хімічного стану засолених земель; написання пояснювальної записки (звіту); складання авторського оригіналу карти, додатків; розмноження матеріалів; формування їх в справу.

    Кінцевою продукцією є авторський оригінал карти засолення ґрунтів, пояснювальна записка і додаток до неї, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання карти засолення ґрунтів і звіту встановлюється згідно з табл. 1.27.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га меліорованих земель.

 
    Таблиця 1.27

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 1733 76
Людино-дні 32,1 1,4

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для територій, на яких закладено 10 ґрунтових розрізів на 1 тис. га обстеженої площі. При іншій кількості в показник "в" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.08(n-10), де n - кількість закладених розрізів на 1 тис. га обстеженої площі.

    2. Вартість розрахована для складання карти і звіту на територію площею понад 2,0 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.30(2-n), де n - площа обстеженої території, тис. га.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких аналіз зразків зроблений з 100 % (від загальної кількості) ґрунтових розрізів. При іншому співвідношенні в показник "в" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(100-n), де n - відсоток розрізів, з яких зроблений аналіз.

    4. Вартість розрахована для територій, розташованих в одному масиві. В інших умовах в показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де "n" - кількість відособлених (черезсмужних) масивів, по яких окремо характеризується ступінь засолення і розробляються заходи щодо поліпшення хімічного стану земель.

    5. Вартість розрахована для складання карти і звіту в межах території одного господарства. При одночасному упорядкуванні єдиних карти і звіту для групи господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств тощо), розташованих на одній території (територія в межах колишніх с.-г. підприємств), в показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де n - кількість господарств, розташованих на території об'єкта, по котрих окремо розробляються заходи щодо поліпшення хімічного стану засолених земель.

 
    1.4.8. Ґрунтове обстеження ділянок площею менше 100 га

    При ґрунтовому обстеженні ділянок площею менше 100 га виконується такий комплекс робіт: підготовчі роботи і польові вишукування; лабораторні роботи; складання картограм; написання звіту (нарису).

    Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих, польових, лабораторних робіт, ґрунтові карти і картограми, технічний звіт і відповідні таблиці, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт з ґрунтового обстеження ділянок площею менше 100 га встановлюється згідно з табл. 1.28.

    Одиниця виміру: площа, га.

 
    Таблиця 1.28

Масштаб 1:2000
площа, га вартість, грн. люд. дні
до 5 1290 21,5
10 2010 33,5
20 3072 51,2
30 357 59,5
40 4008 66,8
50 4365 72,7
60 4680 78,0
70 4986 83,1
80 5286 88,1
90 5580 93,0
100 5868 97,8
Масштаб 1:5000
площа, га вартість, грн. люд. дні
до 5 720 12,0
10 1080 18,0
20 1728 28,8
30 2070 34,5
40 2292 38,2
50 2490 41,5
60 2652 44,2
70 2820 47,0
80 2988 49,8
90 3150 52,5
100 3300 55,0

 
    Примітки:

    1. Якщо показник площі проміжний - вартість установлюється шляхом інтерполяції.

    2. Якщо площа ділянок менша 5 га (вдвічі і більше) - до розцінок застосовується коефіцієнт 0.7.

 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
1. Виготовлення планово-картографічних матеріалів
 
  1.1. Топографо-геодезичні вишукувальні роботи
 
  1.2. Аерофотогеодезичні вишукування
 
  1.3. Створення цифрових планів і карт
 
  1.4. Ґрунтово-меліоративні роботи
 
  1.5. Геоботанічні роботи
 
 
2. Проведення спеціальних обстежень і розвідувань
 
  2.1. Складання тематичних карт і нарисів району, області
 
  2.2. Вирахування площ, виготов-лення матеріалів для графічного обліку земель
 
 
3. Розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації
 
  3.1. Створення захисних лісових насаджень
 
  3.2. Виположування і засипання ярів
 
  3.3. Розчищення лісових смуг від наносів пилових бур
 
  3.4. Культуртехнічні роботи
 
  3.5. Рекультивація порушених зе-мель і поліпшення малопродук-тивних угідь
 
  3.6. Терасування схилів
 
  3.7. Розробка проектів відведення земель для селянського (фермерського) господарства
 
  3.8. Розробка проектів організації території селянського (фермерського) господарства
 
 
4. Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. Ггрошова оцінка та експертна грошова оцінка.
 
  4.1. Грошова оцінка земель насе-лених пунктів та земельних ділянок у населених пунктах
 
  4.2. Грошова оцінка земельних ділянок с/г призначення
 
  4.3. Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
  4.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
 
 
5. Паспортизація земельних ділянок, складання схем земле-устрою, розроблення обгрунту-вань з використання й охорони земельних ресурсів...
 
  5.1. Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю
 
  5.2. Опис і погодження меж земле-користування
 
  5.3. Складання документів, що посвідчують право власності або право користування
 
  5.4. Роботи з оформлення доку-ментів на право користування землею
 
  5.5. Перенесення проектів земле-устрою в натуру
 
  5.6. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів України
 
  5.7. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів АР Крим
 
  5.8. Схема використання земель-них ресурсів області
 
  5.9. Схема землеустрою району
 
  5.10. Схеми оптимізації викорис-тання та охорони земель області
 
  5.11. Схема консервації малопро-дуктивних, деградованих і не придатних для с/г земель області (району)
 
  5.12. Схема протиерозійних заходів (адмінрайони)
 
  5.13. Документація щодо коригу-вання матеріалів зйомок минулих років
 
  5.14. Проекти внутрігосподарсь-кого землевпорядкування
 
  5.15. Схеми земельно-госпо-го устрою населених пунктів
 
 
6. Унесення записів до державного реєстру земель та надання витягів з нього
 
  6.1. Надання консультацій і довідок
 
  6.2. Виготовлення копій та дублікатів документів
 
 
7. Запровадження та експлуата-ція програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних
 
 
8. Проведення державної землевпорядної експертизи
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua