GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

 
РОЗМІРИ
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
 

    Затверджені Наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15 червня 2001 року.
    Текст документу зі змінами, згідно з Наказами Держкомзему
№ 213/593/319 від 24.12.01р. та № 66/438/1777 від 18.06.02р.

 
    1.5. ГЕОБОТАНІЧНІ РОБОТИ

    1.5.1. Підготовчі роботи і польові геоботанічні вишукування

    Комплекс робіт включає: добір аерознімків, матеріалів ґрунтових обстежень; вивчення природних умов району робіт, рослинного покриву і рекомендацій з поліпшення кормових угідь; ознайомлення за гербаріями і визначниками з рослинами, поширеними на території, що обстежується; попередня класифікація кормових угідь і їх дешифрування на аерознімках; складання попередньої карти кормових угідь, плану і графіка робіт; організація польових робіт; рекогносцировку території; польове обстеження природних кормових угідь і опис рослинності; виділення на планово-картографічному матеріалі меж геоботанічних контурів, земель меліоративного фонду і незручних земель; опис культуртехнічного стану кормових угідь, особливостей їх використання; закладення "станцій" і "точок", узяття укосів для визначення врожайності травостою, збір гербарію невідомих і сумнівних рослин; оформлення польової карти, складання відомості рослинних зразків, відібраних для хімічного аналізу, їх розбір, сушіння, зважування; підрахунок урожайності кормових угідь у сухій масі; узгодження з фахівцями господарств попередніх результатів обстеження і ділянок, що підлягають корінному поліпшенню; свідчення, виправлення недоліків, формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт і польових вишукувань, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість підготовчих робіт і польових геоботанічних вишукувань установлюється згідно з табл.1.29.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "n" - 1 тис. га кормових угідь.

 
    Таблиця 1.29

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 750 1104
Людино-дні 12,5 18,4

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для територій, на яких через природні або інші умови потрібно закласти 15 "станцій" (і відповідна кількість "точок" - з розрахунку 5 "точок" на 1 "станцію") на 1 тис. га площі, що обстежується. При іншій кількості "станцій" у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0 + 0.06(n-15), де n - кількість "станцій" на 1 тис. га кормових угідь.

    2. Вартість розрахована на проведення вишукувань обсягом більше 1.0 тис. га. При меншій площі вишукувань у показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.60(1-n), де n - площа вишукувань кормових угідь, тис. га.

    3. Вартість розрахована для проведення геоботанічних вишукувань для оформлення результатів підготовчих і польових робіт на планово-картографічному матеріалі в масштабі 1:10000. При виконанні робіт на матеріалі масштабу 1:5000 до розцінок застосовується коефіцієнт 1.15.

    4. Вартість робіт з виготовлення планово-картографічної основи, унесення змін, що відбулися у ситуації і межах землекористування, з виконання аерознімання, виготовлення аерознімків і фотопланів визначається додатково.

    5. Розцінки розраховані на виконання робіт у межах території одного господарства. При одночасному виконанні робіт для групи господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств і т.ін.), розташованих на одній території (як правило, територія в межах колишнього с.-г. підприємства), у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де n - кількість господарств, на землях яких здійснюються геоботанічні вишукування.

 
    1.5.2. Складання геоботанічної карти

    Комплекс робіт включає: систематизацію матеріалів польового обстеження; вивчення гербарію невідомих рослин і уточнення найменувань рослинних асоціацій; розробку остаточної класифікації кормових угідь; складання зведених таблиць середніх показників рослинності за типами, групами типів або підкласами; складання списків основних кормових, отруйних і неїстівних рослин; опрацювання матеріалів з урожайності кормових угідь; складання й оформлення авторського оригіналу геоботанічної карти кормових угідь; визначення запасів кормів на кормових угіддях, складання зведених відомостей запасів кормів, площ, господарського і культуртехнічного стану; розробку заходів щодо використання і поліпшення кормових угідь; складання й оформлення оригіналу картограми культуртехнічного стану; написання нарису, свідчення, виправлення недоліків, розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є авторські оригінали геоботанічної карти і картограми культуртехнічного стану; нарис, сформований у справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання геоботанічної карти і написання нарису встановлюється згідно з табл. 1.30.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га кормових угідь.

 
    Таблиця 1.30

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 2214 113
Людино-дні 41,0 2,1

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована на складання карти і нарису території, площа вишукування кормових угідь якої більше 1.0 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.60(1-n), де n - площа вишукування кормових угідь, тис. га.

    2. Вартість розрахована для територій, на яких кормові угіддя розташовані єдиним компактним масивом. За інших умов у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де n - кількість відособлених (черезсмужних) масивів кормових угідь.

    3. Вартість розрахована на складання карти і картограми в масштабі 1:10000. При масштабі 1:5000 до розцінок застосовується коефіцієнт 1.2.

    4. Вартість розрахована на складання карти, картограми і нарису в межах одного господарства. При одночасному упорядкуванні таких матеріалів єдиних на групу господарств (селянських, фермерських, акціонерних товариств тощо), розташованих на одній території, у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де n - кількість господарств на території об'єкта, за якими окремо характеризується стан кормових угідь.

 

 
2. ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБСТЕЖЕНЬ І РОЗВІДУВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗБИРАННЯ, ОБРОБКА, АНАЛІЗ, ЗБЕРІГАННЯ, НАДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

    При проведенні спеціальних обстежень і розвідувань (за винятком складання сільськогосподарських карт) ураховуються такі категорії природної складності території:

    I категорія
    Райони степових зон з рівнинним, слаборозчленованим рельєфом, одноманітними материнськими породами і ґрунтовим (рослинним) покривом. Контури ґрунтових (геоботанічних) комплексів займають не більше 10 % території.

    II категорія
    Райони лісостепової, степових зон з рельєфом, розчленованим на явно відособлені елементи, з одноманітними материнськими породами і нескладним ґрунтовим (рослинним) покривом. Контури ґрунтових (геоботанічних) комплексів займають не більше 10 %; території I категорії з площею ґрунтових (геоботанічних) комплексів 10-20 % або еродованих ґрунтів 10 - 20 %.

    III категорія
    Райони степової і лісостепової зон з хвилястим, розчленованим рельєфом, різноманітними грунтоутворювальними породами, неоднорідним ґрунтовим (рослинним) покривом; території I категорії з площею ґрунтових комплексів або еродованих ґрунтів 20 - 40 %; території II категорії з площею ґрунтових комплексів або еродованих ґрунтів 10 - 20 %; райони, розташовані в поліській зоні, значно освоєні для землеробства, з розчленованим рельєфом, однорідними грунтоутворювальними породами і наявністю не більше 20 % заболочених або еродованих ґрунтів; зрошувані землі без ознак вторинного засолення; осушені землі без ознак вторинного або залишкового заболочування.

    IV категорія
    Райони поліської зони з однорідними грунтоутворювальними породами, наявністю площ заболочених ґрунтів 20-40 %; райони поліської зони зі строкатими грунтоутворювальними породами, з наявністю заболочених або еродованих ґрунтів 20 - 40 %; райони лісостепової зони з розчленованим рельєфом, строкатими грунтоутворювальними породами і наявністю еродованих ґрунтів 20 - 40 %; степові території з високою комплексністю і еродованістю ґрунтового покриву (40-60 % комплексів від площі території); заплави, плавні, дельти рік з нескладним ґрунтовим покривом, залісені і зачагарені менше 20 % площі; передгірні території; зрошувані землі, з ознаками вторинного засолення до 15 % площі; осушені землі з ознаками вторинного або залишкового заболочування до 15 % площі.

    V категорія
    Райони поліської зони з строкатими грунтоутворювальними породами і великою кількістю заболочених земель (більше 40 %); степові території з високим розвитком комплексності і ступеня еродованості ґрунтового покриву (більше 60 % площі); гірські території і передгір'я; заплави, плавні, дельти зі складним неоднорідним ґрунтовим покривом (строкатий механічний склад, засолення, заболоченість або залісеність більше 20 % площі); зрошувані землі з ознаками вторинного засолення більше 15 % площі та осушені землі з ознаками вторинного чи залишкового заболочування більше 15 % площі.

 
    2.1. СКЛАДАННЯ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ І НАРИСІВ РАЙОНУ, ОБЛАСТІ

    2.1.1. Складання ґрунтової карти і нарису адміністративного району

    Комплекс робіт включає: добір і вивчення вихідних матеріалів; складання макету карти, узагальнення індексів, генералізацію й ув'язування контурів ґрунтів; узгодження генералізованих контурів з вихідними матеріалами до масштабу районної карти; складання списку ґрунтів, оформлення авторського оригіналу ґрунтової карти на основі готового планово-картографічного матеріалу; уточнення площ ґрунтів за земельними угіддями господарств і району в цілому; опрацювання морфологічних ознак, фізико-хімічних властивостей ґрунтів інших показників, наведених у нарисах господарств (об'єктів); складання нарису з додатками, свідчення, унесення виправлень, розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є ґрунтова карта, нарис, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання ґрунтової карти і нарису адміністративного району встановлюється згідно з табл. 2.1.

    Одиниця виміру: "а" - район; "в" - 100 тис. га території.

 
    Таблиця 2.1

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
а в а в а в а в а в
Вартість, грн. 2943 1134 3024 1350 3456 1782 3780 2160 4374 2430
Людино-дні 54,5 21,0 56,0 25,0 64,0 33,0 70,0 40,0 81,0 45,0

 
    Примітки:

    1. У показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.15(n-1), де n - кількість господарств (об'єктів), за матеріалами вишукувань яких складаються карта і нарис району. При цьому дрібні за площею господарства (селянські, фермерські і т.ін.), розташовані на території колишніх (до реорганізації) с.-г. підприємств, у показнику "n" вищенаведеної формули не враховуються.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких площа становить більше 60 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(60-n), де n - площа, тис. га.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких на узагальненому матеріалі (на районній карті) менше 50 різновидів ґрунтів за легендою в розрахунку на 100 тис. га території. При більшій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-50), де n - кількість різновидів ґрунтів на 100 тис. га території.

    4. Вартість розрахована на складання районної карти в масштабі 1:100000. При масштабі карти 1:50000 у показник "в" уводиться коефіцієнт 1.20.

 
    2.1.2. Складання ґрунтової карти і нарису області

    При складанні ґрунтової карти і нарису області виконуються такі роботи: добір і вивчення вихідних матеріалів; складання макета карти, узагальнення індексів, генералізація й ув'язування контурів ґрунтів з вихідних матеріалів до масштабу обласної ґрунтової карти; складання й оформлення авторського оригіналу ґрунтової карти на готовій планово-картографічній основі; установлення (за матеріалами обліку земель) змін у площах угідь у районах, визначення площі ґрунтових різновидів області (краю, республіки); опрацювання морфологічних ознак, фізико-хімічних властивостей ґрунтів, результатів ґрунтового обстеження й інших показників, наведених у нарисах районів; складання нарису з додатками, свідчення, виправлення зауважень, розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є ґрунтової карта, нарис, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання ґрунтової карти і нарису області встановлюється згідно з табл.2.2.

    Одиниця виміру: "а" - область; "в" - 1 млн. га території.

 
    Таблиця 2.2

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
  а     в     а     в     а     в     а     в     а     в  
Вартість, грн. 8640 810 9720 923 11016 1026 11885 1085 11907 1296
Людино-дні 160,0 15,0 180,0 17,1 204,0 19,0 220,1 20,1 220,5 24,0

 
    Примітки:

    1. У показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.03(n-1), де n - кількість адміністративних районів, за матеріалами вишукувань яких складаються карта і нарис області.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких площа території становить більше 3.0 млн. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.20(3-n), де n - площа території, млн. га.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо на узагальненому матеріалі (на обласній карті) менше 20 ґрунтових груп і підгруп за легендою в розрахунку на 1 млн. га території. При більшій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-20), де n - кількість ґрунтових груп і підгруп на обласній карті в розрахунку на 1 млн. га території області.

    4. Вартість розрахована на складання ґрунтової карти масштабу 1:300000. При іншому масштабі карти в показник "в" уводиться коефіцієнт 1.25 - М 1:100000; 1.15 - М 1:200000.

 
    2.1.3. Складання геоботанічної карти адміністративного району

    При складанні геоботанічної карти і нарису адміністративного району виконуються такі роботи: добір, систематизація і вивчення вихідних матеріалів; узагальнення матеріалів крупномасштабного геоботанічного обстеження, складання легенди, генералізація їх до масштабу районної геоботанічної карти, установлення врожайності, культуртехнічного стану, складання робочої поконтурної відомості; складання і оформлення на готовій планово-картографічній основі авторських оригіналів геоботанічної карти, картограми культуртехнічного стану і картограми заходів, уточнення експлікації кормових угідь господарств і району в цілому; написання нарису з викладом загальних зведень у районі, короткої характеристики природних умов, описи типів кормових угідь і їх культуртехнічного стану, виконання необхідних розрахунків для таблиць (урожайність, якість кормів і їх запаси); геоботанічна характеристика основних типів кормових угідь, розроблення заходів щодо поліпшення кормових угідь і їх раціонального використання; свідчення, виправлення зауважень, розмноження матеріалів, формування їх в справу.

    Кінцевою продукцією є: геоботанічна карта, картограма культуртехнічного стану і картограма меліоративних заходів (1 екз.), нарис, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання геоботанічної карти і нарису адміністративного району встановлюється згідно з табл. 2.3.

    Одиниця виміру: "а" - район; "в" - 100 тис. га кормових угідь.

 
    Таблиця 2.3

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
а в а в а в а в а в
Вартість, грн. 2435 648 2862 886 2970 1080 3677 1339 3839 1685
Людино-дні 45,1 12,0 50,3 16,4 55,0 20,0 68,1 24,8 71,1 31,2

 
    Примітки:

    1. У показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.15(n-1), де n - кількість господарств (об'єктів), за матеріалами вишукувань, на основі яких складаються карта і нарис по району. Дрібні за площею господарства (селянські, фермерські і т.ін.), розташовані на території колишніх (до реорганізації) с.-г. підприємств, у показнику "n" вищенаведеної формули не враховуються.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких на узагальненому матеріалі (на районній карті) кормові угіддя подані менш ніж 50 типами за легендою з розрахунку на 100 тис. га кормових угідь. При більшій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.03(n-50), де n - кількість типів пасовищ і сіножатей з розрахунку на 100 тис. га кормових угідь.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких площа кормових угідь становить більше 20.0 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.03(20-n), де n - площа кормових угідь, тис. га.

    4. Вартість розрахована на складання районної карти масштабу 1:100000. При масштабі М 1:50000 у показник "в" уводиться коефіцієнт 1.20.

 
    2.1.4. Складання геоботанічної карти і нарису області

    При складанні геоботанічної карти і нарису області виконуються такі роботи: добір, систематизація і вивчення вихідних матеріалів районів; генералізація геоботанічних контурів і їх упорядкування до масштабу обласної карти; установлення середньозваженої врожайності кормових угідь; складання генералізованого типологічного списку рослинності; складання й оформлення авторських оригіналів геоботанічної карти, картограми культуртехнічного стану і картограми меліоративних заходів; аналіз змін площ кормових угідь районів і області; складання таблиць урожайності, якості кормів і їх запасів; геоботанічна характеристика основних типів кормових угідь з рекомендаціями щодо їх поліпшення і раціонального використання; складання нарису і додатків до нього; свідчення, унесення виправлень, розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є геоботанічна карта, картограми, нарис, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання геоботанічної карти і нарису області встановлюється згідно з табл. 2.4.

    Одиниця виміру: "а" - область; "в" - 1 млн. га кормових угідь.

 
    Таблиця 2.4

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
а в а в а в а в а в
Вартість, грн. 7830 459 8640 540 9288 621 9742 734 10530 810
Людино-дні 145,0 8,5 160,0 10,0 172,0 11,5 180,4 13,6 195,0 15,0

 
    Примітки:

    1. У показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.03(n-1), де n - кількість адміністративних районів, за матеріалами вишукувань яких складаються геоботанічна карта і нарис області.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких площа формових угідь становить більше 1,0 млн. га. При меншій площі в показник "а" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.60(1-n), де n - площа формових угідь, млн. га.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких на узагальненому матеріалі (на обласній карті) кормові угіддя подані менше ніж 50 типами за легендою в розрахунку на 1 млн. га кормових угідь. При більшій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.02(n-50), де n - кількість типів пасовищ і сіножатей з розрахунку на 1 млн. га кормових угідь.

    4. Вартість розрахована на складання геоботанічної карти в масштабі 1:300000. При іншому масштабі карти в показник "в" уводиться коефіцієнт 1.25 - М 1:100000; 1.15 - М 1:200000.

 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
1. Виготовлення планово-картографічних матеріалів
 
  1.1. Топографо-геодезичні вишукувальні роботи
 
  1.2. Аерофотогеодезичні вишукування
 
  1.3. Створення цифрових планів і карт
 
  1.4. Ґрунтово-меліоративні роботи
 
  1.5. Геоботанічні роботи
 
 
2. Проведення спеціальних обстежень і розвідувань
 
  2.1. Складання тематичних карт і нарисів району, області
 
  2.2. Вирахування площ, виготов-лення матеріалів для графічного обліку земель
 
 
3. Розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації
 
  3.1. Створення захисних лісових насаджень
 
  3.2. Виположування і засипання ярів
 
  3.3. Розчищення лісових смуг від наносів пилових бур
 
  3.4. Культуртехнічні роботи
 
  3.5. Рекультивація порушених зе-мель і поліпшення малопродук-тивних угідь
 
  3.6. Терасування схилів
 
  3.7. Розробка проектів відведення земель для селянського (фермерського) господарства
 
  3.8. Розробка проектів організації території селянського (фермерського) господарства
 
 
4. Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. Ггрошова оцінка та експертна грошова оцінка.
 
  4.1. Грошова оцінка земель насе-лених пунктів та земельних ділянок у населених пунктах
 
  4.2. Грошова оцінка земельних ділянок с/г призначення
 
  4.3. Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
  4.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
 
 
5. Паспортизація земельних ділянок, складання схем земле-устрою, розроблення обгрунту-вань з використання й охорони земельних ресурсів...
 
  5.1. Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю
 
  5.2. Опис і погодження меж земле-користування
 
  5.3. Складання документів, що посвідчують право власності або право користування
 
  5.4. Роботи з оформлення доку-ментів на право користування землею
 
  5.5. Перенесення проектів земле-устрою в натуру
 
  5.6. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів України
 
  5.7. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів АР Крим
 
  5.8. Схема використання земель-них ресурсів області
 
  5.9. Схема землеустрою району
 
  5.10. Схеми оптимізації викорис-тання та охорони земель області
 
  5.11. Схема консервації малопро-дуктивних, деградованих і не придатних для с/г земель області (району)
 
  5.12. Схема протиерозійних заходів (адмінрайони)
 
  5.13. Документація щодо коригу-вання матеріалів зйомок минулих років
 
  5.14. Проекти внутрігосподарсь-кого землевпорядкування
 
  5.15. Схеми земельно-госпо-го устрою населених пунктів
 
 
6. Унесення записів до державного реєстру земель та надання витягів з нього
 
  6.1. Надання консультацій і довідок
 
  6.2. Виготовлення копій та дублікатів документів
 
 
7. Запровадження та експлуата-ція програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних
 
 
8. Проведення державної землевпорядної експертизи
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua