GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

 
РОЗМІРИ
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
 

    Затверджені Наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15 червня 2001 року.
    Текст документу зі змінами, згідно з Наказами Держкомзему
№ 213/593/319 від 24.12.01р. та № 66/438/1777 від 18.06.02р.

 
    2.2. ВИРАХУВАННЯ ПЛОЩ, ВИГОТОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГРАФІЧНОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ

    2.2.1. Вирахування загальної площі земельних ділянок

    Комплекс робіт включає: добір планово-картографічного матеріалу; визначення способу вирахування, виконання необхідних вимірів і обчислювальних робіт з визначення загальної площі землекористування; свідчення, унесення виправлень, формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є матеріали обчислень, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт з обчислення загальної площі землекористування установлюється згідно з табл. 2.5.

    Одиниця виміру: "а" - землекористування; "в" - 1 тис. га загальної площі.

 
    Таблиця 2.5

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 60 49
Людино-дні 1,1 0,9

 
    Примітки:

    1. Показник "в" відповідає загальній площі землекористування, що обчислюється механічним, графічним, за координатами або іншими способами.

    2. Вартість розрахована для вирахування загальної площі обсягом більше 1.0 тис. га. При меншій площі в показник "а" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.9(1-n), де n - площа землекористування, тис. га.

    При іншій площі в показник "в" уводиться коефіцієнт, що розраховується відповідно згідно з табл. 2.6.

 
    Таблиця 2.6.

Загальна площа землекористування, тис. га Формули для розрахунку підвищувального (понижувального) коефіцієнта
Менше 1,0 K = 1,0-0,70(1-n)        
1-10 K = 1,0+0,40(n-1)       
10-50 K = 4,60+0,20(n-10)    
50-100 K = 12,60+0,10(n-50)  
Понад 100 K = 16,60+0,03(n-100)

 
    Примітка. n - загальна площа землекористування, тис. га.

    1. Вартість розрахована для умов, за яких землекористування подане одним масивом. В інших умовах у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.20(n-1), де n - кількість відособлених масивів (ділянок), якими загальні площі визначаються окремо.

    2. Розцінками не передбачене нанесення на планову основу меж землекористування або уточнення їх місця розташування. За потреби виконання такої роботи витрати визначаються додатково.

 
    2.2.2. Вирахування площ контурів земельних угідь і складання експлікації

    Комплекс робіт включає: добір планово-картографічних та інших матеріалів; розбивку на секції, нумерацію контурів, вирахування площ секцій і ув'язування їх із загальною площею; вирахування площ контурів угідь й ув'язку їх із площею секції; оформлення кальки контурів: нанесення меж секцій, виписування їх номерів і площ, креслення рамки, позарамкових написів, штампа й інших елементів оформлення; складання експлікації земель, написання пояснювальної записки, систематизацію матеріалів, формування їх у справу, свідчення, унесення виправлень; розмноження експлікації і пояснювальної записки.

    Кінцевою продукцією є: матеріали вирахування площ і експлікація земель, пояснювальна записка, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт з обчислення загальної площі контурів земельних угідь і оформлення експлікації встановлюється згідно з табл. 2.7.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.

 
    Таблиця 2.7

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 130 108
Людино-дні 2,4 2,0

 
    Примітки:

    1. У показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.25+0.01(n-80), де n - кількість контурів на 1 кв. дм плану. При цьому враховуються всі види контурів, включаючи лінійні (дороги, канали і т.ін.) і вкраплені в інші угіддя.

    2. Вартість розрахована для вирахування площ обсягом більше 10,0 кв. дм плану. При меншому об'ємі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.09(10-n), де n - об'єм вирахування, кв. дм плану.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт вирахування розміщений на 1 планшеті (листі). В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0 + 0.02(n-1), де n - кількість планшетів щодо об'єкта.

    4. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт вирахування розташований в одному масиві. В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість відособлених (черезсмужних) масивів, з якими експлікація земель складається окремо.

    5. Вартість розрахована на умови, якщо на об'єкті вирахування розташоване одне землекористування. При іншій їх кількості в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість земельних ділянок, за якими експлікація земель складається окремо.

    6. При обчисленні площ окремих контурів і внесенні відповідних доповнень у матеріали вирахування площ (коригування вирахування площ) у показник "в" уводиться коефіцієнт 0.10 - при перевирахуванні площ контурів обсягом до 5 % їх кількості; 0.20 - при 10 %; 0.40 - при 20 %; 0.60 - при 30 %; 0.80 - при 40 %; 1.0 - при 50 % і більше (коефіцієнт у конкретних умовах визначається інтерполяцією вищевказаних величин).

    7. При обчисленні площ на синтетичних плівках, невідбілених фотопланах і відкоригованих планшетах до показника "в" застосовується коефіцієнт 1.20.

    8. При обчисленні площ ґрунтових (геоботанічних) контурів зі складанням відповідної кальки контурів і експлікації за видами угідь у розрізі ґрунтових (геоботанічних) контурів до показника "в" застосовується коефіцієнт 0.70.

    9. Вартість складання поконтурної відомості з розмноженням і формуванням у справу (2 примірники) визначається додатково за наведеною табл. і примітками 1, 2, 3, 4, 5. При цьому в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 0.20.

    10. Вартість проведення підготовчих робіт (з виїздом на об'єкт), виготовлення планової основи, що використовується для кальки контурів, уточнення або нанесення на планову основу меж землекористування визначається додатково.

    11. При впорядкуванні окремих експлікацій населених пунктів, зрошуваних або осушених земель вартість визначається на кожний вид експлікації додатково і розраховується за даною таблицею із застосуванням до показників "а" і "в" коефіцієнта 0.10.

 
    2.2.3. Визначення контурності сільськогосподарських угідь

    Комплекс робіт включає: вибірку сільськогосподарських угідь з готової відомості вирахування площ, групування однойменних контурів, визначення середнього розміру, вирахування відсотків, складання зведеної відомості характеристики контурності сільськогосподарських угідь, написання пояснювальної записки, формування справи, свідчення, унесення виправлень, розмноження зведеної відомості і пояснювальної записки.

    Кінцевою продукцією є матеріали визначення контурності (архівний примірник) і зведена відомість з пояснювальної запискою, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт з визначення контурності сільськогосподарських угідь установлюється згідно з табл. 2.8.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.

 
    Таблиця 2.8

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 135 16
Людино-дні 2,5 0,3

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для умов, за яких на 1 кв. дм плану припадає 100 контурів. При іншій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.01(n-100), де n - кількість контурів на 1 кв. дм плану.

    2. Вартість розрахована на визначення контурності обсягом більше 10.0 кв. дм плану. При меншому обсязі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.09(10-n), де n - об'єм робіт, кв. дм плану. 3. Розцінками передбачається визначення контурності за умов, коли сільськогосподарські угіддя становлять 100 % від обчисленої площі. За інших умов у показник "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(100-n), де n - частка (у відсотках) сільськогосподарських угідь від обчисленої площі.

    4. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт вирахування розміщений на 1 планшеті (листі). В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де n - кількість планшетів на об'єкті.

    5. Вартість розрахована для умов, за яких на об'єкті вирахування розташоване одне землекористування. При іншій їх кількості в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість на об'єкті землекористувань, за якими контурність визначається окремо.

    6. Вартість розрахована для умов, за яких землекористування розташоване в одному масиві. В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість відособлених масивів, за якими контурність визначається окремо.

 
    2.2.4. Вирахування площ земельних угідь за ухилами

    Комплекс робіт включає: добір планово-картографічних матеріалів; перенесення з карти крутості схилів меж контурів за ухилами; фарбування контурів, виписування ухилу в градусах; вирахування площ; оформлення кальки, складання поконтурної відомості і зведеної відомості характеристики земельних угідь за ухилами, написання пояснювальної записки, формування матеріалів, свідчення, унесення виправлень, розмноження зведеної відомості і пояснювальної записки.

    Кінцевою продукцією є матеріали вирахування площ за ухилами (архівний примірник) і зведена відомість з пояснювальною запискою, сформовані в справу (2 примірники, з яких 1 - архівний).

    Вартість робіт з обчислення площ земельних угідь за ухилами встановлюється згідно з табл.2.9.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.

 
    Таблиця 2.9

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 135 92
Людино-дні 2,5 1,7

 
    Примітки:

    1. У показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.25+0.01(n-100), де n - кількість об'єктів, що обчислюються на 1 кв. дм плану.

    2. Вартість розрахована для вирахування площ обсягом понад 10,0 кв. дм. При меншому обсягу в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.09(10-n), де n - об'єм обчислень, кв. дм плану.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких площі за ухилами визначаються на основі матеріалів вирахування площ контурів земельних угідь, виконаних як самостійний вид робіт. При одночасному виконанні робіт з вирахування площ контурів земельних угідь і ухилів у показник "в" уводиться коефіцієнт 1,80.

    4. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт вирахування розташований на 1 планшеті (листі). В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.02(n-1), де n - кількість планшетів на об'єкті.

    5. Вартість розрахована на умови, за яких об'єкт вирахування є єдиним масивом. В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де n - кількість відособлених масивів, за якими зведена відомість характеристики угідь за ухилами складається окремо.

    6. Вартість розрахована за умови, якщо об'єкт складається з однієї земельної ділянки. При іншій кількості земельних ділянок у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n - 1), де n - кількість земельних ділянок.

    7. Вартість робіт із складання карти крутості схилів і планової основи, необхідної для оформлення кальки контурів, визначається додатково.

 
    2.2.5. Складання картограми крутості схилів

    Комплекс робіт включає: добір планово-картографічної основи; визначення і креслення меж контурів з однаковим ухилом відповідно до прийнятої градації, виписування розміру ухилу в градусах, позарамкове оформлення.

    Кінцевою продукцією є карта крутості схилів (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт із складання картограми крутості схилів установлюється згідно з табл. 2.10.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.

 
    Таблиця 2.10

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 86 27
Людино-дні 1,6 0,5

 
    Примітки:

    1. Розцінками передбачене складання картограми крутості схилів в умовах, за яких на 1 см плану припадає 10 горизонталей. В інших умовах у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-10), де n - кількість горизонталей на 1 см плану. При цьому кількість горизонталей на 1 см плану визначається за кількістю перетинів горизонталями діагоналей квадратів розміром 10 x 10 см, що вибираються в найбільш характерних місцях плану.

    2. Вартість розрахована на складання карти крутості схилів на територію понад 10 кв. дм плану. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.08(10-n), де n - об'єм робіт, кв. дм плану.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт є єдиним масивом. В інших умовах в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.02(n-1), де n - кількість відособлених (черезсмужних) масивів.

 
    2.2.6. Оформлення плану для ведення державного земельного кадастру

    При оформленні плану для ведення державного земельного кадастру виконуються такі роботи: збір матеріалів, нанесення на планову основу меж секцій і їх номерів; виписування номерів і площ контурів; виписування назв землекористування і фарбування їх меж; зчитування; оформлення штампа, позарамкових написів, свідчення, виправлення зауважень.

    Кінцевою продукцією є план для ведення державного земельного кадастру (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість витрат на оформлення кадастрових планів для ведення державного земельного кадастру встановлюється згідно з табл. 2.11.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 кв. дм плану.

 
    Таблиця 2.11

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 113 54
Людино-дні 2,1 1,0

 
    Примітки:

    1. До показника "в" застосовується коефіцієнт K=1.0+0.01(n-100), де n - кількість контурів на 1 кв. дм плану, площі яких виписуються на план.

    2. Вартість розрахована для оформлення плану обсягом більше 10 кв. дм. При меншому обсягу в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.08(10-n), де n - об'єм робіт, кв. дм плану.

    3. Розцінками передбачене виписування площ з кальки контурів угідь. При виписуванні площ з відомості до показника "в" застосовується коефіцієнт 1.20.

    4. Розцінками не передбачене виготовлення планово-картографічної основи. За необхідності виконання такої роботи витрати визначаються додатково.

    5. Вартість розрахована на оформлення планів, виготовлених на непрозорій основі. При копіюванні меж секцій, номерів і площ контурів на кальку до показників "а" і "в" застосовується коефіцієнт 0.65, а при копіюванні на синтетичну плівку - 0.81.

    6. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт розміщений на 1 планшеті (листі). При іншій кількості в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.02(n-1), де n - кількість планшетів (листів).

    7. Вартість розрахована для умов, за яких об'єкт оформлення розташований в одному масиві. При іншій їх кількості в показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.02(n-1), де n - кількість відособлених черезсмужних масивів.

    8. Вартість розрахована для умов, за яких на об'єкті оформлення розташоване одне землекористування. При іншій їх кількості в показники "а" і "в" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.01(n-1), де n - кількість землекористувань, за якими здійснюється фарбування їх меж і оформляється список на плані.

 
    2.2.7. Складання зведеної експлікації земель у межах району

    Комплекс робіт включає: збір матеріалів вирахування площ і експлікацій земель; їх систематизацію, складання списку експлікацій за категоріями земель відповідно до цільового призначення; складання зведеної експлікації в межах району; написання короткої пояснювальної записки, розмноження матеріалів та їх формування у справу.

    Кінцевою продукцією є експлікації і списки за категоріями земель, зведена експлікація в межах району, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість витрат на складання зведеної експлікації земель у межах району встановлюється згідно з табл. 2.12.

    Одиниця виміру: "а" - район; "в" - 1 землекористування.

 
    Таблиця 2.12

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 173 38
Людино-дні 3,2 0,7

 
    Примітки:

    1. У показнику "в" одиницею виміру вважаються землекористування, за якими зведені експлікації складені окремо (асоціації, селянські, фермерські господарства, населені пункти тощо).

    2. Розцінками передбачене складання зведеної експлікації за матеріалами вирахування площ контурів земельних угідь. При уточненні (з виїздом до району) назв землекористування і цільового призначення їх земель за категоріями в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 1.10 (витрати на переїзди визначаються додатково).

 
    2.2.8. Нанесення на планову основу меж земельних ділянок

    Комплекс робіт включає: добір планово-картографічних матеріалів; каталогів координат; нанесення меж на план і креслення їх тушшю.

    Кінцевою продукцією є план з нанесеними межами землекористування (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість витрат на нанесення на планову основу меж землекористування установлюється згідно з табл. 2.13.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 10 км межі.

 
    Таблиця 2.13

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 135 49
Людино-дні 2,5 0,9

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для умов, за яких на 1 км межі припадає 5 точок. В інших умовах у показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.07(n-5), де n - кількість на 1 км межі точок, нанесених за координатами.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких на планову основу наноситься більше 20 км межі. При меншому обсязі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.04(20-n), де n - протяжність меж, км.

    3. При нанесенні меж за ситуацією (річки, канали, дороги та ін.) у показник "в" уводиться коефіцієнт 0.20. При цьому примітка 1 не застосовується.

    4. Розцінками передбачене нанесення меж на план, на якому розташоване одне землекористування. В інших умовах у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.01(n-1), де n - кількість на об'єкті землекористувань, межа яких наноситься на план з виписуванням їх назв.

    5. При зборі інформації про зміни, що відбулися в межах землекористування (з виїздом до району), у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 1.20 (витрати на переїзди визначаються додатково).

    6. Розцінками не передбачено написання мір ліній і румбів. В інших умовах у показник "в" уводиться коефіцієнт 1.25 - з написом мір ліній; 1.60 - з написом мір ліній і румбів.

 

 
3. РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ, ҐРУНТОВИХ, ГЕОБОТАНІЧНИХ, РАДІОЛОГІЧНИХ, ЛІСОТИПОЛОГІЧНИХ, МІСТОБУДІВНИХ ТА ІНШИХ ОБСТЕЖЕНЬ І РОЗВІДУВАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 
    3.1. СТВОРЕННЯ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

    Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта проектування (господарства); установлення в натурі меж проектованих агролісомеліоративних виділів і нанесення їх на схему з детальним описом у польовому журналі; вивчення лісорослинних умов і еродованості території; уточнення заходів, передбачених проектом внутрішньогосподарського землевпорядкування; розробку схем змішування деревно-чагарникових порід за групами насаджень і агротехніки їх створення; визначення обсягів лісосадильних робіт і робіт з догляду за лісокультурами; складання пояснювальної записки; розробку кошторисної документації; виготовлення креслень; оформлення проектної документації.

    Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна записка та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість витрат на створення захисних лісових насаджень установлюється згідно з табл. 3.1.

    Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - 1 га території.

 
    Таблиця 3.1

N
з/п
Групи лісових насаджень Одиниця
виміру
   а       в   
1 2 3 4 5
Полезахисні, садо- і виноградозахисні лісосмуги, лісосмуги навколо госпдворів, уздовж доріг і скотопрогонів сумарною довжиною (кожного виду насаджень) за проектом, км:
1 Від 2 до 5 Вартість, грн. км 159 91
Людино-дні   2,7 1,5
2 Понад 5 до 10 Вартість, грн. км 314 60
Людино-дні   5,2 1,0
3 Понад 10 до 20 Вартість, грн. км 494 46
Людино-дні   7,7 0,8
4 Понад 20 Вартість, грн. км 1294 4
Людино-дні   21,6 0,1
Водорегулювальні, прируслові і прияружно-прибалкові лісосмуги, лісосмуги навколо ставків сумарною довжиною (кожного виду насаджень) за проектом (км):
5 Від 1 до 5 Вартість, грн. км 192 100
Людино-дні   3,2 1,8
6 Понад 5 до 10 Вартість, грн. км 432 60
Людино-дні   7,2 1,0
7 Понад 10 Вартість, грн. км 732 30
Людино-дні   12,2 0,5
Залісення ярів і балок, непридатних, деградованих і малопродуктивних земель, створення мулофільтрів при сумарній площі ділянок (кожного виду насаджень) за проектом, га:
8 Від 1 до 10 га Вартість, грн. га 156 24
Людино-дні   2,6 0,4
9 Понад 10 до 20 га Вартість, грн. га 216 18
Людино-дні   3,6 0,3
10 Понад 20 до 50 га Вартість, грн. га 276 15
Людино-дні   4,6 0,2
11 Понад 50 до 100 га Вартість, грн. га 526 10
Людино-дні   8,8 0,2
12 Понад 100 Вартість, грн. га 926 6
Людино-дні   15,4 0,1

 
    Примітки:

    1. Вартість складання робочих проектів створення лісових насаджень на пісках визначається за розцінками для залісення ярів і балок з коефіцієнтом 0.8.

    2. Вартість розрахована за умов розробки проекту створення захисних лісових насаджень за однією схемою змішування деревинно-чагарникових порід на кожний вид насаджень. При розробці проекту з використанням за кожним видом насаджень декількох схем змішування вартість збільшується на 8 % за кожним додаткову схему змішування.

    3. Вартість робіт визначається окремо на кожний вид лісонасаджень за його протяжністю або площею, після чого в сумарну вартість уводяться знижувальні коефіцієнти: при двох видах насаджень - 0.95; при трьох - 0.9; при чотирьох - 0.85; при п'ятьох і більше - 0.8.

    4. При розробці робочих проектів залісення пісків, ярів, балок та інших малопродуктивних угідь на 2-3 окремих ділянках до розцінок табл. 3.1 застосовується коефіцієнт 1.1; на 4-6 ділянках - 1.2; на 7-10 ділянках - 1.35; на 11 і більше ділянках - 1.45.

    5. Вартість розробки робочих проектів реконструкції захисних лісових насаджень визначається за розцінками на проектні роботи із створення насаджень, виходячи з протяжності або площі реконструйованої частини.

 
    3.2. ВИПОЛОЖУВАННЯ І ЗАСИПАННЯ ЯРІВ

    Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта проектування; розрахунок розмічальних параметрів і об'ємів земляних робіт; розробку методів будівництва; розробку генплану і профілів розрахункових перетинів ярів і території, що прилягає до кар'єру; складання пояснювальної записки; розробку кошторисної документації; оформлення проектної документації.

    Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість витрат на виположування і засипання ярів установлюється згідно з табл. 3.2.

    Одиниця виміру - один яр.

 
    Таблиця 3.2

Одиниця виміру Кількість розрахункових перетинів
      до 3       понад 3 до 5 понад 5 до 7
Вартість, грн. 420 558 696
Людино-дні 7,0 9,3 11,6

 
    Примітки:

    1. При кількості розрахункових перетинів на яр понад 7 вартість на кожний додатковий перетин установлюється з розрахунку 50 гривень.

    2. Вартість проектування захисних споруд (водозатримувальні, водовідвідні вали-канави, загати та ін.) визначається окремо.

    3. Якщо в один робочий проект включаються роботи із засипанням або виположуванням декількох розташованих поруч ярів, що підлягають суцільному плануванню, то вартість робіт визначається на кожний яр окремо. При визначенні їх сумарної вартості вводяться коефіцієнти: при двох ярах - 0.9; при трьох - 0.8; при чотирьох - 0.75; при п'ятьох і більше - 0.7.

    4. При використанні для засипання або виположування яру привізних земляних мас (зрізання пагорбів) вартість вертикального планування визначається за розцінкою на виположування одного яру (з розрахунковою кількістю перетинів до 3) з коефіцієнтом 0.8.

 
    3.3. РОЗЧИЩЕННЯ ЛІСОВИХ СМУГ ВІД НАНОСІВ ПИЛОВИХ БУР

    Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта проектування з нанесенням на креслення шляхом спрощених вимірів контурів і розрізів земляних наносів; визначення висоти заметів (насипів); визначення обсягів земляних робіт з розчищення наносів пилових бур із складанням відомості обсягів робіт; розробку технології виробництва робіт з розчищення лісових насаджень; виготовлення креслень; складання пояснювальної записки; розробка кошторисної документації; формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є: матеріали обстеження, пояснювальна записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість витрат на розчищення лісових смуг від наносів пилових бур установлюється згідно з табл. 3.3.

    Одиниця виміру: "а" - проект; "в" - га

 
    Таблиця 3.3

Площа лісових насаджень, що підлягає розчищенню
і на яку складається робочий проект, га
   а       в   
Від 1 до 10  Вартість, грн. 120 78
Людино-дні 2,0 1,3
Від 10 до 20 Вартість, грн. 600 30
Людино-дні 10,0 0,5
Від 20 до 50 Вартість, грн. 960 12
Людино-дні 16,0 0,2

 
    Примітка. Вартість розробки проектів викорчування лісових насаджень визначається окремо.

 
    3.4. КУЛЬТУРТЕХНІЧНІ РОБОТИ

    При розробці проектів культуртехнічних робіт ураховуються такі категорії складності місцевості:

    I категорія
    Луки, перелоги, рілля з наявністю окремих рідких чагарників, поодиноких дерев з незначною кам'янистістю (до 20 куб. м на 1 га в орному шарі).

    II категорія
    а) окремі ділянки густих і середньої густоти чагарників;
    б) території з середньою кам'янистістю (21-50 куб. м на 1 га в орному шарі).

    III категорія
    а) суцільна деревинно-чагарникова рослинність і дрібнолісся:
    б) території зі значною кількістю староріч, ям, канав, валів колишнього корчування;
    в) території з високою і дуже високою кам'янистістю (понад 50 куб. м на 1 га в орному шарі);
    г) території, розташовані на схилах крутістю понад 8 град.

 
    Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта проектування; установлення культуртехнічного стану поверхні (зачагарненість, залісненість, кам'янистість, наявність купин) та інших даних, необхідних для складання проекту, із закладанням облікових майданчиків і веденням польових журналів; проведення, за потреби, шурфування для визначення об'єму кам'яної маси в орному шарі грунту; розробку проекту, включаючи технологію проведення культуртехнічних робіт; визначення будівельних обсягів і методів проведення робіт; розробку рекомендацій щодо залуження ділянок, унесення добрив і хімічної меліорації з визначенням орієнтовної вартості за укрупненими нормативами; складання пояснювальної записки; розробка кошторисної документації; виготовлення креслень; оформлення проектної документації.

    Кінцевою продукцією є: матеріали обстеження, пояснювальна записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість витрат на культуртехнічні роботи встановлюється згідно з табл. 3.4.

    Одиниця виміру: 10 га; "а" - проект; "в" - га.

 
    Таблиця 3.4

Сумарна площа земельних ділянок,
на які розробляється проект (га)
   а       в   
Від 10 до 50    Вартість, грн. 336 120
Людино-дні 5,6 2,0
Від 50 до 100   Вартість, грн. 636 60
Людино-дні 10,6 1,0
Від 100 до 200 Вартість, грн. 816 42
Людино-дні 13,6 0,7
Від 200 до 300 Вартість, грн. 936 36
Людино-дні 15,6 0,6
Від 300            Вартість, грн. 1116 30
Людино-дні 18,6 0,5

 
    Примітки:

    1. Вартість установляється, виходячи з розробки проекту на одну ділянку. При більшій кількості ділянок вартість збільшується на 35 гривень за кожну наступну ділянку.

    2. Якщо площа об'єкта менше 10 га вдвічі і більше, то до розцінок застосовується коефіцієнт 0.7.

    3. Вартість розрахована для I категорії складності. При іншій категорії вводяться коефіцієнти 1.1 - для II категорії; 1.25 - для III категорії.

 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
1. Виготовлення планово-картографічних матеріалів
 
  1.1. Топографо-геодезичні вишукувальні роботи
 
  1.2. Аерофотогеодезичні вишукування
 
  1.3. Створення цифрових планів і карт
 
  1.4. Ґрунтово-меліоративні роботи
 
  1.5. Геоботанічні роботи
 
 
2. Проведення спеціальних обстежень і розвідувань
 
  2.1. Складання тематичних карт і нарисів району, області
 
  2.2. Вирахування площ, виготов-лення матеріалів для графічного обліку земель
 
 
3. Розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації
 
  3.1. Створення захисних лісових насаджень
 
  3.2. Виположування і засипання ярів
 
  3.3. Розчищення лісових смуг від наносів пилових бур
 
  3.4. Культуртехнічні роботи
 
  3.5. Рекультивація порушених зе-мель і поліпшення малопродук-тивних угідь
 
  3.6. Терасування схилів
 
  3.7. Розробка проектів відведення земель для селянського (фермерського) господарства
 
  3.8. Розробка проектів організації території селянського (фермерського) господарства
 
 
4. Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. Ггрошова оцінка та експертна грошова оцінка.
 
  4.1. Грошова оцінка земель насе-лених пунктів та земельних ділянок у населених пунктах
 
  4.2. Грошова оцінка земельних ділянок с/г призначення
 
  4.3. Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
  4.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
 
 
5. Паспортизація земельних ділянок, складання схем земле-устрою, розроблення обгрунту-вань з використання й охорони земельних ресурсів...
 
  5.1. Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю
 
  5.2. Опис і погодження меж земле-користування
 
  5.3. Складання документів, що посвідчують право власності або право користування
 
  5.4. Роботи з оформлення доку-ментів на право користування землею
 
  5.5. Перенесення проектів земле-устрою в натуру
 
  5.6. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів України
 
  5.7. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів АР Крим
 
  5.8. Схема використання земель-них ресурсів області
 
  5.9. Схема землеустрою району
 
  5.10. Схеми оптимізації викорис-тання та охорони земель області
 
  5.11. Схема консервації малопро-дуктивних, деградованих і не придатних для с/г земель області (району)
 
  5.12. Схема протиерозійних заходів (адмінрайони)
 
  5.13. Документація щодо коригу-вання матеріалів зйомок минулих років
 
  5.14. Проекти внутрігосподарсь-кого землевпорядкування
 
  5.15. Схеми земельно-госпо-го устрою населених пунктів
 
 
6. Унесення записів до державного реєстру земель та надання витягів з нього
 
  6.1. Надання консультацій і довідок
 
  6.2. Виготовлення копій та дублікатів документів
 
 
7. Запровадження та експлуата-ція програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних
 
 
8. Проведення державної землевпорядної експертизи
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua