GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

 
РОЗМІРИ
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
 

    Затверджені Наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15 червня 2001 року.
    Текст документу зі змінами, згідно з Наказами Держкомзему
№ 213/593/319 від 24.12.01р. та № 66/438/1777 від 18.06.02р.

 
    3.5. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ І ПОЛІПШЕННЯ МАЛОПРОДУКТИВНИХ УГІДЬ ЗНЯТИМ РОДЮЧИМ ШАРОМ ГРУНТУ

    3.5.1. Рекультивація земель, порушених у результаті видобутку корисних копалин і торфу, які зайняті шламовідстійниками, хвостосховищами, золовідвалами й ін.

    Ураховуються такі категорії складності території:

    I категорія
    Території із землями, порушеними неглибокими (до 5 м) кар'єрами нерудної сировини. Токсичні ґрунти відсутні.

    II категорія
    Території з порушеними землями, представлені кар'єрами нерудної сировини глибиною від 5 до 20 м, і торфокар'єрні площі незалежно від глибини. Токсичних ґрунтів немає.

    III категорія
    Території з порушеними землями, представлені кар'єрами нерудної сировини глибиною понад 20 м. Території II категорії за наявності токсичних ґрунтів.

    IV категорія
    Території, порушені землі яких представлені кар'єрами з видобутку відкритим способом рудної сировини (буре вугілля, залізна руда, марганець, вогнетривка глина та ін.). Території III категорії за наявності токсичних ґрунтів.

    V категорія
    Території з порушеними землями, представлені відвалами шахтних порід, різного роду деформаціями земної поверхні у зв'язку з підземними гірничими роботами, хвостосховищами і шламовідстійниками, кар'єрами з видобутку сировини для хімічної промисловості. Території IV категорії за наявності токсичних ґрунтів.

 
    Комплекс робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта проектування; уточнення проектних рішень, прийнятих у схемі в техніко-економічних обгрунтуваннях заходів щодо охорони навколишнього середовища і черговості рекультивації; розробку проектних рішень щодо технічного етапу рекультивації (або влаштування водойми); визначення складу, обсягів і методів робіт із зняття, транспортування і складування (за потреби) родючого шару грунту, селективного (роздільна виїмка й відвалоутворення родючих розкривних порід на кар'єрах) планування поверхні, виположування і терасування укосів, відвалів (териконів) і бортів кар'єрів, засипання і планування шахтних провалів; улаштування в'їздів і доріг на рекультивованих земельних ділянках; меліорацію порід; підготування дна, улаштування бортів кар'єрів при створенні водойм; розробку питань організації будівельних робіт з рекультивації земель і здійснення її в нормативні терміни; визначення складу, обсягів і методів робіт з біологічного етапу рекультивації з метою відновлення родючості порушених земель, включаючи внесення добрив, вапнування і гіпсування; розробку креслень (генеральний план, картограма земляних мас, поперечні перетини виположування бортів кар'єрів та ін.); складання пояснювальної записки; розробку кошторисної документації; оформлення проектної документації.

    Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість проектних робіт з рекультивації встановлюється згідно з табл. 3.5.

    Одиниця виміру: 1 га; "а" - проект; "в" - га.

 
    Таблиця 3.5

N
з/п
Площа, га    а       в   
1 Від 1 до 5 Вартість, грн. 1308 450
Людино-дні 21,7 7,5
2 Від 5 до 10 Вартість, грн. 1512 408
Людино-дні 25,2 6,8
3 Від 10 до 15 Вартість, грн. 1992 360
Людино-дні 33,2 6,0
4 Від 15 до 20 Вартість, грн. 3612 252
Людино-дні 60,2 4,2
5 Від 20 до 30 Вартість, грн. 3852 240
Людино-дні 64,2 4,0
6 Від 30 до 50 Вартість, грн. 5832 174
Людино-дні 97,2 2,9
7 Від 50 до 100 Вартість, грн. 12132 48
Людино-дні 202,2 0,8
8 Від 100 до 200 Вартість, грн. 13932 30
Людино-дні 232,2 0,5
9 Від 200 до 500 Вартість, грн. 15132 24
Людино-дні 252,2 0,4
10 Від 500 до 1000 Вартість, грн. 21132 18
Людино-дні 352,2 0,2
11 Від 1000 до 1500 Вартість, грн. 23132 10
Людино-дні 385,5 0,2
12 Від 1500 до 2000 Вартість, грн. 26138 8
Людино-дні 435,5 0,2
13 Від 2000 до 5000 Вартість, грн. 30132 6
Людино-дні 502,2 0,1
14 Понад 5000 Вартість, грн. 35132 5
Людино-дні 585,5 0,1

 
    Примітки:

    1. Розцінки таблиці 3.5 визначаються тільки за площею власне порушених земель.

    2. Розцінки табл. 3.5 наведені для територій порушених земель III категорії складності. Вартість робіт для територій інших категорій складності визначається з застосуванням коефіцієнтів:

    I категорії складності - 0.8

    II категорії складності - 0.9;

    IV категорії складності - 1.1;

    V категорії складності - 1.2.

 
    3. Розцінки табл. 3.5 установлені на розробку проектів рекультивації на одній ділянці. При розробці проекту, що охоплює декілька ділянок в одному господарстві (сільській раді), до розцінок застосовуються коефіцієнти: при двох ділянках - 1.2; при трьох-чотирьох - 1.4; при п'ятьох і більше - 1.7.

    4. Розцінки табл. 3.5 не враховують вартість проектування:

    а) дренажних систем для осушення земель;

    б) зрошення рекультивованих земель;

    в) промивання засолених земель;

    г) водовідвідних, водопонижувальних, протиерозійних і протиселевих споруд, включаючи проведення гідрологічних і гідрогеологічних розрахунків;

    ґ) протизсувних заходів і споруд;

    д) під'їзних шляхів і доріг;

    е) перенесення або переоблаштування інженерних комунікацій у зв'язку з умовами виконання будівельних робіт або наступного використання рекультивованих земель.

    Розцінками також не врахована вартість вишукувальних робіт, включаючи ґрунтово-агрохімічне обстеження земельних ділянок.

    5. Розцінки табл. 3.5 використовуються для розробки проектів рекультивації земельних ділянок для подальшого використання із сільськогосподарською метою.

    При визначенні вартості розробки проектів рекультивації земель для інших видів подальшого використання до цін застосовуються коефіцієнти: для використання в лісовому господарстві і з рекреаційною метою - 0.9, під житлово-цивільне і промислове будівництво - 0.8.

    Якщо проектом передбачається на одній ділянці декілька видів наступного використання рекультивованих земель, вартість робіт визначається за загальною площею ділянки із застосуванням коефіцієнтів:

    при двох видах наступного використання - 1.2;

    при трьох і більше видах наступного використання - 1.3.

    6. За потреби нанесення на сплановані поверхні кар'єрів, золовідвалів, шламовідстійників, хвостосховищ і інших порушених земель привізних родючих ґрунтів вартість проектних робіт з їхнього зняття і транспортування визначається додатково за розцінками табл. 3.7 цього збірника.

    7. Вартість розробки робочих проектів рекультивації виселених хуторів визначається за розцінками таблиці 3.5 за площею, що підлягає рекультивації (площа під фундаментами будівництв, криницями, насадженнями, парканами, канавами й ін.), із застосуванням коефіцієнта 0.7.

    8. При невиконанні проектних робіт з меліорації підстилкових порід до цін табл. 3.5 застосовується коефіцієнт 0.9.

 
    3.5.2. Рекультивація земель, наданих у тимчасове користування для будівництва лінійних споруд (трубопроводів, водопроводів, каналізаційних колекторів, автомобільних доріг і залізниць, кабельних ліній зв'язку, ліній електропередачі й ін.)

    Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта проектування; розробку заходів щодо раціонального використання земельних ділянок з порушеним ґрунтовим покривом; визначення складу, обсягів і методів робіт з технічного і біологічного етапів рекультивації ділянок лінійних споруд і позаплощадкових комунікацій; організацію робіт з рекультивації і здійснення її в нормативні терміни; розробку креслень (плани, розрізи, профілі трас, схеми); складання пояснювальної записки; розробка кошторисної документації; оформлення проектної документації.

    Кінцевою продукцією є: матеріали обстеження, пояснювальна записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість проектних робіт із рекультивації встановлюється згідно з табл. 3.6.

    Одиниця виміру: 1 км; "а" - проект; "в" - га.

 
    Таблиця 3.6

N
з/п
Сумарна протяжність смуг
рекультивованих земель, км
   а       в   
1 Від 1 до 5 Вартість, грн. 696 228
Людино-дні 11,6 3,8
2 Від 5 до 10 Вартість, грн. 936 180
Людино-дні 15,6 3,0
3 Від 10 до 50 Вартість, грн. 1056 168
Людино-дні 17,6 2,8
4 Від 50 до 100 Вартість, грн. 1956 150
Людино-дні 32,6 2,5
5 Від 100 до 200 Вартість, грн. 8556 84
Людино-дні 142,6 1,4
6 Від 200 до 300 Вартість, грн. 10956 72
Людино-дні 182,6 1,2
7 Від 300 до 500 Вартість, грн. 12756 66
Людино-дні 212,6 1,1
8 Від 500 Вартість, грн. 21756 48
Людино-дні 362,6 0,8

 
    Примітки:

    1. Розцінками табл. 3.6 не враховані проектні роботи з використання знятого родючого шару грунту з територій, що забудовуються, а також надлишків грунту, що утворилися при будівництві лінійної споруди, для поліпшення малопродуктивних земель. Вартість цих робіт визначається додатково.

    2. При рівнобічному проходженні двох і більше лінійних споруд вартість проектування визначається за протяжністю однієї зі споруд з застосуванням коефіцієнтів:

    при двох спорудах - 1.2;

    при трьох і більше - 1.8.

    3. При визначенні вартості проектних робіт з наведених лінійних споруд до даних таблиці застосовуються коефіцієнти: автомобільні дороги II категорії - 1.1; автомобільні дороги I категорії, магістральні зрошувальні канали і залізниці - 1.2; кабельні лінії зв'язку і лінії електропередачі - 0.5.

 
    3.5.3. Поліпшення малопродуктивних земель родючості шаром грунту (землювання)

    Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта проектування; розробку проектних пропозицій щодо поліпшення малопродуктивних земель знятим родючим шаром грунту; визначення обсягів і методів робіт зі зняття родючого шару грунту з ділянок будівництва або видобутку корисних копалин; вибір (за потреби) місць для тимчасового складування знятого родючого шару грунту; розробку технології виконання робіт щодо перевезення родючого шару грунту, нанесення його на відібрані земельні ділянки, планування і розрівнювання; розробку креслень (плани, профілі трас, схеми); складання пояснювальної записки; розробку кошторисної документації; оформлення проектної документації.

    Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість проектних робіт із землювання встановлюється згідно з табл. 3.7.

    Одиниця виміру: 1 км; "а" - проект; "в" - га.

 
    Таблиця 3.7

N
з/п
Площа, га    а       в   
1 Від 1 до 5 Вартість, грн. 564 294
Людино-дні 9,4 4,9
2 Від 5 до 10 Вартість, грн. 894 228
Людино-дні 14,9 3,8
3 Від 10 до 20 Вартість, грн. 1254 192
Людино-дні 20,9 3,2
4 Від 20 до 50 Вартість, грн. 1854 162
Людино-дні 30,9 2,7
5 Від 50 до 100 Вартість, грн. 8754 24
Людино-дні 145,9 0,4
6 Понад 1000 Вартість, грн. 9954 12
Людино-дні 165,9 0,2

 
    Примітки:

    1. Вартість розробки проектів поліпшення малопродуктивних земель визначається за сумарною площею ділянок, з яких знімається родючий шар грунту, і ділянок, на які він наноситься.

    У тих випадках, коли проектні роботи із зняття і тимчасового складування родючого шару грунту виконані в складі проекту будівництва підприємств, будинків, споруд, вартість розробки робочого проекту поліпшення малопродуктивних земель визначається тільки за площею земельної ділянки, що підлягає поліпшенню.

    2. Розцінки не враховують роботи з ґрунтово-агрохімічного обстеження земельних ділянок, а також проектування трас перевезення, вартість яких визначається додатково.

 
    3.6. ТЕРАСУВАННЯ СХИЛІВ

    Комплекс проектних робіт включає: вивчення місцевих умов об'єкта проектування; проектування дорожньої мережі; розрахунок розмічальних параметрів терас; розробку креслень; розробку кошторисної документації; складання пояснювальної записки; оформлення проектної документації.

    Кінцевою продукцією є матеріали обстеження, пояснювальна записка, проектна та кошторисна документація (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість проектних робіт з терасування схилів установлюється згідно з табл.3.8.

    Одиниця виміру: 1 км; "а" - проект; "в" - га.

 
    Таблиця 3.8

N
з/п
Площа ділянок за проектом, км    а       в   
1 Від 1 до 20 Людино-дні 3,9 6,8
Вартість, грн. 53,8 102,5
2 Від 20 до 30 Людино-дні 6,6 5,5
Вартість, грн. 98,7 82,5
3 Від 30 до 40 Людино-дні 8,6 4,8
Вартість, грн. 128,8 72,5
4 Від 40 до 50 Людино-дні 9,6 4,6
Вартість, грн. 143,7 68,8
5 Понад 50 Людино-дні 10,0 4,5
Вартість, грн. 150,0 67,5

 
    Примітки:

    1. Розцінками табл. 3.8 передбачена розробка робочих проектів терасування схилів з перепадами крутістю до 3 град. При проектуванні терас на ділянках з суцільним рельєфом, з перепадами крутості схилів понад 3 град., де ускладнюються розрахунки з визначення параметрів терас, до розцінок застосовується коефіцієнт 1.8.

    2. У площу, за якою визначається вартість робіт з розробки робочих проектів терасування схилів, включаються площі під терасами, дорогами, ділянками контурної посадки насаджень, польовими станами.

    3. Вартість розробки робочих проектів будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд і пов'язаних з цим топогеодезичних і інженерно-геологічних робіт, а також вартість ґрунтових обстежень і розробки культуртехнічних заходів щодо підготування ділянок під терасування визначається окремо. 4. При проектуванні терас у господарстві на двох ділянках вартість збільшується на 70 гривень, на трьох - на 130 гривень, на чотирьох і більше - на 190 гривень.

 
    3.7. РОЗРОБКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

    Комплекс проектних робіт включає: добір та ознайомлення з існуючою документацією, вивчення та аналіз матеріалів землеустрою, рішень сільських, районних рад тощо; установлення меж ділянки, горизонтальна зйомка території, складання графічного плану, вирахування площ, оформлення державного акта про право власності на землю, складання пояснювальної записки, юридично-правове оформлення документації.

    Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт і польових вишукувань, проектна документація, пояснювальна записка, матеріали юридично-правового оформлення, зібрані в справу (3 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість на розробку проектної документації встановлюється згідно з табл.3.9.

    Одиниця виміру: господарство; "а" - господарство; "в" - га.

 
    Таблиця 3.9

N
з/п
Загальна площа землекористування, га
(М 1:5000)
   а       в   
1 Від 1 до 10 Вартість, грн. 1206 12
Людино-дні 20,1 0,2
2 Від 10 до 25 Вартість, грн. 1216 11
Людино-дні 20,3 0,2
3 Від 25 до 50 Вартість, грн. 1366 5
Людино-дні 22,9 0,1
4 Від 50 до 100 Вартість, грн. 1416 4
Людино-дні 23,6 0,1
5 Більше 100 Вартість, грн. 1516 3
Людино-дні 25,3 0,1

 
    Примітка. Вартість робіт визначається за сумарною площею господарства. Якщо в межах одного землекористування є декілька окремих ділянок, то вводяться коефіцієнти при двох окремих ділянках - 1.10; при трьох - 1.20; при чотирьох і більше - 1.30.

 
    3.8. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА

    Комплекс проектних робіт включає: добір та аналіз даних щодо характеристики стану території господарства, ґрунтово-кліматичних умов, вивчення матеріалів ґрунтового обстеження, оцінки земель; вирішення питань організації і впорядкування орних земель, природних кормових угідь, розташування шляхової мережі, водних об'єктів; розробку системи природоохоронних заходів; подання практичних рекомендацій з проблем оптимізації використання земельних ресурсів; еколого-економічну оцінку; виготовлення пояснювальної записки та планово-картографічних матеріалів.

    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-картографічні матеріали з організації території угідь та сівозмін, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість розробки проекту встановлюється згідно з табл. 3.10.

    Одиниця виміру: господарство; "а" - господарство; "в" - га.

 
    Таблиця 3.10

N
з/п
Загальна площа господарства, га
(М 1:5000)
   а       в   
1 Від 1 до 20 Вартість, грн. 606 12,0
Людино-дні 10,1 0,2
2 Від 20 до 50 Вартість, грн. 686 8,0
Людино-дні 11,4 0,1
3 Від 50 до 100 Вартість, грн. 786 6,0
Людино-дні 13,1 0,1

 

 
4. ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ ТА ЗЕМЛЕОЦІННИХ РОБІТ, У ТОМУ ЧИСЛІ ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ТА ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

    4.1. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

    4.1.1. Грошова оцінка земель населених пунктів

    Комплекс проектних робіт включає: збір вихідних даних, розрахунок базової вартості квадратного метра землі в населеному пункті; виділення оцінних одиниць; пофакторну оцінку їх споживчих якостей та економіко-планувальне зонування території; виявлення локальних факторів; обгрунтування їх значень; картографування зон впливу локальних факторів; грошову оцінку земель сільськогосподарського використання в межах населеного пункту; картографування основних агровиробничих груп ґрунтів; розрахунок грошової оцінки окремих категорій земель; підготовку картографічного матеріалу та пояснювальної записки.

    Результатом робіт з грошової оцінки земель населених пунктів є: пояснювальна записка у двох примірниках (з них один архівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем (паперові носії) - у двох примірниках: економіко-планувальне зонування території, розповсюдження локальних факторів, основні агровиробничі групи ґрунтів.

    Для визначення вартості робіт з грошової оцінки земель населених пунктів за основу приймається масштаб карт (схем) згідно з табл. 4.1.

 
    Таблиця 4.1

Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис.чол. Масштаб карт (схем)
Економіко-плану-вальне зонування території Розповсюдження локальних факторів Основні агрогрупи грунтів
1 2 3 4
  До 1,0   1:2000   1:2000   1:2000
  1,0-1,9   1:2000   1:2000   1:2000
  2,0-4,9   1:2000   1:2000   1:5000
  5,0-9,9   1:2000   1:2000   1:5000
  10,0-19,9   1:2000/1:5000   1:2000/1:5000   1:10000
  20,0-49,9   1:5000/1:10000   1:2000/1:5000   1:10000
  50,0-74,9   1:5000/1:10000   1:5000   1:10000
  75,0-99,9   1:5000/1:10000   1:5000   1:10000
  100,0-249,9   1:10000   1:5000   1:10000
  250,0-499,9   1:25000   1:5000   1:25000
  500,0-699,9   1:25000   1:10000   1:25000
  700,0-999,9   1:25000   1:10000   1:25000
  1000,0-1999,9   1:25000   1:10000   1:25000
  Від 2000 і вище   1:25000   1:10000   1:25000

 
    При виконанні робіт з грошової оцінки земель населених пунктів за основу беруться нормативи часу згідно з табл. 4.2.

 
    Таблиця 4.2

Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чол. Час виконання роботи (місяці)
  До 1,0 3
  1,0-1,9 3
  2,0-4,9 3
  5,0-9,9 4
  10,0-19,9 4
  20,0-49,9 6
  50,0-74,9 8
  75,0-99,9 10
  100,0-249,9 12
  250,0-499,9 12
  500,0-699,9 16
  700,0-999,9 18
  1000,0-1999,9 18
  Від 2000 і вище 24

 
    Вартість виконання грошової оцінки земель населених пунктів при зазначеному вище нормативі часу при повному комплекті документації визначається за формулою:

    Вартість (грн.) = Б * Н * K1 * K2 * K3 * K4 * K5, де

    Б - базовий показник вартості (тис. грн.);

    Н - чисельність населення населеного пункту (тис. чол.);

    K1, K2, K3, K4, K5 - підвищувальні коефіцієнти.

    Базовий показник вартості та підвищувальні коефіцієнти визначаються згідно з табл. 4.3 та 4.4.

 
    Таблиця 4.3

Групи населених пунктів за чисельністю населення, тис. чол. Базовий показник вартості, Б (тис. грн. на одну тисячу жителів) Додатковий підвищувальий коефіцієнт
На щільність населення, K2 На ускладнені інженерно- геологічні умови, K3 На історико- культурний статус, K4 На курортно-рекреаційний статус, K5
  До 1,0 4,50 1,05 1,05 1,05 1,05
  1,0-1,9 3,75 1,05 1,05 1,05 1,05
  2,0-4,9 3,30 1,1 1,1 1,1 1,1
  5,0-9,9 1,73 1,1 1,1 1,1 1,1
  10,0-19,9 1,00 1,1 1,1 1,1 1,1
  20,0-49,9 0,56 1,2 1,2 1,2 1,2
  50,0-74,9 0,39 1,2 1,2 1,2 1,2
  75,0-99,9 0,36 1,2 1,2 1,2 1,2
  100,0-249,9 0,25 1,2 1,2 1,2 1,2
  250,0-499,9 0,15 1,2 1,2 1,2 1,2
  500,0-699,9 0,10 1,2 1,2 1,2 1,2
  700,0-999,9 0,09 1,2 1,2 1,2 1,2
  1000,0-1999,9 0,05 1,2 1,2 1,2 1,2
  Від 2000 і вище 0,04 1,2 1,2 1,2 1,2

 
    Примітки:

    1. Підвищувальний коефіцієнт K1 застосовується згідно з табл. 3.2 додатка N 3 Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук від 27 листопада 1995 року N 76/230/325/150 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 1995 року за N 427/963.

    2. Підвищувальний коефіцієнт K2 застосовується у випадку, коли щільність населення у населеному пункті менша 20 чол./га.

    3. Під ускладненими інженерно-геологічними умовами розуміється прояв не менше ніж двох несприятливих інженерно-геологічних та геоморфологічних факторів на території населеного пункту, кожний з факторів займає не менше ніж 30 % від загальної площі населеного пункту: ухил рельєфу вищий за 15%, наявність яружної ерозії, підтоплення ґрунтовими водами, паводкове затоплення, наявність карсту та зсувів, наявність териконів та породних відвалів, просадка і підробка території.

    4. Історико-культурний та курортно-рекреаційний статус для населеного пункту визначається згідно з відповідними законодавчими і нормативними документами (постанова Кабінету Міністрів N 1391 від 15 грудня 1997 р. "Про внесення змін до переліку населених пунктів, віднесених до курортних", список історичних населених міст України, міст і селищ міського типу згідно з додатком до Закону України "Про охорону культурної спадщини" від 8 червня 2000 р.).

    5. У разі виконання грошової оцінки для територій міських або селищних рад вартість грошової оцінки здійснюється по кожному населеному пункту міськради (сільради).

    6. Вартість грошової оцінки земель населеного пункту може бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30%, якщо загальний термін виконання проекту скорочується не менже ніж на 30% у порівнянні з табл. 4.2.

    7. Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та графічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт (ламінування, тиснення тощо), визначається додатково.

    8. У разі виконання графічних карт (схем) у масштабі, який крупніший за вказаний у табл. 4.1, вартість грошової оцінки може бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.

    9. Вартість виконання додаткових робіт із створення електронних цифрових карт грошової оцінки земель населених пунктів, а також розробки програмного забезпечення для розрахунків грошової оцінки встановлюється додатково.

 
    4.1.2. Грошова оцінка земельних ділянок у населених пунктах

    Комплекс робіт включає: підбір матеріалів з виконаної грошової оцінки земель населеного пункту, індексацію базової вартості, розрахунок грошової оцінки земельної ділянки, підбір картографічного матеріалу, оформлення звіту.

    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка у 2 примірниках (з них один - архівний); графічний матеріал у вигляді карти або схеми (на паперових носіях) місцеположення земельної ділянки в структурі населеного пункту (масштаб довільний) та план ділянки (масштаб 1:500, 1:1000 або 1:2000).

    При виконанні робіт з грошової оцінки земельних ділянок у населених пунктах за основу беруться нормативи часу згідно з табл. 4.4.

 
    Таблиця 4.4

Площа земельної ділянки, га Час виконання роботи (днів)
До 0,5 3
0,51-10,0 5
Більша за 10,0 10

 
    Вартість виконання грошової оцінки земельних ділянок у населених пунктах за умови наявності в даному населеному пункту грошової оцінки його території при зазначеному вище стандарті часу та при повному комплекті документації визначається за формулою:

    Вартість (грн.) = 50 * Т, де

    Т - час виконання роботи (дні).

 
    Примітки:

    1. Вартість виготовлення додаткової кількості текстових та графічних матеріалів, а також додаткових поліграфічних робіт (ламінування, тиснення тощо) визначається додатково.

    2. У разі скорочення терміну виконання оцінки в порівнянні з табл. 1.5, але не менше ніж на 30%, вартість робіт може бути збільшена згідно з угодою, але не більше ніж на 30 %.

    3. У разі виконання грошової оцінки земельної ділянки змішаного функціонального використання (у тому числі з часткою земель сільськогосподарського використання) до вартості застосовується підвищувальний коефіцієнт K(підв.) згідно з табл. 4.5.

 
    Таблиця 4.5

Кількість фрагментів різного функціонального
використання на земельній ділянці
Підвищувальний
коефіцієнт K (підв.)
Два 1,25
Три 1,30
Чотири-п'ять 1,35
Більше п'яти 1,40
 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
1. Виготовлення планово-картографічних матеріалів
 
  1.1. Топографо-геодезичні вишукувальні роботи
 
  1.2. Аерофотогеодезичні вишукування
 
  1.3. Створення цифрових планів і карт
 
  1.4. Ґрунтово-меліоративні роботи
 
  1.5. Геоботанічні роботи
 
 
2. Проведення спеціальних обстежень і розвідувань
 
  2.1. Складання тематичних карт і нарисів району, області
 
  2.2. Вирахування площ, виготов-лення матеріалів для графічного обліку земель
 
 
3. Розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації
 
  3.1. Створення захисних лісових насаджень
 
  3.2. Виположування і засипання ярів
 
  3.3. Розчищення лісових смуг від наносів пилових бур
 
  3.4. Культуртехнічні роботи
 
  3.5. Рекультивація порушених зе-мель і поліпшення малопродук-тивних угідь
 
  3.6. Терасування схилів
 
  3.7. Розробка проектів відведення земель для селянського (фермерського) господарства
 
  3.8. Розробка проектів організації території селянського (фермерського) господарства
 
 
4. Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. Ггрошова оцінка та експертна грошова оцінка.
 
  4.1. Грошова оцінка земель насе-лених пунктів та земельних ділянок у населених пунктах
 
  4.2. Грошова оцінка земельних ділянок с/г призначення
 
  4.3. Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
  4.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
 
 
5. Паспортизація земельних ділянок, складання схем земле-устрою, розроблення обгрунту-вань з використання й охорони земельних ресурсів...
 
  5.1. Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю
 
  5.2. Опис і погодження меж земле-користування
 
  5.3. Складання документів, що посвідчують право власності або право користування
 
  5.4. Роботи з оформлення доку-ментів на право користування землею
 
  5.5. Перенесення проектів земле-устрою в натуру
 
  5.6. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів України
 
  5.7. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів АР Крим
 
  5.8. Схема використання земель-них ресурсів області
 
  5.9. Схема землеустрою району
 
  5.10. Схеми оптимізації викорис-тання та охорони земель області
 
  5.11. Схема консервації малопро-дуктивних, деградованих і не придатних для с/г земель області (району)
 
  5.12. Схема протиерозійних заходів (адмінрайони)
 
  5.13. Документація щодо коригу-вання матеріалів зйомок минулих років
 
  5.14. Проекти внутрігосподарсь-кого землевпорядкування
 
  5.15. Схеми земельно-госпо-го устрою населених пунктів
 
 
6. Унесення записів до державного реєстру земель та надання витягів з нього
 
  6.1. Надання консультацій і довідок
 
  6.2. Виготовлення копій та дублікатів документів
 
 
7. Запровадження та експлуата-ція програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних
 
 
8. Проведення державної землевпорядної експертизи
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua