GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

 
РОЗМІРИ
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
 

    Затверджені Наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15 червня 2001 року.
    Текст документу зі змінами, згідно з Наказами Держкомзему
№ 213/593/319 від 24.12.01р. та № 66/438/1777 від 18.06.02р.

 
    4.2. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

    Комплекс робіт включає: підготовку планово-картографічної основи з ув'язкою площ сільськогосподарських угідь з графічним обліком; нанесення на планово-картографічну основу контурів агровиробничих груп ґрунтів; збір і аналіз матеріалів економічної оцінки земель і бонітування ґрунтів; уточнення розташування об'єкта оцінки за схемою природно-сільськогосподарського районування України; складання експлікації агровиробничих груп ґрунтів за сільськогосподарськими угіддями; вирахування середніх показників диференційного доходу природно-сільськогосподарських (кадастровий) районів; бонітету ґрунтів (за сільгоспугіддями); розробку поправних коефіцієнтів на місцеположення земельно-оцінних ділянок, із складанням відповідних відомостей; складання оригіналу поконтурної карти грошової оцінки земель; складання пояснювальної записки; виготовлення проектної документації, освідчення її, формування у справу.

    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, поконтурна карта грошової оцінки земель та поконтурна відомість грошової оцінки земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 примірник - архівний).

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га сільськогосподарських угідь.

 
    Таблиця 4.6

Одиниця виміру    а       в   
Вартість, грн. 1917 243
Людино-дні 35,5 4,5

 
    Примітки:

    1. Вартість установлена для умов, якщо на 1 тис. га припадає 50 елементарних ділянок. При іншій їхній кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.02(n-50), де n - кількість елементарних ділянок на 1 тис. га сільськогосподарських угідь.

    2. Вартість установлена для умов, якщо площа сільськогосподарських угідь складає більше 1.5 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0 - 0.60(1.5-n), де n - площа сільськогосподарських угідь, тис. га.

 
    4.2.1. Оцінка земель області

    Комплекс робіт включає: проведення підготовчих робіт, уточнення і коригування шкали бонітетів ґрунтів попередньої оцінки земель; оцінку агрокліматичних умов і місця розташування сільгосппідприємств; формування автоматизованих баз даних оцінки земель сільгосппідприємств, адміністративних районів області; оформлення документації, свідчення, виправлення зауважень, участь у розгляді і затвердженні матеріалів, розмноження матеріалів і формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є матеріали оцінки земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Одиниця виміру: "а" - область; "в" - 1 млн. га сільськогосподарських угідь.

 
    Таблиця 4.7

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
а в а в а в а в а в
Вартість, грн 7020 3780 7560 5832 8100 7560 9180 9504 9720 12312
Людино-дні 130,0 70,0 140,0 108,0 150,0 140,0 170,0 176,0 180,0 228,0

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована для умов, за яких область нараховує близько 10 адміністративних районів. При іншій їх кількості в показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.05 (n-10), де n - кількість адміністративних районів, за якими робиться розрахунок оцінних показників.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких площа сільськогосподарських угідь становить понад 1.5 млн. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.50(1.5-n), де n - площа сільськогосподарських угідь, млн. га.

    3. У показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.03n, де n - кількість господарств, за якими окремо робиться збір інформації і розрахунок оцінних показників.

    4. Вартість розрахована для умов, за яких рілля і багаторічні плодово-ягідні насадження становлять 70 % від площі сільськогосподарських угідь. В інших умовах у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.01(n-70), де n - частка (у відсотках) ріллі і багаторічних насаджень у площі сільськогосподарських угідь.

    5. Вартість встановлена для оцінки земель з одним видом угідь. При іншій їх кількості в показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0 + 0.10(n-1), де n - кількість видів сільськогосподарських угідь (рілля богарна, зрошувана, сади, виноградники, кормові угіддя), за якими окремо визначаються показники оцінки земель.

    6. Вартість розрахована для умов, коли є автоматизована програма введення бази даних оцінки землі від контуру до області. За відсутності такої програми вартість її розробки визначається додатково.

 
    4.2.2. Внутрішньогосподарська оцінка земель

    Комплекс робіт включає: вивчення матеріалів ґрунтових вишукувань; добір і розмноження планово-картографічної основи; визначення меж елементарних ділянок, обчислення їхніх площ, ув'язування площ ґрунтів і угідь із графічним обліком земель; рекогносцирувальне свідчення ділянок, що вимагають особливого підходу при визначенні продуктивності угідь; збір інформації про перевезення вантажів - стан доріг, місце розташування виробничих центрів, пунктів переробки і збереження продукції; заповнення бланків вихідної інформації з елементарних ділянок сільськогосподарських угідь; використання програмного забезпечення; роздрукування вихідних таблиць; аналіз отриманих показників, проведення необхідного коригування; складання пояснювальної записки, оцінної карти земель, свідчення, виправлення зауважень, розмноження матеріалів, формування їх у справу.

    Кінцевою продукцією є матеріали внутрішньогосподарської оцінки земель, сформовані в справу (2 примірники, з них 1 в архів).

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт; "в" - 1 тис. га сільськогосподарських угідь.

 
    Таблиця 4.8

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
а в а в а в а в а в
Вартість, грн 918 238 1058 243 1210 248 1355 254 1512 259
Людино-дні 17,0 4,4 19,6 4,5 22,4 4,6 25,1 4,7 28,0 4,8

 
    Примітки:

    1. Вартість розрахована за умови, коли на 1 тис. га с.-г. угідь припадає 50 елементарних ділянок. При іншій їх кількості в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.02(n-50), де n - кількість елементарних ділянок на 1 тис. га сільськогосподарських угідь.

    2. Вартість розрахована для умов, за яких площа с.-г. угідь складає більше 1.5 тис. га. При меншій площі в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.60(1.5-n), де n - площа сільськогосподарських угідь, тис. га.

 
    4.3. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (КРІМ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ)

    Склад робіт з грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) установлюється згідно з Методикою грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. N 525, та Порядком грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженим наказом Держкомзему, Мінагропрому, Держкомархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу, Української академії аграрних наук від 29 серпня 1997 р. N 86/19/148/86/76/88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 1997 року за N 477/2281.

    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка в 2 примірниках (з них 1 - архівний); графічний матеріал у вигляді карт або схем (паперовий носій) - 2 примірники, з них один архівний: схема місцеположення земельної ділянки в межах адміністративного району (міськради) та план ділянки з координатами зовнішніх кутів (масштаб 1:500, 1:1000 або 1:2000).

    Вартість виконання грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення при розробці повного комплекту документації визначається за формулою:

    Вартість (грн.) = Б * П * K1 * K2, де

    Б - базовий показник Вартість в розрахунку 10 грн. за га;

    П - площа земельної ділянки (га);

    K1 - коефіцієнт, який враховує категорію земель;

    K2 - коефіцієнт, який враховує складність робіт.

    Коефіцієнти K1 та K2 визначаються згідно з табл. 4.10 та 4.11.

 
    Таблиця 4.10
    Коефіцієнти, які враховують категорію земель (K1)

Категорії земель Значення коефіцієнта K1
Землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення 20,0
Землі лісового фонду 0,25
Землі водного фонду 0,20
Землі природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення 0,50
Землі запасу 0,25

 
    Таблиця 4.11
    Коефіцієнти, які враховують складність земельно-оцінних робіт (K2)

Умови Значення коефіцієнта K2
Щільно забудована територія (під забудовою понад 40% території) 1,10
Відсутність проектної документації 1,10
Складність конфігурації ділянки 1,05

 
    Примітка. Вартість на виконання грошової оцінки земельної ділянки земель запасу, що зайнята сільськогосподарськими угіддями, або частини земельної ділянки земель запасу, що зайнята сільськогосподарськими угіддями, установлюється у відповідності до вказівок, викладених у розділі 4.2.

 
    4.4. ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

    Склад робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення встановлюється Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1999 р. N 1050, та Порядком проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Держкомзему України N 72 від 8 липня 1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 1999 року за N 651/3944.

    Кінцевою продукцією є звіт про оцінку земельної ділянки в 2 примірниках (з них один - архівний).

    Вартість виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення встановлюється за договірними цінами з урахуванням витрат праці на збір вихідних даних, виконання робіт, оформлення та тиражування звіту. Вартість повинна враховувати мету оцінки, місцерозташування об'єкта оцінки, особливості та характер забудови ділянки, розміри земельної ділянки, навколишнє середовище та правовий режим ділянки.

 

 
5. ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ПАСПОРТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ НОВОСТВОРЕНИХ ГОСПОДАРСТВ. СКЛАДАННЯ СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, А ТАКОЖ ВИКОНАННЯ ІНШИХ РОБІТ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

    5.1. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ З ВИДАЧІ ГРОМАДЯНАМ ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

    При виконанні підготовчих робіт з видачі громадянам державних актів на право власності на землю враховуються такі категорії природної складності території:

    I категорія - рівнинна територія, земельні ділянки, що перебувають в особистому користуванні, прямокутної форми з чітко виявленими в натурі межами;

    II категорія - слабохвилястий рельєф, ділянки неправильної форми (форма трапеції), межі прямолінійні, чітко визначені в натурі, передгірська місцевість з ділянками правильної форми і чіткими межами;

    III категорія - рівнинна та пересічена місцевість з ділянками неправильної форми, з криволінійними, чітко виявленими в натурі межами, а також передгірська місцевість з ділянками неправильної форми з прямолінійними та чітко виявленими межами;

    IV категорія - пересічена місцевість з ділянками неправильної форми, криволінійними і неясно виявленими в натурі межами;

    V категорія - гірська місцевість з ділянками неправильної форми, з криволінійними і нечітко вираженими в натурі межами.

 
    Комплекс робіт включає: підбір планово-картографічного матеріалу, вибірку відомостей з облікових документів; обмір земельних ділянок у натурі, вимірювання кутів нахилу, визначення горизонтального прокладення, ведення польового журналу, вирахування площі земельної ділянки, порівняння з обліковими даними; запис у відповідному журналі; складення акта обміру з відображенням меж ділянки і погодження меж із суміжними землекористувачами; написання короткої пояснювальної записки; складання порівняльної відомості площ за обліком (з інвентаризації) з фактичним користуванням, перевірка, виправлення зауважень; формування матеріалів.

    Кінцева продукція: матеріали обмірів, сформовані в окрему справу (1 прим.).

    Вартість підготовчих робіт установлюється згідно з табл. 5.1.

    Одиниця виміру: "а" - квартал, "в" - окреме землекористування.

 
    Таблиця 5.1

Одиниця виміру Природні категорії складності
I II III IV V
а в а в а в а в а в
Вартість, грн. 489,0 14,65 510,4 17,57 545,2 24,45 580,3 28,80 622,3 35,68
Норма необхідних витрат часу, люд.-дн. 7,0 0,21 7,3 0,25 7,8 0,35 8,3 0,41 8,9 0,51

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 44%, камеральних - 56%.

    2. Вартість розрахована на проведення підготовчих робіт у сільських населених пунктах. За інших умов у показники "а" і "в" уводяться підвищувальні коефіцієнти:

    1.20 - у сільських населених пунктах, селищах, що є центрами адміністративних районів, містах районного підпорядкування;

    1.40 - у містах - центрах адміністративних районів, містах обласного підпорядкування, містах - курортах місцевого значення;

    1.60 - у містах - обласних центрах та у містах-курортах загальнодержавного значення;

    1.70 - у місті Києві.

    3. Вартість розрахована з умовою, що у кварталі розміщено більше 30 земельних ділянок. Коли їх кількість менша, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.03(30-n), де n - кількість землекористування у кварталі.

    4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт (квартал) розміщений на відстані більше 30 км від організації-виконавця. При меншій відстані в показники "а" і "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(30-n), де n - відстань від організації-виконавця до об'єкта, км.

    5. Вартість розрахована для умов, якщо розмір землекористування становить 0.10 га. При інших розмірах землекористування в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+1.1(n-0.1), якщо площа ділянки менша 2.0 га;
    K=3.1+0.1(n-2), якщо площа ділянки більша 2.0 га, де n - площа ділянки, га.

    6. Вартість розрахована для умов, за яких обмір землекористування виконується мірною стрічкою, рулеткою чи аналогічними інструментами. При виконанні геодезичних робіт з інструментальної зйомки меж, визначення координат та інших геоданих поворотних точок меж у показник "в" уводиться коефіцієнт 2.50. При цьому вартість прокладання теодолітних (полігонометричних) ходів по межах (вулицях) кварталів визначаються додатково згідно з розділом 1.1.

    7. У вартість не включені витрати на роботи з обміру будівель і споруд, зйомки ситуації на ділянці, зі складання збірного плану меж землекористування і виготовлення державних актів на право власності на землю, на участь в юридичному оформленні матеріалів на право користування землею та вирішення спірних питань.

    8. Вартість розрахована для умов, за яких підготовчі роботи виконуються на основі матеріалів інвентаризації земель населених пунктів. За їх відсутності вартість проведення робіт з інвентаризації земель населеного пункту визначають додатково.

    9. Вартість розрахована для проведення робіт з обміру земельних ділянок у населених пунктах. При виконанні робіт за інших умов у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 0.80 - при обмірі земельних ділянок, наданих для садівництва, дачного, гаражного будівництва, 0.50 - для городництва.

    10. Окремим категоріям громадян, яким надаються пільги згідно чинного законодавства, при визначенні вартості робіт з підготовки державних актів на право власності на землю до табл. 5.1 застосовується коефіцієнт 0.5.

 
    5.2. ОПИС І ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

    Комплекс робіт включає: відбір і вивчення документації, планово-картографічних матеріалів; уточнення в натурі фактичного стану меж; виявлення спорів за межі і пропозицій щодо уточнення меж, визначення потреби у відновленні окремих ділянок меж з установленням межових знаків; погодження меж між окремими земельними ділянками; нанесення на фотоплани чи топографічні карти меж за твердими орієнтирами; детальний опис меж з використанням крупномасштабних картографічних матеріалів; виготовлення викопіювань (креслень) меж окремих земельних ділянок; підготовку матеріалів опису меж для погодження і затвердження в установленому порядку; складання пояснювальної записки, розмноження матеріалів, формування їх в окрему справу, перевірку; виправлення зауважень.

    Кінцевою продукцією є матеріали опису меж, сформовані у справу (3 примірники).

    Вартість робіт з опису і погодження меж землекористування установлюється згідно з табл. 5.2.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 км меж.

 
    Таблиця 5.2

Одиниця виміру     а         в    
Вартість, грн. 570,3 9,1
Норма необхідних витрат часу, люд.-дн. 8,3 0,1

 
    Примітки:

    1. У показнику "а" в загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 53%, камеральних - 47%. У показнику "в" у загальній вартості виконуваних робіт питома вага вартості польових робіт становить 40%, камеральних - 60%.

    2. У показнику "а" об'єктом визначене окреме господарство. При виконанні робіт з опису меж адміністративних районів одиницею виміру є район, при цьому показник "а" застосовується з коефіцієнтом 2.50. Для опису меж області одиницею виміру показника "а" є область. При цьому показник "а" застосовується з коефіцієнтом 4.00.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких довжина меж становить більше 40 км. Якщо довжина меж менша 40 км, то в показник "а" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.02(40-n), де n - довжина межі, км.

    4. Вартість розрахована для умов, коли об'єкт розташований на відстані понад 30 км від організації - виконавця робіт. Якщо відстань менша, то в показники "а" і "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(30-n), де n - відстань організації-виконавця робіт до об'єкта, км.

    5. Вартість розрахована для умов, якщо на 1 км межі припадає одна поворотна точка. Якщо поворотних точок більше за одну, то в показник "в" уводиться підвищувальний коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де "n" - кількість поворотних точок у розрахунку на 1 км межі.

    6. Вартість розрахована для погодження меж з одним суміжним землекористувачем (господарством або суміжним районом, областю). Якщо їх кількість більша, то в показник "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n-кількість суміжних земельних ділянок, з якими здійснюється погодження меж.

    7. Вартість не передбачає витрати на вирішення спірних питань щодо меж земельної ділянки, на встановлення і відновлення меж у натурі, на виконання робіт з нанесення на планову основу меж за координатами, на вирахування (уточнення) загальних площ землекористування, на виписування і перерахування координат межових знаків.

    8. При виконанні робіт з виписування координат суміжних земельних ділянок, звірення їх значень і складання систематизованого каталогу в показник "в" уводиться коефіцієнт 1.50.

 
    5.3. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ АБО ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

    5.3.1. Підготовчі роботи

    Комплекс робіт включає: відбір проектної документації стосовно меж і розмірів землекористування; уточнення переліку і розмірів інших земельних ділянок, розташованих у межах території господарства, що не мають правовстановлювальних документів на землю, або таких, що їх розміри відмінні від наданих у встановленому порядку; звіряння меж землекористування, відображених на матеріалах графічного обліку земель; визначення причин розходжень; нанесення на графічний матеріал і вирахування площ змін меж господарства та інших земельних ділянок, розташованих у межах плану господарства; унесення поправок у загальні площі, перевірка, виправлення зауважень, погодження результатів, розмноження і формування матеріалів.

    Кінцевою продукцією є матеріали підготовчих робіт, сформовані в окрему справу (1 примірник).

    Вартість складання документів здійснюються згідно з табл. 5.3.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 тис.га території

 
    Таблиця 5.3

Одиниця виміру     а         в    
Вартість, грн. 367,2 27,0
Необхідна норма витрат часу, люд.-дн. 6,8 0,5

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості камеральних робіт становить 100 %.

    2. У показнику "а" об'єктом є територія, представлена одним масивом, який перебуває у власності (користуванні) одного користувача. За інших умов у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість черезсмужних уособлених масивів.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території становить понад 2.0 тис.га. Якщо площа менша за 2.0 тис.га, то в показник "а" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.40(2-n), де n - площа території, тис. га.

    4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт розташований на відстані більше 30 км від організації-виконавця. Якщо відстань до об'єкта менша від 30 км, то в показники "а" і "в" уводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.01(30-n), де n - відстань від організації-виконавця до об'єкта, км.

    5. Якщо на території господарства є сторонні землекористувачі, то в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10n, де n - кількість сторонніх землекористувачів.

    6. У ціну не закладено виконання робіт з обстеження в натурі і погодження меж землекористування, з обміру площ землекористування, з коригування планово-картографічного матеріалу, з виконання обстежень і вишукувань.

    7. Вартість розрахована для умов, якщо підготовчі роботи проводяться з метою переоформлення державних актів. При виконанні робіт для новостворених господарств, що мають правовстановлювальні документи на землю, оформлені в установленому порядку, в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт 0.40.

    8. При погодженні матеріалів підготовчих робіт у кількох організаціях в показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.20(n-1), де n - кількість організацій, які погоджують матеріали підготовчих робіт.

 
    5.3.2. Складання, викреслювання кадастрових планів меж земельних ділянок

    Комплекс робіт включає: відбір та вивчення вихідних матеріалів; нанесення та викреслювання зовнішніх меж (границь) господарства, написання геоданих; складання списку співвласників; оформлення аркуша, штампа; опис суміжних земельних ділянок; позарамочне оформлення; викреслювання тушшю, перевірка; виправлення зауважень.

    Кінцевою продукцією є відповідно оформлений план земельної ділянки (1 примірник).

    Вартість складання і викреслювання кадастрових планів установлюється згідно з табл. 5.4.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 тис.га території.

 
    Таблиця 5.4

Одиниця виміру     а         в    
Вартість, грн. 356,4 21,6
Необхідна норма витрат часу, люд.-дн. 6,6 0,4

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості камеральних робіт становить 100 %.

    2. У показнику "а" об'єктом є територія, що перебуває у користуванні одного землекористувача і розміщена єдиним масивом. За інших умов у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.15(n-1), де n - кількість відокремлених масивів.

    3. Вартість розрахована для умов, за яких площа території становить понад 2.0 тис.га. Якщо площа території менша, ніж 2.0 тис.га, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.45(2-n), де n - площа території, тис.га.

    4. Вартість розрахована для умов, за яких на 1 км межі припадає до 5 точок, що мають геодані. При більшій їх кількості в показник "в" уводиться підвищувальний коефіцієнт K=1.0+0.10(n-5), де n - кількість точок з геоданими у розрахунку на 1 км межі.

    5. За наявності на території господарства сторонніх землекористувачів або при складанні єдиного плану на групу господарств (селянських (фермерських) та інших сільськогосподарських підприємств тощо) у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.05n, де n - кількість сторонніх землекористувачів або кількість господарств, що входять у групу, для якої складається єдиний план.

    6. При нанесенні меж територій земель у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10n, де n - кількість видів територій (зон), що відрізняються умовами використання.

    7. Вартість розрахована на складання плану в масштабі 1:10000. У разі застосування інших масштабів в показник "в" уводиться коефіцієнт 1.60 (М 1:500); 1.50 (М 1:1000); 1.40 (М 1:2000); 1.20 (М 1:5000); 0.90 (М 1:25000); 0.80 (М 1:50000).

    8. Розцінками не передбачені витрати на виписування координат меж, вирахування площ, розробку проектних матеріалів щодо встановлення меж територій, уточнення списків співвласників.

    9. За участю проектної організації у погодженні і затвердженні плану меж у показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10 (n-1), де n - кількість організацій та установ, які погоджують проектний план.

 
    5.3.3 Складання державного акта на право власності на землю

    Комплекс робіт включає: відбір матеріалів, заповнення бланка державного акта; складання креслення; написання геоданих; опис суміжних земельних ділянок; заповнення списку співвласників; перевірка; виправлення зауважень.

    Результатом роботи є оформлений державний акт (по одному примірнику кожному співвласнику).

    Вартість на складання державного акта здійснюються згідно з табл. 5.5.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 тис.га території.

 
    Таблиця 5.5

Одиниця виміру     а         в    
Вартість, грн. 226,8 32,4
Необхідна норма витрат часу, люд.-дн. 4,2 0,6

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості камеральних робіт становить 100 %.

    2. У показнику "а" об'єктом є територія, що перебуває у користуванні одного землекористувача і представлена єдиним масивом. За інших умов у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.05(n-1), де "n" - кількість відокремлених масивів.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території становить понад 2,0 тис.га. Якщо площа території менша, ніж 2,0 тис.га, то в показник "а" вводиться понижувальний коефіцієнт K=1.0-0.45 (2-n), де n - площа території, тис.га.

    4. Вартість розрахована для умов, якщо на 1 км межі припадає до 5 точок, що мають геодані. При їх більшій кількості в показник "в" уводиться підвищувальний коефіцієнт K=1.0+0.20(n-5), де n - кількість точок з геоданими в розрахунку на 1 км межі.

    5. Якщо на території господарства є сторонні землекористування, в показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0,03n , де n - кількість сторонніх землекористувань.

    6. При зображенні на кресленні і внесенні у бланки державних актів характеристик обмежень на землях з особливим режимом користування у показники "а" і "в" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.10n, де n - кількість видів територій (зон), що відрізняються за умовами використання.

    7. Вартість розрахована на виготовлення графічної частини державного акта в М 1:10000. У разі застосування інших масштабів у показник "в" уводиться коефіцієнт 1.40 (М 1:500); 1.30 (М 1:1000); 1.20 (М 1:2000); 1.10 (М 1:5000); 0.95 (М 1:25000); 0.90 (М 1:50000); 0.80 (М 1:100000).

    8. Вартість розрахована для умов, за яких креслення у державному акті складається за матеріалами плану меж землекористування. У разі відсутності таких матеріалів у показник "в" уводиться коефіцієнт 1.50.

    9. Вартість підготовки (уточнення) списків співвласників визначається додатково.

 
    5.4. ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ З ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

    Комплекс робіт включає: відбір і ознайомлення з документацією, що обґрунтовує необхідну площу відведення земель; вивчення матеріалів, що характеризують якість земель, проектів організації території, проектів перерозподілу земель; погодження меж, оформлення відповідного акта та графічних матеріалів; визначення особливостей використання земель; написання пояснювальної записки, складання робочого креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість); перевірку, виправлення зауважень, участь у погодженні і затвердженні матеріалів, розмноження матеріалів, формування їх в окрему справу.

    Кінцевою продукцією є матеріали відведення земель, сформовані у вигляді проекту (1 примірник).

    Вартість на виконання землевпорядних робіт установлюється згідно з табл. 5.6.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в" - 1 тис.га території, що підлягає відведенню.

 
    Таблиця 5.6

Одиниця виміру     а         в    
Вартість, грн. 853,5 2149,0
Необхідна норма витрат часу, люд.-дн. 13,9 35,0

 
    Примітки:

    1. У показниках "а" і "в" у загальній вартості робіт, що виконуються, питома вага вартості польових робіт становить 30%, камеральних - 70%.

    2. У показнику "а" об'єктом є підприємство, організація, установа, для якої здійснюється відведення земель.

    При підготовці єдиної землевпорядної справи з відведення земель групі селянських (фермерських) та інших сільськогосподарських підприємств у показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.20(n-1), де n - кількість об'єктів (господарств), для яких складається єдина землевпорядна справа.

    3. Вартість розрахована для умов, якщо площа території (довжина траси), що підлягає відведенню, становить понад 1.0 тис. га (більше 100 км лінійних споруд). Якщо площа території (довжина траси), що підлягає відведенню становить менш як 1.0 тис.га (менше 100 км лінійних споруд), то вводиться коефіцієнт К=1.0-0.2(1-n), де n - площа території (довжина лінійних споруд), тис.га (км).

    4. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт розташований на відстані більше 30 км від організації-виконавця. Якщо відстань менша за 30 км, то в показники "а" і "в" вводиться понижувальний коефіцієнт К=1.0-0.01(30-n), де n - відстань від організації-виконавця до об'єкта, км.

    5. Вартість розрахована для умов, якщо на 1 км межі території, що підлягає відведенню, припадає до 5 точок, які підлягають відведенню в натуру (на місцевість). Якщо кількість їх більша, то в показник "в" уводиться підвищувальний коефіцієнт K=1.0+0.01(n-5), де n - кількість точок, що переносяться в натуру, у розрахунку на 1 км межі.

    6. Вартість розрахована для умов, якщо відведення проводиться із земель одного господарства. Якщо їхня кількість інша, то в показник "а" уводиться коефіцієнт K=1.0+0.60(n-1), де n - кількість господарств, із земель яких проводиться відведення.

    7. Вартість розрахована для умов, якщо об'єкт розміщений на одній ділянці. Якщо їх кількість інша, то в показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість відособлених ділянок, запроектованих до відведення.

    8. Розцінками передбачається відведення ділянок з польових земель. Якщо в проект відведення земель уходять присадибні ділянки громадян, то на участь у роботі оцінювальної комісії з визначення обсягів невикористаних витрат (вартість будівель, багаторічних насаджень і посівів, що належать громадянам на правах приватної власності) вартість визначають додатково за показником "в" табл. 5.6 із застосуванням коефіцієнта 0.03, при цьому одиницею виміру показника "в" є одна садиба.

    9. Вартість розрахована на погодження матеріалів землевпорядної справи з однією установою. Якщо їх кількість інша, то в показник "а" вводиться коефіцієнт K=1.0+0.10(n-1), де n - кількість установ, з якими здійснюється погодження відведення земель.

    10. Вартість розрахована на підготовку землевпорядної справи за умов, коли виконані проектні розробки погодження попереднього місця розташування об'єкта (техніко-економічні обгрунтування, проект міжгосподарського землеустрою тощо). За відсутності таких матеріалів витрати на їх складання (за необхідності) визначаються додатково.

    11. Вартість розрахована на відведення земельних ділянок, що розташовані компактною групою. При відведенні земель під будівництво лінійних споруд (газо- та нафтопроводів, залізниць тощо) показник "в" застосовується з коефіцієнтом 3.50, при цьому одиницею виміру показника "в" є 100 км траси.

    12. Вартість виготовлення планово-картографічної основи, виконання проектних розробок щодо знімання родючого шару грунту та його складування, на визначення збитків і витрат сільськогосподарського виробництва, коригування планово-картографічного матеріалу, проведення спеціальних обстежень і проектних розробок визначається додатково.

 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
1. Виготовлення планово-картографічних матеріалів
 
  1.1. Топографо-геодезичні вишукувальні роботи
 
  1.2. Аерофотогеодезичні вишукування
 
  1.3. Створення цифрових планів і карт
 
  1.4. Ґрунтово-меліоративні роботи
 
  1.5. Геоботанічні роботи
 
 
2. Проведення спеціальних обстежень і розвідувань
 
  2.1. Складання тематичних карт і нарисів району, області
 
  2.2. Вирахування площ, виготов-лення матеріалів для графічного обліку земель
 
 
3. Розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації
 
  3.1. Створення захисних лісових насаджень
 
  3.2. Виположування і засипання ярів
 
  3.3. Розчищення лісових смуг від наносів пилових бур
 
  3.4. Культуртехнічні роботи
 
  3.5. Рекультивація порушених зе-мель і поліпшення малопродук-тивних угідь
 
  3.6. Терасування схилів
 
  3.7. Розробка проектів відведення земель для селянського (фермерського) господарства
 
  3.8. Розробка проектів організації території селянського (фермерського) господарства
 
 
4. Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. Ггрошова оцінка та експертна грошова оцінка.
 
  4.1. Грошова оцінка земель насе-лених пунктів та земельних ділянок у населених пунктах
 
  4.2. Грошова оцінка земельних ділянок с/г призначення
 
  4.3. Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
  4.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
 
 
5. Паспортизація земельних ділянок, складання схем земле-устрою, розроблення обгрунту-вань з використання й охорони земельних ресурсів...
 
  5.1. Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю
 
  5.2. Опис і погодження меж земле-користування
 
  5.3. Складання документів, що посвідчують право власності або право користування
 
  5.4. Роботи з оформлення доку-ментів на право користування землею
 
  5.5. Перенесення проектів земле-устрою в натуру
 
  5.6. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів України
 
  5.7. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів АР Крим
 
  5.8. Схема використання земель-них ресурсів області
 
  5.9. Схема землеустрою району
 
  5.10. Схеми оптимізації викорис-тання та охорони земель області
 
  5.11. Схема консервації малопро-дуктивних, деградованих і не придатних для с/г земель області (району)
 
  5.12. Схема протиерозійних заходів (адмінрайони)
 
  5.13. Документація щодо коригу-вання матеріалів зйомок минулих років
 
  5.14. Проекти внутрігосподарсь-кого землевпорядкування
 
  5.15. Схеми земельно-госпо-го устрою населених пунктів
 
 
6. Унесення записів до державного реєстру земель та надання витягів з нього
 
  6.1. Надання консультацій і довідок
 
  6.2. Виготовлення копій та дублікатів документів
 
 
7. Запровадження та експлуата-ція програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних
 
 
8. Проведення державної землевпорядної експертизи
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua