GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

 
РОЗМІРИ
оплати земельно-кадастрових робіт та послуг
 

    Затверджені Наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15 червня 2001 року.
    Текст документу зі змінами, згідно з Наказами Держкомзему
№ 213/593/319 від 24.12.01р. та № 66/438/1777 від 18.06.02р.

 
    5.12. СХЕМА ПРОТИЕРОЗІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЯРУЖНИХ І БАЛКОВИХ СИСТЕМ (АДМІНРАЙОНІВ)

    Ураховуються такі категорії складності:

    I категорія. Еродованість до 20 %.

    II категорія. Еродованість 20-35 %.

    III категорія. Еродованість понад 35 %.

 
    Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз планово-картографічних, пошукових та інших матеріалів; польове обстеження території господарств, що перебувають у межах системи, регіону; обстеження стану лісомеліоративних насаджень та гідротехнічних споруд, вибір ділянок для проектування нових систем; аналіз ефективності агро-, лісо-, фіто- та гідромеліоративних заходів з боротьби з ерозією ґрунтів; розробку проектних пропозицій щодо впорядкування меж землекористувань, визначення видів та обсягів будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд та лісомеліоративних насаджень, установлення площ консервації малопродуктивних, деградованих і непридатних земель, визначення обсягів терасування схилів, виположування та засипання ярів, розробку комплексу водоохоронних заходів, обсягів та вартості запроектованих заходів, визначення черговості проведення робіт та їх економічної ефективності.

    Кінцевою продукцією є пояснювальна записка, планово-картографічний матеріал, картограми, сформовані в звіт (2 примірники, з них 1 - архівний).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.18.

    Одиниця виміру: Схема протиерозійних заходів для яружних і балкових систем (адмінрайонів).

 
    Таблиця 5.18

N
з/п
Елементи робіт Площа земель
с.-г. підприємств
у регіоні (районі),
тис. га
Категорії складності
I II III
Вартість, грн. людино-днів Вартість, грн. людино-днів Вартість, грн. людино-днів
1 Підготовчі роботи, вишукування до 60 11556 214 13986 259 16578 307
61-80 13284 246 15984 296 19008 352
81-100 15984 296 19386 359 21870 405
більше 100 17010 315 20466 379 23652 438
2 Розробка схеми до 60 23058 427 28350 525 33102 613
61-80 25758 477 31752 588 37152 688
81-100 30942 573 38178 707 43578 807
більше 100 33318 617 41310 765 48708 902
  Усього за схемою до 60 34614 641 42336 784 49680 920
61-80 39042 723 47736 884 56160 1040
81-100 46926 869 57564 1066 65448 1212
більше 100 50328 932 61776 1144 72360 1340

 
    5.13. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗЙОМОК МИНУЛИХ РОКІВ

    Враховуються такі категорії складності:

    I категорія. Відкритий степ, рівнина, кількість контурів до 5 на 100 га.

    II категорія. Степ. Лісостеп, незначно пересічений балками та ярами. Контурність - 6-10 контурів на 100 га. Степова рівнина з досить значною кількістю солонців та солончаків.

    III категорія. Степ. Лісостеп з хвилястим рельєфом, розчленований ярами та балками. Контурність - 11-15 контурів на 100 га. Масиви зрошення 20-35 % площі сільськогосподарських угідь.

    IV категорія. Степ з масивами зрошення 35-50 % площі, масиви багаторічних насаджень та виноградників. Лісостеп та Полісся з контурністю 16-25 контурів на 100 га. Осушені землі 20-35 %.

    V категорія. Сильнорозчленована місцевість у передгірських районах, гірські райони Криму та Карпат. Полісся з контурністю більше 25 контурів на 100 га. Масиви зрошених більше 50 %, осушених - більше 35 % площ.

 
    При коректуванні планових матеріалів (фотопланів, планів наземної зйомки) або використанні матеріалів нової аерофотозйомки виконуються польові та камеральні роботи.

    Польові роботи включають: рекогносцировку території з метою встановлення змін у межах контурів та класифікації угідь з нанесенням на планову основу (літовідбиток) ділянок, на яких необхідно провести зйомку; зйомку змін у межах контурів угідь промірами або насічкою стрічкою, включаючи ділянки загального користування в населених пунктах; складання схеми розшифровки сіл та відомості сторонніх землекористувачів; ведення журналу і абрису.

    Камеральні роботи включають: складання плану; виготовлення копії плану на кальці; складання та оформлення технічного звіту.

 
    5.13.1. Коригування планових матеріалів методом напівінструментальної зйомки

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.19.

    Одиниця виміру: 1 кв. км.

 
    Таблиця 5.19

N
з/п
Етапи робіт Категорії складності
   I      II     III     IV     V  
1 Польові роботи Вартість, грн. 150 210 270 360 480
Людино-дні 2,5 3,5 4,5 6,0 8,0
2 Камеральні роботи Вартість, грн. 351 486 648 864 1188
Людино-дні 6,5 9,0 12,0 16,0 22,0
  Разом Вартість, грн. 501 696 918 1224 1668
Людино-дні 9,0 12,5 16,5 22,0 30,0

 
    Примітки:

    1. Вартість прокладання теодолітних ходів при відмежуванні присадибних земель від земель загального користування розцінками табл. 5.19 не передбачена і визначається окремо.

    2. Якщо зміни при коригуванні планових матеріалів не перевищують 25 % від загальної кількості контурів, то до вартості робіт застосовується коефіцієнт 0.6.

    3. Якщо план не складається, а всі зміни наносяться на наявний план, то до вартості робіт застосовується коефіцієнт 0.6.

 
    При корегуванні планових матеріалів зйомок минулих років методами інструментальної зйомки виконуються польові та камеральні роботи.

    Польові роботи включають: при проведенні інструментальної зйомки, крім робіт, указаних при здійсненні напівінструментальної зйомки, додатково проводяться роботи з обстеження окружної межі з метою встановлення наявності межових знаків, необхідних для прив'язки теодолітних ходів; утворення планового обгрунтування шляхом прокладання теодолітних ходів (геометричної сітки - мензулою) або рішенням прямих та обернених засічок; урівноваження знімального обгрунтування; прокладання теодолітних ходів; зйомку контурів полярним способом, промірами стрічкою, складання схеми розшифровки земель у населених пунктах та відомості сторонніх землекористувачів; ведення журналу та абрису.

    Камеральні роботи включають: складання та викреслювання плану олівцем; виготовлення копій плану на кальці; складання технічного звіту.

 
    5.13.2. Коригування планових матеріалів методом інструментальної зйомки

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.20.

    Одиниця виміру: 1 кв. км.

 
    Таблиця 5.20

N
з/п
Етапи робіт Категорії складності
   I      II     III     IV     V  
1 Польові роботи Вартість, грн. 180 240 300 390 540
Людино-дні 3,0 4,0 5,0 6,5 9,0
2 Камеральні роботи Вартість, грн. 486 702 972 1296 1620
Людино-дні 9,0 13,0 18,0 24,0 30,0
  Разом Вартість, грн. 666 942 1272 1686 2160
Людино-дні 12,0 17,0 23,0 30,5 39,5

 
    Примітки:

    1. Вартість прокладання теодолітних ходів та встановлення окружної межі визначаються за табл. 1.2.

    2. Якщо план не складається, а всі зміни наносяться на наявний план, то до вартості камеральних робіт застосовується коефіцієнт 0.6.

 
    5.14. ПРОЕКТИ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

    При розробці проектів внутрігосподарського землевпорядкування враховуються такі категорії складності місцевості:

    I категорія. Рівнинна місцевість.

    II категорія. Слабопересічена місцевість ярами та балками з проявами водної ерозії. Площа еродованих земель до 10% сільгоспугідь. Контурність - до 10 контурів на 100 га. Зрошувані чи осушені землі становлять до 10% площі сільгоспугідь.

    III категорія. Місцевість з хвилястим рельєфом, пересіченим ярами та балками. Площа еродованих, осушених чи зрошуваних земель становить 10-20% від площі сільгоспугідь. Контурність 10-20 контурів на 100 га.

    IV категорія. Місцевість з виразним рельєфом, розчленованим ярами, площа еродованих, осушених чи зрошуваних земель 20-35% від площі сільгоспугідь. Контурність 20-35 контурів на 100 га.

    V категорія. Гірська, сильнорозчленована, важкопрохідна місцевість (передгірські та гірські райони Криму і Карпат), площа еродованих, осушених чи зрошуваних земель більше 35 %. Контурність вище 30 контурів на 100 га.

 
    5.14.1. Землевпорядні вишукування для розробки проектів внутрішньогосподарського землеустрою

    Комплекс робіт включає: збір, систематизацію та аналіз планово-картографічних та земельно-облікових матеріалів, матеріалів землеустрою, матеріалів із зрошення та осушення, районного планування, матеріалів ґрунтових обстежень; вивчення ґрунтового покриву території господарства, застосовуваних протиерозійних заходів; проведення польового обстеження з метою уточнення складу земельних угідь, земель, придатних для садіння лісосмуг, визначення меж водозборів, вибір місця для побудови гідроспоруд; збір даних про попередників сільськогосподарських культур; складання креслень польового обстеження земель, крутизни схилу, агровиробничих груп ґрунтів та інших; складання технічного звіту.

 
    5.14.2. Розробка проектів внутрішньогосподарського землеустрою

    Комплекс робіт включає: розробку пропозицій щодо використання земельного фонду; розміщення виробничих підрозділів, населених пунктів та виробничих центрів; розміщення дорожньої мережі та елементів дорожньої інфраструктури; організацію сівозмін; упорядкування території ріллі, багаторічних насаджень, кормових угідь; розробку природоохоронних заходів та соціально-економічних питань організації території; проведення кошторисно-фінансових розрахунків з визначенням затрат; визначення економічної ефективності проекту; креслярські роботи.

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 5.21.

    Одиниця виміру: "а" - об'єкт, "в"- 1 тис. га території.

 
    Таблиця 5.21

N
з/п
Площа землекористування, тис. га а в
Вартість, грн. Людино-дні Вартість, грн. Людино-дні
1 2 3 4 5 6
а) Землевпорядні вишукування
1 Від 1 до 2  1170 19,5 762 12,7
2 Від 2 до 3  1260 21,0 720 12,0
3 Від 3 до 4  1530 25,5 630 10,5
4 Від 4 до 5  1890 31,5 540 9,0
5 Від 5 до 10 2568 42,8 408 6,8
6 Понад 10    4452 74,2 216 3,6
б) Розробка проектів
1 Від 1 до 2  7004 129,7 1906 35,3
2 Від 2 до 3  7409 137,2 1701 31,5
3 Від 3 до 4  7776 144,0 1577 29,2
4 Від 4 до 5  9072 168,0 1253 23,2
5 Від 5 до 10 10406 192,7 988 18,3
6 Понад 10    14866 275,3 540 10,0
в) Разом
1 Від 1 до 2  8174 149,2 2668 48,0
2 Від 2 до 3  8669 158,2 2421 43,5
3 Від 3 до 4  9306 169,5 2207 39,7
4 Від 4 до 5  10962 199,5 1793 32,2
5 Від 5 до 10 12974 233,5 1396 25,1
6 Понад 10    19318 349,5 756 13,6

 
    Примітка. Наведені в таблиці розцінки відповідають III категорії складності об'єкта проектування. Для визначення вартості робіт за іншими категоріями вводяться коефіцієнти: I-II категорії - 0.95; IV категорія - 1.1; V категорія - 1.2.

 
    5.15. СХЕМИ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

    Ураховуються два види схем земельно-господарського устрою населених пунктів:

    схема існуючого земельно-господарського устрою;

    схема проектного земельно-господарського устрою з переведенням існуючих категорій земель у категорії з відповідними функціями, які визначені в проекті планування та забудови населеного пункту (генеральний план).

 
    Комплекс робіт включає: підготовку завдання на розробку схем земельно-господарського устрою; збір у місцевих органах земельних ресурсів та в органах місцевого самоврядування вихідних даних державного кадастру та інших даних (адміністративні межі, загальна площа, склад земельних угідь, якісна характеристика земель сільськогосподарського призначення, функціональне використання земель); отримання картографічної основи (у паперовому або електронному вигляді); аналіз вихідних даних та картографічної основи, матеріалів генерального плану, проекту планування та забудови населеного пункту, матеріалів кадастрового землеустрою; додаткові натурні обстеження території з метою визначення та диференціації функціонального використання окремих частин населеного пункту; оформлення пояснювальної записки та графічних матеріалів; погодження планів із зацікавленими органами місцевого самоврядування.

    Розрахунок вартості проекту здійснюється за формулою:

    Ц = ( a + (в x H) ) x K1,

    де: Ц - загальна вартість проекту, грн.

    а, в - постійні величини (табл. 5.22);

    H - чисельність населення населеного пункту, тис. чол.;

    K1 - підвищувальний коефіцієнт (табл. 5.23).

 
    Таблиця 5.22

Схеми земельно-господарського устрою населеного пункту з чисельністю населення Основний
показник
об'єкта
Постійні величини вартості розробки, грн.
а в
1 Від 0,2 до 0,5 тис. чол. 1тис.чол. 720 2350
2 Від 0,5 до 1,0 тис. чол. 1тис.чол. 930 1950
3 Від 1,0 до 2,0 тис. чол. 1тис.чол. 1620 1250
4 Від 2,0 до 5,0 тис. чол. 1тис.чол. 3560 290
5 Від 5,0 до 10,0 тис. чол. 1тис.чол. 3600 280
6 Від 10,0 до 25,0 тис. чол. 1тис.чол. 3770 270
7 Від 25,0 до 50,0 тис. чол. 1тис.чол. 7440 135
8 Від 50,0 до 100,0 тис. чол. 1тис.чол. 11860 118,7
9 Від 100,0 до 250,0 тис. чол. 1тис.чол. 13640 100,9
10 Від 250,0 до 500,0 тис. чол. 1тис.чол. 22920 64,6
11 Від 500,0 до 750,0 тис. чол. 1тис.чол. 23930 47,5
12 Від 750,0 до 1000,0 тис. чол. 1тис.чол. 24400 46,9

 
    Примітка. Схеми земельно-господарського устрою населених пунктів з населенням до 10 тисяч чоловік виконуються у масштабі 1:2000, від 10 тисяч до 250 тисяч чоловік у масштабі 1:5000, інші населені пункти в масштабі 1:10000.

    Загальна вартість виконання схеми земельно-господарського устрою населеного пункту в залежності від кількості землекористувачів може бути збільшена у відповідності до табл. 5.23.

 
    Таблиця 5.23

Кількість землекористувачів Значення K1
До 5 000                         1,00
Від 5 000 до 20 000         1,10
Від 20 000 до 50 000        1,15
Від 50 000 до 100 000      1,20
Від 100 000 і більше        1,25
Для Києва і Севастополя 1,50

 
    Примітка. За наявності в населеному пункті більше 4 категорій цільового призначення земель до розцінок застосовується коефіцієнт K=1.10.

 

 
6. УНЕСЕННЯ ЗАПИСІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЗЕМЕЛЬ ТА НАДАННЯ ВИТЯГІВ З НЬОГО. НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, КІЛЬКІСНОЇ ТА ЯКІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ, ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ, ІНШИХ ПИТАНЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ. ПІДГОТОВКА ДУБЛІКАТІВ ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ТА НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ, СЕРТИФІКАТІВ НА ПРАВО НА ЗЕМЕЛЬНУ ЧАСТКУ (ПАЙ). ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРО СТАН ТА СКЛАД ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПАПЕРОВИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ НОСІЯХ. ПІДГОТОВКА ТА ВИДАННЯ ДОВІДНИКІВ, ЗБІРНИКІВ, БЮЛЕТЕНІВ, БРОШУР, БУКЛЕТІВ, ТОЩО. ПІДГОТОВКА ТА НАДАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАПИСОК ЩОДО СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЗАМОВЛЕННЯ, ВІДОМОСТЕЙ З БАЗИ ДАНИХ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

 
    6.1. НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ І ДОВІДОК

    Вартість послуги включає вартість приймання та реєстрації заявки, вартість визначення обсягу роботи, підбір планово-картографічного матеріалу, складання довідки та її друкування (комп'ютерний або машинописний набір).

 
    Таблиця 6.1

N
з/п
Послуги Вартість за консультацію до 1 год. або за один примірник документа, грн.
для фізичних осіб для юридичних осіб
1 2 3 4
1 Реєстрація державних актів на право власності на землю, на право постійного користування землею та договорів оренди в державному реєстрі земель і надання витягів з нього 5 25
2 Надання консультацій з питань оформлення прав на земельні ділянки, суміжного землекористування, державного земельного кадастру, кількісної та якісної характеристики земельних угідь, економічної та грошової оцінки земель, приватизації земельних ділянок шляхом викупу, порядку приватизації та оренди земельних ділянок, вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднього погодження місця розташування об'єктів, інших питань використання та охорони земель тощо 5 25
3 Підготовка та видача довідок про правовий статус, кількісні і якісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель серед власників і користувачів 5 15
4 Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням сільськогосподарських і лісових угідь, які підлягають відшкодуванню 30 80
5 Оформлення сертифікатів на право на земельну частку (пай) 5 -
(Пункт 6 вилучено)  
7 Оформлення проектів договорів оренди землі 15 40
8 Надання інформації про грошову оцінку земельної ділянки: 5 25
  8.1. Перша категорія (1 функціональне призначення, 1 локальний коефіцієнт) 5 25
  8.2. Друга категорія (до трьох різних значень факторів) 7 36
  8.3. Третя категорія (до 5 різних значень факторів) 10 47
  8.4. Поза категорією (понад 5 різних значень факторів) договір договір
9 Підготовка висновків з надання земельних ділянок у користування на замовлення юридичних та фізичних осіб 30 80
10 Видача висновків щодо умов надання земельної ділянки, технічних умов на рекультивацію земель - 70
11 Виписка геодезичних даних на межові знаки 5 10
12 Підготовка експертного висновку в галузі регулювання земельних відносин за ухвалою суду 30 100
13 Оформлення державного акта на право власності на землю на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу земельної ділянки і документа про оплату, дарування, успадкування тощо 30 50
14 Переоформлення сертифікатів на право на земельну частку (пай) при відчуженні 17 -
15 Проведення контрольного обміру земельної ділянки при вирішенні межових спорів 10 згідно з
договором
16 Розроблення технічного паспорта земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу 300 300
17 Узяття участі в розгляді земельних спорів 15 30
18 Складання технічного завдання на виконання землевпорядних робіт - 35
19 Розрахунок початкової вартості земельної ділянки, наміченої для здійснення підприємницької діяльності 3 25
20 Унесення (надання) відомостей до (з) бази даних Автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру 5-25 60-80
  20.1. Перша категорія (1 власник або користувач; не більше 5 координат точок) 5 60
  20.2. Друга категорія (не більше 10 координат точок) 15 70
  20.3. Третя категорія (не більше 20 координат точок) 25 80
  20.4. Поза категорією (понад 20 координат точок) договірні
розцінки
договірні
розцінки
21 Уведення земельно-кадастрової інформації на магнітні носії 17 34
22 Перевірка та обробка інформації на магнітних носіях 10-20 25-45
  22.1. Перша категорія (1 власник або користувач; не більше 5 координат точок) 10 25
  22.2. Друга категорія (не більше 10 координат точок) 15 35
  22.3. Третя категорія (не більше 20 координат точок) 20 45
  22.4. Поза категорією (понад 20 координат точок) договірні
розцінки
договірні
розцінки

 
    Примітка. Вартість обстеження земельної ділянки з видачею висновку про попереднє погодження місцерозташування об'єкта, оформлення державних актів на право власності та користування землею, обстеження в натурі та встановлення меж земельної ділянки розраховуються згідно з указівками, викладеними у розділі 5.

 
    6.2. ВИГОТОВЛЕННЯ КОПІЙ ТА ДУБЛІКАТІВ ДОКУМЕНТІВ

    Вартість послуги включає вартість приймання та реєстрації заявки, вартість визначення обсягу роботи, підбір матеріалу, виготовлення копії (дубліката).

    Вартість робіт установлюється згідно з табл. 6.2.

 
    Таблиця 6.2

N
з/п
Вид документа Вартість за 1 прим., грн.
для фізичних осіб для юридичних осіб
1 Виготовлення копій (фрагментів) з планів землекористувань сільськогосподарських підприємств, кадастрових планів 3 30
2 Виготовлення дублікатів державних актів на право власності на землю, інших документів замість втрачених 17 17
3 Виготовлення копій:    
   а) технічних звітів з матеріалів надання земельних ділянок 17 25
   б) планів меж землекористувань, рішень про надання (передачу у власність, оренду) земельних ділянок 17 25
4 Виготовлення додаткових викопіювань:    
   а) формат А-4 2 2
   б) формат А-3 3,5 3,5

 
    Примітка. Вартість виготовлення дублікатів документів ураховує вартість бланка Державного акта.

 

 
7. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ЗБИРАННЯ, ОБРОБКИ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

    Комплекс робіт включає: розробку програмного забезпечення, експлуатацію програмно-технічного забезпечення.

    Кінцевою продукцією є програмний продукт, розроблений і прийнятий в експлуатацію у відповідності до технічного завдання, послуги щодо експлуатації програмно-технічного забезпечення.

    До програмно-технічного забезпечення, яке застосовується в земельно-кадастрових та земельно-оцінних роботах, належать автоматизовані системи розрахунку грошової та експертної оцінки земель, автоматизовані системи державного земельного кадастру, бази даних та знань, системи управління базами даних (СУБД), геоінформаційні системи і технології (ГІС), WEB-сайти, експертні системи, інші види програмно-технічного забезпечення, а також роботи, пов'язані з експлуатацією програмно-технічного забезпечення.

    Вартість розробки та експлуатації програмно-технічного забезпечення при повному комплекті документації встановлюється на договірних засадах з урахуванням витрат праці на створення (експлуатацію) програмно-технічного забезпечення, закупівлі (в разі потреби) програмно-технологічних та програмно-технічних засобів. При розрахунку вартості пропонується виходити з кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показників вартості 1 людино-дня (ДБН Д.1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, яке здійснюється на території України"), а також інших галузевих нормативних документів.

    Комплектність документації на розробку (експлуатацію) програмно-технічного забезпечення встановлюється технічним завданням. Орієнтовний розподіл вартості окремих етапів роботи при розробці програмно-технічного забезпечення наводиться в табл. 7.1.

 
    Таблиця 7.1

N
з/п
Назва етапу Вартість, %
1 Складання технічного завдання 15,0
2 Складання технічного проекту 25,0
3 Виконання робочого проекту 40,0
4 Уведення комплексу в експлуатацію 20,0
  Загалом 100,0

 

 
8. ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

    Комплекс робіт включає: ознайомлення з документацією; визначення відповідності документації нормативно-правовій базі виконання даного виду робіт; підготовку та оформлення висновку.

    Вартість виконання експертизи всіх видів земельно-кадастрових та земельно-оцінних робіт установлюється в розмірі 3% від загальної вартості даного виду робіт, але не менше 20 грн.

 
    Начальник Управління державного земельного
    кадастру Держкомзему України                                 М. Лихогруд

 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
1. Виготовлення планово-картографічних матеріалів
 
  1.1. Топографо-геодезичні вишукувальні роботи
 
  1.2. Аерофотогеодезичні вишукування
 
  1.3. Створення цифрових планів і карт
 
  1.4. Ґрунтово-меліоративні роботи
 
  1.5. Геоботанічні роботи
 
 
2. Проведення спеціальних обстежень і розвідувань
 
  2.1. Складання тематичних карт і нарисів району, області
 
  2.2. Вирахування площ, виготов-лення матеріалів для графічного обліку земель
 
 
3. Розроблення нормативно-технічної та науково-методичної документації
 
  3.1. Створення захисних лісових насаджень
 
  3.2. Виположування і засипання ярів
 
  3.3. Розчищення лісових смуг від наносів пилових бур
 
  3.4. Культуртехнічні роботи
 
  3.5. Рекультивація порушених зе-мель і поліпшення малопродук-тивних угідь
 
  3.6. Терасування схилів
 
  3.7. Розробка проектів відведення земель для селянського (фермерського) господарства
 
  3.8. Розробка проектів організації території селянського (фермерського) господарства
 
 
4. Проведення землевпорядних та землеоцінних робіт. Ггрошова оцінка та експертна грошова оцінка.
 
  4.1. Грошова оцінка земель насе-лених пунктів та земельних ділянок у населених пунктах
 
  4.2. Грошова оцінка земельних ділянок с/г призначення
 
  4.3. Грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення
 
  4.4. Експертна грошова оцінка земельних ділянок
 
 
5. Паспортизація земельних ділянок, складання схем земле-устрою, розроблення обгрунту-вань з використання й охорони земельних ресурсів...
 
  5.1. Підготовчі роботи з видачі громадянам державних актів на право власності на землю
 
  5.2. Опис і погодження меж земле-користування
 
  5.3. Складання документів, що посвідчують право власності або право користування
 
  5.4. Роботи з оформлення доку-ментів на право користування землею
 
  5.5. Перенесення проектів земле-устрою в натуру
 
  5.6. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів України
 
  5.7. Генеральна схема викорис-тання земельних ресурсів АР Крим
 
  5.8. Схема використання земель-них ресурсів області
 
  5.9. Схема землеустрою району
 
  5.10. Схеми оптимізації викорис-тання та охорони земель області
 
  5.11. Схема консервації малопро-дуктивних, деградованих і не придатних для с/г земель області (району)
 
  5.12. Схема протиерозійних заходів (адмінрайони)
 
  5.13. Документація щодо коригу-вання матеріалів зйомок минулих років
 
  5.14. Проекти внутрігосподарсь-кого землевпорядкування
 
  5.15. Схеми земельно-госпо-го устрою населених пунктів
 
 
6. Унесення записів до державного реєстру земель та надання витягів з нього
 
  6.1. Надання консультацій і довідок
 
  6.2. Виготовлення копій та дублікатів документів
 
 
7. Запровадження та експлуата-ція програмного забезпечення та технології автоматизованої обробки даних
 
 
8. Проведення державної землевпорядної експертизи
 
 
Інші документи
 
Закон України "Про землеустрій"
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua