GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері землеустрою та кадастру

ПОРЯДОК
здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку
 

    Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №439 від 6 травня 2009 р.
    Текст документу зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №901 від 26.08.09 р.

 
    1. Цей порядок встановлює процедуру здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж та цільового призначення, на державному акті на право приватної власності на землю, державному акті на право власності на землю, державному акті на право власності на земельну ділянку (далі - державний акт).

 
    2. Відмітка про перехід права власності на земельну ділянку здійснюється на сторінках державного акта, де знаходиться план зовнішніх меж земельної ділянки, план меж земельної ділянки, починаючи з верхнього лівого кута зверху вниз, зліва направо.

 
    3. Нотаріус у разі посвідчення цивільно-правового договору про відчуження земельної ділянки, видачі свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку, а також вилучення державного акта у передбачених законом випадках із своїх справ за наявності витягу з державного реєстру земель проставляє на державному акті відмітку про перехід права власності на земельну ділянку такого змісту:

"Мною, __________________________________________ ,
                                           (прізвище та ініціали)

(державним або приватним) нотаріусом _________________
                                                                        (найменування

_________________________________________________
                нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

____________________ за реєстровим N _______________
                (дата)

посвідчено (видано) _________________________________,
                                                     (назва документа)

на підставі якого право власності на цю земельну

ділянку переходить до _______________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові набувача)

                                       Нотаріус                             підпис

                                                                      (печатка)".


    4. Територіальний орган Держкомзему за місцем знаходження земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня подання до нього документа про перехід права власності на земельну ділянку проставляє на державному акті відмітку про реєстрацію права власності на неї такого змісту:

"Зареєстровано в Поземельній книзі __________________
                                                                          (дата)

за реєстровим N ____________
 

М.П.       Начальник ______________________________
                                        (найменування територіального

                _______________________________________
                                        органу Держкомзему)

                __________    ___________________________"
                     (підпис)                    (прізвище та ініціали)


    Власник земельної ділянки подає для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку такі документи:

а) державний акт з відміткою нотаріуса про перехід права власності на земельну ділянку;

б) цивільно-правовий договір про відчуження земельної ділянки у разі набуття права власності на земельну ділянку за таким договором або свідоцтво про право на спадщину.

 
    Забороняється вимагати для здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку документи, не передбачені цим пунктом.

 
Інші документи
 
Земельний Кодекс України
 
Про затвердження форм держав-ного акта на право власності на земельну ділянку ...
 
Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів ...
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua