GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України
 

    Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №1344 від 22 липня 1999 року.
    Текст в редакції від 23 грудня 2009 року зі змінами, внесеними Постановами КМУ №792 від 21.06.04р., №754 від 25.05.06р., №1413 від 23.12.09р.

 
   Додаток 1
до Положення

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які підлягають передачі Укркартгеофонду з установленим терміном зберігання

N п/п Найменування матеріалів Термін зберігання Коли підлягають знищенню
Геодезичні роботи: тріангуляція, полігонометрія, трилатерація 1 - 4 класів, астрономічні та базисні виміри, GPS-мережа, нівелювання 1 - 4 класів
1. Картки побудови геодезичних пунктів постійно на об'єкті постійно  
2. Абриси полігонометричних пунктів у містах та селищах міського типу - " -  
3. Каталоги координат астропунктів та пунктів базисної мережі (в тому числі чергові каталоги астропунктів) - " -  
4. Каталоги координат геодезичних пунктів, складених на аркушах карти масштабу 1:200000 (видані примірники) постійно 1 примірник  
5. Технічні звіти виконаних робіт з астрономічних визначень, базисних вимірів, тріангуляції, полігонометрії та трилатерації на об'єкті у державній системі координат постійно  
6. Технічні звіти виконаних робіт з тріангуляції чи полігонометрії в місцевій системі координат (у містах та на інших територіях) - " -  
7. Технічні звіти зрівняння та каталогізації геодезичних мереж декількох об'єктів чи полігонів за блоками - " -  
8. Каталоги висот пунктів нівелювання 1 - 4 класів на об'єкт у Балтійській системі координат - " -  
9. Каталог висот пунктів нівелювання в місцевій системі висот на об'єкт - " -  
10. Каталог висот пунктів нівелювання, складений на аркушах карти масштабу 1:200000 - " -  
11. Графіки порівняння швидкості руху земної кори * - " -  
* Постійно зберігаються підприємством-виконавцем.
** Зберігаються підприємством-виконавцем згідно з визначеним терміном.
12. Каталог середньорічних сучасних вертикальних рухів пунктів постійно  
13. Технічний звіт з проведення нівелювання 1 - 4 класів - " -  
14. Науково-технічний звіт з проведення повторного нівелювання для визначення сучасних вертикальних рухів земної кори - " -  
15. Технічний звіт про зрівнювання та складання каталогів на аркуші карти масштабу 1:200000 - " -  
Гравіметрія
16. Акт передачі гравіметричних пунктів і контрольних реперів на спостереження за схоронністю* - " -  
17. Паспорти гравіметричних пунктів: фундаментальних 1, 2 класів - " -  
18. Матеріали обчислення ухилень вискових ліній та різниці висот квазігеоїда* - " -  
19 Каталоги гравіметричних пунктів на суші та в акваторіях - " -  
20 Технічний звіт про обчислення ухилень вискових ліній (різниці висот квазігеоїда) - " -  
21 Технічний звіт про виконані роботи з картою ізоаномалій - " -  
22 Науково-технічний звіт про виконані роботи з визначення фундаментальних пунктів - " -  
Геодезичні мережі згущення
23 Каталоги координат та висот із схемою у державній системі координат постійно  
24 Каталоги координат та висот із схемою у місцевій системі координат - " -  
25 Технічні звіти виконаних робіт у державній системі координат - " -  
26 Технічні звіти виконаних робіт у місцевій системі координат - " -  
Космічна тріангуляція. Матеріали спостережень за штучними супутниками Землі
27. Матеріали прив'язки астрономо-геодезичних пунктів до штучних супутників Землі постійно  
28. Матеріали кінцевого зрівнювання результатів спостережень за штучними супутниками Землі - " -  
29. Каталог спостережень за штучними супутниками Землі - " -  
30. Технічний звіт спостережень за штучними супутниками Землі - " -  
Матеріали топографічних робіт. Стереотопографічна зйомка
31. Видавничі оригінали та формуляри постійно топографічних карт і планів постійно  
32. Технічні звіти виконаних робіт, у тому числі в містах та селищах міського типу - " -  
Стереотопографічна зйомка з використанням космічних знімків
33. Оригінал зйомки з формуляром * постійно  
34. Технічний звіт виконаних робіт * - " -  
Топографічні карти (плани), створені цифровими методами
35. Магнітні носії інформації цифрових топографічних карт (планів) постійно  
36. Технічний звіт виконаних робіт із створення топографічних карт цифровими методами - " -  
Топографічна зйомка шельфу та водних об'єктів
37. Видавничі оригінали карт у комплекті постійно  
38. Технічний звіт виконаних робіт - " -  
Зйомка підземних комунікацій
39. Схеми розташування підземних комунікацій та споруд масштабу 1:2000 чи 1:5000 * постійно  
40. Абриси люків, камер та інших підземних споруд * - " -  
41. Оригінали (копії) планів підземних комунікацій та споруд - " -  
42. Технічний звіт виконаних робіт - " -  
Картографічні матеріали, створені різними методами, в тому числі тематичні і спеціальні карти
43. Видані топографічні карти та плани міст і селищ міського типу масштабу 1:10000-1:1000000 у державній системі координат:    
  архівний фонд (2 примірники) постійно  
  фонд реалізації (встановлюється у разі потреби) доки не мине потреба  
44. Видані топографічні карти та плани міст і селищ міського типу масштабу 1:2000 - 1:5000 у місцевій системі координат:    
  архівний фонд (2 примірники) постійно  
  фонд реалізації (встановлюється у разі потреби) доки не мине потреба  
45. Загальногеографічні, гравіметричні, тематичні, довідкові, навчальні, туристичні та інші карти та атласи:    
  архівний фонд (2 примірники) постійно  
  фонд реалізації доки не мине потреба  
46. Карти та атласи зарубіжних країн постійно  
Матеріали аерокосмічної зйомки
47. Оригінальні негативи космічної зйомки, виписки (копії) паспортів фотоапаратів для космічної зйомки, плівки показу спецприладів тощо постійно  
48. Картограма та перелік наявності негативних відбитків на територію країни - " -  
Матеріали топографо-геодезичних картографічних робіт та аерокосмічної зйомки
49. Картки географічних назв постійно  
50. Відомості про зміни площі території країни - " -  
51. Чергові та різні довідкові карти - " -  
52. Картограми забезпечення країни топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами - " -  
53. Нормативно-технічні акти (інструкції, положення тощо) на виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт постійно зберігаються затверджені орігінали  
Геодезичні роботи: тріангуляція, полігонометрія, трилатерація 1 - 4 класів, астрономічні та базисні виміри, GPS-мережа, нівелювання 1 - 4 класів
1. Матеріали кінцевих обчислень довжин базисів та вихідних сторін:    
  1, 2 класів 10 років після чергових вимірів та їх обробки
  3, 4 класів 5 років
2. Каталоги координат і висот геодезичних пунктів 1 - 4 класів у державній системі координат (на об'єкт) 5 років після видання каталогів на аркушах карти масштабу 1:200000
3. Каталоги координат і висот геодезичних пунктів у місцевій системі координат 5 років після чергового виконання робіт
Нівелювання 1 - 4 класів
4. Абриси пунктів нівелювання чи топографічні карти масштабу 1:25000, топографічні плани з нанесеними в містах і селищах міського типу пунктами 5 років після чергового виконання робіт
5. Акти передачі пунктів на спостереження за схоронністю ** 5 років
Геодезичні мережі згущення
6. Акти передачі пунктів на спостереження за схоронністю ** 5 років після чергового виконання робіт
Мензульна та тахеометрична зйомка
7. Оригінали (копії) зйомки з формулярами ** 5 років після чергового виконання робіт
8. Технічний звіт виконаних робіт 5 років
Матеріали топографо-геодезичних, картографічних робіт та аерокосмічної зйомки
9. Технічні проекти та кошториси на виконання робіт ** 10 років після чергового обстеження та відновлення пунктів
10. Акти передачі геодезичних пунктів на спостереження за схоронністю ** 5 років
11. Картки попередньої обробки кутових та лінійних вимірів на геодезичних пунктах **:    
  1, 2 класів 10 років після чергових вимірів та їх обробки
 

3, 4 класів

5 років

 

 
   Додаток 2
до Положення

АКТ
приймання-передачі матеріалів до Укркартгеофонду

Я, що підписався нижче,_____________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи,

________________________________________________________
                    що передає матеріали, назва підприємства, його адреса)

відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду передав на зберігання до Укркартгеофонду матеріали, перелік яких додається на звороті, і я, що підписався нижче,

________________________________________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи,

________________________________________________________
                                 що приймає матеріали, її адреса)

________________________________________________________

прийняв на зберігання до Укркартгеофонду матеріали, перелік яких додається на звороті.

Акт складений "____" __________ _______ р. у двох примірниках, з яких один залишається в Укркартгеофонді, другий видається особі, що передає матеріали

________________________________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові, посада, назва підприємства)

Здав

_________________________
                    (підпис)

  МП

 

Прийняв

_________________________
                    (підпис)

  МП

 

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які передаються до Укркартгеофонду

Номер статті за переліком додатка 1

Найменування матеріалів

Кількість примірників (аркушів)

     
     
     
     

 

 
   Додаток 3
до Положення

ВІДОМОСТІ
про матеріали, які зберігаються на підприємствах (в організаціях)

N
п/п
Підприємство, його адреса, телефон
Найменування матеріалів
Термін зберігання Місце зберігання

Коли підлягають знищенню

         
         
         
         

________________________   _______    ______________
  (найменування посади керівника       (підпис)          (розшифрування)
       підприємства, організації) 

       МП

 
Інші документи
 
Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
 
Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України, Постанова КМУ №661 від 20.06.96 р.
 
Положення про галузевий держав-ний архів - Державну установу "Державний картографо-геодезич-ний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua