GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Класифікатор інформації,
яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

    Затверджений начальником Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України і погоджений з начальником Центрального топографічного управління Генерального штабу Збройних сил України

 
    ПЕРЕЛІК НАЙМЕНУВАНЬ ОБ'ЄКТІВ КЛАСИФІКАЦІЇ, КЛАСИФІКАЦІЙНИХ УГРУПУВАНЬ ТА ЇХ КОДОВИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Код
об'єкта
НАЙМЕНУВАННЯ Коди ознак, які характеризують об'єкт класифікації
класифікаційного угрупування об'єкта класифікації
10000000 Математичні елементи, елементи планової і висотної основи    
11000000 Опорні пункти    
11100000   Астрономічні пункти 09, 19, 37, 68
11200000   Пункти державної геодезичної мережі 01, 04, 09, 16, 17, 20, 21, 22, 37, 68, 69
11300000   Точки знімальної мережі (пункти місцевої мережі) 01, 04, 09, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 37, 69
11400000   Пункти нівелірної мережі 04, 09, 20, 21, 37
12000000   Позначки висот (підписані точки) 04, 16, 20, 22
13000000   Стовпи граничні (межові знаки), які мають значення орієнтирів 09, 20, 22, 37
20000000 Рельєф суші    
21000000 Рельєф, виражений горизонталями    
21100000   Горизонталі основні потовщені 04
21200000   Горизонталі основні 04
21300000   Горизонталі додаткові 04
21400000   Горизонталі допоміжні 04
21500000   Круті схили -
21510000   Круті задерновані схили (довжина на карті менше 1 см) -
21520000   Круті задерновані схили (довжина на карті 1 см і більше) -
21600000   Горизонталі для відображення навислих схилів 04
21700000   Западина -
21800000   Вимочка -
21900000   Плями розвіювання -
22000000 Форми рельєфу, які не виражаються горизонталями    
22100000 Форми рельєфу, зумовлені діяльністю льодовика    
22110000   Льодовики 09
22120000   Фірнові поля 09
22130000   Льодовикові тріщини -
22131000   Льодовикові тріщини крайові -
22140000   Викопний лід 09
22150000   Крижані обриви 01
22160000   Морени 09
22170000   Льодовикові колодязі -
22180000   Водотоки на льодовику -
22194000   Сніжник 09
22200000 Форми рельєфу, зумовлені діяльністю поверхневих і підземних вод    
22210000 Яри і промоїни   07, 09, 23
22211000   Яри 07, 09, 23
22212000   Промоїни 07, 09, 23
22213000   Ерозійні борозни -
22220000 Сухі русла рік і улоговини висохлих озер    
22221000   Сухі русла рік 07, 09, 15, 34
22222000   Улоговини висохлих озер 09, 34
22230000   Вали берегові, гряди 01, 09
22231000   Вали корчування -
22240000 Карстові утворення    
22241000   Карстові і термокарстові воронки 07, 09
22242000   Райони поширення карсту -
22250000   Ями 07, 09, 73, 47
22260000   Зсуви 09
22261000   Зсуви діючі -
22262000   Зсуви старі (з задернованим схилом) -
22300000 Форми рельєфу, зумовлені діяльністю вітру    
22310000   Скелі-останці 01, 09
22320000   Дайки 01
22400000 Форми рельєфу тектонічного і вулканічного походження    
22410000   Скелі і скелясті обриви 01, 09
22411000   Скелі 01, 09
22412000   Скелясті обриви 01, 09
22420000 Кратери    
22421000   Кратери грязьових вулканів 09
22422000   Кратери звичайних вулканів 09
22430000 Лавові утворення    
22431000   Лавові потоки -
22432000   Лавові покриття -
22500000 Форми рельєфу, зумовлені багаторічною мерзлотою    
22510000   Намерзлий лід 09
22511000   Намерзлий лід річковий 09
22512000   Намерзлий лід і ґрунтовий 09
22513000   Намерзлий лід сезонний -
22520000 Кургани і горби   01, 09, 73
22521000   Кургани 01.09.73
22522000   Горби 01, 09, 73
22600000 Форми рельєфу, зумовлені діяльністю комплексу ерозійних факторів    
22610000 Камені (каміння)    
22611000   Скупчення каміння -
22612000   Окремо лежачі камені 01, 09
22613000   Гряди каміння 01
22620000   Осипи 08
22630000   Обрив 01, 09
22640000   Входи в печери і гроти 09
22650000   Задерновані уступи (бровка) -
22660000   Закріплені уступи полів на терасованих ділянках схилів 01
23000000 Характеристики рельєфу на карті, які виділяються як самостійні об'єкти    
23100000   Покажчик напрямку схилу (бергштрихи) -
30000000 Гідрографія і гідротехнічні споруди    
31000000 Гідрографія    
31100000 Водойми    
31110000   Океани і моря 04, 09, 36
31120000   Озера 04, 09, 33, 36
31130000 Водосховища та інші водойми   03, 04, 09, 36, 77, 78.80, 81
31131000   Водосховища 03, 04, 09, 36, 47, 77, 78, 80, 81
31132000   Ставки 04, 09, 47
31133000   Басейни 09
31134000   Дощові ями і споруди для збору води 31, 47
31140000   Площі розливів або зони затоплення 09, 31
31200000 Об'єкти прибережної полоси    
31210000 Берегові обмілини і мілини   09
31211000   Обмілини 09
31212000   Мілини 09
31220000   Береги небезпечні 09
31230000   Береги висихальні (при-пливно-відпливні смуги) 29, 34
31240000 Береги обривисті    
31241000   Береги стрімкі з пляжем 01
31242000   Береги стрімкі без пляжу 01
31242100   Береги стрімкі без пляжу (для рік при ширині їх на карті 1, 5 мм і більше) 01
31242200   Береги стрімкі без пляжу (для рік при ширині їх на карті менше 1, 5 мм) 01
31250000   Місця скупчення плавника -
31260000   Водорості -
31300000 Рельєф дна    
31310000   Ізобати 07
31320000   Позначки глибин 07
31330000 Навігаційна небезпека    
31331000   Рифи 09, 35
31332000   Скелі надводні 01, 09
31333000   Камені 01, 09, 35
31334000   Банки 07, 09
31335000 Водоспади і пороги    
31335100   Водоспади 01, 09
31335200   Пороги 01, 09
31400000 Водотоки    
31410000   Ріки 09, 15, 32, 33, 35, 36
31420000   Струмки (рівчаки) 09, 33, 35, 36
31430000 Канали і канави   03, 07, 09, 15, 32, 34, 35, 47
31431000   Канали 03, 07, 09, 15, 32, 34, 35, 47
31432000   Канави (рови) 03, 09, 15
31433000   Зрошувальні канали в залізобетонних лотках на опорах -
31500000 Характеристики гідрографії на карті, які виділяються як самостійні об'єкти    
31510000   Урізи води на ріках 04
31520000 Напрямки течії    
31521000 Напрямок течії/ - основної 28
31522000   - припливної -
31530000 Локалізований набір характеристик    
31531000   Характеристики рік і каналів 07, 10, 11, 34
31532000   Характеристики сухих канав 07, 11
31540000   Покажчик початку регулярного судноплавства -
31550000   Покажчик напрямку схилу (бергштрихи ізобат) -
31600000 Джерела води    
31610000 Джерела    
31611100   - устатковані 04, 09, 33
31612000   - неустатковані 04, 07, 09, 33, 47
31620000   Гейзери 09, 33
31630000 Колодязі   03, 04, 07, 09, 30, 33
31631000 Колодязі артезіанські   03, 04, 07, 09, 30, 33, 47
31631100   Колодязі артезіанські з відкачувальними пристроями 03, 04, 07, 09, 30, 33
31631200   Колодязі артезіанські, розміщені всередині будівель 03, 04, 07, 09, 30, 33
31631300   Колодязі артезіанські, розміщені всередині будівель і суміщені з відкачувальними пристроями 03, 04, 07, 09, 30, 33
31632000   Колодязі з вітряним двигуном 03, 04, 07, 09, 30, 33
31633000   Колодязі бетоновані з механічною подачею води 03, 04, 07, 09, 30, 33, 47
31633100   Колодязі з механічною подачею води 03, 04, 07, 09, 30, 33
31634000   Чигирі -
31635000   Інші колодязі (неустатковані) 03, 04, 07, 09, 30, 33, 47
31636000   Головні колодязі 03, 04, 07, 09, 30, 33
31640000   Артезіанські свердловини 03, 04, 07, 09, 30, 33
31650000   Фонтани 09
32000000 Гідротехнічні споруди    
32100000 Водопідпірні і берегоукріплювальні споруди    
32110000 Греблі   01, 02, 03, 04, 10, 11, 25, 26, 35, 47, 75, 76, 83
32111000   Греблі з воротами для пропуску плотів 02, 03, 04, 10, 11, 25, 26, 35, 47, 75, 76, 83
32112000   Греблі прорвані 02, 03, 04, 10, 11, 25, 26, 35, 47, 75, 76, 83
32120000 Шлюзи    
32121000   Ворота шлюзів 07, 09, 11
32122000   Камери шлюзів 02, 27
32123000   Ворота шлюзів з мостами 07, 09, 11
32130000   Дамби і штучні вали 01, 09, 10, 11, , 3557
32140000   Набережні 10
32150000   Береги з укріпленими відкосами -
32151000   Береги з спланованими незакріпленими відкосами -
32152000   Береги з закріпленими відкосами шириною більше 1 м -
32160000   Хвилеломи і буни -
32200000 Портові і причальні споруди    
32210000   Сухі доки -
32220000   Елінги і сліпи -
32230000   Моли, причали, пірси 09
32240000   Пристані з устаткованими причалами 09
32250000   Якірні стоянки і пристані без устаткованих причалів 09
32260000   Узвози і сходи на набережних 09
32300000 Водопровідні споруди    
32310000   Водопроводи 03, 35, 47
32320000   Кяризи 03
32330000   Акведуки 02, 11
32340000 Водорозподільні споруди    
32341000   Водорозподільні споруди на зрошувальних каналах 57
32342000   Водорозподільні споруди суміщені з мостами і трубами -
32343000 Водозливи    
32343100   Швидкотоки і ступінчасті перепади 01
32343200   Водоскиди консольні 01
32344000   Водоскиди на дамбах -
32350000   Дюкери -
32360000   Шахтні стволи на підземних каналах 07
32370000   Лотки і жолоби для подачі води 35
32380000   Колонки водорозбірні -
32390000   Стаціонарні насоси на каналах -
32391000   Стаціонарні насоси на каналах пересувні -
32400000 Знаки навігаційної обстановки    
32410000   Маяки 01, 09
32420000   Вогні 01, 09
32430000   Постійні знаки берегової сигналізації 09, 37
32440000 Плавучі маяки і плавучі вогні   09
32441000   Плавучі маяки з одним вогнем 09
32442000   Плавучі маяки з двома вогнями 09
32450000   Світні буї -
32460000   Водомірні пости -
32461000   Водомірні пости з устаткованими гідрометричними створами -
32470000   Футштоки 09
33000000 Переправи і морські шляхи    
33100000 Переправи    
33110000 Поромні переправи    
33111000   - морські залізничні -
33112000   - морські автомобільні -
33113000   - річкові 02, 11, 12, 46
33114000   - з механічним двигуном 02, 11, 12, 46
33120000 Перевози    
33121000   Перевози лодочні з механічним двигуном -
33122000   Перевози лодочні -
33130000   Броди 02, 07, 28, 34
33200000   Морські шляхи 09, 24
34000000   Острови 09
40000000 Населені пункти    
41000000 Міські поселення    
41100000   Міста 03, 06, 09, 38, 43
41200000   Селища міського типу 03, 06, 09, 38, 39, 43
42000000 Сільські поселення    
42100000   Селища сільського типу 03, 06, 09, 38, 39, 42, 43
42200000   Окремі двори (хутори) 03, 09, 47
42300000   Постійні стоянки юрт, чумів 09
43000000 Інші поселення    
43100000   Селища дачного типу 03, 06, 09, 38
43200000   Селища, не віднесені офіційно до категорії селищ міського типу 03, 06, 09, 38, 39, 43
44000000 Окремі будівлі    
44100000   - видатні 01, 05, 09, 13
44200000   - не видатні 01, 03, 05, 09, 13, 47
45000000 Елементи внутрішньої структури населеного пункту    
45100000   Квартали в населених пунктах 03, 13, 45
45200000   Вулиці 03, 09, 40
45210000   Непроїжджі ділянки вулиць -
45220000   В'їзди на подвір'я відкриті -
45230000   В'їзди на подвір'я під аркою -
45300000   Площі 09
45400000   Частини населеного пункту 03, 09, 47
45500000 Райони нового будівництва   09, 47, 72
45510000   - житлового 09, 72
45520000   - промислового 09, 47, 72
46000000 Елементи окремих будівель, споруд    
46100000   Видатні частини будівель (шпиль, башта) 01
50000000 Промислові, сільськогосподарські і соціально-культурні об'єкти    
51000000 Промислові об'єкти    
51100000 Об'єкти видобувної і обробної промисловості    
51110000 Місця видобутку корисних копалин відкритим способом    
51111000   Кар'єри 07, 09, 47
51112000   Відкриті соляні розробки 09, 72
51113000   Торф'яні розробки 09, 72
51114000   Нафтові басейни і ями -
51115000   Виходи нафти -
51116000   Зриті місця -
51120000 Місця видобутку корисних копалин закритим способом    
51121000 Шахти і штольні   03, 09, 47, 72
51121100   Шахти 01.03, 09, 47, 72
51121110   Основні шахтні стволи 01, 03, 09, 10, 47
51121120   Допоміжні шахтні стволи 03, 09, 47
51121200   Штольні 03, 09
51121300   Геологічні канави -
51121400   Обвалені устя шахтних стволів, шурфів і штолень 07, 47
51122000   Копальні, рудники 03, 09, 47, 72
51123000 Терикони і відвали   01, 47
51123100   Терикони 01, 47
51123200   Відвали 01, 47
51124000 Свердловини і шурфи    
51124100   Свердловини 01
51124200   Колодязі 01
51124300 Шурфи    
51124310   Розвідувальні геологічні шурфи -
51124320   Лінії розвідувальних геологічних шурфів -
51130000 Промислові підприємства (заводи, фабрики, комбінати)    
51131000   - з димарями 01, 09, 47, 72
51132000   - без димарів 01, 09, 47, 72
51140000   Електростанції 01, 09, 47, 72
51150000 Млини    
51151000   - водяні 09
51152000   - вітряні 01, 09, 10
51160000   Лісопилки 09
51170000   Печі для випалювання 09, 47
51200000 Склади, заправні станції    
51210000   Склади 01, 09, 47, 72
51220000   Заправні станції і бензоколонки 09, 47
51230000   Окремі цистерни, баки, газгольдери 09, 47
51300000 Комунікації    
51310000   Трубопроводи 03, 09, 35, 47, 49
51311000   Трубопроводи на опорах 01, 03, 09, 35, 47
51320000   Лінії електропередач 01, 03, 41, 48, 49
51330000   Лінії зв'язку 01, 03, 35
51340000   Лотки для спуску лісу та інших матеріалів -
51350000   Дюкери на трубопроводах -
51400000 Споруди при промислових об'єктах    
51410000   Капітальні споруди баштового типу 01, 03, 09, 47
51420000   Заводські і фабричні димарі 01
51430000   Вишки легкого типу 01, 47
51440000   Вітрові двигуни 01
51450000   Станції обслуговування трубопроводів 47, 03, 72
51460000   Трансформаторні будки 47
51470000   Опори на лініях електропередач 01, 48
51480000   Відстійники 47, 72
51490000   Градирні 01
51500000   Інші промислові об'єкти 01, 09, 13, 47, 72
52000000 Сільськогосподарські об'єкти    
52100000   Сільськогосподарські підприємства (ферми, станції, майстерні) 01, 09, 47, 72, 37
52200000   Будинки лісників 09, 47, 72
52300000   Загони для тварин 09
52400000   Пасіки 09, 72
53000000 Соціально-культурні об'єкти    
53100000 Споруди авіатранспорту    
53110000   Аеропорти 03, 09, 72
53120000   Аеродроми 03, 09, 72
53130000   Злітно-посадочні смуги 09
53140000   Посадочні площадки на суші -
53150000 Спеціальні доріжки і площадки для стоянки літаків    
53151000   Спеціальні доріжки -
53152000   Спеціальні площадки для стоянки літаків -
53160000   Гідроаеродроми 09
53170000   Посадочні площадки на воді -
53180000   Ділянки доріг, устатковані для зльоту і посадки літаків -
53200000 Споруди і об'єкти спеціального призначення    
53210000   Військові бази і об'єкти 09, 47, 42, 72
53220000   Фортеці, форти, укріплення 03, 09, 47, 72
53230000   Морські порти, гавані 09, 72
53300000 Пункти і споруди зв'язку    
53310000   Радіостанції 01, 09, 72
53320000   Телевізійні центри 01, 09, 72
53330000   Телевізійні вежі 01, 10
53340000   Радіощогли. телевізійні і радіорелейні щогли 02, 20
53350000   Метеорологічні станції 01, 09, 72
53360000   Телеграфні, радіотелеграфні контори і відділення, телефонні станції -
53400000 Культові споруди    
53410000   Монастирі 01, 03, 09, 72
53420000   Церкви 01, 03, 09, 10
53430000   Мечеті 01, 03, 09, 10
53440000   Буддійські храми, пагоди 01, 09
53450000   Каплиці 01, 09
53500000 Місця поховань    
53510000 Кладовища    
53511000   - з густою деревною рослинністю 09
53512000   - без густої деревної рослинності 09
53513000   - з рідколіссям 09
53514000   - з окремими деревами 09
53520000   Визначні пам'ятники на братських могилах 01, 09
53521000   Пам'ятники, монументи, скульптурні фігури 09, 47
53522000   Пам'ятник "Вічний вогонь" 01, 09
53530000   Інші пам'ятники, монументи, тури, кам'яні стовпи і могили 09, 47
53531000   Тури і кам'яні стовпи висотою 1 м і більше 01, 09, 47
53532000   Братські могили 01, 09
53533000   Окремі могили 09
53534000   Хрести і знаки з релігійними зображеннями 01, 09
53540000   Мазари, субургани, обо 09, 47
53550000   Скотомогильники 09
53600000   Науково-дослідні, учбові, медичні та інші заклади 01, 03, 09, 13, 47, 72
53700000   Спортивні споруди 01, 03, 09, 47, 72
53800000   Інші соціально-культурні об'єкти 01, 03, 09, 13, 47, 72
54000000 Допоміжні об'єкти при спорудах    
54100000   Шахтні стволи і штольні на тунелях 07, 47
54200000   Трансформатори на стовпах 01, 09
54300000   Трансформатори на постаментах 01, 09
60000000 Дорожня мережа і дорожні споруди    
61000000 Дорожня мережа    
61100000 Залізниці і залізничні шляхи    
61110000 Залізниці    
61111000   - ширококолійні 03, 09, 11, 51, 54
61112000   - вузькоколійні 03, 11
61113000   - монорейкові 03
61120000   Станційні колії -
61122000   Під'їзні колії -
61123000   Лінії метрополітену 35
61124000   Трамвайні лінії -
61130000   Тупики -
61200000 Автомобільні шляхи    
61210000   Автостради 03, 09, 11, 44, 46, 50, 53, 55
61220000   Удосконалені шосе 03, 09, 11, 44, 46, 53, 55
61230000   Шосе 03, 09, 11, 44, 46, 53, 55
61300000 Ґрунтові дороги    
61310000   Удосконалені ґрунтові дороги 03, 09, 11, 46
61320000   Ґрунтові дороги (путівці) 09, 11
61330000   Польові і лісові дороги 09, 11
61400000 Стежки    
61410000   Каравані шляхи і в'ючні стежки 09, 31, 58
61420000   Пішохідні стежки 09, 31, 58
61430000   Пішохідні доріжки і алеї в парках і т. ін. -
61500000   Дороги з дерев'яним покриттям 03, 46
61600000   Зимові дороги 09, 58
61610000   Худобопрогони з огорожею шириною менше 10 м 09, 11
61620000   Худобопрогони без огорожі 09, 11
61700000   Фунікулери і бремсберги -
61800000 Підвісні дороги на опорах і фермах    
61810000   Підвісні дороги 01
61820000   Опорні ферми 01, 10
61900000 Характерні ділянки дорожньої мережі    
61910000   Ділянки доріг з великими уклонами -
61911000   Ділянки доріг зі значними уклонами -
61920000   Ділянки доріг з малими радіусами поворотів -
61930000   Фашинні ділянки доріг, гатки, греблі -
61940000   Важкопрохідні ділянки доріг 84
61950000   Ділянки стежок на штучних карнизах 02, 11
61960000   Перевали 04, 09, 31, 59
61970000   Виходи ліній метрополітену на поверхню -
61980000 Спуски з автомобільних доріг    
61981000   - обладнані -
61982000   - необладнані -
61983000   Транспортні розв'язки на автомобільних дорогах -
62000000 Дорожні споруди    
62100000 Споруди на залізницях    
62110000   Депо 09
62120000   Вокзали 09, 47, 72
62130000 Станції, зупинки   09, 57
62131000   Станції всіх класів 09, 47, 57
62132000   Станції метрополітену 09
62133000   Зупиночні та обгінні пункти 09
62134000   Платформи 09
62135000   Вантажно-розвантажувальні майданчики -
62136000   Роз'їзди 09
62140000 Об'єкти, які регулюють рух на залізницях    
62141000   Блокпости -
62142000   Колійні пости 09
62143000   Семафори і світлофори -
62144000   Поворотний круг -
62145000   Пости на охоронних залізничних переїздах -
62146000   Будки -
62147000   Казарми 09
62200000 Споруди на автомобільних дорогах    
62210000   Легкі придорожні споруди -
62211000   Зупинки автобусів і тролейбусів (за межами населених пунктів) 09
62220000   Кілометрові знаки 09, 52
62230000   Стоянки автотранспорту на автомагістралях і автодорогах -
62300000 Споруди на автомобільних дорогах і залізницях    
62310000 Мости    
62311000   - на загальному фундаменті прогону 01, 02, 09, 10, 11, 12
62312000   - на роз'єднаних фундаментах прогону 01, 02, 09, 10, 11, 12
62313000   - двоярусні 01, 02, 09, 10, 11, 12, 56
62314000   - підйомні і розвідні 01, 02, 09, 10, 11, 12
62315000   - наплавні 02, 10, 11, 12
62316000   - ланцюгові і канатні 01, 02, 10, 11, 12
62317000   - прості 01, 02, 10, 11, 12, 03
62318000 Пішохідні мости, мости через незначні перешкоди    
62318100   Пішохідні містки висячі 09
62318200   Пішохідні містки зі сходами 03
62320000 Шляхопроводи   01, 02, 03, 10, 11, 12, 46
62321000   - на загальному фундаменті прогону 01, 02, 10, 11, 12, 46
62322000   - на роз'єднаних фундаментах прогону 01, 02, 10, 11, 12, 46
62330000   Тунелі 01, 02, 09, 11, 84
62340000   Естакади 02, 09, 10, 11, 12, 84
62350000   Насипи 01, 57
62360000   Виїмки 07, 57
62370000   Труби -
62380000   Галереї 84
62390000 Пішохідні споруди    
62391000   Підземні переходи 84
62392000   Перехідні містки 84
63000000 Характеристики дорожньої мережі, які виділяються на карті як самостійні об'єкти    
63100000   Межа зміни матеріалу покриття -
63200000   Покажчик позначення відстані між пунктами -
63210000   Відстань між пунктами 52
63300000   Покажчики доріг, назв населених пунктів і рік -
64000000   Світлофорні арки, арки на автомобільних дорогах -
70000000 Рослинний покрив і ґрунти    
71000000 Рослинний покрив    
71100000 Деревна рослинність    
71110000 Деревна рослинність природного походження    
71111000 Ліс    
71111100 Ліс густий    
71111110   - високий 01, 09, 60, 61, 62, 63, 84
71111120   - низькорослий 01, 09, 60, 61, 62,
71111200 Ліс рідкий   01, 09
71111210   - високий 01.09
71111220   - низькорослий 01.09
71112000 Окремі ділянки лісових масивів    
71112100   Буреломи 09
71112200   Горілий і сухостійний ліс 09
71112300   Вирублений ліс 09
71112400   Криволісся на зсувах і карстових ділянках 09
71113000   Поросль лісу 01, 09, 62
71113100   Рідка поросль лісу 09
71114000   Стелюхи 01, 09, 62, 79
71120000 Деревна рослинність штучного походження    
71121000   Лісовий розсадник, молоді посадки 01, 09, 62
71122000   Плантації технічних культур деревних 01.09, 62
71123000   Фруктові і цитрусові сади 01, 09, 62
71123100   Фруктові і цитрусові сади з ділянками виноградників 01, 09, 62
71123200   Дерево самотнє, яке має господарчу цінність 62
71130000 Інша рослинність    
71131000   Деревна рослинність вздовж доріг, рік (обсадження) 01, 57
71132000   Дерево самотнє 01, 62
71200000 Чагарникова рослинність    
71210000 Чагарникова рослинність природного походження    
71211000 Чагарники    
71211100   - колючі 01, 09, 62
71211200   - звичайні 01, 09, 62
71212000   Бамбук 01, 09
71213000   Мангрові зарості 01, 09
71214000   Саксаул 01, 09, 79
71215000   Пальмові гаї -
71215100   Окремі пальми -
71220000 Чагарникова рослинність штучного походження    
71221000   Плантації технічних чагарникових культур 01, 09, 62
71222000   Виноградники 09
71222100   Виноградники з фруктовими деревами 09
71223000   Ягідні сади 09
71223100   Фруктово-ягідні сади 09
71224000   Чагарникова рослинність вздовж доріг, вулиць, рік, канав (обсадження) 57
71300000 Трав'яниста рослинність    
71310000 Трав'яниста рослинність природного походження    
71311000   Очеретяна і тростинна рослинність 09
71312000   Високотрав'яна рослинність 09
71313000   Низькотравна вологолюбна рослинність 09
71314000   Лугова рослинність 09
71315000   Степова рослинність 09
71320000 Трав'яниста рослинність штучного походження    
71321000   Плантації трав'янистих технічних культур 09, 62
71321100   Газони -
71321200   Городи -
71322000 Рисові поля    
71322100   - затоплювані в період вегетації 09
71322200   - зволожувані в період вегетації 09
71322300   Міжчекові валики на рисових полях 01
71323000   Парники, оранжереї, теплиці 09, 47, 72
71324000 Рілля    
71324100   - богарні ділянки 09
71324200   - осушені ділянки 09
71324300   - зі зрошувальною системою 09
71324400   - зрошувальні ділянки 09
71324500   - лиманного зрошення 09
71324600   - заливні ділянки 09
71324700   - засмічені камінням ділянки 09
71325000 Перелоги    
71325100   - чисті -
71325200   - богарні -
71325300   - рисові -
71325400   - осушені -
71325500   - зі зрошувальною системою -
71325600   - зрошувальні -
71325700   - лиманного зрошення -
71325800   - заливні -
71325900   - засмічені камінням -
71326000 Сінокоси    
71326100   - чисті 09
71326200   - докорінного поліпшення 09
71326300   - осушені 09
71326400   - зі зрошувальною системою 09
71326500   - зрошувальні 09
71326600   - лиманного зрошення 09
71326700   - заплавні 09
71326800   - засмічені камінням 09
71327000 Пасовища    
71327100   - чисті 09
71327200   - культурні 09
71327300   - докорінного поліпшення 09
71327400   - осушені 09
71327500   - зі зрошувальною системою 09
71327600   - зрошувальні 09
71327700   - лиманного зрошування 09
71327800   - заливні 09
71327900   - засмічені камінням 09
71328000   Сільськогосподарські угіддя, засмічені відходами промисловості або засипані дрібноземом 09
71400000 Напівчагарникова і чагарникова рослинність    
71410000   Напівчагарники 09
71420000   Кущики (верес, багно) 09
71500000 Мохова і лишайникова рослинність    
71510000   Мохи 09
71520000   Лишайники 09, 62
71600000 Об'єкти, пов'язані з рослинним покривом    
71610000   Просіки 09, 11
71620000   Лісові квартали 64
72000000 Ґрунти    
72100000 Скельні і кам'янисті ґрунти    
72110000   Кам'янисті поверхні (виходи монолітних порід) 09
72120000   Кам'янисті розсипи 09
72130000   Кам'янисті ріки 09
72200000 Нескельні ґрунти    
72210000   Поверхня глиниста 09
72220000 Поверхні з мікрорельєфом    
72221000   Полігональні поверхні 09
72222000   Поверхні з бугорками 09
72223000   Купинясті поверхні 09
72224000   Шар самосадної солі на поверхні 09
72230000   Галечники 09
72240000   Такири 09
72250000 Піски    
72251000   Піски барханні 01, 09
72252000   Піски грядові і дюнні 01, 09
72253000   Піски горбисті 01, 09
72254000   Піски лункові і чашичкові 07, 09
72255000   Піски рівні 09
72256000   Піски нерівні 07, 09
72300000 Надмірно зволожені і засолені ґрунти    
72310000 Болота   07, 09, 63
72311000   - низькотравні 07, 09, 63
72312000   - високотравні 07, 09, 63
72310000   - мохові 07, 09, 63
72320000   Солончаки 09, 63
72321000   Засолені землі з вицвітами солей на поверхні 09, 63
72330000 Мочарі    
72331000   Мочарі з трав'янистою рослинністю -
72332000   Мочарі з очеретом і тростиною -
72340000   Заболоченість -
72341000   Заболочені землі -
72342000   Заболоченість по вузьких об'єктах -
80000000 Кордони, межі, огорожі і окремі природні явища    
81000000 Кордони    
81100000 Політико-адміністра-тивні кордони і прикордонні стовпи    
81000000 Кордони    
81100000 Політико-адміністра-тивні кордони і прикордонні знаки    
81110000   Лінія кордону 09, 67
81120000   Прикордонний знак 09, 17, 65
81130000   Копець 09
81140000   Окремі ділянки кордону 09, 67
81200000   Інші межі 09, 67
82000000 Огорожі    
82100000   Стародавні та історичні стіни 01, 09
82200000   Кам'яні, цегляні стіни і металічні огорожі 09
82210000   Огорожі металічні 09
82220000   Кам'яні, цегляні, залізобетонні та глинобитні огорожі 09
82300000 Легкі огорожі    
82310000   Дерев'яні огорожі, плоти, паркани -
82320000   Огорожі з колючого дроту -
83000000   Полярне коло 09
84000000   Тропіки 09
85000000 Аеронавігаційні дані    
85100000   Ізогони  
85200000   Точки аномалій магнітного схилення  
85300000   Райони аномалій магнітного схилення  
86000000   Компактно розміщені об'єкти (КРО)  
87000000   Об'єкти, які не мають визначеного характеру локалізації  
 
Структура документу
 

Вступ
 
Частина 1
Перелік найменувань об'єктів кла-сифікації, класифікаційних угрупу-вань і їх кодових позначень

Частина 2
Перелік ознак, які характеризують об'єкти класифікації, смислових значень ознак і їх кодових позначень

 
Додаток
Перелік ознак, що характеризують об'єкти класифікації

 
Інші документи
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
 
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Положення про редагування циф-рових карт місцевості, які вигото-вляються на основі картографічних матеріалів з використанням растроскануючого обладнання
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua