GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Інструкція
з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
(ГКНТА-2.04-02-98)

    Затверджена Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України №56 від 9 квітня 1998 р.
    Текст в редакції від 27 липня 1999 року зі змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру №90 від 27.07.99 р.

 
    Додаток 1
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Приблизні схеми побудови тріангуляційних мереж
4 класу, 1 та 2 розрядів

Мал. 1. Суцільна тріангуляційна мережа

Мал. 2. Ланцюг трикутників та засічка

 

Мал. 3. Вставки в трикутники

 

Приблизні схеми розбудови трилатераційних мереж

Мал. 4. Суцільна мережа

Мал. 5. Ланцюг трикутників

 

Мал. 6. Ланцюг геодезичних чотирикутників

Мал. 7. Стичні центральні системи

 

Мал. 8. Поєднані центральні системи

 

 
    Додаток 2
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Приблизні схеми побудови полігонометричних мереж
4 класу, 1 та 2 розрядів

Мал. 9. Система ходів полігонометрії з кількома вузловими точками

Мал. 10. Система ходів полігонометрії з однією вузловою точкою

 

Мал. 11. Одиночний хід полігонометрії

 

Методи виконання GPS-знімання

1. Статичний:

Опорна станція (ОС), координати якої відомі: X, Y, Z. Тривалість сесії - 1 година.

Станція, координати якої X, Y, Z визначаються (ВС)

2. Кінематичний:

В0-вихідна початкова база. Сесія 3-5 хв., потім переїзди між пунктами, які визна-чаються з тривалістю сесії 0.1-1 хв. Основна вимога - непереривність стеження.

 

3. Псевдокінематичний:

В0-вихідна початкова база. Сесія 3-5 хв. Повторний заїзд через 30-60 хв.

 

Основні типи GPS-мережі

a) GPS-мережа у вигляді замкнутих геометричних фігур

б) Тип радіальної мережі з контролем

 

в) Комбінація статистичного і псевдо-кінематичного методів знімання

 

 
    Додаток 3
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Типові схеми визначення координат точок знімальної мережі
Полярний спосіб

Мал. 12.

Мал. 13.

Мал. 14.

 

Мал. 15. Засічки: а-пряма; б-обернена; в-комбінована

 

Визначення координат знімальної мережі тріангуляційними побудовами

Мал. 16. Геодезичний чотирикутник

Мал. 17. Вставка в кут

Мал. 18. Центральна система

 

Мал. 19. Ланцюг трикутників між двома сторонами

Мал. 20. Ланцюг трикутників між стороною і пунктом

 

Мал. 21. Ланцюг трикутників між двома пунктами

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
  1.1. Основні вимоги
 
  1.2. Застосування топографічних планів
 
  1.3. Зміст топографічних планів
 
  1.4. Проекція, система координат та висот, розграфлення та номенклатура топографічних планів
 
  1.5. Геодезична основа топогра-фічних знімань
 
2. Проектування топографо-геоде-зичних робіт
 
3. Рекогностування та закладання центрів геодезичних пунктів. Побудова геодезичних знаків
 
4. Геодезичні мережі згущення
 
  4.1. Полігонометрія 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.2. Трилатерація 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.3. Тріангуляція 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.4. GPS-спостереження
 
  4.5. Нівелювання
 
5. Знімальна геодезична мережа
 
  5.1. Планова мережа
 
  5.2. Висотна мережа
 
6. Обробка результатів геодезичних вимірювань
 
7. Методи виконання топографічних знімань
 
  7.1. Аерофототопографічне знімання
 
  7.2. Наземне фототопографічне знімання
 
  7.3. Мензульне знімання
 
  7.4. Тахеометричне знімання
 
  7.5. Особливості знімання забудо-ваних територій
 
  7.6. Знімання підземних комунікацій
 
  7.7. Оновлення топографічних планів
 
8. Зведення по рамках суміжних топографічних планів
 
9. Редагування топографічних планів
 
10. Складання і підготовка топогра-фічних планів до видання
 
11. Створення цифрових та елект-ронних топографічних планів
 
12. Складання технічних звітів
 
     Додатки 1 - 3
 
     Додатки 4 - 6
 
     Додатки 7- 12
 
     Додатки 13-15
 
 
Інші документи
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua