GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Інструкція
з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
(ГКНТА-2.04-02-98)

    Затверджена Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України №56 від 9 квітня 1998 р.
    Текст в редакції від 27 липня 1999 року зі змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру №90 від 27.07.99 р.

 
    Додаток 4
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Типи геодезичних знаків

(розміри дано в сантиметрах)

Мал. 22. Чотиригранна піраміда (з кутової сталі)
Мал. 23. Піраміда-штатив з кутової сталі (50х50х5 або 35х35х4) з малофазною візир-ною ціллю, що знімається, з висотою до інструментального столика від 1.2 до 4 м.

Примітка. Конструкція піраміди штатива універсальна. На скельних грунтах бетонні моноліти замінюють якорем з металевої плити (200х200х4 мм), яка болтами закріплюється з ногою знака. Зверху насипається курган з каменів. Приспостереженні візирна ціль може бути піднята на висоту 3.5; 7.0; 10.5 м від столика.

Мал. 24. Металева переносна площадка для спостереження з пірамід-штативів. Виготовляється з кутової сталі (50х50х5 або 35х35х4).
Мал. 25. Г-подібна віха (дерев'яна або металева).

 

Мал. 26. Тур з візирною ціллю, що знімається:
   1-покрівля;
   2-перекриття

 

Мал. 27. Розпізнавальний стовп

 

 

Мал. 28. Піраміда-штатив з візирною ціллю, що знімається:    1- марка

 

 

 

Мал. 29. Металева віха з візирним ціліндром, що знімається:
   1-центр пункту;
   2-віха;
   3 - отвір (центр пункту);
   4 - болт

 

 
    Додаток 5
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Типи центрів

(розміри дано в сантиметрах)

Мал. 30. Центр пункту полігонометрії, трилатирації і тріангуляції 4 класу, 1 і 2 розрядів та грунтового реперу (тип 160)

 

Мал. 31. Центр пункту тріангуляції, трилатирації і полігонометрії на будівлі (тип У16)

 

Мал. 32. Центр пункту полігонометрії, трилатирації і тріангуляції 4 класу, 1 і 2 розрядів для міст Києва, Севастополя і обласних центрів (тип У15к)

 

Мал. 33. Центр пункту полігонометрії, трилатирації і тріангуляції 4 класу, 1 і 2 розрядів для незабудованої території (тип У15н)

 

Мал. 34. Центр пункту полігонометрії, трилатирації і тріангуляції 4 класу, 1 і 2 розрядів для забудованих територій, райцентрів, міст, селищ, сільських населених пунктів (тип У15)

 

Мал. 35. Тимчасовий (робочий) центр пункту полігонометрії, 4 класу, 1 і 2 розрядів на ділянках з твердим покриттям

 

Мал. 36. Типи марок планових та висотних мереж

 

Мал. 37. Стінний знак пункту полігонометрії, 4 класу, 1 і 2 розрядів (тип 143)

 

Мал. 38. Стінний репер для ліній нівелювання всіх класів (тип 143)

 

 
    Додаток 6
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Типи центрів знімальної основи тривалого збереження

(розміри дано в сантиметрах)

Мал. 39. Бетонний паралелепіпід

 

Мал. 40. Металева труба, штир, залізничний костиль, які забетоно-вані (вбиті) в тверде покриття

 

Мал. 41. Пень із забитим цвяхом, штирем

Мал. 42. Кілок із забитим цвяхом

 

Мал. 43. Металева труба, штир, кутова сталь, які забиті в грунт

Мал. 44. Штир, цвях у пні
 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
  1.1. Основні вимоги
 
  1.2. Застосування топографічних планів
 
  1.3. Зміст топографічних планів
 
  1.4. Проекція, система координат та висот, розграфлення та номенклатура топографічних планів
 
  1.5. Геодезична основа топогра-фічних знімань
 
2. Проектування топографо-геоде-зичних робіт
 
3. Рекогностування та закладання центрів геодезичних пунктів. Побудова геодезичних знаків
 
4. Геодезичні мережі згущення
 
  4.1. Полігонометрія 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.2. Трилатерація 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.3. Тріангуляція 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.4. GPS-спостереження
 
  4.5. Нівелювання
 
5. Знімальна геодезична мережа
 
  5.1. Планова мережа
 
  5.2. Висотна мережа
 
6. Обробка результатів геодезичних вимірювань
 
7. Методи виконання топографічних знімань
 
  7.1. Аерофототопографічне знімання
 
  7.2. Наземне фототопографічне знімання
 
  7.3. Мензульне знімання
 
  7.4. Тахеометричне знімання
 
  7.5. Особливості знімання забудо-ваних територій
 
  7.6. Знімання підземних комунікацій
 
  7.7. Оновлення топографічних планів
 
8. Зведення по рамках суміжних топографічних планів
 
9. Редагування топографічних планів
 
10. Складання і підготовка топогра-фічних планів до видання
 
11. Створення цифрових та елект-ронних топографічних планів
 
12. Складання технічних звітів
 
     Додатки 1 - 3
 
     Додатки 4 - 6
 
     Додатки 7- 12
 
     Додатки 13-15
 
 
Інші документи
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua