GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Інструкція
з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
(ГКНТА-2.04-02-98)

    Затверджена Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України №56 від 9 квітня 1998 р.
    Текст в редакції від 27 липня 1999 року зі змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру №90 від 27.07.99 р.

 
    Додаток 7
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

 

Картка побудови геодезичних знаків
       
У.02.105
(шифр об'єкта)
        М-34-131            
Номенклатура масштабу 1:100000
     
Береги, 4 класу
    (назва)
№ 121
(центра)
на новому місці      
(на новому місці, суміщений)

На пункті проведені роботи: побудовано чотиригранну мет. пір., Н=5.20 м
                                                                   (тип, висота знака)

Новий центр суміщений:   закладено новий центр, тип 160

Зовнішнє оформлення:   Основи стійок закріплені бетонними монолітами
                                    на глибину 1,0 м. Над поверхнею землі моноліти
                                    виступають на 0,5 м.

Малюнок старого центра і розміри

Малюнок нового центру і розміри

 

Орієнтирні пункти встановлено:
№1 на відстані 501 м, азимут 80°30'
№2 на відстані _____, азимут _____

Зовнішнє оформлення орієнтирних пунктів
Навколо центру насипаний курган діаметром 60 см і висотою 30 см
______________________________
(вказати конструкцію орієнтирного пункту, глибину закладки і зовнішнє оформлення)

Малюнки центрів орієнтирних пунктів

 

Схема напрямків


Прим. Технік-будівельник магнітні азимути визначає теодолітом і тільки на відбудовані пункти

 

№ пор. Напрямки на пункти Клас Тип знака Магнітні азимути Відстань, км На що проек-тується
реког. будів

1

2

3

4

5

Вододіл

Південний

Буди

2910

3

4

4

1роз.

мет. пір.

мет. пір.

мет. пір.

мет. пір.

-

-

-

-

50°30'

195°45'

280°51'

310°40'

4.1

5.2

5.2

5.2

небо

земля

небо

небо

 

Схема
підходу до пункту і опис його місцезнаходження

 

Графічне визначення елементів приведення

Контрольний кут, Водорозділ-Береги-Південний

визначений графічно 145°00' , виміряний теодолітом 145°15'

Редукція: е=0.025 м, θ=207°30'   на пункт   Водорозділ

Пункт зданий під нагляд за збереженням за актом від 19.04.1996 р.

Демідівській с/раді   Тростянецького   району   Вінницької   області

Будівельні роботи на пункті і закладка центра проводилися з 11 квітня 1996 р. по 12 квітня 1996 р.

Керівник будівельної бригади         Антонюк М. І.

 

Контроль і приймання

1. Якість складання знака перевірена

оглядом 28 квітня 1996 р.
(спосіб перевірки, дата, оцінка)

2. Якість закладання центра перевірена   сталевим стержнем

28 квітня 1996 р., якість хороша
(спосіб перевірки: розкриттям, сталевим стержнем або оглядом, дата, оцінка)

3. Глибина і конструкція якорів перевірена

розкриттям 28 квітня 1996 р.
(спосіб перевірки: розкриттям, сталевим стержнем або оглядом, дата, оцінка)

4. Видимість на запроектовані напрямки перевірив

Нач. партії Пилипенко М.С.
(посада, прізвище, дата)

28 квітня 1996 р.

Пункт прийнято із загальною оцінкою   добре   і підлягає оплаті.

Начальник партії       Пилипенко М.С. 28.04.1996 р.

Пункт прийнятий з оцінкою   добре  

Головний інженер       Савченко І.С.

 

Акт перезакладання

(заповнюється в разі перезакладання)

  ____________ р.

Ми, що підписалися нижче: інженер-рекогносцирувальник________________,

технік-будівельник __________________, робітник ____________________

склали цей акт у тому, що

новий пункт «___» класу під назвою ________________________________

суміщений з пунктом
_____________________________________________________________
                                                      (назва пункта)

Новий центр суміщений точно в плані з ______________________________

Планове положення старих центрів і нового центра показані на центрувальному листі
_____________________________________________________________

Верхня марка нового центра закладена на ___________ см.

_____________________________________________________________
                (вище або нижче верхнього, середнього, нижнього старого центра)

Інженер-рекогносцирувальник ______________________

Технік-будівельник ______________________________

Робітник ______________________________________

 

 
    Додаток 8
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

 
Визначення елементів приведення

    При розвитку геодезичних мереж згущення і знімальних мереж виникають випадки, коли вимірювання горизонтальних кутів проводяться при позацентровому положенні осі приладу (центрування) або візирної цілі (редукція).

    Елементи центрувань і редукцій визначають графічно на центрувальному листі. Визначення виконують з трьох станцій таким чином, щоб проектувальні площини перетиналися під кутами, близькими до 120° або 60°.

    Проектування центра С, осі приладу J і візирної цілі V проводять за допомогою вивіреного теодоліта при двох положеннях вертикального круга з відстаней, що більші або дорівнюють висоті знака.

    Кожен із дев'яти напрямків відмічають чотирма точками на краях центрувального листа (двома точками відмічають напрямок, що одержаний при одному крузі, і двома - при другому).

    Між кожною парою точок намічають середню точку. З'єднують однозначні середні точки прямими лініями, одержують пересічення проекцій напрямків із точок стоянки теодоліта на C, J і V.

    Якщо замість точок на перетинах одержали трикутники похибок, то вишукувані точки намічають у середині цих трикутників. Сторони трикутників похибок не повинні бути більше 5 мм при проектуванні осі приладу і центра пункту і 10 мм - при проектуванні візирного циліндра.

    Лінійні елементи центрування l в метрах і редукції l1 вимірюють на центрувальному листі з точністю до міліметрів від точки С до J і від С до V.

    Кутові елементи центрування і редукції будують при проекції осі приладу J і візірної цілі V; вимірюють їх транспортиром до частки градуса за ходом годинникової стрілки від напрямку на проекцію центра даного пункту до напрямків, що прокреслені на два інші пункти.

    Кут між напрямками на пункти, що визначений як різниця графічно виміряних напрямків, не повинен відрізнятися від кута, що виміряний на пункті приладом, більше ніж на 2° при l < 10 см, на 1° при 10 см ≤ l ≤ 20 см і на 0,5° при l > 20 см.

    При лінійних вимірюваннях елементи центрування віддалемірів і редукції відбивачів визначають так само, як і при кутових спостереженнях, але на центрувальних листах обов'язково прокреслюють лінії на всі пункти, до яких вимірювалися відстані.

    Поправкою у виміряну відстань за позацентрове положення віддалеміра і відбивача є проекція відрізку між центром пункта і центром приладу на відповідні напрямки.

    Поправки за центрування і редукцію у виміряні лінії одержують безпосередньо з листа визначення.

Графічне визначення елементів приведення при кутових вимірюваннях (центрувальний лист)
Тріангуляція 4 класу
на пункті Високий
на кресленні: 38°00'
Елементи центрування:
l = 0,054 м
θ = 172°30' на пункт Північний
θ = 210°30' на пункт Короткий
Об'єкт У.02.0118. Лист №1
10 травня 1996 р.
із спостереження: 38°11'
Елементи редукції:
ll=0,060 м
θl = 89°30' на пункт Північний
θl = 126°30' на пункт Короткий
Визначення проводив _______________       Перевірив ________________

 

Графічне визначення елементів приведення при лінійних вимірюваннях (центрувальний лист)
Полігонометрія 4 класу
на пункті Північний
на кресленні: 172°00'
Елементи центрування:
δс - на пункт
δс - на пункт
Об'єкт У.02.0118. Лист №1
12 травня 1996 р.
із спостереження: 172°04'
Елементи редукції:
δr = +0,043 м на пункт Горб
δr = -0,039 м на пункт Високий
Визначення проводив _______________       Перевірив ________________

 

 
    Додаток 9
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Каталог
координат і висот планових і висотних розпізнавальних знаків
на об'єкт


п/п
Назва і номер розпізнавального знака Номер аерознімка Координати Висота центра Висота землі Примітка
X Y
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               

 
   Каталог склав  ____________________
   Перевірив ________________________

 

 
    Додаток 10
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Розграфлення топографічних планів масштабів 1:5000 та 1:2000

M-38-112-(124)

1:5000

 

M-38-112-(124-д)

1:2000

 

Прямокутне розграфлення
з розмірами рамок для масштабів 1:5000 - 40х40 см,
для масштабів 1:2000, 1:1000 і 1:500 - 50х50 см

4-Б

1:2000

4-Б-ІІ

1:1000

4-Б-10

1:500

 

 
    Додаток 11
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

   Переглянути у повному розмірі >>>

 

 
    Додаток 12
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

   Переглянути у повному розмірі >>>

 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
  1.1. Основні вимоги
 
  1.2. Застосування топографічних планів
 
  1.3. Зміст топографічних планів
 
  1.4. Проекція, система координат та висот, розграфлення та номенклатура топографічних планів
 
  1.5. Геодезична основа топогра-фічних знімань
 
2. Проектування топографо-геоде-зичних робіт
 
3. Рекогностування та закладання центрів геодезичних пунктів. Побудова геодезичних знаків
 
4. Геодезичні мережі згущення
 
  4.1. Полігонометрія 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.2. Трилатерація 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.3. Тріангуляція 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.4. GPS-спостереження
 
  4.5. Нівелювання
 
5. Знімальна геодезична мережа
 
  5.1. Планова мережа
 
  5.2. Висотна мережа
 
6. Обробка результатів геодезичних вимірювань
 
7. Методи виконання топографічних знімань
 
  7.1. Аерофототопографічне знімання
 
  7.2. Наземне фототопографічне знімання
 
  7.3. Мензульне знімання
 
  7.4. Тахеометричне знімання
 
  7.5. Особливості знімання забудо-ваних територій
 
  7.6. Знімання підземних комунікацій
 
  7.7. Оновлення топографічних планів
 
8. Зведення по рамках суміжних топографічних планів
 
9. Редагування топографічних планів
 
10. Складання і підготовка топогра-фічних планів до видання
 
11. Створення цифрових та елект-ронних топографічних планів
 
12. Складання технічних звітів
 
     Додатки 1 - 3
 
     Додатки 4 - 6
 
     Додатки 7- 12
 
     Додатки 13-15
 
 
Інші документи
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua