GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Інструкція
з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
(ГКНТА-2.04-02-98)

    Затверджена Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України №56 від 9 квітня 1998 р.
    Текст в редакції від 27 липня 1999 року зі змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру №90 від 27.07.99 р.

 
    Додаток 13
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Повірки та дослідження кутомірних приладів

    1. Перевірка працездатності та взаємодії рухомих вузлів теодоліта. Перевірка стійкості штатива і підставки.

    2. Перевірка та юстування наставних рівнів.

    3. Перевірка правильності встановлення ниток зорової труби.

    4. Перевірка перпендикулярності візирної осі до осі обертання зорової труби (колімаційна помилка). Величина подвійної колімаційної помилки не повинна перевищувати 20''.

    5. Перевірка перпендикулярності горизонтальної та вертикальної осей. Величина перпендикулярності осей (кут і) не повинен бути більше 5''.

    6. Перевірка суміщення візирної осі оптичного центриру з віссю обертання алідади.

    7. Перевірка роботи компенсатора.

    8. Перевірка місця нуля (зеніту) вертикального круга.

    9. Дослідження систематичних помилок оптичного мікрометра, які не повинні перевищувати 1'' для теодолітів типу Т-1 і 1''.5 - для теодолітів типу Т-2.

    10. Визначення помилок суміщення штрихів по горизонтальному і вертикальному кругах. Середня квадратична помилка одного суміщення в теодоліті типу Т-1 не повинна перевищувати 0.3'' для мікрометра горизонтального круга і 0.6'' для мікрометра вертикального круга; у теодолітах типу Т-2 відповідні величини повинні бути 0.5'' і 0.6'';

    11. Визначення мертвого ходу оптичного мікрометра. Окремі різниці "право мінус ліво" повинні лежати в границях від -1'' до +1'' у теодолітів типу Т-1.

    12. Дослідження ексцентриситету горизонтального круга. Ексцентриситет лімба не повинен перевищувати 20'' для теодолітів типу Т-1 і 40'' для теодолітів типу Т-2.

    13. Визначення ексцентриситету алідади горизонтального круга. Ексцентриситет алідади горизонтального круга не повинен перевищувати 20'' для теодолітів типу Т-l і 40'' для теодолітів типу Т2.

    14. Визначення рену оптичного мікрометра.

   Величини ,   не повинні перевищувати 0.5'' у теодолітах типу Т-1 і 1'' - у теодолітах типу Т-2.

 
Програма дослідження та повірок нівелірів і рейок

    1. Перевірка установчого рівня.

    2. Перевірка плавності обертання верхньої частини нівеліра. Розходження між відліками по кінцях рівня, які отримані в прямому і зворотному ходах, на одних і тих же установках не повинні перевищувати 40'' для нівелірів типу Н-3 і нівелірів з компенсатором.

    3. Визначення коефіцієнта далекоміра. Коефіцієнт К має відрізнятися від 100 не більше ніж на 1%.

    4. Визначення кута і між лінією візування нівеліра і горизонтальною площиною. Величина кута і, тобто проекція на вертикальну площину кута між віссю рівня і візирною віссю труби має бути менше 10''.

    5. Визначення середньої квадратичної помилки самовстановлення лінії візування і помилки недокомпенсації у нівелірів з компенсатором. Вони не повинні перевищувати величин відповідно 0.5'' і 5 мм.

    6. Визначення помилки дециметрових поділок рейок.

    7. Визначення середньої довжини метрових інтервалів рейок.

    8. Помилки дециметрових і метрових інтервалів рейок мають бути не більше 1 мм.

    9. Визначення різниці висот нулів рейок.

 

 
    Додаток 14
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Повірка та дослідження світловіддалемірів

    1. Перевірка зовнішнього стану та взаємодії рухомих вузлів світловіддалеміра.

    2. Перевірка стійкості штатива і підставки.

    3. Перевірка та юстування наставних рівнів.

    4. Перевірка правильності установки сітки ниток зорової труби.

    5. Перевірка суміщення візирної вісі оптичного центриру з віссю обертання світловіддалеміра.

    6. Перевірка функціонування світловіддалеміра (перевірка напруги акумулятора, перевірка індикаторів табло, перевірка мілівольтметра, перевірка контрольного відліку).

    7. Визначення та юстування відхилення ∆f частоти кварцового генератора від номінального значення. Значення ∆f не повинно бути вище 60 Гц (при найбільшому міжповірочному інтервалі 6 місяців).

    8. Визначення величини зміни контрольного відліку при зміні напруги акумулятора. Зміна значення контрольного відліку не повинна бути більше 3 мм.

    9. Визначення середньої квадратичної помилки mДк вимірювання віддалі одним прийомом. Значення mДк у міліметрах для кожної лінії не повинно перевищувати точності приладу.

 
Загальний порядок роботи з електронними тахеометрами

    1. Підготовка приладу до вимірювань.

    а) вибір та фіксація в приладі одиниць вимірювань для кутів, відстаней, температури і тиску.
    Дані установки приладу зберігаються при виключеному живленні, так що ця процедура виконується один раз;

    б) перевірка та фіксація в приладі MZ - місця зеніту вертикального круга і С - колімаційної помилки.
    MZ і С - визначаються та фіксуються в приладі заводом-виробником, точність їх визначення забезпечує точність вимірювань при використанні одного положення круга. Рекомендується час від часу перевіряти ці зафіксовані значення і при потребі перевизначати їх.

 
    2. Робота з електронними тахеометрами з використанням системного програмного забезпечення:

    а) формування записувальної маски тахеометра, тобто вибір структури запису даних (N станцій, горизонтальних та вертикальних кутів, горизонтальних чи похилих відстаней, перевищень, висот інструментів та візирних цілей), які величини, в якому порядку і під якими кодами будуть реєструватись приладом;
    Формування маски залежить від виду робіт, які планується виконувати (мікротріангуляція, полігонометрія, тахеометричне чи горизонтальне знімання і т.ін.), та від типу конвертора, який трансформує зареєстровані величини в різноманітні програмні комплекси для подальшої їх обробки;

    б) визначення метеорологічних даних та постійних величин відбивачів (здійснюється за допомогою допоміжних пристроїв - барометрів, термометрів) та їх фіксація в приладі;
    У ході високоточних робіт даний процес виконується на кожній станції спостережень, а при різноманітних зніманнях - при значних змінах стану атмосфери;

    в) опис станції спостережень:

    - задавання коду процесу робіт, який планується виконувати (побудова знімальної основи чи різноманітні знімання);

    - опис станції спостережень (її назва чи номер);

    - опис напрямків спостережень (їх назви чи номери).

    При виконанні різноманітних знімань описується тільки станція спостережень та напрямок на один із пунктів геодезичної основи (орієнтирний напрямок).

    г) вимірювання на станції спостережень:

    - встановлення початкового напрямку;

    - проведення вимірювань на станції;

    - реєстрація виміряних величин.

    Детальний опис підготовки приладів до роботи, користування системним та прикладним програмним забезпеченням дається в комплекті документації на прилад, яким і слід користуватись при розробці робочої методики відповідно до конкретних цілей.

 
Короткий опис робіт з вимірювання довжин сторін електронними віддалемірами

    Вимірювання довжин сторін віддалемірами проводиться у такому порядку:

    а) встановлення приймача-передавача і рефлектора над центрами пунктів за допомогою оптичного центриру і рівнів;

    б) вимірювання температури і тиску повітря. Для вимірювання температури термометр-пращ крутять на шнурі над головою з частотою 1-2 об/сек. Відлік беруть через 1 хв., а потім з інтервалом 20 сек. повторюють доти, поки відліки не перестануть змінюватись. При відліках термометр-пращ тримають у тіні.

    Температурний діапазон роботи барометра від 0° до +40°C при вологості повітря до 80%. При температурі повітря нижче 0°C тиск необхідно визначати в теплому приміщенні (палатка, кабіна автомобіля тощо) поблизу лінії, що вимірюється.

    в) включення і прогрівання приладу, виконання необхідних тестів, що передбачені інструкцією з експлуатації приладу.

    Ретельне взаємне наведення приймача-передавача і рефлектора за допомогою коліматорних гвинтів по максимуму сигналу і, при необхідності, ручки електронного фотопомножувача (ФЕП);

    г) вимірювання віддалей за індивідуальною методикою заданою кількістю прийомів. Новий прийом починають з контролю положення приймача-передавача над центром пункта і повторного наведення на рефлектор. Результати вимірювання записують у журнал і обчислюють попереднє значення похилої віддалі. Контролюють допустимий розмах вимірювань у прийомах. При потребі виконують додаткові вимірювання віддалей;

    д) вимірювання рулеткою з точністю до міліметра висоти приймача-передавача і рефлектора над центром пункта (з урахуванням перевищення обчислюють горизонтальне прокладання лінії). Електронним тахеометром вимірюють горизонтальне прокладання виміряної лінії.

    Усі результати записують у журнал і виконують оцінку точності за внутрішньою збіжністю результатів вимірювань.

 

 
    Додаток 15
до Інструкції з топографічного знімання у масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 ( ГКНТА-2.04-02-98)

Короткі технічні дані про геодезичні прилади

Теодоліти

Назва групи Тип приладу Середня квадратична похибка вимірювання горизонт. кута одним прийомом, не більше Призначення приладу Рівноточні прилади, що відповідають групі
Теодоліти високоточні Т-1 1'' Тріангуляція і полігонометрія 2 класу ОТ-02, УВК, УВКТ, ДКМ-3, ДКМ-3А,Т-3
Т-2 2'' Тріангуляція і полігонометрія 3 класу, полігонометрія 4 класу 2Т2, 2Т2А,ТБ-1, ТБ-3, Theo-010, Theo-010А, 3Т2КП, ТеВ1, ТеВ3
Теодоліти точні Т-5 5'' Тріангуляція і полігонометрія 1 і 2 розрядів 2Т5К, 2Т5, 2Т5КП, ЗТ5КП, Theo-020, Theo-020A
Т-15 15'' Теодолітні і тахеометричні ходи, вимірювання кутів в знімальних мережах Т15К, Т15МК, Theo-080, Theo-080A
Теодоліти технічні Т-30 30'' Теодолітні ходи при розмічувально-прив'язочних роботах 2Т30П, 2T30, Theo-120

 
Нівеліри

1. Типи

Позначення типу Коротка характеристика Переважна область застосування
Н-3 Нівелір точний для визначення перевищень з середньою квадратичною помилкою не більше 3 мм на 1 км подвійного ходу Нівелювання III та IV класів, інженерно-геодезичні вишукування
Н-10 Нівелір технічний для визначення перевищень з середньою квадратичною помилкою не більше 10 мм на 1 км подвійного ходу Нівелювання геодезичної основи топографічних зйомок, інженерно-геодезичні вишукування в будівництві

2. Основні параметри

Параметри Норми для типів
Н-3 Н-10
Середня квадратична похибка перевищення на 1 км подвійного ходу, мм, не більше 3 10
Середня квадратична похибка перевищення на станції при відстані від нівеліра до рейок 100 м, мм, не більше 2.0 5.0
Збільшення зорової труби, крат, не менше 30 20
Найменша відстань візування (без насадки на об'єктив), м, не більше 2 2
Коефіцієнт ниткового віддалеміру 100±1% 100±1%
Ціна поділки рівня на 2 мм:
установчого, мін
при трубі, сек
 
10±2
15±1.5
 
10±2
45±5
Маса, кг, не більше:
нівеліра
укладального футляра
 
3
2.5
 
2
2

 
Рейки нівелірні

1. Типи

Позначення типу, розміри (мм) Коротка характеристика Переважна область застосування
РН-3, 1500, 3000, 4000 Рейка нівелірна двостороння шашкова для нівелювання з похибкою 3 мм на 1 км ходу Нівелювання III та IV класів, інженерно- геодезичні вишукування
РН-10, 4000 Рейка нівелірна двостороння шашкова для нівелювання з похибкою 10 мм на 1 км ходу Технічне нівелювання, будівельні роботи

2. Основні параметри

Параметри Норми для типів
РН-3 РН-10
Ціна найменшого ділення шкали рейки, мм:
основної
додаткової
 
10
10
 
10
50
Ширина відлікового поля рейки, мм, не менше 60 60
Допустимі відхилення від номінального значення довжини найменшого інтервалу, мм ±0.2 ±0.5
Допустима різниця між середньою довжиною метра пари рейок комплекту, мм 0.8 1.5
Стрілка прогину рейки на всю довжину рейки, мм, не більше 6 10
Маса рейки, кг, не більше:
при довжині 4000 мм
- " - 3000 мм
- " - 1500 мм
 
4.5
3.5
2.5
 
4.5
-
-

 
Тахеометри

1. Типи

Позначення Коротка характеристика Переважна область застосування
Та3М Електронний тахеометр для вимірювання відстаней, горизонтальних кутів та зенітних відстаней з вмонтованою мікро-ЕОМ і можливістю визначення перевищень або висот, приростів координат точок візування, що видає результати вимірювань на цифрове табло і має можливість запису даних у регістратор інформації Полігонометрія 1 і 2 розрядів, топографічні знімання, інженерна геодезія, тригонометричне нівелювання
ТС1010 Електронний тахеометр для вимірювання відстаней, горизонтальних і вертикальних кутів, з ЕОМ і пакетом різноманітних прикладних програм, що видає результати вимірювань на дісплей і записує всю інформацію в REC-модуль Полігонометрія 4 класу, 1 і 2 розрядів, інженерна та прикладна геодезія, кадастрові і топографічні знімання
Elta50 Електронний тахеометр для вимірювання відстаней, горизонтальних і вертикальних кутів, з ЕОМ і пакетом прикладних програм та вмонтованим інтерфейсом RS232C/V24 для зовнішнього збереження і подальшої обробки даних Полігонометрія 1 і 2 розрядів, інженерна геодезія, кадастрові і топографічні знімання
Тан,
Дальта 010В
Номограмний тахеометр для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, визначення горизонтальних відстаней і перевищень за допомогою номограм, що видимі у полі зору зорової труби, і вертикальної рейки Тахеометричні знімання

2. Основні параметри

Параметри Норми для типів
Та3М ТС1010 Elta50 TaH
Середня квадратична помилка вимірювання одним прийомом:
- горизонтальних кутів
- вертикальних кутів
(зенітних відстаней)
- відстаней, мм
 
 
4''
5''
 
5+3x10-6Д
 
 
3''
3''
 
3+2x10-6Д
 
 
5''
5''
 
5+3x10-6Д
 
 
5''
5'' 

-
Дальність, м 2500 2000 800 -
Діапазон вимірювання вертикальних кутів ±45° - - ±45°
Напруга блоку живлення, B 6.5-8.5 12 6 -
Температурний діапазон роботи -20..+50°C -20..+50°C    
Ціна одиниці молодшого розряду табло:
для кутових величин
для лінійних величин, мм
 
 
1''
1
 
 
1''
1
 
 
1''
1
 
 
-
-
Помилка компенсації при нахилі вертикальної осі тахеометра на 30'' 2'' - - 2''
Збільшення зорової труби, крат 25 30 26 27
Найменша відстань  
візування, м
5 1.7 1.5 0.5
Ціна поділки рівня:
циліндричного
круглого
 
15''
10'
 
30''
8'
 
-
-
 
30''
5'
Маса тахеометра, кг 6.4 5.5* 3.5* 4.0
Маса відбивача малого, кг 0.9 - - -
Маса відбивача великого, кг 1.8 - - -
Маса блоку живлення 3.4 - - -
 
    * Маса з блоком живлення.

 
Світловіддалеміри

1. Типи

Позначення Коротка характеристика Переважна область застосування
БЛК,
СТ5,
2СТ10
Світловіддалемір з імпульсним методом вимірювання відстаней і можливістю встановлення на теодоліти серії 2Т, 3Т Полігонометрія 4 класу, 1 і 2 розрядів.Теодолітні ходи.

2. Основні параметри

Параметри Норми для типів
СТ5 2СТ10
Дальність, м 5000 10000
Середня квадратична помилка вимірювання відстані 10+5x10-6Д 5+3x10-6Д
Граничні кути нахилу ліній, що вимірюються ±20° ±25°
Напруга блоку живлення, В 6-8.5 6-8.5
Ціна одиниці молодшого розряду табло, мм 1 1
Маса світловіддалеміра, кг 4.5 4.5
Маса світловіддалеміра без основи, кг 3.8 3.5
 
Структура документу
 
1. Загальні положення
 
  1.1. Основні вимоги
 
  1.2. Застосування топографічних планів
 
  1.3. Зміст топографічних планів
 
  1.4. Проекція, система координат та висот, розграфлення та номенклатура топографічних планів
 
  1.5. Геодезична основа топогра-фічних знімань
 
2. Проектування топографо-геоде-зичних робіт
 
3. Рекогностування та закладання центрів геодезичних пунктів. Побудова геодезичних знаків
 
4. Геодезичні мережі згущення
 
  4.1. Полігонометрія 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.2. Трилатерація 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.3. Тріангуляція 4 класу, 1 і 2 розрядів
 
  4.4. GPS-спостереження
 
  4.5. Нівелювання
 
5. Знімальна геодезична мережа
 
  5.1. Планова мережа
 
  5.2. Висотна мережа
 
6. Обробка результатів геодезичних вимірювань
 
7. Методи виконання топографічних знімань
 
  7.1. Аерофототопографічне знімання
 
  7.2. Наземне фототопографічне знімання
 
  7.3. Мензульне знімання
 
  7.4. Тахеометричне знімання
 
  7.5. Особливості знімання забудо-ваних територій
 
  7.6. Знімання підземних комунікацій
 
  7.7. Оновлення топографічних планів
 
8. Зведення по рамках суміжних топографічних планів
 
9. Редагування топографічних планів
 
10. Складання і підготовка топогра-фічних планів до видання
 
11. Створення цифрових та елект-ронних топографічних планів
 
12. Складання технічних звітів
 
     Додатки 1 - 3
 
     Додатки 4 - 6
 
     Додатки 7- 12
 
     Додатки 13-15
 
 
Інші документи
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua