GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Перелік умовних скорочень,
що вживаються при складанні топографічних карт

 

      Затверджений начальником Укргеодезкартографії 11.07.97 р. та начальником топографічного управління ГШ ЗС України 4.06.97 р.

 
  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я
 

 N
п/п
Полное название Сокращенное название   Повна назва Скорочена назва
 
А
1. Абразивный абразив.   Абразивний абраз.
2. Абрикос /дерево/ абр.   Абрикос абр.
3. Аварийный авар.   Аварійний авар.
4. Автобусная станция автоб. ст.   Автобусна станція автоб.ст.
5. Автовокзал авт.вкз.   Автовокзал авт.вкз.
6. Автозаправочная станция АЗС   Автозаправна станція АЗС
7. Автозимник /дорога/ автозим.   Автозимник /дорога/ автозим.
8. Автоматический автом.   Автоматичний автомат.
9. Автомобильные весы авт.весы   Автомобільна вага авт.в.
10. Автомобильный завод авт.   Автомобільний завод авт.
11. Автономная область /при собственном названии/ АО   Автономна область /при власній назві/ АО
12. Автономная Республика /при собственном названии/ АР   Автономна Республіка /при власній назві/ АР
13. Автономный округ /при собственном названии/ АОкр.   Автономний округ /при власній назві/ АОкр.
14. Авторемонтный завод, авторемонтные мастерские авторем.   Авторемонтний завод, авторемонтна майстерня авторем.
15. Автотранспортная колонна АТК   Автотранспортна колона АТК
16. Автотранспортное предприятие АТП   Автотранспортне підприємство АТП
17. Административное здание адм.   Адміністративний будинок адм.
18. Акведук акв.   Акведук акв.
19. Акустические системы акуст.   Акустичні системи акуст.
20. Алебастровый завод алб.   Алебастровий завод алеб.
21. Алмазные разработки, прииски алмаз.   Алмазні розробки, копальні алмаз.
22. Алюминиевый завод алюмин.   Алюмінієвий завод алюм.
23. Амбулатория амб.   Амбулаторія амб.
24. Ангар анг.   Ангар анг.
25. Анилинокрасочный завод анил.   Аніліно-фарбовий завод аніл.
26. Апатитовый карьер, апатитовые разработки апат.   Апатитовий кар’єр, апатитові розробки апат.
27. Апельсин /дерево/ ап.   Апельсин ап.
28. Арочный переход ароч.п.   Арковий перехід арк.п.
29. Артезианская скважина, арт.   Артезіанська свердловина сврд.
  артезианский колодец арт.к.   Артезіанський колодязь арт.к.
30. Архипелаг /при собственном названии/ арх.   Архіпелаг /при власній назві/ арх.
31. Арык /при собственном названии/ ар.   Арик /при власній назві/ ар.
32. Асбестовый завод, карьер, рудник, асбестообогатительная фабрика асб.   Азбестовий завод, кар’єр /азбестова копальня/, азбестозбагачувальна фабрика азб.
33. Астрономический пункт астр.   Астрономічний пункт астр.
34. Асфальт, асфальтобетон /материал покрытия дорог/ А   Асфальт, асфальтобетон /матеріал покриття доріг/ А
35. Асфальтовый завод асф.   Асфальтовий завод асф.
36. Атолл ат.   Атол ат.
37. Атомная электростанция АЭС   Атомна електростанція АЕС
38. Афишная тумба аф.   Афішна тумба аф.
39. Ацетиленопровод Ац   Ацетиленопровід Ац
40. Аэродром аэрд.   Аеродром аерд.
41. Аэропорт аэрп.   Аеропорт аерп.
 
Б
1. Багерно-элеваторный способ добычи торфа багерно-элев.   Багерно-елеваторний спосіб добування торфу багерно-елев.
2. Балка /при собственном названии/ б., бал.   Балка /при власній назві/ б., бал.
3. Балкон б.   Балкон б.
4. Банка /при собственном названии/ б-ка   Банка /при власній назві/ б-ка
5. Барак бар.   Барак бар.
6. Бассейн бас.   Басейн бас.
7. Бассейн отстоечный бас.отст.   Басейн-відстійник бас.-відст.
8. Башня, башенный баш.   Башта, баштовий бшт.
9. Башня историческая баш.историч.   Башта історична бшт.іст.
10. Башенная градирня баш.град.   Баштова градирня бшт.град.
11. Бензин, бензобак, бензопровод бенз.   Бензин, бензобак, бензопровід бенз.
12. Береза /порода леса/ бер.   Береза бер.
13. Беседка бес.   Альтанка альт.
14. Бетон /материал плотин, мостов, шлюзов и т.п./ Бет.   Бетон /матеріал гребель, мостів, шлюзів тощо/ Бет.,
15. Бетонно-земляная плотина Бет.-Зем.   Бетонно-земляна гребля Бет.-Зем.
16. Бетонный завод бет.   Бетонний завод бет.
17. Библиотека библ.   Бібліотека бібл.
18. Биологическая станция биол. ст.   Біологічна станція біол. ст.
19. Битумоминеральная смесь /материал покрытия дорог/ Бм   Бітумомінеральна суміш /матеріал покриття доріг/ Бм
20. Ближний, -яя, -ее, -ие /часть собственного названия/ Ближн.   Ближній, -я, -є, -і /частина власної назви/ Ближн.
21. Блок бл.   Блок бл.
22. Блокпост /железнодорожный/ бл.-п.   Блокпост бл.-п.
23. Бокситовые разработки бокс.   Бокситові розробки бокс.
24. Болото /при собственном названии/ бол.   Болото /при власній назві/ бол.
25. Больница больн.   Лікарня лік.
26. Большой, -ая, -ое, -ие /часть собственного названия/ Б., бол.   Великий, -а, -е, -і  /частина власної назви/ Вел.
27. Братская могила бр. мог.   Братська могила бр. мог.
28. Бригада, бригадный бриг.   Бригада, бригадний бриг.
29. Брикетный брик.   Брикетний брик.
30. Брод бр.   Брід бр.
31. Бронированный кабель Бр. к.   Броньований кабель Бр. к.
32. Брусчатка /материал покрытия дорог/ Бр   Брущатка /матеріал покриття доріг/ Бр
33. Буддийское кладбище будд. кладб.   Буддійське кладовище будд. клад.
34. Будка бакенщика б. бак.   Будка бакенника б. бак.
35. Будка железнодорожная Б   Будка залізнична Б
36. Будка смотровая б. смотр.   Будка оглядова б. огл.
37. Будка трансформаторная б. тр.   Будка трансформаторна б. тр.
38. Булгуннях булг.   Булгуннях булг.
39. Булыжник /материал покрытия дорог/ Б   Булижник /матеріал покриття доріг/ Б
40. Бульвар /при собственном названии/ бульв.   Бульвар /при власній назві/ бульв.
41. Бумажная фабрика бум.   Паперова фабрика пап.
42. Бункер бунк.   Бункер бунк.
43. Буровая вышка, скважина бур.   Бурова вишка, свердловина бур.
44. Бухта /при собственном названии/ бух.   Бухта /при власній назві/ бух.
45. Бывший /при собственном названии/ бывш.   Колишній /при власній назві/ колиш.
 
В
1. Вагонное депо ваг.депо   Вагонне депо ваг.депо
2. Вагоноремонтный, вагоностроительный завод ваг.   Вагоноремонтний, вагонобудівний завод ваг.
3. Вакуум-скважина вак. скв.   Вакуум-свердловина вак. сврд.
4. Валунно-каменистый грунт дна ВК   Валунно-кам’янистий ґрунт дна ВК
5. Великий, -ая, -ое, -ие /часть собственного названия/ Вел.   Великий, -а, -е, -і  /частина власної назви/ Вел.
6. Вентилятор, вентиляторный в., вент.   Вентилятор, вентиляторний в., вент.
7. Вентиляторы метро в.м.   Вентилятори метро в.м.
8. Вертикальный верт.   Вертикальний верт.
9. Верхний, -яя, -ее, -ие /часть собственного названия/ Верх.   Верхній, -я, -є, -і /частина власної назви/ Верх.
10. Весеннее пастбище весен.   Весняне пасовище весн. пасов.
11. Ветеринарный пункт вет.   Ветеринарний пункт вет. п.
12. Вечнозеленые лиственные породы леса вечнозел.   Вічнозелена деревна та кущова рослинність вічнозел.
13. Винодельческий, винокуренный завод вин.   Виноробний завод, винокурня вин.
14. Висячий мост висяч.   Висячий міст висяч.
15. Водная станция вод. ст.   Водна станція вод. ст.
16. Водовыпуск вдв.   Водовипуск вдвп.
17. Водозаборная скважина вдзб.   Водозабірна свердловина вдзб.
18. Водокачка вдкч.   Водокачка вдкч.
19. Водомерный пост вод.п., вод.пост   Водомірний пост вод.п., вод.пост
20. Водонагнетательная скважина, установка вднагн.   Водонагнітальна свердловина, пристрій вднагн.
21. Водонапорная башня вод., вод. баш.   Водонапірна башта вод. бшт, вод.
22. Водоотводящий /канал, трубопровод и т.п./ вдотв.   Водовідвідний /канал, трубопровід, тощо/ вдвідв.
23. Водоотлив вдотл.   Водовідлив вдвідл.
24. Водопад вдп.   Водоспад вдсп.
25. Водоприемник вдприем.   Водоприймач вдпр.
26. Водопровод В   Водопровід В
27. Водопровод артезианской воды Ва   Водопровід артезіанської води Варт
28. Водопровод морской воды Вмор   Водопровід морської води Вмор
29. Водопровод оборотного водоснабжения, обратный Воо   Водопровід оборотного водопостачання /зворотний/ Взв
30. Водопровод оборотного водоснабжения, прямой Воп   Водопровід оборотного водопостачання /прямий/ Впр
31. Водопровод оросительный Вор   Водопровід зрошувальний Взр
32. Водопровод питьевой воды Вп   Водопровід питної води Вп
33. Водопровод хозпротиво-пожарный Впж   Водопровід госппроти-пожежний Впж
34. Водопровод производственный /хозяйственной воды, чистой для технологических целей/ Впр   Водопровід виробничий господарської води, чистої для технологічних потреб/ Ввр
35. Водопровод речной воды Вр   Водопровід річкової води Вр
36. Водопроводная станция вдпр.ст.   Водопровідна станція вдпр.ст.
37. Водосборный вдсб.   Водозбірний вдзб.
38. Водослив вдсл.   Водозлив вдзл.
39. Водохранилище вдхр.   Водосховище вдсх.
40. Возвышенность /при собственном названии/ возв., возвыш.   Височина /при власній назві/ височ.
41. Воздухопровод ВХ   Повітропровід ПВ
42. Вокзал вкз.   Вокзал вкз.
43. Восточный, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Вост.   Східний, -а, -е, -і /частина власної назви/ Сх.
44. Впадина /при собственном названии/ впад.   Западина /при власній назві/ зап.
45. Временный /мост и т.п./ вр., врем.   Тимчасовий /міст, тощо/ тимч.
46. Второй, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ 2-й, 2-я, 2-е   Другий, -а, -е, -і/ частина власної назви/ 2-і, 2-а
47. Вулкан /при собственном названии/ влк.   Вулкан /при власній назві/ влк.
48. Выдающееся здание выд.   Видатна будівля вид.
49. Вымочки вым.   Вимок вим.
50. Выселки /часть собственного названия/ Выс.   Висілки /частина власної назви/ Вис.
51. Высокое давление выс.давл., в.д.   Високий тиск в.т.,
52. Высота выс.   Висота вис.
53. Выход запасной зап.вых.   Вихід запасний зап.вих.
54. Вязкий /грунт дна, рек, бродов/ В   В’язкий /ґрунт на дні річок, бродів/ В
 
Інші документи
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
 
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні планів міст
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   5   6   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua