GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Перелік умовних скорочень,
що вживаються при складанні топографічних карт

 

      Затверджений начальником Укргеодезкартографії 11.07.97 р. та начальником топографічного управління ГШ ЗС України 4.06.97 р.

 
  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я
 

 N
п/п
Полное название Сокращенное название   Повна назва Скорочена назва
 
К
1. Кабель каб.   Кабель каб.
2. Казарма каз.   Казарма каз.
3. Камвольная фабрика, камвольный комбинат камв.   Камвольна фабрика, камвольний комбінат камв.
4. Каменисто-щебеночная осыпь кам.-щеб.   Кам’янисто-щебеневий осип кам.-щеб.
5. Каменистый /грунт дна рек, бродов/ К   Кам’янистий /ґрунт дна річок, бродів/ К
6. Каменная наброска /способ укрепления откосов/ кам.набр.   Кам’яна накидка/спосіб укріплення відкосів/ кам.нак.
7. Каменный /материал постройки мостов, плотин, зданий и др./ К   Кам’яний /матеріал спорудження мостів, будівель тощо/ К
8. Каменный столб кам.стб.   Кам’яний стовп кам.ст.
9. Каменный уголь /продукт добычи/ кам.уг.   Кам’яне вугілля/продукт добування/ кам.вуг.
10. Каменоломня, каменный карьер кам.   Каменоломня, кам’яний карьер кам.
11. Камень колотый /материал покрытия дорог/ К   Каміння колете /матеріал покриття доріг/ К
12. Камнедробильный завод кам.-дроб.   Каменедробильний завод кам.-дроб.
13. Канал кан.   Канал кан.
14. Канал непроходной к.н.   Канал непрохідний к.непрох., к.н.
15. Канал полупроходной к.п.   Канал напівпрохідний к.напівпрох., к.н.-п.
16. Канал проходной к.прох.   Канал прохідний к.прох., к.п.
17. Канализационная сеть К   Каналізаційна, -ий /мережа, трубопровід/ К
18. Канализационный трубопровод К  
19. Канализация ливневая Кл   Каналізація зливна Кзл
20. Канатный завод, мост канат.   Канатний завод, міст канат.
21. Каолин /продукт добычи/, каолиновый обогатительный завод каол.   Каолін /продукт добування/, каоліновий збагачувальний завод каол.
22. Каракулеводческий совхоз каракул.   Каракулівницьке господарство каракул.
23. Карантин, карантинной службы пункт карант.   Карантинної служби пункт карант.
24. Карстовая воронка, пещера карст.   Карстова вирва, печера карст.
25. Каучуковый завод, плантация каучуконосов кауч.   Каучуковий завод, плантація каучуконосів кауч.
26. Керамический завод керам.   Керамічний завод керам.
27. Керосиновый /колонка и т.п./, керосин, керосинопровод керос.   Гасовий /колонка тощо/ Гасопровід гас., Гас
28. Кинематографической промышленности завод, фабрика кин.   Кінематографічної промисловості завод /фабрика/ кінемат.
29. Кинотеатр к.-т.   Кінотеатр к.-т.
30. Кирпичный /материал постройки/ кирп.   Цегляний /матеріал будівництва/ цегл.
31. Кирпичный завод кирп.   Цегельний завод цег.
32. Кислотопровод, кислота, кислотный кисл.   Кислотопровід, кислота, кислотний кисл.
33. Кладбище кладб.   Кладовище клад.
34. Клинкер /материал покрытия дорог/ Кл.   Клінкер /матеріал покриття доріг/ Кл.
35. Ключ кл.   Джерело дж., джер.
36. Кожевенный завод кож.   Шкіряний завод шкір.
37. Коксохимический завод кокс.   Коксохімічний завод кокс.
38. Колейная дорога кол.   Колійна дорога кол.
39. Коллективный сад коллект.   Колективний сад колект.
40. Коллектор колл.   Колектор колкт.
41. Колодец-ориентир /при отсутствии собственного названия/ К   Колодязь-орієнтир /при відсутності власної назви/ К
42. Колодец /при собственном названии/ к.   Колодязь /при власній назві/ к.
43. Колхоз /при собственном названии/ клх.   Колгосп /при власній назві/ клг.
44. Колхозный двор клх.дв.   Колгоспний двір клг.дв.
45. Комбикормовый завод комбик.   Комбікормовий завод комбік.
46. Комбинат комб.   Комбінат комб.
47. Компрессорная станция компрес.ст.   Компресорна станція компрес.ст.
48. Конденсатопровод конденс.   Конденсатопровід конденс.
49. Кондитерская фабрика конд.   Кондитерська фабрика конд.
50. Коневодческий совхоз, конный завод, кон.,   Кінний завод кін.
  Конный двор кон.дв.   Кінний двір кін.дв.
51. Коноплеводческий совхоз конопл.   Коноплярське господарство конопл.
52. Консервный завод, комбинат конс.   Консервний завод, комбінат конс.
53. Консольный перепад конс.   Консольний перепад конс.
54. Контрольный пункт контр.п.   Контрольний пункт контр.п.
55. Координированный /объект, точка, репер/ к., крд.   Координований /об’єкт, точка, репер/ к., крд.
56. Копер коп.   Копер коп.
57. Котельная кот.   Котельна кот.
58. Котловина /при собственном названии/ котл.   Улоговина /при власній назві/ улог.
59. Кочевье коч.   Кочовище коч.
60. Кошара кош.   Кошара кош.
61. Край /при собственном названии/ кр.   Край /при власній назві/ кр.
62. Красный, -ая, -ое, -ые, /часть собственного названия/ Красн., Кр.   Червоний, -а, -е, -і /частина власної назви/ Черв., Чр.
63. Крахмало-паточный завод, крахмальный завод крахм.   Крохмалопатоковий завод, крохмальня крохм.
64. Крупяной завод, крупорушка круп.   Круп’яний завод, круподерня круп.
65. Культурное пастбище культ. пастбище   Культурне пасовище культ. пасов.
66. Кумирня кум.   Кумирня кум.
67. Курган /при собственном названии/ кург.   Курган /при власній назві/ кург.
68. Курорт /при собственном названии/ кур.   Курорт /при власній назві/ кур.
69. Кустарниковых технических культур плантация куст.   Чагарникових технічних культур плантація чагарн.
 
Л
1. Лагуна /при собственном названии/ лаг.   Лагуна /при власній назві/ лаг.
2. Лакокрасочный завод лакокр.   Лакофарбовий завод лакофарб.
3. Левый, -ая, -ое, -ые, /часть собственного названия/ Лев.   Лівий, -а, -е, -і /частина власної назви/ Лів.
4. Ледник, ледники /при собственном названии/ ледн.   Льодовик, льодовики/при власній назві/ льодов.
5. Ледяной лед.   Льодовий льод.
6. Лесника дом лесн.   Будинок лісника лісн.
7. Лесничество леснич.   Лісництво лісниц.
8. Лесозащитная станция   Лісозахисна станція
9. Лесопильня, лесопильный завод лесоп.   Лісопильня, лісопильний завод лісоп.
10. Лесоучасток лесоуч.   Лісоділянка лісоділ.
11. Леспромхоз лесхоз.   Ліспромгосп лісгосп.
12. Лессовый карст лесс.карст   Лесовий карст лес.карст
13. Лестница, лестничный лестн.   Сходи, сходовий схд.
14. Летник, летовка, летний лет.   Літняк, літовище, літній літ.
15. Лечебница леч.   Лікарня лік.
16. Лиман /при собственном названии/ лим.   Лиман /при власній назві/ лим.
17. Лимнограф, лимнографический пост лимногр.   Лімнограф, лімнографічний пост лімногр.
18. Лимнологическая станция лимнол.ст.   Лімнологічна станція лімнол.ст.
19. Лимон /дерево/ лим.   Лимон лим.
20. Лиственница /порода леса/ листв.   Модрина модр.
21. Лодочный лод.   Човновий човн.
22. Локомотиворемонтный, локомотивостроительный завод локомот.   Локомотиворемонтний, локомотивобудівний завод локомот.
23. Лоток лот.   Лоток лот.
24. Лыжный трамплин лыж.трамп.   Лижний трамплін лиж.трампл.
25. Льноводческий совхоз льновод.   Льонарське господарство льон.
26. Льнообрабатывающий завод льнообр.   Льонообробний завод льон.
27. Люк Л   Люк Л
 
М
1. Магазин маг.   Магазин маг.
2. Магистральные дороги /индексы на указателях/ М   Магістральні дороги /індекси на покажчиках/ М
3. Мазутопровод маз.   Мазутопровід маз.
4. Макаронная фабрика мак.   Макаронна фабрика мак.
5. Малый, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ М., Мал.   Малий, -а, -е, -і /частина власної назви/ М., Мал.
6. Мандарин /дерево/ манд.   Мандарин манд.
7. Марганцевая руда /продукт добычи/ марганц.   Марганцева руда /продукт добування/ марганц.
8. Маргариновый завод маргар.   Маргариновий завод маргар.
9. Маслобойный завод /по производству растительного масла/ маслоб.   Олійницький завод, олійниця олійн.
10. Маслодельный завод /по производству животного масла/ маслод.   Маслоробний завод /з виробництва тваринного масла/ масл.
11. Маслораздаточная колонка, маслохранилище масл.   Мастилорозбірна колонка, мастилосховище мастил.
12. Мастерская маст.   Майстерня майст.
13. Машинно-животноводческая станция МЖС   Машинно-тваринницька станція МТвС
14. Машинно-мелиоративная станция ММС   Машинно-меліоративна станція ММС
15. Машинно-тракторная мастерская МТМ   Машинно-тракторна майстерня МТМ
16. Машиностроительный завод маш.   Машинобудівний завод маш.
17. Мебельная фабрика, комбинат меб.   Меблева фабрика, комбінат меб.
18. Медеплавильный завод, комбинат медепл.   Мідеплавильний завод, комбінат мідепл.
19. Меднорудный карьер, меднорудные разработки медн.   Міднорудний кар’єр, міднорудні розробки мідн.
20. Мелиоративное строительство млр.стр.   Меліоративне будівництво млр.буд.
21. Мельница /мукомольная/, мукомольный завод мук.   Борошномельний завод борошном.
22. Мемориальный комплекс, мемориал мем.   Меморіальний комплекс, меморіал мем.
23. Металл /материал постройки мостов, копров и т.д./ М, мет.   Метал /матеріал спорудження мостів, копрів тощо/ М, мет.
24. Металлоизделий завод мет.-изд.   Металовиробничий завод мет.-вироб.
25. Металлообрабатывающий завод мет.-обр.   Металообробний завод мет.-обр.
26. Металлургический завод мет.   Металургійний завод мет.
27. Метеорологическая станция мет.ст.   Метеорологічна станція мет.ст.
28. Метрополитен /вход на станцию/ М   Метрополітен /вхід на станцію/ М
29. Метрополитен /наземные линии/ метро   Метрополітен /наземна лінія/ метро
30. Механизированный /ток и т.п./ механиз., механиз.ток   Механізований /тік тощо/ механіз.
31. Меховая фабрика мех.   Хутрова фабрика хутр.
32. Минарет минар.   Мінарет мінар.
33. Миндаль /дерево/ минд.   Мигдаль мигд.
34. Минеральный источник мин.   Мінеральне джерело мін.
35. Могила мог.   Могила мог.
36. Молочно-мясной совхоз мол.-мясн.   М’ясо-молочне господарство м’ясо-мол.
37. Молочнотоварная ферма МТФ   Молочно-товарна ферма МТФ
38. Молочный завод мол.   Молочний завод мол.
39. Монастырь мон.   Монастир мон.
40. Монорельсовая железная дорога монорельс.   Монорейкова залізниця монорейк.
41. Морская капуста мор.   Морська капуста мор.кап.
42. Мощение /способ укрепления откосов/ мощ.   Брукування /спосіб брукування укосів/ брук.
43. Мрамор /продукт добычи/ мрам.   Мармур /продукт добування/ марм.
44. Музыкальных инструментов фабрика, мастерская муз.инстр.   Музичних інструментів фабрика, майстерня муз.інстр.
45. Мусороулавливающее устройство мусороулав.   Сміттєвловлювальний пристрій сміттєвл.
46. Мыловаренный завод мыл.   Миловарний завод мил.
47. Мыс /при собственном названии/ м.   Мис /при власній назві/ м.
48. Мясной промышленности завод, комбинат мясн.   М’ясної промисловості завод, комбінат м’ясн.
 
Інші документи
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
 
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні планів міст
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   5   6   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua