GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Перелік умовних скорочень,
що вживаються при складанні топографічних карт

 

      Затверджений начальником Укргеодезкартографії 11.07.97 р. та начальником топографічного управління ГШ ЗС України 4.06.97 р.

 
  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я
 

 N
п/п
Полное название Сокращенное название   Повна назва Скорочена назва
 
Н
1. Набережная /при собственном названии/ наб.   Набережна /при власній назві/ наб.
2. Наблюдательная вышка набл.   Спостережна вежа спост.
3. Нагнетательная скважина, установка нагн.   Нагнітальна, -ий /свердловина, пристрій/ нагн.
4. Наклонная шахта накл., нк.   Похила шахта пох.
5. Наливной /колодец и т.п./ налив.   Наливний /колодязь тощо/ наливн.
6. Наплавной, на плавучих опорах /конструкция моста/ напл.   Наплавний, на плавучих опорах /конструкція мосту/ напл.
7. Наполняемость колодца наполн.   Наповнюваність водою колодязя наповн.
8. Напорный напорн.   Напірний напірн.
9. Насосная станция насос.ст.   Насосна станція насос.ст.
10. Национальный округ /при собственном названии/ НО   Національний округ /при власній назві/ НО
11. Недействующий /карьер, железная дорога и т.п./ недейств.   Недіючий /кар’єр, залізниця тощо/ недіюч.
12. Нежилой нежил.   Нежитловий Н., нежитл.
13. Нефтеперерабатывающий завод, колонка, нефтяная вышка, скважина, нефтеналивная эстакада, нефтехранилище нефт.   Нафтопереробний завод, нафтова вишка, свердловина, колонка, нафтосховище, нафтоналивна естакада нафт.
14. Нефтепровод Н   Нафтопровід Н
15. Нефтесборный пункт нефтесборн.п.   Нафтозбірний пункт нафтозбір.п
16. Нефтяной колодец нефт., н.   Нафтовий колодязь нафт., н.
17. Нижний, -яя, -ее, -ие /часть собственного названия/ Ниж.   Нижній, -я, -є, -і /частина власної назви/ Нижн.
18. Низкое давление н.д.   Низький тиск н.т.
19. Никель /продукт добычи/, никелевый рудник ник.   Нікель /продукт добування/, нікелевий рудник нік.
20. Новый, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Нов.   Новий, -а, -е, -і /частина власної назви/ Нов.
 
О
1. Оазис оаз.   Оазис оаз.
2. Обводненное пастбище обв. пастбище, обв.пастб.   Обводнене пасовище обв. пасов.
3. Обгонный пункт /железнодорожный/ обг.п.   Обгінний пункт /залізничний/ обг.п.
4. Область /при собственном названии/ обл.   Область /при власній назві/ обл.
5. Обогатительная фабрика обогат.   Збагачувальна фабрика збагач.
6. Обсерватория обсерв.   Обсерваторія обсерв.
7. Обувная фабрика обув.   Взуттєва фабрика взут.
8. Овощеводческий совхоз, овощехранилище овощ.   Овочівницьке господарство, овочесховище овоч.
9. Овцеводческий совхоз овц.   Вівчарське господарство вівч.
10. Овцетоварная ферма ОТФ   Вівцетоварна ферма ВТФ
11. Овчинно-шубная фабрика овч.-шуб.   Овчннно-шубна фабрика овч.-шуб.
12. Огнеупорных изделий завод огнеуп.   Вогнетривких виробів завод вогнетр.
13. Огород ог.   Город гор.
14. Озеро оз.   Озеро оз.
15. Округ /при собственном названии/ окр.   Округ /при власній назві/ окр.
16. Октябрьский, -ая, -ое, -ие /часть собственного названия/ Окт.   Октябрський, -а, -е, -і /частина власної назви/ Окт.
17. Оранжерея ор., оранж.   Оранжерея ор., оранж.
18. Ориентирный пункт ор.п.   Орієнтирний пункт ор. п.
19. Оросительная /или осушительная/ сеть закрытая закр.сеть.   Зрошувальна /або осушувальна/ мережа закрита закр.мер.
20. Осеннее пастбище осен.   Осіннє пасовище осін.пасов.
21. Основание морских нефтепромыслов осн.   Основа морських нафтопромислів осн.
22. Остановочный пункт /железнодорожный/ ост.п.   Зупинний пункт /залізничний/ зуп. п.
23. Остров, острова /при собственном названии/ о., о-ва   Острів, острови /при власній назві/ о., о-ви
24. Осыхающий осх.   Обсихаючий обсх.
25. Отвал отв.   Відвал відв.
26. Отвесная набережная отв.   Прямовисна набережна прямовисн.
27. Отделение совхоза отд.свх.   Відділок господарства від. госп.
28. Открытый дюкер откр.   Відкритий дюкер відкр.
29. Отмель отм.   Обмілина обм.
30. Отстойник отст.   Відстійник відст.
31. Охотничья изба охотн.   Мисливська хатина мисл.
32. Очистная станция, очистные сооружения очист.ст., очист.   Очисна станція, очисні споруди очис. ст., очис.
 
П
1. Памятник пам.   Пам’ятник пам.
2. Парк культуры и отдыха ПКиО   Парк культури і відпочинку ПКіВ
3. Парник парн.   Парник парн.
4. Паромная переправа пар.   Пором, поромна переправа порм.
5. Паропровод П   Паропровід П
6. Парфюмерно-косметическая фабрика парф.   Парфюмерно-косметична фабрика парф.
7. Пасека пас.   Пасіка пас.
8. Пастбище пастб.   Пасовище пасов.
9. Пастбище отгонное сезонное пастбище /отг.-весен., отг.-осен./   Пасовище сезонне пасов.сез.
10. Пашня П   Рілля Р
11. Первый, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ 1-й, 1-я, 1-е   Перший, -а, -е, -і /частина власної назви/ 1-й, 1-а,
12. Перевал пер.   Перевал пер.
13. Перевоз пер.   Перевіз првіз.
14. Передвижная механизированная колонна ПМК.   Пересувна механізована колона ПМК
15. Передвижной насос передвижн. насос   Пересувний насос перес. нас.
16. Перекат перек.   Перекат перек.
17. Переулок /при собственном названии/ пер.   Провулок /при власній назві/ пров.
18. Переход перех.   Перехід перех.
19. Персик /дерево/ перс.   Персик /дерево/ перс.
20. Песок /продукт добычи/, песчаная осыпь пес.   Пісок /продукт добування/, піщаний осип піс.
21. Песчано-илистый грунт дна ПИ   Піщано-мулистий ґрунт дна ПМ
22. Песчаный /грунт дна рек, бродов/ П   Піщаний /ґрунт дна річок, бродів/ П
23. Пешеходный /мост и т.п./ пеш.   Пішохідний /міст тощо/ піш.
24. Пещера пещ.   Печера печ.
25. Пивоваренный завод пив.   Пивоварний завод пив.
26. Пионерский лагерь пионерлаг.   Піонерський табір піонертаб.
27. Пиротехнический завод пиротехн.   Піротехнічний завод піротехн.
28. Питомник пит.   Розсадник /для рослин/ розс.
        Розплідник /для тварин/ розпл.
29. Пищевой промышленности завод, комбинат, фабрика пищ.   Харчової промисловості завод, комбінат, фабрика харч.
30. Пищевых концентратов завод пищ.конц.   Харчових концентратів завод харч.конц.
31. Плавучий насос плавуч.   Плавучий насос плавуч.нас.
32. Плантация плант.   Плантація плант.
33. Пластических масс завод пластм.   Пластичних мас завод пластм.
34. Платина /продукт добычи/, платиновые разработки плат.   Платина /продукт добування/, платинові розробки плат.
35. Платформа/железнодорожная/ пл.   Платформа залізнична пл.,платф.
36. Племенной животноводческий совхоз плем.   Племінне тваринницьке господарство плем.
37. Плиты съемные /на канализационных сетях/ пл.съемн.   Плити знімні /на каналізаційних мережах/ пл.знім.
38. Плодовиноградный совхоз плодовин.   Плодовиноградне господарство плодовин.
39. Плодово-ягодный совхоз плод.-яг.   Плодово-ягідне господарство плод.-яг.
40. Плодовые питомники плод.   Плодові розсадники плод.
41. Плодоовощеводческий совхоз плодоовощ.   Плодоовочівницьке господарство плодоовоч.
42. Площадь /при собственном названии/, площадка пл.   Майдан або площа/при власн. назві/, майданчик майд., пл.
43. Пограничная застава погр.заст.   Прикордонна застава прик.заст.
44. Пограничная комендатура погр.кмд.   Прикордонна комендатура прик.кмд.
45. Погрузочно-разгрузочная площадка погруз.   Вантажно-розвантажувальна площадка вантаж.
46. Подвесная дорога подв.   Підвісна дорога підв.
47. Подземное водохранилище подземн. вдхр.   Підземне водосховище підз.вдсх.
48. Подземные выработки подземн. выраб.   Підземні виробки підз. вироб.
49. Подсобное хозяйство подсоб.хоз.   Підсобне господарство підс.госп.
50. Пожарная вышка, пожарное депо, пожарный сарай пож.   Пожежна вишка, пожежне депо, пожежний сарай пож.
51. Полевой стан пол.ст.   Польовий стан пол.ст.
52. Полиграфический комбинат, фабрика полигр.   Поліграфічний комбінат, фабрика полігр.
53. Поликлиника поликл.   Поліклініка полікл.
54. Полуостров /при собственном названии/ п-ов   Півострів /при власній назві/ п-ів
55. Порог, пороги пор.   Поріг, пороги пор.
56. Посадочная площадка пос.пл.   Посадочна площадка пос.площ.
57. Поселковый Совет ПС   Селищна Рада СелР
58. Поселок /при собств. названии/ п, пос.   Селище /при власній назві/ с-ще
59. Пост ГАИ п.ГАИ   Пост ДАІ п.ДАІ
60. Пост при охраняемом переезде через железную дорогу П   Пост при переїзді через залізницю, який охороняється П
61. Постоялый двор пост.дв.   Постоялий двір пост.дв.
62. Правый, -ая, -ое, -ые /часть собственного названия/ Прав.   Правий, -а, -е, -і /частина власної назви/ Прав.
63. Пристань прист.   Пристань прист.
64. Провинция /при собственном названии/ пров.   Провінція /при власній назві/ провінц.
65. Провода пр.   Проводи пр.
66. Проволока, проволочный завод провол.   Дріт, дротяний завод дрот., др.
67. Проезд /под путепроводом/ пр.   Проїзд /при власній назві, характеристика мостів/ пр.
68. Прожектор, прожекторная вышка прож.   Прожектор, прожекторна вишка прож.
69. Пролив /при собств. названии/ пр., прол.   Протока /при власній назві/ прот., пр.
70. Проспект /при собств. названии/ просп.   Проспект /при власній назві/ просп.
71. Проселочная дорога просел.   Путівець путів.
72. Противолавинный /навес, противо галерея дамба и т.п./ лавин.   Протилавинний /навіс, галерея дамба/ протилав.
73. Противопожарный /ров и т.д./ противопож.   Протипожежна /канава тощо/ протипож.
74. Противоселевый /котлован, плотина и т.п./ противосел.   Протиселевий /котлован, гребля тощо/ протисел.
75. Протока /при собственном названии/ прот.   Протока /при власній назві/ прот.
76. Проход /при собственном названии/ пр., прох.   Прохід /при власній назві/ прох.
77. Пруд пр.   Став, ставок став
78. Прядильная фабрика пряд.   Прядильна-фабрика пряд.
79. Птицеводческий совхоз, птичник птиц.   Птахівницьке господарство, птахівник, птахофабрика птах.
80. Птицетоварная ферма ПТФ   Птахотоварна ферма ПТФ
81. Пункт п.   Пункт п.
82. Пункт геодезический /в заголовке листа карты/ п.геодез.   Геодезичний пункт /в заголовку аркуша карти/ п.геодез.
83. Путевой пост пут.п.   Колійний пост кол.п.
84. Пятна развевания пятна развев.   Плями розвіювання плями розв.
 
Інші документи
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000
 
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні планів міст
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   2   3   4   5   6   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua