GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

ПОРЯДОК
використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок

 

    Затверджений постановою Кабінету Міністрів України N 1075 від 13 липня 1998 р.
    Текст в редакції від 23 грудня 2009 року.

 

 
    1. Цей Порядок регламентує використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем (далі - СРНС) коду 9015 за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок (далі - топографо-геодезичні роботи).

    Вимоги Порядку обов'язкові для виконання всіма юридичними особами незалежно від форм власності та фізичними особами, в тому числі нерезидентами України, які використовують апаратуру СРНС.

 
    2. Апаратура СРНС - апаратно-програмний комплекс, призначений для визначення координат точок земної поверхні за сигналами супутникових радіонавігаційних систем GPS NAVSTAR (США), ГЛОНАСС (Російська Федерація) та інших.

 
    3. Порядок ввезення та обліку апаратури СРНС, яка може використовуватися в рамках міжнародних угод та технічних проектів (програм) для виконання топографо-геодезичних робіт за участю нерезидентів України, встановлюється цими угодами або технічними проектами (програмами) з урахуванням вимог пункту 8 цього Порядку.

 
    4. Уся апаратура СРНС зарубіжного або вітчизняного виробництва, що використовується для виконання топографо-геодезичних робіт, підлягає обов'язковій реєстрації та обліку в Держкомземі за винятком апаратури СРНС Міноборони, МВС, СБУ, реєстрація та облік якої здійснюється Центральним топографічним управлінням Генерального штабу Збройних Сил України у визначеному ним порядку.

 
    5. Для реєстрації та обліку апаратури СРНС в Держкомземі власник (користувач) повинен у п'ятиденний термін після її придбання (отримання в користування) або ввезення на територію України подати такі документи:

    лист-звернення про реєстрацію апаратури СРНС;

    копію документа про придбання даного комплекту апаратури або договору про передачу апаратури для користування;

    копію технічної специфікації даного комплекту апаратури.

 
    6. Держкомзем на підставі зазначених документів у триденний термін реєструє та ставить на облік апаратуру СРНС з видачею власнику (користувачу) Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) встановленого зразка.

 
    7. Виконання топографо-геодезичних робіт з використанням апаратури СРНС, обробка результатів вимірювань, отриманих за допомогою апаратури СРНС, дозволяється юридичним та фізичним особам на підставі ліцензії, що видається Держкомземом, дотримання встановлених цим органом певних умов та правил здійснення таких видів діяльності, Реєстраційного посвідчення (свідоцтва) установленого зразка. У разі проведення топографо-геодезичних робіт, що становлять державну таємницю, ліцензування здійснюється відповідно до законодавства.

 
    8. Технічні проекти (програми) на виконання топографо-геодезичних робіт з використанням апаратури СРНС за участю нерезидентів України повинні узгоджуватися з Міноборони, Держкомсекретів та Держкомземом. Порядок обробки і використання результатів спостережень установлюється в технічних проектах (програмах).

 
    9. У разі виходу з ладу апаратури СРНС (при неможливості її відновлення шляхом ремонту) її власник (користувач) подає до Держкомзему заяву про зняття апаратури з реєстрації. На підставі такої заяви Держкомзем знімає дану апаратуру СРНС з обліку та ліквідує Реєстраційне посвідчення (свідоцтво).

 
    10. У разі втрати з будь-яких причин апаратури СРНС власник (користувач) зобов'язаний у десятиденний термін повідомити про це Держкомзем, яка знімає зазначену апаратуру з обліку. Реєстраційне посвідчення (свідоцтво) в цьому випадку ліквідується.

 
    11. Усі витрати, пов'язані з реєстрацією і метрологічною атестацією апаратури СРНС, відшкодовуються за рахунок власника (користувача) апаратури СРНС.

 
    12. Власник (користувач) апаратури СРНС зобов'язаний:

    забезпечити своєчасну реєстрацію та облік апаратури СРНС в установленому порядку;

    забезпечити захист результатів координатних визначень, одержаних за допомогою апаратури СРНС, якщо вони містять відомості, що становлять державну таємницю України;

    забезпечити використання апаратури СРНС тільки у межах робіт, передбачених затвердженими в установленому порядку технічними проектами (програмами) чи угодами, виключивши можливість її безконтрольного використання;

    не пізніше ніж за десять днів до часу передачі апаратури СРНС, яка зареєстрована та знаходиться на обліку, іншим юридичним та фізичним особам або відправки її для ремонту іноземним виробникам повідомити про це Держкомзем.

 
    13. У разі виявлення Держкомземом порушень вимог пункту 12 цього Порядку дія ліцензії на топографо-геодезичні роботи зупиняється до усунення цих порушень або на термін, визначений Держкомземом. У разі повторного або грубого порушення правил використання апаратури СРНС ліцензія на топографо-геодезичні роботи може бути анульована.

 
Інші документи
 
Закон України "Про топографо-гео-дезичну і картографічну діяльність"
 
Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
 
Про впровадження на території України Світової геодезичної систе-ми координат WGS-84, Постанова КМУ №2359 від 22.12.99р
 
Основні положення створення Дер-жавної геодезичної мережі України
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua