GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

ЗБІРНИК
укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи

    Затверджена Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України N 29/м від 19 лютого 2003 року.
    Текст в редакції від 22 грудня 2008 року зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 291 від 14.06.2007 р. та N 659 від 22.12.2008 р.

 
Загальні положення

    1. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи (далі - Збірник) призначений для визначення кошторисної вартості загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт, які фінансуються з Державного бюджету України.

 
    2. Збірник містить кошторисні розцінки (далі - розцінки) та нормативи заробітної плати і трудових витрат на геодезичні роботи, топографічні зйомки, оновлення карт і планів, картографічні, обчислювальні, проектно-кошторисні роботи та складання технічних звітів про виконані роботи.

 
    3. Розцінки розраховані відповідно до вимог нормативно-технічних документів (інструкцій, положень, керівних технічних документів щодо виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт).

 
    4. Укрупнені кошторисні розцінки розраховані на основі:

    Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";

    Кодексу законів про працю України;

    Закону України "Про підприємництво";

    Закону України "Про підприємства в Україні";

    Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

    Указу Президента України від 1 серпня 2001 року N 575 "Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні";

    Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. N 490 "Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер".

 
    5. У Збірнику для кожного процесу наведено характеристики категорій складності, склад робіт, розцінку і в її складі зарплату, трудові затрати в бригадо-днях. Наведений склад робіт для кожного процесу є коротким переліком основних операцій, які в залежності від конкретних умов можуть змінюватись без коригування розцінок.

 
    6. Розцінки у Збірнику за кожним процесом робіт наведені у гривнях на одиницю виміру (пункт, кв.км, пог.км, тощо) і включають витрати виробництва за статтями основних витрат:

    основна зарплата працівників;
    додаткова зарплата працівників;
    відрахування на соціальні заходи;
    польове забезпечення;
    вартість матеріалів;
    знос малоцінних предметів;
    амортизація основних фондів;
    транспортні витрати;
    інші витрати, пов'язані з безпосереднім виконанням робіт.

 
    7. Розцінки та нормативи заробітної плати і трудових витрат розраховані на відповідні процеси, які включають комплекси польових та камеральних робіт, необхідних для випуску матеріалів згідно з їх найменуванням.

 
    8. Нормативи витрат ураховують всі підготовчі та допоміжні роботи виробничого циклу, а саме:

    технічну підготовку виробництва;
    робоче проектування;
    навчання працівників безпечним методам виконання робіт;
    поточний ремонт, повірки та дослідження геодезичних приладів і інструментів, метрологічне забезпечення робіт;
    витрати на переїзд працівників до місця робіт і назад;
    витрати на перевезення матеріалів, спорядження, приладів, інструментів та інших вантажів до місця робіт і назад;
    витрати на узгодження місць побудови геодезичних пунктів і здачу їх користувачам (власникам) земельних ділянок для забезпечення їх схоронності;
    контрольні операції при перевірці робіт;
    витрати на оформлення матеріалів, їх здачу та приймання.

 
    9. У розцінках для всіх видів польових робіт ураховано витрати на польове забезпечення.

 
    10. Знос малоцінних предметів розраховано згідно з "Нормами расхода материалов и износа иструментов, приборов, малоценного инвентаря и снаряжения при выполнении топографо-геодезических работ", за діючими оптовими цінами з урахуванням транспортно-заготівельних витрат.

 
    11. Амортизація основних фондів (прилади, інструменти, обладнання тощо) розрахована у відсотках від їх балансової вартості згідно зі статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

 
    12. У розцінках на польові роботи передбачено лише використання автомобільного транспорту.

 
    13. Розцінки на польові роботи розраховані на їх виконання в польовий період, тривалість якого на території України визначена в 7 місяців.

 
Розділ 1. Геодезичні роботи

    1. Рекогносцирування пунктів державної геодезичної мережі (ДГМ) (планові мережі)

    1.1. Рекогносцирування пунктів полігонометрії 2 і 3 класів

    Характеристика категорій складності робіт

    I категорія
    Місцевість відкрита з крупними формами рельєфу і розвинутою мережею покращених доріг. Наявність видимості встановлюється із землі.

    II категорія
    Місцевість горбиста, місцями напівзакрита, з розвинутою мережею ґрунтових доріг. Наявність видимості між пунктами встановлюється із землі.
    Місцевість відкрита, степова рівнина з великою кількістю польових доріг. Наявність видимості між пунктами встановлюється із землі або невисоких мачт.

    III категорія
    Місцевість рівнинна, закрита, дорожня мережа розвинута слабко. Видимість між пунктами відсутня із землі.
    Місцевість напівзакрита з пересіченими формами рельєфу, передгір'я. Наявність видимості між пунктами встановлюється із землі або дерев.

    IV категорія
    Місцевість закрита, горбиста, дорожня мережа відсутня. Наявність видимості встановлюється з дерев.
    Місцевість закрита з пересіченими формами рельєфу, частково заболочена. Дорожня мережа відсутня. Наявність видимості встановлюється з дерев.
    Гірські райони. Наявність видимості встановлюється із землі або дерев.

 
    Склад робіт

    Отримання завдання. Робота з картою з метою вивчення проекту і маршруту руху. Вибір місцеположення пункту і визначення висоти знака. Встановлення мачт за потреби. Закріплення на місцевості точки, вибраної для побудови пункту.

    Заповнення рекогносцирувального журналу з оформленням абрису пункту. Узгодження місця побудови пункту із землевласниками (землекористувачами). Складання остаточної схеми полігонометричного ходу. Переходи і переїзди на ділянці робіт. Здавання роботи.

 
    Таблиця 1.1.
    Рекогносцирування пунктів полігонометрії 2 і 3 класів

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
011 Рекогносцирування пунктів полігонометрії 2 класу I пункт 196,18 25,35 0,68
012   II -"- 242,71 32,46 0,87
013   III -"- 308,80 41,98 1,15
014   IV -"- 438,24 61,46 1,69
015 Рекогносцирування пунктів полігонометрії 3 класу I пункт 139,32 18,13 0,49
016   II -"- 157,87 20,96 0,56
017   III -"- 189,45 25,77 0,69
018   IV -"- 304,97 43,40 1,17

 
    1.2. Рекогностування пунктів полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів

    Характеристика категорій складності

    I категорія
    Місцевість рівнинна, відкрита.

    Вулиці сільських населених пунктів і дороги зі слабким рухом транспорту і пішоходів.

    II категорія
    Місцевість відкрита, пересічена балками.
    Вулиці міст і селищ з рухом транспорту і пішоходів середньої інтенсивності.
    Промислові та будівельні майданчики з невеликою забудовою, незначною кількістю інженерних споруд, котлованів, траншей, відвалів, складів будівельних матеріалів.

    III категорія
    Місцевість горбиста.
    Вулиці міст і селищ з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів, забудовані внутрішні частини міських кварталів.
    Промислові та будівельні майданчики з середньою забудовою, з середньою кількістю інженерних споруд, котлованів, траншей, відвалів, складів, будівельних майданчиків.

    IV категорія
    Великі промислові і будівельні майданчики з великим числом підземних комунікацій, інженерних споруд, підіїзними коліями залізничного транспорту.
    Території рудників з інтенсивним вийманням ґрунту, шахтними провалами і відвалами.
    Головні магістралі великих міст з дуже інтенсивним рухом транспорту та пішоходів.

 
    Склад робіт

    Отримання завдання, підбір матеріалів. Визначення на місцевості напрямків ходу. Вибір місцеположення пунктів ходу. Закріплення пунктів тимчасовими знаками (дерев'яними кілками, кованими цвяхами). Окопування пунктів. Вибір напрямків для передачі дирекційних кутів на вузлові точки. Складання абрису прив'язки пунктів до постійних предметів місцевості. Оформлення журналів абрису пунктів. Складання схеми ходів. Узгодження місця закладання пунктів із землевласниками (землекористувачами). Польовий контроль і здавання робіт. Переїзди і переходи на ділянці робіт.

 
    Таблиця 1.2
    Рекогносцирування пунктів полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
019 Рекогносцирування пунктів полігонометрії 4 класу зі сторонами 2-5 км I пункт 60,74 6,90 0,19
0110   II -"- 66,79 7,84 0,21
0111   III -"- 71,02 8,48 0,23
0112   IV -"- 97,30 12,52 0,34
0113 Рекогносцирування пунктів полігонометрії 4 класу зі сторонами 250-2000 м I пункт 29,37 2,09 0,06
0114   II -"- 30,88 2,32 0,06
0115   III -"- 32,99 2,64 0,07
0116   IV -"- 36,01 3,11 0,08
0117 Рекогносцирування пунктів полігонометрії 1 і 2 розрядів I пункт 25,01 1,85 0,05
0118   II -"- 26,82 2,13 0,06
0119   III -"- 28,63 2,42 0,06
0120   IV -"- 29,84 2,60 0,07

 
    1.3. Рекогносцирування пунктів 1, 2 і 3 класів, які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами (СРНС)

    Характеристика категорій складності робіт

    I категорія
    Місцевість рівнинна, відкрита, з розвинутою мережею ґрунтових та шосейних доріг. Антена приймача СРНС сигналів встановлюється над центром пункту. Перешкод для приймання супутникових сигналів над горизонтом немає.

    II категорія
    Місцевість напівзакрита, з пересіченими формами рельєфу, порізана балками та ярами. Дерева часто блокують супутникові сигнали. Їх приймання планують в періоди, коли супутники знаходяться у відкритій частині неба. Наявність поблизу пунктів аеропортів. Приймання сигналів виконують тільки під час перерви в їх роботі.

    III категорія
    Місцевість горбиста, на 50% покрита лісом. Мережа доріг розвинута слабко. Приймання супутникових сигналів виконують з виносної антени. Спостереження виконують поза центром пункту. Прив'язку антени приймача до центра пункту здійснюють поєднанням геодезичних і супутникових методів.
    Місцевість забудована, наявність промислових та будівельних об'єктів.

 
    Склад робіт

    Отримання технічного завдання, підбір матеріалів. Вибір місця для встановлення пункту й антени супутникового приймача. Маркування місця пункту або закріплення тимчасовим знаком. Зарисовування діаграми перешкод і складання абрису пункту. Встановлення розмірів і розчищення майданчика біля пункту для відкриття горизонту. Узгодження місця закладки центра із землевласниками (землекористувачами). Складання схеми рекогносцированих пунктів та перелік топографо-геодезичних робіт, необхідних для визначення координат пункту супутниковими методами. Переїзди на ділянці робіт. Польовий контроль і здавання робіт.

 
    Таблиця 1.3
    Рекогносцирування пунктів 1, 2 і 3 класів, які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
0121 Рекогносцирування пунктів 1 класу I пункт 142,40 20,73 0,53
0122   II -"- 216,85 32,47 0,84
0123   III -"- 298,08 45,29 1,17
0124 Рекогносцирування пунктів 2 класу I пункт 123,93 17,81 0,46
0125   II -"- 170,72 25,20 0,65
0126   III -"- 240,20 36,16 0,93
0127 Рекогносцирування пунктів 3 класу I пункт 56,24 7,13 0,18
0128   II -"- 68,56 9,07 0,23
0129   III -"- 84,88 11,65 0,30

 
    1.4. Рекогносцирування пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів на території міст, селищ і промислових майданчиків, які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами

    Характеристика категорій складності робіт

    I категорія
    Місцевість рівнинна, відкрита, населені пункти з одно- і двоповерховою забудовою. Антена приймача СРНС сигналів встановлюється над центром пункту. Перешкоди для приймання супутникових сигналів над горизонтом відсутні.

    II категорія
    Місцевість забудована багатоповерховими будівлями та промисловими об'єктами. Розвинута мережа міського електротранспорту. Наявність поблизу пунктів теле- і радіостанцій, які деформують супутникові сигнали. Приймання сигналів виконують тільки під час перерви в їх роботі.

 
    Склад робіт

    Отримання технічного завдання, підбір матеріалів. Вибір місця для встановлення пункту і антени супутникового приймача. Маркування місцеположення пункту або закріплення тимчасовим знаком. Зарисовування діаграми перешкод. Встановлення розмірів і розчищення майданчика біля пункту для відкриття горизонту. Узгодження місця закладки центра із землевласниками (землекористувачами). Складання схеми рекогносцированих пунктів та переліку топографо-геодезичних робіт, необхідних для визначення координат супутниковими методами. Переїзди на ділянці робіт. Здавання матеріалів.

 
    Таблиця 1.4
    Рекогносцирування пунктів 4 класу, 1 і 2 розрядів на території міст, селищ і промислових майданчиків, які визначаються супутниковими радіонавігаційними системами

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
0130 Рекогносцирування пунктів 4 класу I пункт 53,54 6,48 0,17
0131   II -"- 64,18 8,11 0,22
0132 Рекогносцирування пунктів 1 розряду I пункт 27,76 2,55 0,07
0133   II -"- 33,84 3,48 0,09
0134 Рекогносцирування пунктів 2 розряду I пункт 26,24 2,32 0,06
0135   II -"- 32,32 3,25 0,09
0136 Рекогносцирування пунктів мікротріангуляції I пункт 41,44 4,64 0,12
0137   II -"- 48,38 5,69 0,15

 
    2. Обстеження і оновлення пунктів ДГМ (планові мережі)

    2.1. Обстеження і оновлення пунктів ДГМ 1, 2, 3 і 4 класів

    Характеристика категорій складності робіт

    Категорії складності ті що, й на рекогностування пунктів ДГМ (приведені в пункті 1.1).

 
    Склад робіт

    1. При обстеженні пунктів

    Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт. Розшук місця розташування пункту на місцевості. Визначення ступеня цілості зовнішнього знака і верхньої марки центру, зовнішнього оформлення, орієнтирних пунктів і їхніх центрів (при порушенні марки верхнього центру робиться розкриття нижньої марки центру). Складання картки обстеження і списку обстежених пунктів. Переїзди і переходи на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок.

    2. При обстеженні й оновленні пунктів

    Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт. Розшук місця розташування пункту на місцевості. Установка пізнавальних стовпів над центром пункту і центрами орієнтирних пунктів. Оновлення зовнішнього оформлення (окопування) знака й орієнтирних пунктів. Розчищення просік до орієнтирних пунктів. Вимір відстаней до орієнтирних пунктів. Вимір висоти знака. Визначення елементів приведення. Складання картки обстеження і оновлення пункту. Складання списку обстежених і оновлених пунктів. Переїзди і переходи на ділянці робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок. Здавання робіт.

 
    Таблиця 1.5
    Обстеження і оновлення пунктів ДГМ 1, 2, 3 і 4 класів

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Обстеження пунктів ДГМ 1, 2, 3 і 4 класів при відстані між пунктами:          
0138 до 5 км I пункт 65,13 8,01 0,22
0139   II -"- 77,38 9,83 0,27
0140   III -"- 88,72 11,49 0,32
0141   IV -"- 107,35 14,24 0,39
0142 до 8 км I пункт 70,34 8,78 0,24
0143   II -"- 86,88 11,22 0,31
0144   III -"- 101,58 13,39 0,37
0145   IV -"- 127,87 17,26 0,48
0146 до 10 км I пункт 73,71 9,28 0,26
0147   II -"- 93,31 12,17 0,34
0148   III -"- 110,10 14,65 0,41
0149   IV -"- 141,65 19,29 0,53
0150 до 15 км I пункт 82,28 10,55 0,29
0151   II -"- 108,88 14,46 0,40
0152   III -"- 131,85 17,85 0,49
0153   IV -"- 175,90 24,34 0,67
0154 до 20 км I пункт 90,55 11,77 0,33
0155   II -"- 124,80 16,81 0,47
0156   III -"- 153,59 21,05 0,58
0157   IV -"- 210,81 29,48 0,82
  Обстеження і оновлення пунктів ДГМ 1, 2, 3 і 4 класів при відстані між пунктами:          
0158 до 5 км I пункт 164,62 22,68 0,63
0159   II -"- 184,47 25,60 0,71
0160   III -"- 204,38 28,53 0,79
0161   IV -"- 233,78 32,86 0,91
0162 до 8 км I пункт 169,52 23,40 0,65
0163   II -"- 193,66 26,96 0,75
0164   III -"- 217,55 30,47 0,84
0165   IV -"- 254,24 35,88 0,99
0166 до 10 км I пункт 173,14 23,93 0,66
0167   II -"- 200,09 27,91 0,77
0168   III -"- 226,12 31,74 0,88
0169   IV -"- 268,03 37,91 1,05
0170 до 15 км I пункт 181,71 25,20 0,70
0171   II -"- 216,01 30,24 0,84
0172   III -"- 247,81 34,93 0,97
0173   IV -"- 302,89 43,04 1,19
0174 до 20 км I пункт 189,98 26,41 0,73
0175   II -"- 231,63 32,54 0,90
0176   III -"- 269,56 38,13 1,06
0177   IV -"- 331,98 47,33 1,31

    Примітки:

    1. При побудові пізнавальної піраміди розцінки і нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1,632.

    2. При встановленні нових орієнтирних пунктів розцінки і нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1,315 при встановленні одного орієнтирного пункту. При встановленні двох орієнтирних пунктів - 1,516.

    3. При інструментальному розшуку центра розцінки і нормативи застосовуються з коефіцієнтом 1,914.

 
    2.2. Обстеження і оновлення пунктів полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів на території міст, селищ і промислових майданчиків

    Характеристика категорій складності робіт

    I категорія
    Територія забудована. Знак на рівні поверхні землі.

    II категорія
    Територія середньої забудови. Знак нижче рівня поверхні землі. Зовнішнє оформлення знака збереглось погано.

    III категорія
    Територія щільної забудови. Знак нижче рівня поверхні землі. Зовнішнє оформлення знака відсутнє.

 
    Склад робіт

    1. При обстеженні пунктів

    Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт. Розшук місця розташування пункту на місцевості. Виявлення стану зовнішнього знака і верхньої марки центра, зовнішнього оформлення (при порушенні марки верхнього центра робиться розкриття нижньої марки центра). Складання картки обстеження і списку обстежених пунктів. Запис у журналі. Виправлення опису в абрисі. Переходи з пункту на пункт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок. Здавання робіт.

    2. При обстеженні й оновленні пунктів

    Вивчення матеріалів геодезичного забезпечення району робіт. Розшук місця розташування пункту на місцевості. Виявлення стану зовнішнього знака і верхньої марки центра, зовнішнього оформлення. Оновлення зовнішнього оформлення (окопування) знака. Установка видимості між пунктами. Фарбування марки антикорозійним лаком. Складання опису місця розташування знака на стандартних бланках тушшю. Складання картки обстеження. Переходи з пункту на пункт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок. Здавання робіт.

 
    Таблиця 1.6
    Обстеження і оновлення пунктів полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів на території міст, селищ і промислових майданчиків

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Обстеження пунктів полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів:          
0178 а) візуальний розшук I пункт 27,47 2,94 0,07
0179   II -"- 30,53 2,94 0,08
0180   III -"- 43,92 4,91 0,14
0181 б) інструментальний розшук I пункт 44,07 4,91 0,14
0182   II -"- 50,82 5,91 0,16
0183   III   77,52 9,83 0,27
  Обстеження і оновлення пунктів полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів:          
0184 а) візуальний розшук I пункт 61,03 7,44 0,21
0185   II -"- 65,91 8,16 0,23
0186   III -"- 72,63 9,15 0,25
0187 б) інструментальний розшук I пункт 77,82 9,87 0,27
0188   II -"- 84,57 10,86 0,30
0189   III -"- 93,47 12,17 0,34

 
    3. Побудова та ремонт геодезичних знаків

    3.1. Установлення металевих пірамід

    Характеристика категорій складності робіт

    I категорія
    Будівельні умови сприятливі, перешкоди для розміщення будівельного обладнання та матеріалів, підйому знака відсутні. Природні фактори не заважають будівництву.

    II категорія
    Будівельні умови малосприятливі, рельєф місцевості та близько розташовані споруди перешкоджають розміщенню будівельного обладнання, матеріалів, існують також природні фактори, які заважають будівництву знака та підйому.

    III категорія
    Будівельні умови несприятливі для розміщення будівельного обладнання та матеріалів, надто перешкоджають будівлі та рельєф місцевості. Природні фактори суттєво ускладнюють будівельні роботи.

 
    Склад робіт

    Отримання завдання і матеріалів. Розпізнавання на місцевості місця побудови знака. Підготовка інструментів та обладнання до виконання робіт. Розбивка пікетажу. Копання ям. Установка бетонних якорів. Засипання ям з трамбуванням ґрунту. Монтування та встановлення знака. Кріплення стовпів знака до бетонних якорів. Перевірка видимості на суміжні пункти. Зовнішнє оформлення знака та орієнтирного пункту (ОРП). Фарбування частин знака в пошкоджених місцях. Заповнення картки побудови знака. Здавання пункту керівникові робіт. Передача геодезичних пунктів для забезпечення їх схоронності користувачам (власникам) земельних ділянок.

 
    Таблиця 1.7
    Установлення металевих пірамід

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
0190 Установлення металевих пірамід I пункт 175,28 25,98 0,6
0191   II -"- 261,56 38,76 0,91
0192   III -"- 374,06 55,44 1,28

 
    3.2. Ремонт металевих геодезичних знаків на будівлях

    Характеристика категорій складності робіт

    I категорія Поточний ремонт.

    II категорія Середній ремонт.

    III категорія Капітальний ремонт.

 
    Склад робіт

    Поточний ремонт - ремонт підлоги, підходів до знака, штукатурення і білення цегляного чи бетонного стовпа, фарбування знака, складання акта про виконану роботу.

    Середній ремонт - все те, що й при поточному ремонті, і додатково замінення підлоги, окремих металевих деталей знака, затягування болтів, очищення металевих частин знака від іржі, фарбування знака.

    Капітальний ремонт - все те, що й при середньому ремонті, та додатково замінення або нарощування несправних основних частин знака.

 
    Таблиця 1.8
    Ремонт металевих геодезичних знаків на будівлях

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
0193 Ремонт металевих геодезичних знаків на будівлях I знак 301,06 45,66 0,85
0194   II -"- 402,16 61,00 1,14
0195   III -"- 600,29 91,05 1,70

 
    3.3. Знесення старих геодезичних знаків (простих і складних сигналів, пірамід)

    Характеристика категорій складності робіт

    I категорія
    Умови сприятливі. Природні фактори не заважають знесенню знака.

    II категорія
    Умови малосприятливі. Природні фактори частково заважають знесенню знака.

    III категорія
    Умови несприятливі. Природні фактори суттєво ускладнюють знесення знака.

 
    Склад робіт

    Отримання завдання. Підготовка обладнання та інструментів для роботи. Обстеження знака. Визначення методу знесення знака. Розчищення площадки навколо знака та підготовка тяглових механізмів (лебідок, воротів). Повалення або розбирання знака. Розрізування окремих частин знака на невеликі куски і їх складування. Прибирання обладнання. Оформлення документації, складання акта про знесення, здавання робіт. Переїзди на ділянці робіт.

 
    Таблиця 1.9
    Знесення старих геодезичних знаків (простих і складних сигналів, пірамід)

Шифр
норми
Найменування процесів робіт Категорії
складності
робіт
Одиниця
виміру
Розцінка, грн. Трудові затрати
(бригад./дні)
усього у т.ч.
зарплата
1 2 3 4 5 6 7
  Знесення старих геодезичних знаків:
пірамід, простих сигналів
         
0196   I знак 60,06 9,22 0,17
0197   II -"- 63,23 9,70 0,18
0198   III -"- 65,94 10,12 0,18
  Складних сигналів:          
0199 висотою 15 м I -"- 103,47 15,88 0,29
01100   II -"- 109,35 16,78 0,30
01101   III -"- 114,77 17,61 0,32
01102 висотою 20 м I -"- 137,38 21,08 0,38
01103   II -"- 145,90 22,39 0,40
01104   III -"- 153,58 23,57 0,42
01105 висотою 25 м I -"- 178,90 27,45 0,50
01106   II -"- 188,40 28,91 0,52
01107   III -"- 197,9 30,37 0,55
01108 висотою 30 м I -"- 228,64 35,08 0,63
01109   II -"- 241,23 37,02 0,67
01110   III -"- 252,98 38,82 0,70
 
Структура документу
 
Загальні положення
 
 
Розділ 1. Геодезичні роботи
 
  1. Рекогносцирування пунктів ДГМ (планові мережі)
 
  2. Обстеження і оновлення пунктів ДГМ (планові мережі)
 
  3. Побудова та ремонт геодезичних знаків
 
  4. Виготовлення бетонних монолітів для центрів
 
  5. Закладання центрів геодезичних пунктів
 
  6. Визначення координат пунктів ДГМ та геодезичних мереж згущення
 
  7. Висотні мережі
 
  8. Гравіметричні мережі
 
 
Розділ 2. Топографічні зйомки та оновлення карт і планів (польові роботи)
 
  9. Стереотопографічна зйомка
 
  10. Топографічна зйомка забудованих територій
 
  11. Оновлення карт і планів
 
 
Розділ 3. Топографічні зйомки та оновлення карт і планів (камеральні роботи)
 
  12. Стереотопографічна зйомка цифровими методами
 
  13. Виготовлення ортофотопланів
 
  14. Топографічна зйомка
 
  15. Оновлення карт
 
 
Розділ 4. Картографічні роботи
 
  16. Складання та підготовка до видання карт аналоговими методами
 
  17. Складання та підготовка до видання карт (планів) цифровими методами
 
 
Розділ 5. Обчислювальні роботи
 
  18. Опрацювання геодезичних вимірювань ДГМ (планові мережі)
 
  19. Опрацювання геодезичних вимірювань ДГМ (висотні мережі)
 
  20. Опрацювання гравіметричних вимірювань ДГМ
 
 
Розділ 6. Проектно-кошторисні роботи, проведення експертизи технічних проектів (програм), складання технічних звітів
 
  21. Складання технічних проектів і кошторисів
 
  21-1. Проведення експертизи технічних проектів (програм)
 
  22. Складання технічних звітів про виконані роботи
 
 
Розділ 7. Інші роботи
 
  23. Прорубка візирок та просік
 
  24. Земляні роботи
 
 
 
Інші документи
 
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua