GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
       
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Вищі навчальні заклади України


   Автономна республіка Крим та м. Севастопіль

м. Сімферополь

Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського
(Географія)

Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" Національного аграрного університету
(Землевпорядкування та кадастр)


   Вінницька область

м. Вінниця

Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
(Географія (викладач географії))


   Волинська область

м. Луцьк

Волинський національний університет ім. Лесі Українки
(Географія; Економічна і соціальна географія; Землевпорядкування і кадастр)


   Дніпропетровська область

м. Дніпропетровськ

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
(Географія; Гідрогеологія; Гідрометеорологія)

Національний гірничий університет
(Геоінформаційні системи і технології; Землевпорядкування та кадастр; Геологія; Гідрогеологія; Геофізика; Маркшейдерська справа)

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
(Землевпорядкування та кадастр)

м. Кривий Ріг

Криворізький технічний університет
(Геологія; Прикладна мінералогія; Маркшейдерська справа)


   Донецька область

м. Донецьк

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ)
(Геологія; Геодезія; Землевпорядкування та кадастр; Геоінформаційні системи і технології; Маркшейдерська справа)


   Житомирська область

м. Житомир

Житомирський державний технологічний університет
(Маркшейдерська справа)

Житомирський національний агроекологічний університет
(Землевпорядкування та кадастр)


   Закарпатська область

м. Ужгород

Ужгородський національний університет
(Географія; Землевпорядкування та кадастр)


   Запорізька область

м. Мелітополь

Мелітопольський державний педагогічний університет
(Географія (викладач географії))


   Івано-Франківська область

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
(Геодезія; Землевпорядкування та кадастр; Геологія нафти і газу; Геофізика)


   Київ та Київська область

м. Київ

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка
(Геодезія та картографія; Землевпорядкування та кадастр; Географія; Гідрометеорологія; Геологія; Гідрогеологія; Геохімія і мінералогія; Геофізика)

Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА)
(Геодезія; Геоінформаційні системи і технології; Землевпорядкування та кадастр)

Національний аграрний університет
(Землевпорядкування та кадастр)

Інститут землеустрою та інформаційних технологій при Національному Авіаційному університеті
(Землевпорядкування та кадастр)

м. Переяслав-Хмельницький

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
(Географія та краєзнавчо-туристична робота)

   Кіровоградська область

м. Кіровоград

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка
(Географія (викладач географії); Географія та краєзнавчо-туристична робота)


   Львівська область

м. Львів

Львівський національний університет ім. Івана Франка
(Географія; Геологія)

Національний університет "Львівська політехніка"
(Геодезія; Фотограмметрія; Землевпорядкування та кадастр; Геоінформаційні системи і технології)

м. Дубляни

Львівський державний аграрний університет
(Землевпорядкування та кадастр)


   Луганська область

м. Луганськ

Луганський національний аграрний університет
(Землевпорядкування та кадастр)

Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
(Географія)


   Одеська область

м. Одеса

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
(Географія; Геологія)

Одеська державна академія будівництва та архітектури
(Землевпорядкування та кадастр)

Одеський державний аграрний університет
(Землевпорядкування та кадастр)


   Полтавська область

м. Полтава

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
(Географія (викладач географії))

м. Кременчук

Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського
(Землевпорядкування та кадастр)


   Рівненська область

м. Рівне

Національний університет водного господарства та природокористування
(Землевпорядкування та кадастр; Геоінформаційні системи і технології)


   Сумська область

м. Суми

Сумський національний аграрний університет
(Землевпорядкування та кадастр)

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
(Географія та краєзнавчо-туристична робота)


   Тернопільська область

м. Тернопіль

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
(Географія)


   Харківська область

м. Харків

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
(Географія; Економічна і соціальна географія; Геологія; Гідрогеологія)

Харківська національна академія міського господарства
(Геоінформаційні системи і технології)

Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського "ХАІ"
(Геоінформаційні системи і технології)

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
(Землевпорядкування та кадастр)


   Херсонська область

м. Херсон

Херсонський державний унiверситет
(Географія)

Херсонський державний аграрний університет
(Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами; землевпорядкування на меліорованих землях)


   Хмельницька область

м. Кам'янець-Подільський

Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнко
(Географія (викладач географії); Географія та краєзнавчо-туристична робота)

Подільський державний аграрно-технічний університет
(Землевпорядкування та кадастр)


   Черкаська область

м. Умань

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
(Географія (викладач географії))


   Чернівецька область

м. Чернівці

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
(Землевпорядкування та кадастр, Географія, Економічна і соціальна географія)


   Чернігівська область

м. Чернігів

Чернігівський державний інститут економіки та управління (ІІІ рівень акредитації)
(Землевпорядкування та кадастр, Геоінформаційні системи і технології)

м. Ніжин

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя
(Географія (викладач географії), географія та краєзнавчо-туристична робота)

 
Каталоги Web-ресурсів

 


Дистанційне зондування землі

 


Програмне забезпечення

 


Геодезичне та навігаційне обладнання
 


Профільні навчальні заклади
 


Фахові періодичні видання


Інші корисні інформаційні ресурси
 

Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua