GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 
 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії
 
  1. Загальні питання геодезії та картографії
Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність, Закон України, 353-XIV, 23.12.98 р. (в редакції від 09.12.12 р.)
  Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки, Постанова КМУ № 37 від 16.01.03 р. (в редакції від 25.05.06 р.)
  2. Системи координат
Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84, Постанова КМУ № 2359 від 22.12.99 р. (в редакції від 23.12.09 р.)
Деякі питання застосування геодезичної системи координат, Постанова КМУ № 1259 від 22.09.04 р.
Положення про порядок встановлення місцевих системи координат, Наказ Мінекоресурсів України №245 від 03.07.01 р.
  3. Державна геодезична мережа України
Основні положення створення Державної геодезичної мережі України, Постанова КМУ № 844 від 08.06.98 р. (в редакції від 23.12.09 р.)
  Про затвердження Інструкції про типи центрів геодезичних пунктів (ГКНТА-2.01,02-01-93), Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 23 від 19.05.93 р.
Порядок охорони геодезичних пунктів, Постанова КМУ № 1284 від 19.07.99 р. (в редакції від 23.12.09 р.)
Реклама на GeoGuide
  4. Геодезичне та топографічне знімання
Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 56 від 09.04.98 р. (в редакції від 27.07.99 р.)
  Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов
  4.1. Використання окремих приладів вимірювальної техніки
Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, Постанова КМУ № 1075 від 13.07.98 р (в редакції від 23.12.09 р.)
  5. Створення та оновлення карт
Порядок загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, Постанова Кабінету Міністрів України № 661 від 04.09.13 р.
Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500, Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 3 від 24.01.94 р.
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000, Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 156 від 31.12.99 р.
  Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Наказ Мінекоресурсів України №295 від 03.08.01 р.
Умовні знаки для топографічних карт масштабу 1:10000, Наказ Мінекоресурсів України №254 від 09.07.01 р.
  Умовні знаки для топографічних карт масштабів 1:25000, 1:50000, 1:100000, Наказ Мінекоресурсів України №330 від 27.08.01 р.
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні топографічних карт, затверджений начальником Головного управління геодезії, картографії та кадастру України та начальником Топографічного управління ГШ ЗС України у 1997 році.
Перелік умовних скорочень, що вживаються при складанні планів міст, затверджений начальником Головного управління геодезії, картографії та кадастру України та начальником Топографічного управління ГШ ЗС України у 1997 році.
  5.1. Створення цифрових карт
  Положення про редагування цифрових карт місцевості, які виготовляються на основі картографічних матеріалів з використанням растроскануючого обладнання, затверджене начальником Укргеодезкартографії 2.06.97 р.
Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 25 від 09.03.00 р.
Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000, затверджений начальником Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України в 1998 році.
  6. Контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру України № 19 від 17.02.00 р.
  7. Вартість топографо-геодезичних та картографічних робіт
Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи, Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 29/м від 19.02.03 р. (в редакції від 22.12.08 р.)
  Про затвердження Індексів до кошторисної вартості топографо-геодезичних та картографічних робіт, Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 330 від 16.07.07 р.
  Про затвердження Методики розрахунку плати за топографо-геодезичну та картографічну інформацію, Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 489 від 20.09.07 р.
  8. Ліцензування діяльності (не здійснюється на підставі Закону №2608-VI від 19.10.2010 р.)
"Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу", Постанова КМУ №1755 від 29.11.00р. (в редакції від 02.03.10 р.)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства екології та природних ресурсів України № 24/43 від 12.02.01 р.
  9. Державний картографо-геодезичний фонд України
Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України, Постанова КМУ № 661 від 20.06.96 р. (в редакції від 23.12.09 р.)
Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, Постанова КМУ № 1344 від 22.07.99 р. (в редакції від 23.12.09 р.)
Положення про галузевий державний архів - Державну установу "Державний картографо-геодезичний фонд України" Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Наказ Деравного комітету архівів України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 71/213 від 06.05.09 р.
  10. Використання картографічних матеріалів, авторське право в картографії
Порядок використання геодезичних даних та топографічних планів масштабів 1:500-1:5000, Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 66 від 12.06.96 р.
Положення про авторське право в картографії, Наказ Головного Управління геодезії, картографії та кадастру та Державного агентства України з авторських і суміжних прав № 85/41 від 26.08.97 р.
  11. Охорона праці при виконанні топографо-геодезичних робіт
Про охорону праці, Закон України, 2694-XII, 14.10.92 р. (в редакції від 04.06.09 р.)
Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88), НАОП 8.5.20-1.01-89 (НПАОП 74.2-1.01-89).
(текст документу приводиться російською мовою в редакції від 9 лютого 1989 року.)
  Правила надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках та захворюваннях на топографо-геодезичних роботах, НАОП 8.5.20-1.02-88
  Аналіз причин виробничого травматизму в організаціях топографо-геодезичного виробництва, НАОП 8.5.20-2.01-87 (ОСТ 68.12.0.06-87)
  Положення про права, обов'язки та відповідальність керівників і спеціалістів об'єднань, підприємств, закладів і організацій системи Головного управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР за станом охорони праці і техніки безпеки, НАОП 8.5.20-4.01-88
  Положення про відповідальність виконавців робіт за додержання правил і норм з охорони праці та техніки безпеки в об'єднаннях, підприємствах та організаціях Головного управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР, НАОП 8.5.20-4.02-84
  Положення про порядок складання іспитів з правил безпечного проведення робіт керівними, інженерно-технічними працівниками об'єднань, підприємств і організацій Головного управління геодезії і картографії при Раді міністрів СРСР, НАОП 8.5.20-4.03-86
  Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт, НАОП 8.5.20-5.01-84 (НПАОП 74.2-5.01-84)
  12. Державні органи, що здійснюють регулювання в галузі геодезії та картографії
Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру, Постанова КМУ № 979 від 24.09.05 р. (в редакції від 27.01.10 р.)
Положення про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України, Постанова КМУ № 1592 від 30.08.99 р.
Розподіл за темами:
 

1. Загальні положення

2. Системи координат

3. Державна геодезична мережа

4. Геодезичне та топографічне знімання

4.1. Використання окремих приладів вимірювальної техніки

5. Створення та оновлення карт

5.1. Створення цифрових карт

6. Контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт

7. Вартість топографо-геодезичних та картографічних робіт

8. Ліцензування діяльності

9. Державний картографо-геодезичний фонд України

10. Порядок використання картографічних матеріалів, авторське право

11. Охорона праці в галузі

12. Державні органи в сфері геодезії та картографії

 
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua